Ultradźwiękowce do badań stabilności przy ścinaniu wg ASTM D2603

Norma ASTM D2603 opisuje badania stabilności cieczy hydraulicznych w warunkach ultradźwiękowego ścinania. Ultradźwiękowce firmy Hielscher stosowane są jako niezawodne urządzenia do badań stabilności cieczy hydraulicznych w próbie ścinania zgodnie z normą ASTM D2603 Standard Test Method for Sonic Shear Stability of Polymer-Containing Oils.

ASTM D2603 - Ultradźwiękowa odporność na ścinanie olejów zawierających polimery

Cel: Płyny hydrauliczne, oleje silnikowe, płyny przekładniowe do samochodów, płyny przekładniowe do ciągników i inne płyny do przenoszenia napędu podczas normalnej pracy są narażone na działanie sił ścinających o różnym stopniu natężenia, co może prowadzić do zmian lepkości i w konsekwencji do spadku wydajności. W celu poprawy wskaźnika lepkości płynów hydraulicznych, do płynów tych dodawane są polimery. Norma ASTM D2603 dotyczy badań zmian lepkości płynów zawierających polimery, poddanych działaniu sił ścinających wywołanych ultradźwiękami, tzw. drganiami sonicznymi.
Zastosowanie: Celem protokołu ASTM D2603 jest wyznaczenie lepkości próbki. W tym celu próbkę umieszcza się w zlewce, temperuje do określonej temperatury i poddaje próbie ultradźwiękowej z zastosowaniem sondy ultradźwiękowej przez czas określony w protokole ASTM D2603. Następnie mierzona jest lepkość płynu, a dokładna zmiana lepkości podawana jest w procentach.

Zastosowania ultradźwiękowej próby ścinania
Płyny hydrauliczne
Przemysł petro
Materialistyka
Kontrola jakości
Badania & Rozwój

Metoda badawcza określona w protokole ASTM D2603 umożliwia ocenę stabilności przy ścinaniu przy minimalnym wpływie czynników termicznych i utleniających, które mogą występować w niektórych zastosowaniach. Metoda ta znalazła zastosowanie w przypadku płynów hydraulicznych zawierających zarówno polimery łatwo ulegające ścinaniu, jak i odporne na ścinanie. Ustalono korelację z wydajnością w przypadku zastosowań hydraulicznych.

Zapytanie o informacje
Zwróć uwagę na nasze Polityka prywatności.


Ultradźwiękowe urządzenie do badania stabilności przy ścinaniu ASTM D2603

System nożyc ultradźwiękowych UP400St (24kHz, 400W) do badań stabilności przy ścinaniu sonicznym ASTM D2603

Czego potrzebuję do wykonania próby stabilności ścinania ultradźwiękowego ASTM D2603?

 • Ultrasonikator: urządzenie ultradźwiękowe typu sonda, wyposażone w oscylator o stałej częstotliwości i tubę ultradźwiękową (znane również jako sonda lub sonotroda). Typowym urządzeniem ultradźwiękowym stosowanym w badaniach wg normy ASTM D2603 jest UP400ST (24kHz, 400W) z sondą ultradźwiękową (tuba / sonotroda) S24d22.
 • Kąpiel wodna / lodowa: Chłodząca łaźnia wodna lub łaźnia lodowa w celu utrzymania pożądanej temperatury, np. 0°C.
 • Czujnik temperatury np. PT100 (w zestawie z urządzeniem ultradźwiękowym UP400ST)
 • Zlewka do gryfu 50mL, wykonana ze szkła borokrzemowego.
 • Obudowa dźwiękowa (opcjonalnie): Skrzynka dźwiękochłonna do obudowania tuby ultradźwiękowej w celu zmniejszenia poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenie do cięcia dźwiękiem.
 • Wiskozymetr: wystarczy dowolny wiskozymetr i łaźnia spełniające wymagania metody badania D445.
 • Płyny referencyjne: Podstawową cieczą odniesienia jest ciecz odniesienia ASTM A, olej naftowy zawierający polimer, który może być rozkładany w wyniku turbulencji przy wysokich prędkościach ścinania. Olej ten ma następujące typowe właściwości: Olej ten ma lepkość około 10,8 mm2/s (cSt) w temperaturze 100°C i lepkość około 58 mm2/s (cSt) w temperaturze 40°C.
  Drugą cieczą wzorcową jest ciecz wzorcowa B ASTM, olej naftowy zawierający polimer, który może być rozkładany w wyniku turbulencji przy wysokich prędkościach ścinania. Olej ten ma lepkość około 13,6 mm2/s (cSt) w temperaturze 40°C.

Dlaczego Ultra-sonatory Hielscher do badań wg ASTM D2603?

