Υπερηχητική λύση των δειγμάτων μελανογάστερων Drosophila

Το drosophila melanogaster χρησιμοποιείται ευρέως στα εργαστήρια ως πρότυπος οργανισμός. Ως εκ τούτου, πρέπει να διεξάγονται συχνά προαναλυτικά στάδια παρασκευής, όπως λύση, κυτταρική διαταραχή, εκχύλιση πρωτεϊνών και διόγκωση DNA των δειγμάτων μελανογάστερ Drosophila. Υπερήχων dismembrators είναι αξιόπιστα και αποτελεσματικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, όπως η λύση, εκχύλιση πρωτεϊνών ή κατακερματισμός του DNA άνετα, προσαρμόζοντας μόνο υπερήχων παραμέτρους της διαδικασίας. Υπερήχων ομογενοποιητές είναι με αυτόν τον τρόπο ευέλικτα εργαλεία με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Υπερηχητική λύση και εκχύλιση πρωτεΐνης

Το Drosophila melanogaster χρησιμοποιείται ευρέως ως πρότυπος οργανισμός σε βιολογικά εργαστήρια. Βρείτε εδώ πρωτόκολλα για λύση, εξώκριση πρωτεϊνών και διάτμηση DNA δειγμάτων D. melanogaster.Η λύση, η διαλυτοποίηση των κυττάρων, η ομογενοποίηση ιστών και η εξαγωγή πρωτεΐνης είναι τυπικές εργασίες για υπερηχητικούς δημυτοματιστές σε βιολογικά εργαστήρια. Οι υπερηχητικοί δημυαλωτές και οι διακόπτες κυττάρων είναι κατάλληλοι για την ομογενοποίηση των ζωικών ιστών, των εντόμων (π.χ., Drosophila melanogaster, C. elegans) ή των δειγμάτων εγκαταστάσεων. Μεταγενέστερες εφαρμογές υπερήχων είναι η λύση των κυτταρικών εναιωρημάτων και σφαιριδίων, καθώς και η εκχύλιση των ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών.
Υπερήχων λύση και εκχύλιση πρωτεΐνης είναι εξαιρετικά αξιόπιστες και αναπαραγώγιμες διαδικασίες, οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν με βάση καθιερωμένα πρωτόκολλα. Δεδομένου ότι η υπερηχητική ένταση διαδικασίας μπορεί να ρυθμιστεί ακριβώς μέσω των παραμέτρων υπερήχων όπως το πλάτος, ο τρόπος κύκλων/σφυγμού, η θερμοκρασία και ο όγκος δειγμάτων, μόλις αποδειχθούν τα πρωτόκολλα μπορούν να επαναληφθούν με το ίδιο αποτέλεσμα επανειλημμένως.

Πλεονεκτήματα της προετοιμασίας δειγμάτων υπερήχων

  • υψηλής απόδοσης
  • Ρυθμιζόμενο σε συγκεκριμένο υλικό δείγματος
  • Κατάλληλο για κάθε όγκο
  • Μη θερμική επεξεργασία
  • επαναλήψιμα αποτελέσματα
  • Απλό και ασφαλές

Υπερηχητικός κατακερματισμός DNA και RNA

Μετά τη λύση των κυττάρων και την εκχύλιση πρωτεϊνών, ένα κοινό απαιτούμενο βήμα στην προετοιμασία του δείγματος είναι η κουρά και ο κατακερματισμός του DNA, του RNA και της χρωματίνης, π.χ. πριν από την ανοσοεπιτήρηση της χρωματίνης (ChIP). Ο κατακερματισμός του DNA και του RNA μπορεί να επιτευχθεί αξιόπιστα με τη διάσπαση των ομοιοπολιτικών δεσμών που συγκρατούν το DNA από φυσικές δυνάμεις. Χρησιμοποιώντας φυσική κουρά όπως κατεργασία με υπερήχους, στην αρχή τα σκέλη του DNA σπάνε, τότε το DNA κατακερματίζεται σε μικρότερα κομμάτια.
Ο υπερηχητικός κατακερματισμός DNA είναι αξιόπιστος και αποδοτικός στην διάτμηση του DNA σε ένα στοχοθετημένο μήκος, π.χ. 500bp (ζεύγη βάσεων). Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του υπερηχητικού κατακερματισμού DNA περιλαμβάνουν τον ακριβή έλεγχο των παραμέτρων και της έντασης της διαδικασίας υπερήχων. Οι παράμετροι διαδικασία υπερήχων μπορεί να ρυθμιστεί με τη ρύθμιση της έντασης υπερήχων, κύκλους και το χρόνο με ακρίβεια. Αυτό καθιστά δυνατή τη δημιουργία επιθυμητών μεγεθών DNA και το στοχευμένο μήκος του DNA μπορεί να παραχθεί αξιόπιστα καθώς και να αναπαραχθεί. Υπερήχων ψαλίδισμα DNA είναι επίσης ιδανικό για τη δημιουργία υψηλού μοριακού βάρους θραύσματα DNA.

