Τεχνολογία Υπερήχων Hielscher

Το θέμα είναι: "αποσυσσωμάτωση"

Η αποσυσσωμάτωση περιγράφει τη διαδικασία θραύση ή διασποράς σωματιδίων που έχουν συσσωματωμένα, συγκεντρωτικά ή σχηματισμένα σμήνη. Οι Διασωματιδιακές δυνάμεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες: συγκολλητικές δυνάμεις όπως το Van der Waals, η ηλεκτροστατική και μαγνητική έλξη, οι μηχανικές αλληλδιασυνδέσεις και οι χημικές ομολογίες δεν απαιτούν υλική γέφυρα μεταξύ των σωματιδίων. Σταθερές γέφυρες, τριχοειδείς δυνάμεις συγκόλλησης και ακίνητες
Οι υγρές γέφυρες βασίζονται στο σχηματισμό στερεών συνδέσεων μεταξύ των σωματιδίων.
Υπερήχων αποσυσσωμάτωση και διασποράς είναι μια ισχυρή μέθοδος για να σπάσει συσσωματώματα σωματιδίων και αδρανών σε μεμονωμένα σωματίδια και οδηγεί σε ομοιόμορφα διασκορπισμένα εναιωρήματα. Ένα σημαντικό πεδίο εφαρμογής των υπερήχων διασκορπισμού είναι η διασπορά των νανοσωματιδίων όπως οι νανοσωλήνες άνθρακα, πυρίτιο, αλουμίνα, διοξείδιο του τιτανίου ή μαγνητίτη.
Ακουστική Σπηλαίωση, η αρχή εργασίας πίσω από υπερηχητική αποσυσσωμάτωση και άλεση, δημιουργεί έντονες υδραυλικές δυνάμεις διάτμησης, οι οποίες ξεπερνούν τις δισωματιδιακές συσσωματώματα και την προώθηση της αποσυσσωμάτωσης των συσσωματωμένων σωματιδίων σε μονο-διασκορπισμένα Νανοσωματίδια.
Διαβάστε περισσότερα για Υπερήχων διασποράς, αποσυσσωμάτωση και υγρή άλεση των νανο-σωματιδίων!

UIP2000hdT-a 2000 w υπερήχων υψηλής απόδοσης για βιομηχανική άλεση των νανοσωματιδίων.UIP2000hdT-a 2000 w υπερήχων υψηλής απόδοσης για βιομηχανική άλεση των νανοσωματιδίων.

εμφανίζονται 12 σελίδες σχετικά με αυτό το θέμα:

Οξείδιο του Graphene – Υπερήχων Απολέπιση και διασπορά

Οξείδιο του Graphene – Υπερήχων Απολέπιση και διασπορά

Το οξείδιο του γραφενίου είναι υδατοδιαλυτό, αμφίφιλο, μη τοξικό, βιοδιασπώμενο και μπορεί εύκολα να διασκορπιστεί σε σταθερά κολλοειδή. Υπερήχων απολέπιση και διασπορά είναι μια πολύ αποτελεσματική, ταχεία και οικονομικά αποδοτική μέθοδος για να συνθέσει, διασκορπίσει και λειτουργικοποίηση οξείδιο γραφενίου σε βιομηχανική κλίμακα. Σε κατάντη…

https://www.hielscher.com/graphene-oxide-ultrasonic-exfoliation-and-dispersion.htm
Οξείδιο του Graphene – Υπερήχων Απολέπιση και διασπορά

Οξείδιο του Graphene – Υπερήχων Απολέπιση και διασπορά

Το οξείδιο του γραφενίου είναι υδατοδιαλυτό, αμφίφιλο, μη τοξικό, βιοδιασπώμενο και μπορεί εύκολα να διασκορπιστεί σε σταθερά κολλοειδή. Υπερήχων απολέπιση και διασπορά είναι μια πολύ αποτελεσματική, ταχεία και οικονομικά αποδοτική μέθοδος για να συνθέσει, διασκορπίσει και λειτουργικοποίηση οξείδιο γραφενίου σε βιομηχανική κλίμακα. Σε κατάντη…

https://www.hielscher.com/graphene-oxide-ultrasonic-exfoliation-and-dispersion.htm
Υπερήχων Διασπορά στίλβωση Agents (CMP)

