αποτύπωμα & Πνευματική ιδιοκτησία

αποτύπωμα

Hielscher Ultrasonics GmbH (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης)
Oderstr. 53
D-14513 Teltow, Γερμανία
Τηλ.: +49 3328 437 420
φαξ: +49 3328 437 444
e-mail: info@hielscher.com
Διευθύνων Σύμβουλος: Θωμάς Hielscher
Εμπορικό Μητρώο Potsdam: HRB 19012
V.A.T.-No. (§27a UStG): DE 814563028

ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Hielscher Ultrasonics GmbH παρέχει τις πληροφορίες που αποκαλύπτονται σε αυτή την ιστοσελίδα με βάση ακόλουθες νομικές ανακοινώσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με υπερήχους τα προϊόντα μας.

© Copyright 2008 – 2021 Hielscher Υπέρηχοι GmbH. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα ηχητικά κομμάτια, τα δεδομένα βίντεο και κινούμενων εικόνων, καθώς και η σύνθεση ή η διάτασή τους προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους προστατευτικούς νόμους. Το περιεχόμενό τους δεν μπορεί να αντιγραφεί για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, ούτε μπορεί να εμφανίζεται, ακόμη και σε τροποποιημένη έκδοση, σε άλλους ιστότοπους. Τοποθέτηση υπερσυνδέσμων στην ιστοσελίδα Hielscher Υπέρηχοι επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από το Hielscher Υπέρηχοι GmbH. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ορισμένες εικόνες που εμφανίζονται σε ιστότοπους Hielscher Ultrasonics είναι πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Εμπορικό σήμα

Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες Hielscher Υπέρηχοι προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Δικαιώματα χρήσης

Η πνευματική ιδιοκτησία που παρέχονται στις ιστοσελίδες Hielscher Υπέρηχοι, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και τα πνευματικά δικαιώματα, είναι προστατευμένη. Καμία άδεια για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας που χορηγούνται από την ιστοσελίδα Hielscher υπερήχων.

Αποποίηση ευθυνών

Οι ιστοσελίδες Hielscher Ultrasonics έχουν αναρτηθεί με τη μέγιστη επιμέλεια. Το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτούς τους ιστότοπους εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό της παροχής πληροφοριών και δεν είναι νομικά δεσμευτικό. Επαληθεύστε τις πληροφορίες πριν τις χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο. Δεσμευτικές δηλώσεις μπορούν να γίνουν μόνο κατόπιν αιτήματος. 
Hielscher Ultrasonics GmbH είναι υπεύθυνη για σκόπιμες ζημιές και βαριά αμέλεια σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης προϊόντων και μόνο για ρητές εγγυήσεις που εκδίδονται ρητά από Hielscher Ultrasonics GmbH. Σε περιπτώσεις μικρής αμέλειας Hielscher Ultrasonics GmbH είναι υπεύθυνη μόνο σε περίπτωση παράβασης του καθήκοντος, με την οποία το ποσό της αξίωσης αποζημίωσης περιορίζεται σε προβλέψιμες ζημιές. Όταν αναφέρεται σε ιστοσελίδες διαδικτύου ή περιεχόμενο τρίτων (σύνδεσμοι), Hielscher Ultrasonics δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων που συνδέονται. Με την πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους αφήνετε την περιοχή πληροφοριών της Hielscher Ultrasonics GmbH. Για πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές αποδεκτές, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων.

Αλλαγή της υπηρεσίας και τους όρους χρήσης

Hielscher Ultrasonics GmbH διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, να περιορίσει ή να αλλάξετε την υπηρεσία ή τα εξαρτήματά του ανά πάσα στιγμή. Η φύση του Διαδικτύου απαιτεί από εμάς να προσαρμόσει τους όρους χρήσης μας από καιρό σε καιρό. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να τηρούν τις τρέχουσες εκδόσεις των όρων χρήσης.
Εφαρμόσιμος νόμος:
Για τη χρήση των υπηρεσιών και των Γενικών Όρων Χρήσης με την εξαίρεση της σύγκρουσης των νόμων το γερμανικό δίκαιο εφαρμόζεται αποκλειστικά.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 10, Οκτωβρίου 2013

Δέσμευση Hielscher Υπέρηχοι στην ιδιωτική ζωή

Διαβάστε την πλήρη ενημερωμένη πολιτική απορρήτου εδώ!

Θα χαρούμε να συζητήσουμε τη διαδικασία σας.

Ας έρθουμε σε επαφή.