Συγκολλητικά σκευάσματα υψηλής απόδοσης – Βελτιώθηκε από υπερήχων διασπορά

Οι κόλλες υψηλής απόδοσης αποτελούνται από εποξειδικά, σιλικόνη, πολυουρεθάνη, πολυσουλφίδιο ή ακρυλικά συστήματα που περιέχουν διάφορα (νανο)πληρωτικά και πρόσθετα, τα οποία δίνουν στην κόλλα ειδική απόδοση όπως αντοχή δεσίματος, ελαφρύ βάρος, ανθεκτικότητα, αντοχή στη θερμότητα και βιωσιμότητα. Απαιτείται αποτελεσματική και αξιόπιστη ανάμειξη για τη διαμόρφωση συγκολλητικών ουσιών υψηλής απόδοσης. Υπερήχων διασπορά και γαλακτωματοποίηση χρησιμοποιείται συνδυάζουν διάφορα συστατικά ομοιόμορφα σε ομοιογενή κολλητικά μείγματα. Η ενσωματωμένη κατεργασία με υπερήχους συνδυάζει ακόμη και υψηλά ιξώδη υλικά και υψηλές φορτώσεις νανο-πληρωτικών αξιόπιστα και αποτελεσματικά παράγοντας ανώτερες κόλλες.

Υπερηχητικές δυνάμεις υψηλής διάτμησης για τη διασπορά συγκολλητικών ουσιών υψηλής απόδοσης

Οι κόλλες υψηλής απόδοσης προσφέρουν εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης, ανθεκτικότητα και ελαφριά βαρύτητα. Ανάλογα με την τελική εφαρμογή, τα πολυμερή, τα συμπολυμερή και τα πολλαπλά πρόσθετα διαμορφώνονται μετά από επεξεργασμένες συνταγές.

Ultrasonic milling and dispersing is a highly efficient method for particle size reduction, e.g. magnesium hydride

Υπερήχων υγρή άλεση και διασπορά είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος για τη μείωση του μεγέθους των σωματιδίων, π.χ. του TiO2 και άλλων νανοσωματιδίων

Αίτηση για πληροφορίες
Σημειώστε τις Πολιτική Απορρήτου.


Industrial ultrasonic dispersion system with 16kW for continuous inline processing of high-performance adhesives, polymers, coatings, and resins.

MultiSonoReactor με 4x 4kW για εφαρμογές υπερηχητικής ισχύος, όπως η παραγωγή νανο-ενισχυμένων συγκολλητικών ουσιών.

High-performance adhesive and glue production benefits significantly from ultrasonic dispersion. Sonication incorporates nanofillers and additives uniformly into polymer matrices.Εποξειδικά, σιλικόνη, πολυουρεθάνη και ακρυλικά συστήματα για κόλλες και κόλλες παράγονται από διαμορφωτές, οι οποίοι τροποποιούν την συγκολλητική βάση προσθέτοντας τακτικό, μεταλλικά πληρωτικά (τάλκη, διοξείδιο του πυριτίου, αλουμίνα κ.λπ.), ευέλικτα, μειωτήρες ιξώδους, χρωστικές ουσίες, πυκνωτικά, επιταχυντές, προωθητές πρόσφυσης κ.λπ. Αυτές οι τροποποιήσεις εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, όπως η βελτίωση της απόδοσης ή/και της ευκολίας επεξεργασίας ή η μείωση του κόστους. Υπερήχων υψηλής διάτμησης διασκορπιστής είναι ιδανικό για να διαμορφώσει διαφορετικά εποξειδικά συστήματα ενσωματωμένα και να επιτρέψει την ευέλικτη παραγωγή συγκολλητικών ουσιών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις συγκεκριμένων εφαρμογών.

