เทคโนโลยีอัลตราซาวนด์ Hielscher

อัลตราโซนิกการสกัดน้ําเย็นของแอลกติกา

Isolating psilocybin from fresh and dried fungi of the psilocybe species is known to be time-consuming and often quite inefficient. With ultrasonic extraction psilocybin, psilocin, baeocystin and norbaeocystin are rapidly extracted from fresh and dried psilocibe mushrooms. Ultrasonic extraction breaks the cell walls of the mushroom so that the bioactive substances are completely released, so that a highly efficient and rapid extraction process is achieved.

Ultrasonic Psilocybin Extraction

Ultrasonic extraction is used successfully in many industries such as food, pharmaceutical, cosmetic, and fine-chemical industry to extract and isolate bioactive compounds and other substances from raw materials. The ultrasonic technique is considered as highly efficient, rapid, reliable, safe and easy to operate as well as environmental-friendly extraction method. Due to these advantages, the ultrasonically-assisted extraction (UAE) outperforms alternative extraction methods. Compounds such as psilocybin, psilocin, baeocystin and norbaeocystin are already successfully extracted using Hielscher Ultrasonics equipment. The ultrasonic extraction of psychedelic compounds gives high yields of superior extract quality within a turbo-extraction procedure. Ultrasonic extraction is compatible with any solvent and allows for the production of full-spectrum extracts.

Ultrasonication เป็นวิธีการสกัดที่รวดเร็วและไม่รุนแรงในการผลิตสารสกัดจากเห็ดที่มีคุณภาพสูง ในวิดีโอ UP400St จะใช้สำหรับเห็ด extraktion

Cold-Water Mushroom Extraction using the ultrasonic extractor UP400St with 22mm probe S24d22L2

Ultrasonic probe S24d22L2 at ultrasonic processor UP400St for botanical extraction

ultrasonicator UP400St is a powerful extractor for the isolation of psilocybin from mushrooms

ขอข้อมูล

การสกัดด้วยอัลตราโซนิก – A Cold Extraction Technique

Bioactive compounds are heat-sensitive, which means they degrade and decompose under high temperatures so that they loose their effect and potency. Therefore, most botanical extraction benefit from a non-thermal extraction method, which is not based on heat a basic working principle. Ultrasonic extraction is a purely mechanical extraction technique, which working principle is the generation of acoustic cavitation.
What is Ultrasonic Cavitation and How does it Impact Extraction?
For instance, when a liquid is sonicated with an ultrasound probe at 20kHz, 20,000 vibrations per second are transmitted into the medium. The ultrasonic waves travel through the liquid, where they create alternating high-pressure (compression) / low-pressure (rarefaction or expansion) cycles. During the low-pressure vacuum cycle, minute vacuum bubbles or cavities occur in the liquid, which grow over several pressure cycles. During the compression phase of the liquid and bubbles, the pressure is positive, while the rarefaction phase produces a vacuum (negative pressure.) During the compression-expansion cycles, the cavities in the liquid grow until they reach a size, at which they cannot absorb more energy. At this point, they implode violently. The implosion of those cavities results in various highly energetic sonomechanical effects, which are known as the phenomenon of acoustic / ultrasonic cavitation. During the implosion of ultrasonic cavitation bubbles, extreme energy dense forces such as high shear, liquid streaming and turbulences are created in the sonicated liquid. These cavitational forces disrupt cell walls of plant tissues and release the intracellular compounds, including bioactive substances such as the hallucinogenics psilocybin, psilocin, baeocystin and norbaeocystin from mushroom species. The alternating high-pressure/low-pressure cycles also promote intense mass transfer rates, which results in the superior extraction yield obtained by sonication. Ultrasonic extraction can release the complete active substance content from botanicals.