Υπερήχων UP200Ht με μικροκλίπωση S26d2 για υπερηχητική λύση των δειγμάτων Drosophila

Υπερήχων Uf200 ः t με μικροπράγμα S26d2 2mm για κατεργασία με υπερήχους των δειγμάτων Drosophila

Αίτηση για πληροφορίες
Σημειώστε τις Πολιτική Απορρήτου.


Πρωτόκολλα για υπερήχων Λύση της Drosophila melanogaster

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε διάφορα πρωτόκολλα για την υπερηχητική υποβοηθούμενη λύση, εκχύλιση πρωτεΐνης, και dna ή χρωματίνη κατακερματισμό των δειγμάτων Drosophila.

Υπερηχητική λύση για τη διασταύρωση ανοσοκαταπίσθησης (CLIP) Δοκιμασία

Η δοκιμασία CLIP εκτελέστηκε όπως αναφέρθηκε προηγουμένως με ορισμένες τροποποιήσεις. Περίπου 20 mg ωοθηκών από θηλυκά άγριου τύπου 0 έως 1 ημέρας ήταν διασταυρούμενες με υπεριώδη ακτινοβολία (3 × 2000 μJ/cm2), ομογενοποιημένες στον πάγο σε ρυθμιστικό διάλυμα RCB 1 mL (50 mM HEPES pH 7.4, 200 mM NaCl, 2,5 mM MgCl2, 0,1% Triton X-100, 250 mM σακχαρόζη, 1 mM DTT, 1× πλήρεις αναστολείς πρωτεάσης χωρίς EDTA, 1 mM PMSF) συμπληρωμένο με 300 U RNAseOUT και τοποθετείται στον πάγο για 30 λεπτά. Το ομογενές ήταν υπερήχων στον πάγο, με 80% ισχύ, πέντε φορές σε 20 s εκρήξεις με ένα υπόλοιπο 60 s στο μεταξύ χρησιμοποιώντας το Hielscher Υπερήχων Επεξεργαστή UP100H (100 W, 30 kHz) και φυγοκεντρείται (16000 × g επί 5 λεπτά στους 4°C). Το διαλυτό εκχύλισμα ήταν προδιαλευτερωμένο με 20 μl διναμπάδες πρωτεΐνης-G για 20 λεπτά στους 4°C. Μετά την αφαίρεση των δειγμάτων για ανοσοανοποίηση και ποσοτικοποίηση της εισόδου RNA (1%), το HP1 ανοσολογήθηκε με αντίσωμα αντικ-HP1 9A9 από 450 μl προεκλεισμένο εκχύλισμα με επώαση για 4 ώρες με 50 μl protein-G dynabads. Τα ανοσοπροσπασιτικά πλύθηκαν 4 φορές με το RCB. Για να εξοπλιστεί το ανοσοπροενάιξο RNAs, οι σφαιρωτοποιημένες χάντρες βράστηκαν σε 100 μL νερού που υποβλήθηκαν σε UltraPure DEPC για 5 λεπτά. 900 μL Αντιδραστήριο Qiazol προστέθηκε στο υπερκείμενο που ανακτήθηκε για την προετοιμασία RNA. Το RNA καθαρισμένο χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο για να συνθέσει cDNA χρησιμοποιώντας oligo dT, τυχαία εξαερήμωση και Εκθέτη αντίστροφη transcriptase ΙΙΙ σύμφωνα με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή.
(Cassale et al. 2019)