Υπερηχητικοί αναμικτήρες υψηλής διάτμησης για απαιτητικές εφαρμογές διασποράς και γαλακτώματος

Υψηλής απόδοσης υπερήχων επεξεργαστές λειτουργούν σαν υψηλής διάτμησης μίξερ. Οι ακραίες δυνάμεις υψηλής διάτμησης παράγονται από υπερηχητικές / ακουστικές σπηλαίωση και είναι ιδανικές για εφαρμογές γαλακτωματοποίησης παρτίδας και ενσωματωμένου γαλακτώματος, διασποράς, άλεσης, απογλώρωσης και ομογενοποίησης. Χαμηλές έως υψηλές στερεές συγκεντρώσεις και ιξώδη μπορούν εύκολα να υποβληθούν σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας υπερηχητικούς ενσωματωμένους διασκορπιστές.

Υπερήχων υψηλής διάτμησης ανάμειξη νανοϋλικών σε κόλλες

Ultrasonic dispersion is a well established technique to disperse nanoparticles and nanotubes in polymers, e.g. in high-performance adhesives. The ultrasonic homogenizer UP400St is a powerful device for the dispersion of nanofillers.Νανοϋλικά όπως νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs), μεταλλικά νανοσωματίδια, νανο-διοξείδιο του πυριτίου, νανο-άργιλοι, νανοΐνες και πολλά άλλα σωματίδια νανο-μεγέθους χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νανορεϊνών πολυμερών (νανοσυνθέσεις). Τα νανοσωματίδια είναι γνωστά για την ικανότητά τους να μεταβάλλουν μηχανικές ιδιότητες (π.χ. ακαμψία, ελαστικότητα), ηλεκτρικές ιδιότητες (π.χ. αγωγιμότητα), λειτουργικές ιδιότητες (π.χ. διαπερατότητα, θερμοκρασία μετάβασης γυαλιού, συντελεστής) και επιδόσεις κατάγματος θερμοσυνθετικών πολυμερών συγκολλητικών ουσιών. Όχι μόνο δίνουν στα νανοϋλικά ειδικές ιδιότητες υψηλής απόδοσης, όπως αντοχή στους δεσμούς, ανθεκτικότητα, ευνοϊκότητα, ελαστικότητα ή αντοχή στη θερμότητα. η προσθήκη νανο-δομημάτων σωματιδίων μπορεί επίσης να βελτιώσει τις ιδιότητες φραγμού των πολυμερών.
Οι δυνάμεις υψηλής διάτμησης της υπερηχητικά παραγόμενης ακουστικής σπηλαίωσης είναι γνωστές για την ικανότητά τους να απομαγνητωδώς και να διασκορπίζουν νανο-σωματίδια και ακόμη και να σπάσουν πρωτογενή σωματίδια (δηλ. υπερηχητική άλεση). Όταν αυτές οι υπερηχητικές δυνάμεις εφαρμόζονται σε πολυμερή συστήματα που περιέχουν νανοσωματίδια και άλλα πληρωτικά, λαμβάνεται ένα πολύ ομοιόμορφο σκεύασμα. Υπερήχων διασπορά είναι μια ενεργειακά αποδοτική μέθοδος που δείχνει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους ανάμειξης διάτμησης, όπως αναμικτήρες λεπίδων υψηλής διάτμησης, μίξερ πτερωτής ή μύλους.

Πλεονεκτήματα των υπερήχων διατυπωμένες κόλλες

 • Αξιόπιστη και αποτελεσματική διασπορά
 • Ανώτερη συνολική απόδοση ανάμιξης
 • Γρήγορη ανάμειξη
 • υψηλής απόδοσης
 • Νανο-ενίσχυση
 • εξαέρωσης
 • Αυξημένη αντοχή των ομολόγων
 • Εύκολα ικανός να επεξεργαστεί υψηλά ιξώδη
 • παρτίδας και in-line
 • Δοκιμές σύνθεσης χωρίς κίνδυνο
 • γραμμική κλίμακα-up
 • ενεργειακής απόδοσης

