Utrasonska tema: "Ultrasonični obrađivanje u industriji hrane"

Primjenu moćnih valova za tečni prehrambeni proizvodi koriste se za homogenise i raspršiti ih ravnomerno, kako bi izdvojili Aromatske i bioaktivne jedinjenja (npr. ukusa, vitamine, prirodne boje) i da poboljšaju mikrobiološki stabilnost. Kao netermalni tretman, ultrasonicacija izbjegava termalno raspadanje supstanci osjetljivih na temperaturu i to je tako blagi metod obrade. Na hielscher Ultrasonics nudi širok spektar proizvoрnih Ultrasonične sisteme obrade hrane, koji se mogu operisati u grupnom načinu ili kontinuiranom postavku u okviru ultrazvučnog protoka reaktora.
Saznajte više o moćnoj ultrazvučnoj obradi hrane i njegovim beneficijama!

The Hielscher Ultrasonics SonoStation is an easy-to-use ultrasonic high-shear mixer setup for production scale. (Click to enlarge!)The Hielscher Ultrasonics SonoStation is an easy-to-use ultrasonic high-shear mixer setup for production scale. (Click to enlarge!)

12 stranica o ovoj temi se prikazuje:

Zahtjev za više informacija

Ako niste našli ono što ste tražili, molimo vas da nas kontaktirate!

Molim vas, obratite se našem Politika privatnosti.