Ultrasonic Psilocybin Extraction: Step-by-Step

You can extract psilocybin and other bioactive substances from mushrooms using water, ethanol or 200 proof ethyl alcohol as solvents.
Chop the fresh or dried psilocybin mushrooms into small bits and pieces. You can use caps and stems. Both contain the psychoactive compounds, however the caps consistently are richer in psilocybin. The spores do not contain psilocybin.
Place the chopped mushrooms in a glass beaker and fill it with cold water.
Optionally, you might place the glass beaker in an ice bath to keep the process temperature as cold as possible.
The sonicated slurry turn blue with blue water containing extracted psilocybin from the mushroom fruits.
Separate the mushroom pieces and debris by straining or filtering. Optionally, keep the mushroom material from filtration for a second extraction run using either water or ethanol.
Use an evaporation system to remove the solvent. 1 to 2 grams of dried magic mushrooms should yield in approx. 1cc of final extract. As mushrooms are a natural product, the content of psychedelic substances can vary.
Fill the final extract into a dark glass container or vial and store in the freezer.
By an optional crystallization step, the shelf-life of the psilocybin extract can be prolonged further.

Ultrasonic extractor UP400St (400 watts, 24kHz) for the extraction of psilocybin, psilocin, baeocystin and norbaeocystin from mushrooms

UP400Sta 400 watts powerful ultrasonic probe-type extractor for the extraction of psilocybin from mushrooms

ข้อดีของการสกัดอัลตราโซนิก

 • สกัดที่สมบูรณ์มากขึ้น
 • อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น
 • กระบวนการอย่างรวดเร็ว
 • Cold extraction / Non-thermal process
 • เข้ากันได้กับตัวทําละลายใด ๆ
 • ใช้งานง่ายและปลอดภัยในการใช้งาน
 • การบำรุงรักษาต่ำ

Psilocybin-Containing Mushrooms

The most well-known psilocybin-containing mushroom is the species Psilocybe cubensis. Ultrasonic extraction is used to extract full-spectrum extracts from mushrooms.Psilocybin can be found in more than 200 species of mushrooms of the four fungus genera Conocybe. Panaeolus, Psilocybe, Stropharia, which are all suitable for extracting the the active compound psilocybin ultrasonically. In general, mushrooms that contain psilocybin exhibit the following characteristics: They have dark spores, are lamella / gills fungi, grow mostly in humus-rich soil in meadows and woods of tropical and sub-tropical regions and exhibit blue bruises which occurs due to an oxidative reaction, when the mushroom is handled or damaged.
The most well-known species of psilocybin-containing mushroom is Psilocybe cubensis, which contains two psycho-active compounds, psilocybin and psilocin. Commonly known as shrooms, magic mushrooms, golden tops, cubes, or gold caps, Psilocybe cubensis belongs to the fungus family Hymenogastraceae, and was formerly known as Stropharia cubensis. As it is widely distributed and easy to cultivate, Psilocybe cubensis is the best-known pscilocybin-containing mushroom species.
Psilocybe cubensis is probably the most famous for its hallugcinogenic effects, which are caused mainly by the active compounds triggering psychedelic experiences after ingestion. Its major psychoactive compounds are:

 • Psilocybin (4-phosphoryloxy-N,N-dimethyltryptamine)
 • Psilocin (4-hydroxy-N,N-dimethyltryptamine)
 • Baeocystin (4-phosphoryloxy-N-methyltryptamine)
 • Norbaeocystin (4-phosphoryloxytryptamine)

ข้อดีของระบบสกัดอัลตราโซนิก

The advantages of ultrasonic extraction are the high extraction yield of psychedelic compounds (i.e. psilocybin, psilocin, baeocystin, norbaeocystin), the free choice of solvent (e.g. water, ethanol, water-alcohol mixture etc.), as well as the simple and safe operation. Due to the intensive mechanical forces of sonication, ecological and mild solvents such as water, ethanol etc. are usually sufficient to achieve an extraordinary extraction rate and yield. As a result, ultrasonic extraction shortens the extraction time and enables a reduced use of solvents or the use of milder, gentler solvents. This means that ultrasonic extraction allows for both, higher extraction rates and healthier extracts (e.g. cold water extracts). Since the process temperature can be precisely controlled during the sonication, thermal decomposition of the extracts due to excessively high temperatures as well as evaporation of the substances are avoided.