Cyfrowy wyświetlacz urządzenia do ścinania ultradźwiękowego UP400St (stała częstotliwość 24kHz) dla niezawodnej pracyHielscher Ultrasonics dostarcza wysokowydajne urządzenia ultradźwiękowe do badań stabilności ścinania zgodnie z normami ASTM D2603 i ASTM D5621. Dzięki stałej częstotliwości, niezawodnej mocy ścinania ultradźwiękowego, ultradźwiękowe urządzenia ścinające Hielscher są idealne do oceny stabilności ścinania płynów hydraulicznych. Ultradźwiękowe urządzenia firmy Hielscher wyposażone są w inteligentne oprogramowanie i ustawienia, które pozwalają na przeprowadzenie zaawansowanych badań zgodnie z normami ASTM. Menu jest łatwo dostępne poprzez cyfrowy wyświetlacz dotykowy lub zdalne sterowanie przez przeglądarkę. Podczas gdy częstotliwość jest stała, co jest ważne dla wiarygodnych wyników sonikacji i norm ASTM, amplituda może być precyzyjnie ustawiona na żądany skok.
Kalibracja ultradźwiękowców Hielscher jest prosta i może być szybko i łatwo przeprowadzona poprzez zaawansowane menu. Wszystkie ultradźwiękowe urządzenia cyfrowe są wyposażone w czujnik temperatury, który w sposób ciągły rejestruje temperaturę próbki i przekazuje ją do generatora ultradźwięków, gdzie wszystkie ważne dane sonikacji, takie jak amplituda, czas i długość sonikacji, temperatura i ciśnienie (przy zamontowanym czujniku ciśnienia) są automatycznie zapisywane na wbudowanej karcie SD. Te inteligentne funkcje pozwalają na wiarygodne i powtarzalne ultradźwiękowe testy ścinania oraz czynią operację przyjazną dla użytkownika i bezpieczną.
Urządzenia firmy Hielscher Ultrasonics do badań stabilności ścinania spełniają wymagania norm ASTM D-2603 i D-5621.

Ultradźwiękowe urządzenia firmy Hielscher do prowadzenia prób ścinania lepkości ASTM D2603:

 • stała amplituda
 • inteligentne oprogramowanie z timerem do dokładnego ustawienia czasu trwania sonikacji
 • cyfrowy, kolorowy ekran dotykowy
 • inteligentne ustawienia
 • intuicyjne menu
 • automatyczny zapis danych na karcie SD
 • zintegrowany czujnik temperatury
 • oświetlenie próbki
 • precyzyjna kontrola
 • łatwa kalibracja
 • powtarzalne wyniki

Skontaktuj się z nami! / Zapytaj nas!

Poproś o więcej informacji

Prosimy o skorzystanie z poniższego formularza w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat systemów ultradźwiękowego ścinania, zastosowań ASTM oraz cen. Z przyjemnością przedyskutujemy z Państwem wymagania dotyczące badań wg normy ASTM i zaproponujemy urządzenie ultradźwiękowe spełniające Państwa wymagania!

Proszę zwrócić uwagę na nasze Polityka prywatności.


Różne rozmiary sond lub tub dla systemu ultradźwiękowego ścinania UP400St, który jest zgodny z ASTM D2603 Standard Test Method for Sonic Shear Stability of Polymer-Containing Oils (Standardowa metoda badania stabilności olejów zawierających polimery)

Różne rodzaje sonotrod (sondy / tuby) do urządzenia do cięcia dźwiękiem UP400Stktóre mogą być stosowane do ASTM D2603 – Standardowa metoda badania stabilności olejów zawierających polimery przy ścinaniu dźwiękiem

Literatura / materiały źródłoweZakres protokołu badania stabilności przy ścinaniu ultradźwiękowym ASTM D2603

 1. Niniejsza metoda badawcza obejmuje ocenę stabilności cieczy hydraulicznych przy ścinaniu w odniesieniu do lepkości końcowej wynikającej z poddania próbki cieczy hydraulicznej działaniu oscylatora sonicznego.
 2. Przedstawiono dowody na istnienie dobrej korelacji pomiędzy degradacją ścinania wynikającą z oscylacji sonicznej a degradacją uzyskaną w procedurze testowej pompy łopatkowej.
  W niniejszej metodzie badania jako jednostkę lepkości stosuje się milimetry podniesione do kwadratu na sekundę (mm2/s), jednostkę układu SI. Dla informacji, w nawiasie podano jednostkę równoważną, cSt.
 3. Niniejsza norma nie ma na celu uwzględnienie wszystkich problemów bezpieczeństwa, jeśli takie istnieją, związanych z jej stosowaniem. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za ustanowienie odpowiednich praktyk w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz za określenie możliwości zastosowania ograniczeń prawnych przed jej zastosowaniem.
 4. Niniejsza norma międzynarodowa została opracowana zgodnie z uznanymi międzynarodowymi zasadami normalizacji ustanowionymi w Decyzji w sprawie zasad opracowywania międzynarodowych norm, przewodników i zaleceń wydanej przez Komitet Technicznych Barier w Handlu (TBT) Światowej Organizacji Handlu.

Ultradźwięki o wysokiej wydajności! Paleta produktów firmy Hielscher obejmuje pełne spektrum od kompaktowych ultradźwięków laboratoryjnych, poprzez urządzenia stołowe, aż po przemysłowe systemy ultradźwiękowe.

Firma Hielscher Ultrasonics produkuje wysokowydajne homogenizatory ultradźwiękowe od laboratorium do wielkość przemysłowa.


Chętnie porozmawiamy o Państwa procesie.

Skontaktujmy się.