Stopka redakcyjna & Prawo autorskie

Stopka redakcyjna

Hielscher Ultrasonics GmbH (spółka z oo)
Oderstr. 53
D-14513 Teltow, Niemcy
Tel.: +49 3328 437 420
Faks: +49 3328 437 444
email: info@hielscher.com
Dyrektor zarządzający: Thomas Hielscher
Rejestr handlowy Potsdam: HRB 19012
V.A.T.-No. (§27a UStG): DE 814563028

Nota prawna

Hielscher Ultrasonics GmbH dostarcza informacji ujawnianych na tej stronie internetowej w oparciu o następujące informacje prawne

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów ultradźwiękowych.

© Copyright 2008 – 2021 Hielscher Ultrasonics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, ścieżki dźwiękowe, dane wideo i animacje, jak również ich kompozycja lub układ są chronione prawem autorskim i innymi prawami ochronnymi. Ich treść nie może być kopiowana w celach komercyjnych lub innych, ani też prezentowana, nawet w zmienionej wersji, na innych stronach internetowych. Umieszczanie hiperłączy do strony internetowej firmy Hielscher Ultrasonics jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody firmy Hielscher Ultrasonics GmbH. Zwracamy uwagę, że niektóre zdjęcia zamieszczone na stronach internetowych Hielscher Ultrasonics są chronione prawami autorskimi osób trzecich.

Znak towarowy

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe wyświetlane na stronach internetowych Hielscher ultradźwięków są chronione prawem autorskim.

Prawa użytkowania

Własność intelektualna umieszczono na stronach internetowych Hielscher ultradźwięków, takich jak patenty, znaki towarowe i prawa autorskie są chronione. Brak zezwolenia lub licencji za korzystanie z własności intelektualnej jest przyznawana przez serwis Hielscher Ultrasonics.

Zrzeczenie się

Strony internetowe firmy Hielscher Ultrasonics zostały zamieszczone z najwyższą starannością. Treści zamieszczone na tych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące. Prosimy o sprawdzenie informacji przed ich wykorzystaniem w jakikolwiek sposób. Wiążące oświadczenia mogą być składane tylko na wcześniejsze życzenie. Firma Hielscher Ultrasonics GmbH ponosi odpowiedzialność za szkody umyślne i rażące zaniedbania zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt i tylko w przypadku wyraźnych gwarancji udzielonych przez firmę Hielscher Ultrasonics GmbH. W przypadku mniejszego zaniedbania firma Hielscher Ultrasonics GmbH ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia obowiązków, przez co wysokość roszczenia odszkodowawczego jest ograniczona do szkód możliwych do przewidzenia.W przypadku odesłań do stron internetowych lub treści osób trzecich (linki) firma Hielscher Ultrasonics nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki. Wchodząc na te linki, użytkownik opuszcza obszar informacyjny firmy Hielscher Ultrasonics GmbH. W przypadku informacji udostępnianych przez osoby trzecie mogą obowiązywać inne zasady, zwłaszcza w zakresie ochrony danych.

Zmiana usługi i warunki użytkowania

Hielscher Ultrasonics GmbH zastrzega sobie prawo do rozszerzenia, ograniczenia lub zmiana usługi lub jej części w dowolnym momencie. Charakter internetu wymaga od nas dostosowania naszych warunków użytkowania, od czasu do czasu. Z tego powodu należy przestrzegać aktualnych wersji warunków użytkowania.
Obowiązujące prawo:
Do korzystania z usług oraz ogólnych warunków użytkowania, z wyjątkiem kolizyjnych niemiecka ustawa ma zastosowanie wyłącznie.

Data wejścia w życie: 10 października 2013

Zaangażowanie Hielscher ultradźwięków do prywatności

Zapoznaj się z naszą pełną aktualną polityką prywatności tutaj!

Chętnie porozmawiamy o Państwa procesie.

Skontaktujmy się.