Sophisticated Ultrasonicators for Mushroom Extraction

Hielscher Ultrasonics product portfolio covers the full range of high-performance ultrasonic extractors from small to large scale. Additional accessories allow for the easy assembly of the most suitable ultrasonic extractor configuration for your process. The optimal sonication setup depends on the envisaged capacity, volume, raw material, batch or inline process and timeline. Our long-experiences, well-trained staff will recommend you the most suitable ultrasonic extractor and will assist you during the establishing phase of your mushroom extraction process.

การสกัดด้วยอัลตราโซนิก – ชุดงานและแบบอินไลน์

ตัวประมวลผลอัลตราโซนิ UIP4000hdT, เครื่องปฏิกรณ์อัลตราโซนิ4kW ที่มีประสิทธิภาพHielscher ultrasonicators can be used for batch and continuous flow-through processing. Depending on your process volume and hourly throughput, inline processing might be recommended for higher processing volumes. Whilst batching of large violumes is time- and labour-intensive, a continuous inline mixing process comes handy as it is more efficient, faster and requires significantly less labour. Hielscher Ultrasonics has the most suitable extraction setup for your extraction volume and process goals.

เครื่องสกัดอัลตราโซนิกสําหรับทุกกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์

ช่วงผลิตภัณฑ์ Hielscher Ultrasonics ครอบคลุมสเปกตรัมเต็มรูปแบบของตัวประมวลผลอัลตราโซนิกจาก ultrasonicators ห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัดเหนือระบบม้านั่งและนําร่องเพื่อประมวลผลอัลตราโซนิกอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ที่มีความสามารถในการประมวลผลรถบรรทุกต่อชั่วโมง ผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบช่วยให้เราสามารถนําเสนอเครื่องสกัดอัลตราโซนิกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับวัตถุดิบของคุณกําลังการผลิตและเป้าหมายการผลิต
ระบบตั้งโต๊ะอัลตราโซนิกเหมาะสําหรับการทดสอบความเป็นไปได้และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ขนาดเชิงเส้นขึ้นตามพารามิเตอร์กระบวนการที่จัดตั้งขึ้นทําให้ง่ายมากที่จะเพิ่มความสามารถในการประมวลผลจากจํานวนที่เล็กลงเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์อย่างเต็มที่ สามารถปรับขยายได้โดยการติดตั้งหน่วยสกัดอัลตราโซนิกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือ clustering ultrasonicators หลายขนาน ด้วย UIP16000, Hielscher มีเครื่องสกัดอัลตราโซนิกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดทั่วโลก

แอมพลิจูดที่ควบคุมได้อย่างแม่นยําเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Hielscher's industrial processors of the hdT series can be comfortable and user-friendly operated via browser remote control.All Hielscher ultrasonicators are precisely controllable and thereby reliable work horses in production. The amplitude is one of the crucial process parameters that influence the efficiency and effectiveness of ultrasonic extraction of bioactive phyto-nutrients and hallucinogenic compounds from botanicals. Raw material such as soft fresh mushrooms require milder sonication and lower amplitude settings, whilst dried mushrooms might require sonication at higher amplitudes to release the intracellular content. All Hielscher Ultrasonics’ ตัวประมวลผลช่วยให้การตั้งค่าที่แม่นยําของแอมพลิจูด Sonotrodes และแตรสนับสนุนเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้การปรับเปลี่ยนความกว้างในช่วงที่กว้างขึ้น โปรเซสเซอร์อัลตราโซนิกอุตสาหกรรม Hielscher สามารถส่งคลื่นสูงมากและส่งมอบความเข้มของอัลตราโซนิกที่จําเป็นสําหรับการใช้งานที่ต้องการ แอมพลิจูดของถึง200μmสามารถทํางานอย่างต่อเนื่องในการดําเนินงาน24/7ของ
การตั้งค่าแอมพลิจูดที่แม่นยําและการตรวจสอบถาวรของพารามิเตอร์กระบวนการอัลตราโซนิกผ่านทางซอฟต์แวร์สมาร์ทให้คุณเป็นไปได้ในการรักษาเมล็ดพันธุ์ของคุณที่มีสภาพอัลตราโซนิกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด sonication ที่ดีที่สุดสําหรับผลการสกัดที่ดีที่สุด!
ความทนทานของอุปกรณ์อัลตราโซนิก Hielscher ช่วยให้การดําเนินงาน 24/7 ที่หนักและในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ ทําให้อุปกรณ์อัลตราโซนิก Hielscher เป็นเครื่องมือทํางานที่เชื่อถือได้ที่ตอบสนองความต้องการการสกัดของคุณ

