ngulit & Copyright

ngulit

Hielscher Ultrasonics GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Oderstr. 53
D-14513 Teltow, Gjermani
Tel .: +49 3328 437 3
faksi: +49 3328 437 444
email: info@hielscher.com
Drejtor Menaxhues: Thomas Hielscher
Regjistri Tregtar Potsdam: HRB 19012
TVSH-No. (§27a UStG): DE 814 563 028

Njoftim ligjor

Hielscher Ultrasonics GmbH ofron informacionin e zbuluar në këtë faqe interneti bazuar në këto njoftime ligjore

Na kontaktoni për më shumë informacion në lidhje me produktet tona tejzanor.

© Copyright 2008 – 2021 Hielscher Ultrasonics GmbH. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Të gjitha tekstet, fotografitë, grafikët, gjurmët e zërit, të dhënat video dhe animacione, si dhe përbërja ose paraqitja e tyre mbrohen nga të drejtat e autorit dhe ligje të tjera mbrojtëse. Përmbajtja e tyre nuk mund të kopjohet për qëllime komerciale ose qëllime të tjera, as mund të shfaqet, madje edhe në një version të modifikuar, në faqet e internetit të tjera. Vendosja e lidhjeve në faqen e internetit të Hielscher Ultrasonics lejohet vetëm me miratimin paraprak me shkrim nga Hielscher Ultrasonics GmbH. Ne do të dëshironim të theksonim se fotografi të caktuara të paraqitura në faqet e internetit të Hielscher Ultrasonics janë të drejtat e autorit të palëve të treta.

shenjë dalluese

Nëse nuk thuhet ndryshe, të gjitha markat tregtare të paraqitura në faqet e internetit të Hielscher Ultrasonics janë të mbrojtura me të drejta autoriale.

Të drejtat e përdorimit

Prona e pronësisë intelektuale e siguruar në faqet e internetit të Hielscher Ultrasonics, siç janë patentat, markat tregtare dhe të drejtat e autorit, mbrohet. Asnjë leje apo licencë për përdorimin e pronësisë intelektuale nuk është dhënë nga faqja e internetit Hielscher Ultrasonics.

mohim

Faqet e internetit të Hielscher Ultrasonics janë postuar me kujdes të madh. Përmbajtja e dhënë në këto faqet e internetit shërben vetëm për qëllimin e sigurimit të informacionit dhe nuk janë ligjërisht të detyrueshme. Ju lutemi verifikoni informacione para se ta përdorni në ndonjë mënyrë. Deklaratat bindëse mund të bëhen vetëm me kërkesë paraprake. Hielscher Ultrasonics GmbH është përgjegjës për dëmet e qëllimshme dhe neglizhencën e madhe sipas Aktit të Përgjegjësisë së Produkteve dhe vetëm për garancitë e shprehura shprehimisht nga Hielscher Ultrasonics GmbH. Në rastet e neglizhencës së vogël, Hielscher Ultrasonics GmbH është përgjegjës vetëm në rast të shkeljes së detyrës, me të cilën shuma e kërkesës për kompensim është e kufizuar në dëmet e parashikueshme. Kur i referohen faqeve të internetit ose përmbajtjes së palëve të treta (lidhjet), Hielscher Ultrasonics nuk merr përgjegjësinë për përmbajtjen e faqeve të lidhura. Duke hyrë në këto lidhje ju largoheni nga zona e informacionit e Hielscher Ultrasonics GmbH. Për informacionin e ofruar nga palët e treta, politikat e ndryshme mund të pranohen, veçanërisht në aspektin e mbrojtjes së të dhënave.

Ndryshimi i shërbimit dhe kushtet e përdorimit

Hielscher Ultrasonics GmbH rezervon të drejtën për të zgjeruar, për të kufizuar ose ndryshuar shërbimin ose pjesët e tij në çdo kohë. Natyra e internetit kërkon që ne të përshtasim kushtet tona të përdorimit nga koha në kohë. Për këtë arsye, ju lutemi të vëzhgoni versionet aktuale të kushteve të përdorimit.
Ligji në fuqi:
Për përdorimin e shërbimeve dhe kushteve të përgjithshme të përdorimit me përjashtim të konfliktit të ligjeve, ligji gjerman është i zbatueshëm ekskluzivisht.

Data e hyrjes në fuqi: 10 tetor 2013

Angazhimi i Hielscher Ultrasonics për privatësinë

Ju lutemi, lexoni këtu të gjithë politikat tona të përditësuara të privatësisë.