Kaboori et al. (2013) απέδειξε ότι υπερήχους είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τη διασπορά πολυστρωματικές δομές του montmorillonite (MMT) και την ανάπτυξη MMT-ενισχυμένες κόλλες PVA. Υπερήχους αποδείχθηκε ως αξιόπιστη και αποτελεσματική στη διασπορά νανοκτώρηση σε PVA σε χαμηλή (1% και 2%)
Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι η "υπερηχητική τεχνική είναι πολύ αποτελεσματική στη διασπορά νανοκλίμακες ειδικά σε υψηλές φορτώσεις, σε αντίθεση με το μίξερ υψηλής ταχύτητας διάτμησης. Η ανάμιξη υψηλής ταχύτητας θα μπορούσε να διασκορπίσει το νανοκτώ στο PVA μόνο σε χαμηλές φορτίσεις και αυξημένη αντοχή των δεμάτων του PVA σε διαφορετικές συνθήκες. Η ανάμειξη υψηλής ταχύτητας έχει ορισμένα μειονεκτήματα: πιθανή ζημιά στο γαλάκτωμα PVA (λόγω της ισχυρής δύναμης διάτμησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της ανάμειξης), υψηλό κόστος και υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Αντίθετα, η τεχνική υπερήχων έχει ελάχιστη αρνητική επίδραση στο γαλάκτωμα PVA. Επιπλέον, η τεχνική υπερήχων είναι οικονομική, καθώς υπερήχων ανάμειξη θα μπορούσε να λάβει χώρα πριν από την παραγωγή του PVA και το διάλυμα που περιέχει νανοκτώ μπορεί να προστεθεί σε PVA κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής. Εξετάζοντας τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από αυτό το έγγραφο και την προηγούμενη δουλειά μας και εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα της τεχνικής υπερήχων έναντι της ανάμειξης υψηλής ταχύτητας, η προσθήκη νανοκτίνης στο PVA σε βιομηχανική κλίμακα φαίνεται εφικτή και μπορεί να συνιστάται στους κατασκευαστές συγκολλητικών ουσιών ξύλου." (Καμπούρι κ.ά., 2013)

Ultrasonic high-shear mixing and dispersion is used to incorporate nano-fillers into polymer matrices, e.g. for high-performance adhesive production

Σύγκριση διαφορετικών νανοϋλικών διασκορπισμένες σε σκληρυντικό (υπερήχους-ΗΠΑ): α) 0,5 wt% νανοϊνών άνθρακα (CNF)· β) 0,5 wt% Οξειδωμένο CNT

Μελέτη και εικόνα: Zanghellini et al., 2021

Υπερηχητικά αποτελέσματα απαέρωση στην συγκολλητική παραγωγή

Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα της κατεργασίας με υπερήχους, η οποία βελτιώνει σημαντικά τα αποτελέσματα της σύνθεσης, είναι η επίδραση απαέρωσης της υπερηχητικής θεραπείας. Η μηχανική ανάδευση υψηλής ταχύτητας (π.χ. αναμικτήρες λεπίδων υψηλής διαμήκους) παράγει μεγάλο αριθμό φυσαλίδων αερίου στο μείγμα, κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε ακόμη και να παρατηρήσει λόγω του φωτεινού χρώματος του μείγματος. Υπερήχων υψηλής διάτμησης ανάμειξη έχει την τεράστια πρόσοψη ότι η τεχνική κατεργασίας με υπερήχους δεν ενσωματώνει αέρια στην συγκολλητική σύνθεση, αντ 'αυτού τα κύματα υπερήχων αναγκάζουν ήδη να παρουσιάζουν φυσαλίδες αερίου για να ενωθούν και να επιπλεύσουν στην υγρή επιφάνεια, από όπου το αέριο μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί. Με αυτόν τον τρόπο, υπερήχους προωθεί την απαέρωση και την απο-αερισμό των υγρών και συγκολλητικά σκευάσματα. (σ.σ. Σάντλου κ.ά., 2014)

Ultrasonicator UP200St (200W) διασποράς μαύρο άνθρακα στο νερό χρησιμοποιώντας 1%wt Tween80 ως επιφανειοδραστική ουσία

Αίτηση για πληροφορίες
Σημειώστε τις Πολιτική Απορρήτου.