Υπερήχων Διασπορά στίλβωση Agents (CMP)

Το μη ομοιόμορφο μέγεθος σωματιδίων και η ανομοιογενής κατανομή μεγέθους σωματιδίων προκαλούν σοβαρές ζημιές στην γυαλισμένη επιφάνεια κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ΔΕΑ. Υπερήχων διασπορά είναι μια ανώτερη τεχνική για να διασπείρει και αποσυσσωμάτωση σωματιδίων στίλβωσης νανο-μεγέθους. Η ομοιόμορφη διασπορά επιτυγχάνεται με κατεργασία με υπερήχους αποτελέσματα…

https://www.hielscher.com/ultrasonic-dispersion-of-polishing-agents-cmp.htm
Υπερήχων διασποράς των γραφένιο

Υπερήχων διασποράς των γραφένιο

Για την ενσωμάτωση γραφενίου σε σύνθετα υλικά, το γραφένιο πρέπει να διασκορπιστεί/απολέπιση ως ενιαία νανο-φύλλα ομοιόμορφα στο σκεύασμα. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμός της αποσυσσωμάτωσης, τόσο καλύτερη είναι η εκμετάλλευση των εξαιρετικών υλικών ιδιοτήτων. Υπερήχων διασπορά δίνει τη δυνατότητα για μια ανώτερη κατανομή των σωματιδίων…

https://www.hielscher.com/ultrasonic-dispersion-of-graphene.htm
Υπερήχων απολέπιση του διασκορπίσιμου σε νερό Graphene

Υπερήχων απολέπιση του διασκορπίσιμου σε νερό Graphene

Μονοφωνικά και δίστρωμα νανοφύλλα γραφενίου μπορούν να παραχθούν γρήγορα μέσω υπερήχων απολέπιση με υψηλή απόδοση και με χαμηλό κόστος. Υπερήχων απολαντιποιημένο γραφένιο μπορεί να λειτουργηθεί με Βιοπολυμερή προκειμένου να αποκτήσει νερό-διασπειρόμενο γραφένιο. Με υπερήχων Σπηλαίωση, η συνθετική γραφενίου…

https://www.hielscher.com/ultrasonic-exfoliation-of-water-dispersible-graphene.htm
Υπερήχων εγκατάσταση με αναδευόμενη δεξαμενή

Ενισχυμένοι με υπερήχους σταθεροί αντιδραστήρες

Υπερήχων ανάμειξη και διασπορά ενεργοποιεί και εντείνει την καταλυτική αντίδραση σε σταθερές αντιδραστήρες κρεβάτι. Η κατεργασία με υπερήχους βελτιώνει τη μεταφορά μάζας και αυξάνει έτσι την αποδοτικότητα, το ποσοστό μετατροπής και την απόδοση. Ένα επιπλέον όφελος είναι η απομάκρυνση των παθητικών ρυπαντικών στρωμάτων από…

https://www.hielscher.com/ultrasonically-intensified-fixed-bed-reactors.htm
1.5kW συσκευή υπερήχων για την επεξεργασία των σωματιδίων (Κάντε κλικ για μεγέθυνση!)

Υπερήχων Διατύπωση Reinforced Composites

Σύνθετα δείχνουν μοναδικές ιδιότητες του υλικού, όπως σημαντικά ενισχυμένη θερμοσταθερότητα, ελαστικό συντελεστή, αντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή κάταγμα και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή των πολλαπλά προϊόντα. Κατεργασία με υπερήχους έχει αποδειχθεί ότι παράγουν υψηλής ποιότητας Νανοσύνθετα με εξαιρετικά διασκορπισμένα CNTs, γραφενίου…

https://www.hielscher.com/ultrasonic-formulation-of-reinforced-composites.htm
Υπερήχων Διασποράς ενεργού άνθρακα