Υπερηχητική λύση για τη δοκιμασία ανοσοπροευθυνοποίησης χρωματίνης

Η ανοσοεπιπληρώσεις χρωματίνης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο που περιέγραψε το Menet με μικρές τροποποιήσεις. Περίπου 20 mg ωοθηκών από θηλυκά άγριου τύπου 0 έως 1 ημέρας ομογενοποιήθηκαν σε 1 mL ρυθμιστικού διαλύματος NEB (10 mM HEPES-Na στο pH 8.0, 10 mM NaCl, 0,1 mM EGTA-Na στο pH 8, 0,5 mM EDTA-Na στο pH 8, 1 mM DTT, 0,5% NP-40, 0,5 mM Σπερμιδίνη, 0,15 mM Σπερματοζωάριο, 1× EDTA- χωρίς πλήρεις αναστολείς πρωτεάσης) με ομογενοποιητή / διασκορπιστή εμβάπτισης 1 λεπτό (στις 3000 στροφές/λεπτό). Το ομογενές μεταφέρθηκε σε ένα προψυγμένο γυάλινο dounce και εφαρμόστηκαν 15 πλήρεις πινελιές με ένα σφιχτό γουδοχέρι. Οι ελεύθεροι πυρήνες στη συνέχεια κεντραρίστηκαν σε 6000xg για 10 λεπτά στους 4°C. Τα σφαιρίδια που περιέχουν πυρήνες επαναιωρήθηκαν σε 1 mL NEB και φυγοκινημένων στα 20000 × g για 20 λεπτά σε κλίση σακχαρόζης (0,65 mL σακχαρόζης 1,6 M σε NEB, 0,35 mL 0,8 M σακχαρόζης σε NEB). Το σφαιρίδιο επαναιώθησε σε 1 mL NEB και φορμαλδεΰδης σε τελική συγκέντρωση 1%. Οι πυρήνες διασταυρώθηκαν για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και σβήστηκαν προσθέτοντας 1/10 vol 1.375 M γλυκίνη. Οι πυρήνες συλλέχθηκαν με φυγή στα 6000 × g για 5 λεπτά. Οι πυρήνες πλένονται δύο φορές σε 1 mL NEB και επαναιωρούνται σε 1 mL ρυθμιστικού διαλύματος λύσης (15 mM HEPES-Na στο pH 7.6, 140 mM NaCl, 0,5 mM EGTA, 1 mM EDTA στο pH 8, 1% Τρίτων X-100, 0,5 mM DTT, 0,1% Na Δεοξυχολικός, 0,1% SDS, 0,5% N-λαυροϊσάρκος και 1× Πλήρεις Αναστολείς Πρωτεάσης χωρίς EDTA). Οι πυρήνες υποβλήθηκαν σε κατεργασία με υπερήχους χρησιμοποιώντας έναν υπερηχητικό επεξεργαστή Hielscher UP100H (100 W, 30 kHz) έξι φορές για 20 s και 1 λεπτό στον πάγο. Οι sonicated πυρήνες φυγοκεντρήθηκαν στους 13000 × g για 4 λεπτά στους 4°C. Η πλειοψηφία των sonicated χρωματίνη ήταν 500 έως 1000 ζεύγη βάσης (bp) σε μήκος. Για κάθε ανοσοκαταστολή, επωάστηκαν 15 μg χρωματίνης παρουσία 10 μg μονοκλωνικού αντισώματος HP1 9A9 (3 ώρες στους 4°C σε περιστρεφόμενο τροχό). Στη συνέχεια, προστέθηκαν 50 μl πρωτεΐνης dynabadeds G και η επώαση συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στους 4°C. Τα υπερκείμενοι απορρίφθηκαν και τα δείγματα πλύθηκαν δύο φορές στο ρυθμιστικό διάλυμα λύσης (κάθε πλύσιμο 15 λεπτά στους 4 °C) και δύο φορές στο TE Buffer (1 mM EDTA, 10 mM TrisHCl στο pH 8). Η χρωματίνη εκλούστηκε από χάντρες σε δύο βήματα. πρώτα σε 100 μl buffer eluition 1 (10 mM EDTA, 1% SDS, 50 mM TrisHCl σε pH 8) στους 65°C επί 15 λεπτά, ακολουθούμενη από φυγοκέντρηση και ανάκτηση του υπερκείμενου. Το υλικό χάντρες εκ νέου εξήχθη σε 100 μl TE + 0,67% SDS. Το συνδυασμένο έκλουστο (200 μl) επωάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στους 65°C για να αντιστραφεί η διασταύρωση και υποβλήθηκε σε επεξεργασία με 50 μg/ml RNaseA για 15 λεπτά στους 65°C και κατά 500 μg/ml Πρωτεϊνάση Κ για 3 ώρες στους 65°C. Τα δείγματα ήταν φαινόλης-χλωροφόρμιο που εξάγονται και η αιθανόλη κατακρημνίζεται. Το DNA επαναιωρήθηκε σε 25 μl νερού. Για τη μεγιστοποίηση των μοριακών αναλύσεων με ανοσοανεπιενιέρυπτο DNA, τα υποψήφια γονίδια ενισχύθηκαν σε ζεύγη μέσω ενός βελτιστοποιημένου πρωτοκόλλου duplex-PCR χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά σύνολα αστάρι που έχουν παρόμοιες θερμοκρασίες τήξης σε μία μόνο αντίδραση.
(Casale et al. 2019)
 

Αυτό το σεμινάριο εξηγεί ποιος τύπος υπερήχων είναι καλύτερος για τις εργασίες προετοιμασίας του δείγματός σας, όπως λύση, κυτταρική διαταραχή, απομόνωση πρωτεϊνών, κατακερματισμός DNA και RNA σε εργαστήρια, ανάλυση και έρευνα. Επιλέξτε τον ιδανικό τύπο υπερήχων για την εφαρμογή σας, τον όγκο δείγματος, τον αριθμό δείγματος και την απόδοση. Hielscher Υπέρηχοι έχει το ιδανικό υπερήχων ομογενοποιητή για σας!

Πώς να βρείτε τον τέλειο υπερήχων για κυτταρική διαταραχή και εκχύλιση πρωτεϊνών στην επιστήμη και την ανάλυση

Μικρογραφία βίντεο

UP200St TD_CupHorn για την έμμεση υπερήχηση των δειγμάτων

UP200St TD_CupHorn για την έμμεση υπερήχηση δειγμάτων όπως το DNA και η διάτμηση χρωματίνης

Υψηλής απόδοσης υπερηχητικοί διασπαστές κυττάρων για τα βιολογικά δείγματα

Hielscher Ultrasonics είναι από μακρού έμπειρος συνεργάτης σας, όταν πρόκειται για υψηλής απόδοσης ultrasonicators για διαταραχή των κυττάρων, λύση, εκχύλιση πρωτεΐνης, DNA, RNA, και χρωματίνη κατακερματισμό, καθώς και άλλα προ-αναλυτικά βήματα προετοιμασίας του δείγματος. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπερήχων ομογενοποιητές εργαστήριο και μονάδες προετοιμασίας δειγμάτων, Hielscher έχει την ιδανική συσκευή υπερήχων για τη βιολογική εφαρμογή και τις απαιτήσεις σας.
Probe-τύπου insonifier UP200St για λύσηΚλασικός υπερηχητικός καθετήρας τύπου με μικρο-άκρο, όπως UP200St (200W, βλέπε εικόνα αριστερά) ή μία από τις μονάδες προετοιμασίας δείγματος υπερήχων VialTweeter ή UP200ST_TD_CupHorn με VialHolder είναι τα αγαπημένα μοντέλα στην έρευνα και αναλυτικά εργαστήρια. Ο κλασικός υπερηχητικός καθετήρας είναι ιδανικός, όταν προετοιμάζετε λιγότερα δείγματα πρέπει να λυθούν, να εξαχθούν ή να κατακερματιστούν. Οι μονάδες παρασκευής δείγματος VialTweeter και UP200St_TD_CupHorn επιτρέπουν την ταυτόχρονη υπερήχηση έως 10 ή 5 φιαλιδίων, αντίστοιχα.
Εάν πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία υψηλοί αριθμοί δείγματος (π.χ. πλάκες 96 φρεατίων, πλάκες μικροτιαγύτερων κ.λπ.), UIP400MTP είναι η ιδανική ρύθμιση υπερήχων. Το UIP400MTP λειτουργεί σαν ένα μεγαλύτερο cuphorn, το οποίο είναι γεμάτο με νερό και έχει αρκετό χώρο για να κρατήσει πλάκες μικρο-καλά. Τροφοδοτημένος από έναν ισχυρό υπερηχητικό επεξεργαστή 400 watt, το UIP400MTP παραδίδει μια πολύ ομοιόμορφη και έντονη υπερήχηση των πολυ-καλά πλακών προκειμένου να διαταραχθούν τα κύτταρα, τα δείγματα lyse, τα σφαιρίδια διαλυτοποίησης, οι πρωτεΐνες εξαγωγής ή το dna διάτμησης.

Ακριβής έλεγχος μέσω έξυπνου λογισμικού

Οι βιομηχανικοί επεξεργαστές της Hielscher της σειράς hdT μπορούν να λειτουργούν άνετα και φιλικά προς το χρήστη μέσω του τηλεχειριστηρίου του προγράμματος περιήγησης.Όλες οι λύσεις υπερήχων Hielscher από 200 watt και άνω είναι εξοπλισμένες με ψηφιακή έγχρωμη οθόνη αφής και έξυπνο λογισμικό. Μέσω των έξυπνων δεδομένων protocolling όλες οι παραμέτρους διαδικασία υπερήχων αποθηκεύονται αυτόματα ως αρχείο CSV σε ένα ενσωματωμένο SD-κάρτα μόλις το ultrasonicator έχει ξεκινήσει. Αυτό κάνει την έρευνα και την πρωτόκολλο πολύ πιο βολικό. Μετά τις δοκιμές υπερήχων ή την προετοιμασία του δείγματος, μπορείτε απλά να επανεξετάσει τις παραμέτρους υπερήχων του κάθε λειτουργία υπερήχων και να τις συγκρίνουν.
Μέσω του διαισθητικού μενού, πολλές παράμετροι μπορούν να προκαθοριστούν πριν από την κατεργασία με υπερήχους: Για παράδειγμα, για τον έλεγχο της θερμοκρασίας στο δείγμα και για την πρόληψη της θερμικής αποικοδόμησής του, μπορεί να οριστεί ένα ανώτατο όριο θερμοκρασίας δείγματος. Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας με δυνατότητα σύνδεσης, ο οποίος συνοδεύεται από τη μονάδα υπερήχων, δίνει στον υπερηχητικό επεξεργαστή ανατροφοδότηση σχετικά με την πραγματική θερμοκρασία κατεργασίας με υπερήχους. Όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο θερμοκρασίας, η συσκευή υπερήχων σταματά μέχρι να επιτευχθεί το κατώτερο όριο του καθορισμένου ∆T και αρχίζει στη συνέχεια αυτόματα κατεργασία με υπερήχους και πάλι.
Εάν υπερήχηση με μια συγκεκριμένη εισροή ενέργειας απαιτείται, μπορείτε να προκαθορίσετε την τελική υπερηχητική ενέργεια του τρεξίματος υπερήχων. Φυσικά, υπερήχων παλμούς και τον τρόπο κύκλου μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά, πάρα πολύ.
Για να επαναχρησιμοποιήσετε τις πιο επιτυχημένες παραμέτρους υπερήχων σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορες λειτουργίες υπερήχων (π.χ. χρόνο υπερήχησης, ένταση, λειτουργία κύκλου κ.λπ.) ως προκαθορισμένες λειτουργίες, έτσι ώστε να μπορούν να είναι εύκολο και γρήγορα ξεκίνησε και πάλι.
Για μεγαλύτερη λειτουργική ευκολία, όλες οι ψηφιακές μονάδες υπερήχων μπορούν να λειτουργήσουν μέσω του τηλεχειριστηρίου του προγράμματος περιήγησης σε οποιοδήποτε κοινό πρόγραμμα περιήγησης (π.χ., InternetExplorer, Safari, Chrome κ.λπ.). Η σύνδεση LAN είναι μια απλή εγκατάσταση τοποθέτησης plug-n-play και δεν απαιτεί πρόσθετη εγκατάσταση λογισμικού.
Εμείς στο Hielscher γνωρίζουμε ότι η επιτυχής υπερήχηση των βιολογικών δειγμάτων απαιτεί ακρίβεια και επαναληψιμότητα. Ως εκ τούτου, σχεδιάσαμε ultrasonicators μας ως έξυπνες συσκευές με όλα τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν μια αποτελεσματική, αξιόπιστη, αναπαραγώγιμη και βολική προετοιμασία του δείγματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα και πείτε μας για τα βιολογικά σας δείγματα και τα απαιτούμενα βήματα προετοιμασίας. Θα σας προτείνουμε την πιο κατάλληλη συσκευή προετοιμασίας δείγματος υπερήχων και θα σας βοηθήσουμε με πρόσθετες πληροφορίες, όπως πρωτόκολλα και συστάσεις.

