Utrasonska tema: "Ultrasonični obrađivanje u industriji hrane"

Primjenu moćnih valova za tečni prehrambeni proizvodi koriste se za homogenise i raspršiti ih ravnomerno, kako bi izdvojili Aromatske i bioaktivne jedinjenja (npr. ukusa, vitamine, prirodne boje) i da poboljšaju mikrobiološki stabilnost. Kao netermalni tretman, ultrasonicacija izbjegava termalno raspadanje supstanci osjetljivih na temperaturu i to je tako blagi metod obrade. Na hielscher Ultrasonics nudi širok spektar proizvoрnih Ultrasonične sisteme obrade hrane, koji se mogu operisati u grupnom načinu ili kontinuiranom postavku u okviru ultrazvučnog protoka reaktora.
Saznajte više o moćnoj ultrazvučnoj obradi hrane i njegovim beneficijama!

12 stranica o ovoj temi se prikazuje:

The Hielscher Ultrasonics SonoStation is an easy-to-use ultrasonic high-shear mixer setup for production scale. (Click to enlarge!)

Informativni zahtev

Zabilježi naš Politika privatnosti.

Zahtjev za više informacija

Ako niste našli ono što ste tražili, molimo vas da nas kontaktirate!

Molim vas, obratite se našem Politika privatnosti.