Tema Utrasonike: "Transferimi në masë i përmirësuar në mënyrë ultrasonike"

Transferimi masiv është lëvizja neto e masës nga një vend, që zakonisht nënkupton rrjedhën, fazën, fraksionin ose përbërësin, në tjetrin. Transferimi masiv ndodh në shumë procese, të tilla si ekstraktimi i lëngshëm i lëngshëm dhe i lëngshëm, katalizimi, reshjet, dehidratimi dhe shumë reagime të tjera kimike dhe biologjike. Transferimi masiv që ndodh natyrisht shpesh mund të jetë shumë i ngadaltë dhe kërkon shumë kohë, kështu që intensifikimi i transferimit në masë me mjete mekanike përdoret për të përshpejtuar reaksionet dhe proceset. Efikasiteti i transferimit në masë varet nga efektet në rezistencën e transferimit në masë të jashtme ose të brendshme. Përmirësimi i jashtëm i transferimit në masë mund të arrihet duke ulur trashësinë e shtresës kufitare. Përmirësimet e brendshme të transferimit në masë janë shkaktuar nga zërit, ku valët tejzanor shkaktojnë ndryshimin e fushave të presionit dhe mikro-përzierjen brenda produktit.
Ultratingulli i energjisë është një metodë efektive për të krijuar forca qetësuese, turbullira dhe mikro-përzierje në lëngje dhe slurries. Kavitacioni akustik përdoret për të nxitur dhe përshpejtuar reaksionet kimike për shkak të përmirësimit të transferimit të masës ndërmjet reaktantëve, për të thyer qelizat dhe për të nxjerrë materialin ndërqelizor duke përmirësuar lëshimin e ekstrakteve duke përmirësuar transferimin në masë ndërmjet qelizave të brendshme dhe tretësit, për të përmirësuar koeficientët e difuzionit dhe uljen e shtresës kufitare të shpërndarjes për proceset e tharjes dhe tharjes dhe shumë aplikime të tjera.

Mësoni më shumë rreth intensifikimit të procesit tejzanor për shkak të rritjes së transferimit në masë!

12 faqe në lidhje me këtë temë janë duke u treguar:

Nano-catalysts such as functionalized zeolites are successfully synthezized under sonication. Functionalized nano-structured acidic zeolites - syntheiszed under sonochemical conditions - give superior rates for dimethyl ether (DME) conversion.

Përgatitja tejzanor e katalizatorëve për konvertimin e eterit dimetil (DME)

Dimetil eteri (DME) është një lëndë djegëse alternative e favorshme, e cila mund të sintetizohet nga metanoli, CO2 ose sinkasi përmes katalizës. Për shndërrimin katalitik në DME, kërkohen katalizatorë të fuqishëm. Katalizatorë mesoporikë me madhësi nano siç janë zeolitet mesoporike acidike, zeolitet e dekoruara…

https://www.hielscher.com/ultrasonic-preparation-of-catalysts-for-dimethyl-ether-dme-conversion.htm
Ultrasonicator for asphaltene deagglomeration and flocculant reduction

Ramp-up proceset e ngadalta dhe të pamjaftueshme të prodhimit

Ultrasonication është një teknikë e mirë-vendosur intensifikimin e procesit, e cila është përdorur në shumë lloje të aplikimeve të lëngshme të tilla si homogjenizimi, përzierja, shpërndarja, mulliri lagësht, emulsification si dhe përmirësimin e reaksioneve kimike heterogjene. Nëse procesi juaj i prodhimit nuk po funksionon mirë dhe jo…

https://www.hielscher.com/ramp-up-slow-and-insufficient-manufacturing-processes.htm
Laboratori Ultrasonik Agitator UP400St

Kërkesë informacioni

Kërkoni për më shumë informacion

Nëse nuk e gjetët atë që po kërkoni, ju lutemi na kontaktoni!

Ju lutem vini re tonë Politika e privatësisë.