Technologia ultradźwiękowa firmy Hielscher

Utradźwiękowy temat: "komórka przepływowa"

Komora przepływowa lub reaktor przepływowy jest akcesorium, które umożliwia przetwarzanie materiału, np. przez sonikację, w ciągłym procesie w linii produkcyjnej. Procesy ultradźwiękowe mogą być prowadzone jako proces wsadowy lub w trybie przepływu ciągłego z wykorzystaniem komory przepływu ultradźwiękowego. Zaletami procesu ultradźwiękowego w linii z wykorzystaniem reaktora przepływowego są: bardziej jednolite przetwarzanie medium, zastosowanie ciśnienia, które jest ważnym parametrem, oraz wygodne, wydajne sonowanie dużych objętości.
Pompa podaje surowiec do reaktora z przepływem ultradźwiękowym, w którym moc ultradźwiękowa może być skupiona i skoncentrowana na małej objętości. Skutkuje to bardziej jednolitym przetwarzaniem i wyższą jakością produktu. Zawór zwrotny może być stosowany w celu zwiększenia ciśnienia w komórce przepływowej. Wzmacnia to kawitację akustyczną, co skutkuje większym ścinaniem hydraulicznym oraz wyższymi różnicami ciśnienia i temperatury w wyniku gwałtowniejszego implozji pęcherzyków kawitacyjnych.
Firma Hielscher Ultrasonics oferuje różne typy komór przepływowych i reaktorów o różnych rozmiarach i geometrii. Używany w połączeniu z wysokowydajnymi procesorami ultradźwiękowymi firmy Hielscher, właściwa konfiguracja sonotrody i komórki przepływowej pozwala na optymalne warunki procesu i doskonałą wydajność sonikowania.
Dowiedz się więcej na temat reaktorów z ogniwami ultradźwiękowymi i ich zastosowania w laboratoriach, zastosowaniach pilotażowych i przemysłowych!

Firma Hielscher Ultrasonics oferuje szeroką gamę ultradźwiękowych ogniw przepływowych i reaktorów do ciągłego przetwarzania cieczy i zawiesin.Firma Hielscher Ultrasonics oferuje szeroką gamę ultradźwiękowych ogniw przepływowych i reaktorów do ciągłego przetwarzania cieczy i zawiesin.

Pokazano 12 stron na ten temat:

UP400St - ultrasoniczny homogenizator o mocy 400 W

Ultradźwiękowo sformułowane Famotydynowe Nanocząsteczki Ciała Stałego-Lipidowego

Famotydyna jest powszechnie stosowaną molekułą farmaceutyczną stosowaną w lekach na zgagę. W celu przezwyciężenia słabej rozpuszczalności i wynikającej z niej słabej biodostępności, famotydyna może być formowana w nanocząsteczki stało-lipidowe przy użyciu soniki jako techniki enkapsulacji. Ultrasonograficznie Famotydyna w postaci stałych nanocząsteczek lipidowych z domieszką famotydyny…

https://www.hielscher.com/ultrasonically-formulated-famotidine-solid-lipid-nanoparticles.htm
UIP16000 (16kW) is Hielscher's most powerful ultrasonic extraction equipment.

Ultradźwiękowy Produkcja farb przewodzących w dużej skali

Równomiernie rozproszone nanocząsteczki, takie jak srebro lub grafen, o precyzyjnie dobranej wielkości cząsteczek mają kluczowe znaczenie dla produkcji atramentów o wysokiej przewodności. Wydajne dyspergatory ultradźwiękowe pozwalają na syntezę, deaglomerację i dystrybucję nanocząsteczek metalicznych (np. Ag), węglopochodnych (np. CNT, grafen), takich jak…

https://www.hielscher.com/ultrasonic-production-of-conductive-inks-on-large-scale.htm

Żądanie dodatkowych informacji

Jeśli nie znalazłeś tego, czego szukałeś, skontaktuj się z nami!

Proszę zwrócić uwagę na nasze Polityka prywatności.