Υπερήχων Διασποράς ενεργού άνθρακα

Ο ενεργός άνθρακας και οι ενεργοί άνθρακας χρησιμοποιούνται ευρέως σε καλλυντικά, ιατρικά και βιομηχανικά προϊόντα. Για καλύτερα αποτελέσματα, ο ενεργός άνθρακας πρέπει να διασκορπίζεται ομοιόμορφα: όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των σωματιδίων, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια των σωματιδίων, τόσο καλύτερη είναι η δραστηριότητα. Υπερήχων διασπορά…

https://www.hielscher.com/ultrasonic-dispersing-of-activated-charcoal.htm
Υπερήχων εγκατάσταση με αναδευόμενη δεξαμενή

Υπερήχων Μάλτινγκ και βύνη βλάστηση

  Το Malting είναι μια χρονοβόρα διαδικασία: η διαβροχή και η ενυδάτωση των σπόρων σιτηρών παίρνει πολύ χρόνο και επιτυγχάνει κυρίως άνισο αποτέλεσμα. Με υπερήχους, η ταχύτητα της βλαστικής, ρυθμός και απόδοση του κριθαριού μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά.…

https://www.hielscher.com/ultrasonic-malting.htm
Hielscher Ultrasonics είναι κορυφαία ειδικός σας για υπερήχους!

Υπερήχων σπηλαίωση σε υγρά

Υπερήχων κύματα υψηλής έντασης υπερήχων παράγουν Σπηλαίωση σε υγρά. Σπηλαίωση προκαλεί ακραία αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο, όπως υγρά πίδακες έως 1000km/HR, πιέσεις έως και 2000 ATM και θερμοκρασίες έως 5000 Κέλβιν. Φόντο όταν…

https://www.hielscher.com/ultrasonic-cavitation-in-liquids-2.htm
GDmini2 – Υπερήχων Inline Micro-αντιδραστήρα

GDmini2 – Υπερήχων Inline Micro-αντιδραστήρα

Το GDmini2 είναι ένας υπερήχων μικρο-αντιδραστήρας για την έμμεση, ελεγχόμενη με θερμοκρασία επεξεργασίας με υπερήχους των υγρών μέσων. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν: ομογενοποίηση, γαλακτωματοποίηση, σύνθεση σωματιδίων, εκχύλιση με διαλύτες, κυτταρική λύση και τον κατακερματισμό. Το GDmini2 είναι ένας υπερηχητικός ομογενοποιητής στο σχήμα ενός ίσιο γυάλινο σωλήνα.…

https://www.hielscher.com/gdmini2-ultrasonic-inline-micro-reactor.htm
Hielscher's ultrasonicator UP200S and Sequip's PAT sensor in a combined setup for reliable particle measurement

Οι Επιδράσεις ενός υπερηχητικού Διαχύτες για Inline Μετρήσεις

Για τον χαρακτηρισμό και τη μέτρηση των πρωτογενών σωματιδίων, τα σωματίδια πρέπει να διασκορπίζονται καλά καθώς τα συσσωματώματα πλαστογραφηθούν τα αποτελέσματα της μέτρησης. Ο υπέρηχος είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για την καταστροφή συσσωματωμάτων και για τη δημιουργία συνθηκών όπου τα πρωτογενή σωματίδια κρατούν σε…

https://www.hielscher.com/the-effects-of-an-ultrasonic-disperser-on-inline-measurements.htm
Το UIP4000hdT είναι ένας πλήρης-βιομηχανικός υπερήχων για συνεχή ομογενοποίηση και εκχύλιση.

Sonofragmentation - Η Επίδραση της ισχύος υπερήχων για Σωματιδίων Ζημιές

Το sonofragmentation περιγράφει τη θραύση των σωματιδίων σε σωματίδια νανο-μεγέθους με υπερήχους υψηλής ισχύος. Σε αντίθεση με την κοινή υπερηχητική αποσυσσωμάτωση και άλεση-όπου τα σωματίδια είναι κυρίως αλεσμένα και διαχωρίζονται από σύγκρουση μεταξύ σωματιδίων-, ο Sono-φραγματιοποίηση διακρίνεται από…

https://www.hielscher.com/sonofragmentation-the-effect-of-power-ultrasound-on-particle-breakage.htm

Αίτηση για περισσότερες πληροφορίες

Αν δεν βρείτε αυτό που ψάχνατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Πολιτική Απορρήτου.