Υψηλής απόδοσης υπερηχητικοί διασκορπιστές για βιομηχανικά συγκολλητικά σκευάσματα

Hielscher Ultrasonics σχεδιάζει, κατασκευάζει και διανέμει υψηλής απόδοσης υπερήχων διασκορπιστές για εφαρμογές βαρέως τύπου, όπως η κατασκευή συγκολλητικών υψηλής απόδοσης, υψηλής πλήρωσης ρητίνες και νανοσυνθέσεις. Hielscher υπερήχων χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για τη διασπορά νανο-υλικών σε πολυμερή, ρητίνες, επιστρώσεις, και άλλα υλικά υψηλής απόδοσης.
Ultrasonic industrial disperser for the high-shear mixing of nanofillers in adhesive formulations.Hielscher υπερήχων διασκορπιστές μπορούν να τροφοδοτηθούν μέσω διαφόρων ρευμάτων τροφοδοσίας προσθέτοντας διάφορα υλικά υπό ελεγχόμενες συνθήκες ροής στη ζώνη ανάμειξης σπηλαίων. Υπερήχων διασκορπιστές είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική στην επεξεργασία χαμηλή έως υψηλή ιξώδη. Ανάλογα με τις πρώτες ύλες και το στόχο μείωσης μεγέθους, υπερήχων ένταση μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια.
Προκειμένου να επεξεργαστούν ιξώδεις πολυμερείς πάστες, νανο-υλικά και υψηλές στερεές συγκεντρώσεις, ο υπερηχητικός διασκορπιστής πρέπει να είναι ικανός να παράγει συνεχώς υψηλά πλάτος. Hielscher Υπερήχων’ οι βιομηχανικοί υπερηχητικοί επεξεργαστές μπορούν να παραδώσουν πολύ υψηλά πλάτος σε συνεχή λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. Τα πλάτος μέχρι 200μm μπορούν εύκολα να τρέξουν στη λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Η επιλογή να λειτουργήσει ένας υπερηχητικός διασκορπιστής σε υψηλά πλάτος και να ρυθμιστεί το πλάτος με ακρίβεια είναι απαραίτητη για την προσαρμογή των συνθηκών υπερήχων διαδικασία στη διατύπωση συγκολλητικών υψηλής απόδοσης, νανο-ενισχυμένα πολυμερή μείγματα και νανοσυνθέσεις.
Εκτός από το υπερηχητικό πλάτος, η πίεση είναι μια άλλη πολύ σημαντική παράμετρος διαδικασίας. Υπό αυξημένες πιέσεις, η ένταση της υπερηχητικής σπηλαίωσης και των δυνάμεων διάτμησης εντείνεται. Υπερήχων αντιδραστήρες Hielscher μπορεί να πιεστούν με αυτόν τον τρόπο λαμβάνοντας εντατικοποιημένα αποτελέσματα κατεργασίας με υπερήχους.
Η παρακολούθηση των διεργασιών και η καταγραφή δεδομένων είναι σημαντικές για τη συνεχή τυποποίηση των διεργασιών και την ποιότητα των προϊόντων. Συνδέσιμο καλώδιο αισθητήρων πίεσης και θερμοκρασίας στη γεννήτρια υπερήχων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαδικασίας υπερήχων διασποράς. Όλες οι σημαντικές παράμετροι επεξεργασίας όπως η υπερηχητική ενέργεια (καθαρή + συνολική), η θερμοκρασία, η πίεση και ο χρόνος πρωτοκόλλου πρωτοκόλλου και αποθηκεύονται αυτόματα σε μια ενσωματωμένη κάρτα SD. Με την πρόσβαση στα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα διεργασίας, μπορείτε να αναθεωρήσετε προηγούμενες διαδρομές κατεργασίας με υπερήχους και να αξιολογήσετε τα αποτελέσματα της διαδικασίας.
Ένα άλλο φιλικό προς το χρήστη χαρακτηριστικό είναι ο τηλεχειρισμός του προγράμματος περιήγησης των ψηφιακών συστημάτων υπερήχων μας. Μέσω απομακρυσμένου ελέγχου του προγράμματος περιήγησης μπορείτε να ξεκινήσετε, να σταματήσετε, να ρυθμίσετε και να παρακολουθήσετε τον υπερηχητικό επεξεργαστή σας εξ αποστάσεως από οπουδήποτε.
Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους υψηλής απόδοσης υπερηχητικούς διασκορπιστές μας και τις εφαρμογές τους στην παραγωγή συγκολλητικών ουσιών και επικαλύψεων υψηλής απόδοσης!
Ο παρακάτω πίνακας σας δίνει μια ένδειξη για την κατά προσέγγιση ικανότητα επεξεργασίας των υπερήχων μας:

