Përgjegjësia jonë shoqërore

Hielscher Ultrasonics dhe familja Hielscher janë të angazhuar fuqimisht për përgjegjësinë sociale në biznes dhe në jetën personale. Për ne, përgjegjësia sociale e korporatave (CSR) nënkupton zhvillimin e biznesit në mënyrë etike dhe me ndjeshmëri ndaj çështjeve sociale, kulturore, ekonomike dhe mjedisore.
Si pjesë e kësaj sjelljeje etike në biznes dhe në jetën private, Hielscher mbështet organizatat humanitare të OJQ-ve në punën e tyre.
Ne jemi krenar të mbështesim organizatat e mëposhtme: