Τεχνολογία Υπερήχων Hielscher

αποτύπωμα & Πνευματική ιδιοκτησία

αποτύπωμα

Hielscher Ultrasonics GmbH (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης)
Oderstr. 53
D-14513 Teltow, Γερμανία
Tel .: +49 3328 437 3
φαξ: +49 3328 437 444
e-mail: info@hielscher.com
Διευθύνων Σύμβουλος: Θωμάς Hielscher
Εμπορικό Μητρώο Potsdam: HRB 19012
V.A.T.-No. (§27a UStG): DE 814563028

ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Hielscher Ultrasonics GmbH παρέχει τις πληροφορίες που αποκαλύπτονται σε αυτή την ιστοσελίδα με βάση ακόλουθες νομικές ανακοινώσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με υπερήχους τα προϊόντα μας.

© Copyright 2008 – 2021 Hielscher Ultrasonics GmbH. All rights reserved. All texts, pictures, graphics, sound tracks, video and animation data as well as their composition or layout are protected by copyright and other protective laws. Their content may not be copied for commercial or other purposes, nor may it be displayed, even in a modified version, on other websites. Placing hyperlinks to the Hielscher Ultrasonics website is only permitted by prior written consent by the Hielscher Ultrasonics GmbH. We would like to point out that certain pictures displayed on Hielscher Ultrasonics websites are copyright of third parties.

Εμπορικό σήμα

Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες Hielscher Υπέρηχοι προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Δικαιώματα χρήσης

Η πνευματική ιδιοκτησία που παρέχονται στις ιστοσελίδες Hielscher Υπέρηχοι, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και τα πνευματικά δικαιώματα, είναι προστατευμένη. Καμία άδεια για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας που χορηγούνται από την ιστοσελίδα Hielscher υπερήχων.

Αποποίηση ευθυνών

Οι ιστοσελίδες Hielscher Ultrasonics έχουν αναρτηθεί με απόλυτη επιμέλεια. Τα περιεχόμενα που παρέχονται σε αυτούς τους ιστότοπους εξυπηρετούν αποκλειστικά τον σκοπό της παροχής πληροφοριών και δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τις πληροφορίες πριν τη χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο. Υποχρεωτικές δηλώσεις μπορούν να γίνουν μόνο κατόπιν προηγούμενου αιτήματος. Η Hielscher Ultrasonics GmbH ευθύνεται για σκόπιμη αποζημίωση και βαριά αμέλεια σύμφωνα με τον Νόμο περί Ευθύνης για τα Προϊόντα και μόνο για ρητές εγγυήσεις που εκδίδονται ρητώς από τη Hielscher Ultrasonics GmbH. Σε περιπτώσεις ελαφράς αμέλειας, η Hielscher Ultrasonics GmbH φέρει ευθύνη μόνο σε περίπτωση παραβίασης του καθήκοντος, με την οποία το ποσό της αξίωσης αποζημίωσης περιορίζεται σε προβλέψιμες ζημίες. Όταν αναφερόμαστε σε ιστότοπους στο Διαδίκτυο ή σε περιεχόμενο τρίτων (links), η Hielscher Ultrasonics δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Με την πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους αφήνετε την περιοχή πληροφοριών της Hielscher Ultrasonics GmbH. Για πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους, ενδέχεται να υπάρχουν αποδεκτές διαφορετικές πολιτικές, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων.

Αλλαγή της υπηρεσίας και τους όρους χρήσης

Hielscher Ultrasonics GmbH διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, να περιορίσει ή να αλλάξετε την υπηρεσία ή τα εξαρτήματά του ανά πάσα στιγμή. Η φύση του Διαδικτύου απαιτεί από εμάς να προσαρμόσει τους όρους χρήσης μας από καιρό σε καιρό. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να τηρούν τις τρέχουσες εκδόσεις των όρων χρήσης.
Εφαρμόσιμος νόμος:
Για τη χρήση των υπηρεσιών και των Γενικών Όρων Χρήσης με την εξαίρεση της σύγκρουσης των νόμων το γερμανικό δίκαιο εφαρμόζεται αποκλειστικά.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 10, Οκτωβρίου 2013

Δέσμευση Hielscher Υπέρηχοι στην ιδιωτική ζωή

Διαβάστε την πλήρη ενημερωμένη πολιτική απορρήτου εδώ!