Ο παρακάτω πίνακας σας δίνει μια ένδειξη της κατά προσέγγιση ικανότητας επεξεργασίας των υπερηχητικών συστημάτων μας από υπερήχους μικρο-συμβουλές και κλασικούς υπερήχους ομογενοποιητές σε multiSample ultrasonicators για την βολική, αξιόπιστη προετοιμασία πολλών δειγμάτων:

Μαζική Όγκος Ρυθμός ροής Προτεινόμενες συσκευές
Πλάκες 96 φρεατίων / μικροτιετών μ.δ. UIP400MTP
10 φιαλίδια à 0,5 έως 1,5mL μ.δ. VialTweeter σε UP200St
CupHorn για έμμεση υπερήχηση, π.χ. έως 5 φιαλίδια μ.δ. UP200ST_TD_CupHorn
0.01 έως 250mL 5 έως 100mL/min UP50H
0.01 έως 500mL 10 έως 200 ml / λεπτό UP100H
00,02 έως 1L 20 έως 400mL / λεπτό Uf200 ः t / / UP200St
10 έως 2000mL 20 έως 400mL / λεπτό Uf200 ः t, UP400St
0.25 έως 5L 00,05 έως 1L/λεπτό UIP500hdT

Επικοινωνήστε μαζί μας! / Ρωτήστε μας!

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υπερήχους επεξεργαστές, εφαρμογές και τιμή. Θα χαρούμε να συζητήσουμε τη διαδικασία σας μαζί σας και να σας προσφέρουμε ένα υπερηχητικό σύστημα που πληροί τις απαιτήσεις σας!

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Πολιτική Απορρήτου.


Το VialTweeter είναι ένας υπερηχητικός multiSample που επιτρέπει την αξιόπιστη προετοιμασία δείγματος υπό ακριβώς ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας.

Η υπερηχητική μονάδα προετοιμασίας πολλαπλών δειγμάτων VialTweeter επιτρέπει την ταυτόχρονη υπερήχηση έως και 10 φιαλιδίων. Με τη συσκευή σύσφιξης VialPress, μπορούν να πιεστούν έως και 4 επιπλέον σωλήνες στο μπροστινό μέρος για έντονη υπερήχηση.Γεγονότα που αξίζει να γνωρίζουμε

Μεταβολομική

Η μεταβλωμική είναι η μελέτη μικρών μορίων, γνωστών ως μεταβολίτες, που υπάρχουν στα κύτταρα, τα βιοφλουδίδια, τους ιστούς ή τους οργανισμούς. Αυτά τα μικρά μόρια και οι αλληλεπιδράσεις τους μέσα σε ένα βιολογικό σύστημα συνοψίζονται κάτω από τον όρο ομπρέλα "μεταβολίδιο" και το ερευνητικό πεδίο ονομάζεται μεταβολική. Η έρευνα μεταβολίου συνδέεται στενά με τον ταχέως αναδυόμενο τομέα της ιατρικής ακριβείας. Η κατανόηση του μεταβολιδίου και της σχέσης του με διάφορες ασθένειες βοηθά στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης ασθενειών και κλινικής φροντίδας, ενώ η ατομική μεταβλητότητα στο περιβάλλον, τον τρόπο ζωής, τη γενετική και τον μοριακό φαινότυπο. Προκειμένου να απελευθερωθούν μόρια μεταβολίτη από τα κύτταρα, υπερήχους χρησιμοποιείται συχνά σε βιολογικά εργαστήρια για την προαναλυτικό παρασκεύασμα του δείγματος, όπως η διαταραχή των κυττάρων, λύση και η εκχύλιση πρωτεϊνών, λιπιδίων και άλλων μορίων.


Λογοτεχνία / Αναφορές


Hielscher Ultrasonics παρέχει υψηλής απόδοσης υπερήχων ομογενοποιητές από εργαστήριο σε βιομηχανικό μέγεθος.

Υπερήχων υψηλής απόδοσης! Σειρά προϊόντων Hielscher καλύπτει το πλήρες φάσμα από το συμπαγές εργαστήριο ultrasonicator πάνω από πάγκο-top μονάδες σε πλήρη βιομηχανική υπερήχων συστήματα.

Θα χαρούμε να συζητήσουμε τη διαδικασία σας.

Ας έρθουμε σε επαφή.