ngulit & Copyright

ngulit

Hielscher Ultrasonics GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Oderstr. 53
D-14513 Teltow, Gjermani
Tel .: +49 3328 437 420
faksi: +49 3328 437 444
email: info@hielscher.com
Drejtor Menaxhues: Thomas Hielscher
Regjistri Tregtar Potsdam: HRB 19012
TVSH-No. (§27a UStG): DE 814 563 028

Njoftim ligjor

Hielscher Ultrasonics GmbH ofron informacionin e zbuluar në këtë faqe interneti bazuar në këto njoftime ligjore

Na kontaktoni për më shumë informacion në lidhje me produktet tona tejzanor.

© Copyright 2008 – 2021 Hielscher Ultrasonics GmbH. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Të gjitha tekstet, fotografitë, grafikët, gjurmët e zërit, të dhënat video dhe animacione, si dhe përbërja ose paraqitja e tyre mbrohen nga të drejtat e autorit dhe ligje të tjera mbrojtëse. Përmbajtja e tyre nuk mund të kopjohet për qëllime komerciale ose qëllime të tjera, as mund të shfaqet, madje edhe në një version të modifikuar, në faqet e internetit të tjera. Vendosja e lidhjeve në faqen e internetit të Hielscher Ultrasonics lejohet vetëm me miratimin paraprak me shkrim nga Hielscher Ultrasonics GmbH. Ne do të dëshironim të theksonim se fotografi të caktuara të paraqitura në faqet e internetit të Hielscher Ultrasonics janë të drejtat e autorit të palëve të treta.

shenjë dalluese

Nëse nuk thuhet ndryshe, të gjitha markat tregtare të paraqitura në faqet e internetit të Hielscher Ultrasonics janë të mbrojtura me të drejta autoriale.

Të drejtat e përdorimit

Prona e pronësisë intelektuale e siguruar në faqet e internetit të Hielscher Ultrasonics, siç janë patentat, markat tregtare dhe të drejtat e autorit, mbrohet. Asnjë leje apo licencë për përdorimin e pronësisë intelektuale nuk është dhënë nga faqja e internetit Hielscher Ultrasonics.

mohim

Uebfaqet Hielscher Ultrasonics janë postuar me shumë zell. Përmbajtja e ofruar në këto faqe në internet i shërben vetëm qëllimit të dhënies së informacionit dhe ligjërisht nuk është e detyrueshme. Ju lutemi verifikoni informacionin para se ta përdorni në asnjë mënyrë. Deklaratat detyruese mund të bëhen vetëm me kërkesë paraprake. Hielscher Ultrasonics GmbH është përgjegjës për dëmet e qëllimshme dhe neglizhencën e madhe sipas Aktit të Përgjegjësisë së Produktit dhe vetëm për garanci eksplicite të lëshuara shprehimisht nga Hielscher Ultrasonics GmbH. Në rastet e neglizhencës së vogël Hielscher Ultrasonics GmbH përgjigjet vetëm në rast të shkeljes së detyrës, me të cilën shuma e kërkesës për kompensim kufizohet në dëmet e parashikueshme. Kur i referoheni faqeve të internetit ose përmbajtjes së palëve të treta (lidhje), Hielscher Ultrasonics nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të lidhura. Duke hyrë në këto lidhje ju largoheni nga zona e informacionit e Hielscher Ultrasonics GmbH. Për informacionin e dhënë nga palët e treta, mund të ketë politika të ndryshme të pranueshme, veçanërisht në aspektin e mbrojtjes së të dhënave.

Ndryshimi i shërbimit dhe kushtet e përdorimit

Hielscher Ultrasonics GmbH rezervon të drejtën për të zgjeruar, për të kufizuar ose ndryshuar shërbimin ose pjesët e tij në çdo kohë. Natyra e internetit kërkon që ne të përshtasim kushtet tona të përdorimit nga koha në kohë. Për këtë arsye, ju lutemi të vëzhgoni versionet aktuale të kushteve të përdorimit.
Ligji në fuqi:
Për përdorimin e shërbimeve dhe kushteve të përgjithshme të përdorimit me përjashtim të konfliktit të ligjeve, ligji gjerman është i zbatueshëm ekskluzivisht.

Data e hyrjes në fuqi: 10 tetor 2013

Angazhimi i Hielscher Ultrasonics për privatësinë

Ju lutemi, lexoni këtu të gjithë politikat tona të përditësuara të privatësisë.

Ne do të jemi të lumtur të diskutojmë procesin tuaj.

Le të kontaktojmë.