การทดสอบที่ง่ายและปราศจากความเสี่ยง

กระบวนการอัลตราโซนิกสามารถเป็นเส้นสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าทุกผลลัพธ์ที่คุณได้ประสบความสําเร็จโดยใช้ห้องปฏิบัติการหรือเครื่องอัลตราโซนิคบนม้านั่งสามารถปรับขนาดได้ตรงส่งออกเดียวกันโดยใช้พารามิเตอร์กระบวนการเดียวกันตรง ทําให้ ultrasonication เหมาะสําหรับการทดสอบความเป็นไปได้ความเสี่ยงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและการดําเนินการต่อไปในการผลิตเชิงพาณิชย์ ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้วิธีการ sonication สามารถเพิ่มผลผลิตงอกและคุณภาพของคุณ

คุณภาพสูงสุด – ออกแบบและผลิตในประเทศเยอรมนี

เป็นธุรกิจของครอบครัวและดําเนินธุรกิจของครอบครัว Hielscher จัดลําดับความสําคัญมาตรฐานคุณภาพสูงสุดสําหรับโปรเซสเซอร์ล้ําเสียง ultrasonicators ทั้งหมดได้รับการออกแบบผลิตและทดสอบอย่างละเอียดในสํานักงานใหญ่ของเราใน Teltow ใกล้เบอร์ลินเยอรมนี ความทนทานและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์อัลตราโซนิก Hielscher ทําให้ม้าทํางานในการผลิตของคุณ การดําเนินงานภายใต้การโหลดเต็มรูปแบบและในสภาพแวดล้อมที่เรียกร้องเป็นลักษณะธรรมชาติของ Hielscher สูง- ประสิทธิภาพการผสมของ

You can buy Hielscher ultrasonic processor in any different size and exactly configured to your process requirements of mushroom extraction. From treating fungi in a small lab beaker to the continuous flow-through mixing of mushroom slurries on industrial level, Hielscher Ultrasonics offers a suitable ultrasonicator for you! Please contact us – เรายินดีที่จะแนะนําให้คุณติดตั้งอัลตราโซนิกเหมาะ!
ตารางด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณมีข้อบ่งชี้ของความจุในการประมวลผลโดยประมาณของ ultrasonicators ของเรา:

ปริมาณชุด อัตราการไหล อุปกรณ์ที่แนะนำ
1 ถึง 500mL 10 ถึง 200mL / นาที UP100H
10 ถึง 2000ml 20 ถึง 400ml / นาที Uf200 ःที, UP400St
00.1 เพื่อ 20L 00.2 เพื่อ 4L / นาที UIP2000hdT
10 100L 2 ถึง 10L / นาที UIP4000hdT
N.A. 10 100L / นาที UIP16000
N.A. ที่มีขนาดใหญ่ กลุ่มของ UIP16000

ติดต่อเรา! / ถามเรา!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวประมวลผลอัลตราโซนิกโปรแกรมประยุกต์และราคา เราจะยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับกระบวนการของคุณกับคุณและเพื่อให้คุณระบบอัลตราโซนิกการประชุมความต้องการของคุณ!


Ultrasonic high-shear homogenizers are used in lab, bench-top, pilot and industrial processing.