Μαζική Όγκος Ρυθμός ροής Προτεινόμενες συσκευές
1 έως 500mL 10 έως 200 ml / λεπτό UP100H
10 έως 2000mL 20 έως 400mL / λεπτό Uf200 ः t, UP400St
0.1 έως 20 λίτρα 0.2 έως 4 λίτρα / λεπτό UIP2000hdT
10 έως 100L 2 έως 10 λίτρα / λεπτό UIP4000hdT
μ.δ. 10 έως 100 λίτρα / λεπτό UIP16000
μ.δ. μεγαλύτερος σύμπλεγμα UIP16000

Επικοινωνήστε μαζί μας! / Ρωτήστε μας!

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υπερήχους επεξεργαστές, εφαρμογές και τιμή. Θα χαρούμε να συζητήσουμε τη διαδικασία σας μαζί σας και να σας προσφέρουμε ένα υπερηχητικό σύστημα που πληροί τις απαιτήσεις σας!

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Πολιτική Απορρήτου.


Ultrasonic high-shear homogenizers are used in lab, bench-top, pilot and industrial processing.

Hielscher Υπερήχων κατασκευάζει υψηλής απόδοσης υπερήχων ομογενοποιητές για την ανάμειξη εφαρμογών, διασποράς, γαλακτωματοποίηση και εκχύλιση σε εργαστήριο, πιλοτική και βιομηχανική κλίμακα.Λογοτεχνία / Αναφορές

Γεγονότα που αξίζει να γνωρίζουμε

Κόλλες και κόλλες υψηλής απόδοσης

Οι κόλλες υψηλής απόδοσης, οι κόλλες και οι υπερ-κόλλες χρησιμοποιούνται σε πολλαπλές βιομηχανίες. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των συγκολλητικών ουσιών υψηλής απόδοσης είναι η εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης και το ελαφρύ τους βάρος. Οι κόλλες υψηλής απόδοσης χρησιμοποιούνται ευρέως στις κατασκευές, τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροδιαστημικής, την κατασκευή ιατρικού εξοπλισμού, βασικών προϊόντων και υποδημάτων μεταξύ πολλών άλλων αγαθών.
Τα πολυμερή είναι το βασικό υλικό που χρησιμοποιείται στις κόλλες. Τα πολυμερή που χρησιμοποιούνται συνήθως περιλαμβάνουν πολυεστέρα, συμπολυέστερο, ελαστομερή συμπολυαμίδης, πολυόλες και πολυουρεθάνη (PU).
Για κάθε βιομηχανία και εφαρμογή, διατίθενται ειδικές κόλλες με προσαρμοσμένες ιδιότητες. Για παράδειγμα, τα συγκολλητικά συστήματα πλαστικοποίησης με βάση το νερό χρησιμοποιούνται συχνά για συσκευασίες τροφίμων, ενώ οι θερμοπλαστικές κόλλες υψηλής απόδοσης με βάση την πολυουρεθάνη εφαρμόζονται ευρέως στα υποδήματα. Με βάση την τεχνολογία σύνθεσης, οι κόλλες υψηλής απόδοσης μπορούν να χωριστούν στα τέσσερα κύρια τμήματα με βάση το διαλύτη, με βάση το νερό, το ζεστό λιώσιμο και το uv-curable. Υπερήχων διασπορά και γαλακτωματοποίηση χρησιμοποιούνται στην παραγωγή όλων αυτών για υψηλής απόδοσης συγκολλητικούς τύπους.


High performance ultrasonics! Hielscher's product range covers the full spectrum from the compact lab ultrasonicator over bench-top units to full-industrial ultrasonic systems.

Hielscher υπέρηχοι κατασκευάζει υψηλής απόδοσης υπερήχων ομογενοποιητές από Εργαστήριο προς την βιομηχανικό μέγεθος.