Hielscher Ultrasonics ผลิต homogenizers อัลตราโซนิกประสิทธิภาพสูงสําหรับการใช้งานผสมกระจาย emulsification และสกัดในห้องปฏิบัติการนักบินและอุตสาหกรรมขนาด

วรรณกรรม / อ้างอิง

 • Mason, N.L; Mischler, E.; Uthaug, M.V.; Kuypers, K.P.C. (2019) Sub-Acute Effects of Psilocybin on Empathy, Creative Thinking, and Subjective Well-Being, Journal of Psychoactive Drugs 2019.
 • Pedersen-Bjergaard, S.; Sannes, E.; Rasmussen, K.E.; Tønnesen, F. (1997): Determination of psilocybin in Psilocybe semilanceata by capillary zone electrophoresis. Journal of Chromatography B, 694; 1997. 375–381.
 • Stamets, P. (1996): Psilocybin Mushrooms of the World. 1996ข้อเท็จจริงที่รู้

เห็ด

เห็ดที่มีจิต / สารประสาทหลอนเช่นแอลเอส, psilocin และ baeocystin เป็นที่รู้จักกันเป็นเห็ดประสาทหลอนเห็ดมายากล, shrooms ทรัฟเฟิเวทมนตร์และข้าวต้ม กว่า 180 สายพันธุ์ของเห็ดที่มีแอลเอสหรือ psilocin อนุพันธ์เป็นที่รู้จัก
เห็ดขี้ควายที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ยุโรป, อินเดีย ในสหรัฐอเมริกาพวกเขาจะจัดเป็นตารางผมควบคุมสารแม้ว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้องค์การอาหารและยาและปปสได้รับอนุญาตให้มีขนาดเล็กสูงควบคุมการศึกษาของมนุษย์บางอย่างเกี่ยวกับศักยภาพของพวกเขาสำหรับการใช้งานในการบริหารยาเสพติดทางการแพทย์และจิตเวช ผลของแอลเอสและ psychedelics อื่น ๆ ได้รับการวิจัยสำหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและการรักษาความผิดปกติเช่นปวดศีรษะคลัสเตอร์ผิดปกติทางอารมณ์และติดยาเสพติดของพวกเขา

สายพันธุ์

Psilocybe cubensis เป็นหนึ่งในเห็ดที่นิยมมากที่สุดที่นำเสนอความเข้มข้นของแอลเอสขนาดกลางประมาณ 0.63% แอลเอสและ psilocin 0.60% ในเห็ดป่าแห้ง เห็ดที่ปลูกในร่มส่วนใหญ่มีความเข้มข้นสูงของสารที่ใช้งานของพวกเขา

Psilocibe ชี่ % แอลเอส % psilocin % BAEOCYSTIN
พี azurenscens ๑.๗๘ 00.38 0๓๕
พี bohemica ๑.๓๔ 00.11 002
พี semilanceata 00.98 002 00.36
พี baeocystis 0๘๕ 0๕๙ 010
พี cyanescens 0๘๕ 00.36 00.03
พี tampanensis 00.68 00.32 N.A.
พี cubensis 00.63 0๖๐ 00.025
พี weilii 00.61 00.27 005
พี hoogshagenii 0๖๐ 010 N.A.
พี stuntzii 00.36 00.12 002
พี cyanofibrillosa 021 00.04 N.A.
พี liniformans 00.16 N.A. 0005

แอลเอส

แอลเอสเป็นทางจิตประสาทหลอนสารที่พบในเห็ดจำพวก Psilocybe, Panaeolina, Panaeolus, Copelandia, Conocybe, Gymnopilus, Stropharia และ Pluteus และถือว่าเป็นยาเสพติด
นอกจากนี้แอลเอส, psilocin และ baeocystin สองสารที่ใช้งานต่อไปที่พบในเห็ด
ความแรงของเห็ดสามารถแตกต่างกันมากตั้งแต่เห็ดเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งพัฒนาในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ส่วนต่างๆของเห็ดแตกต่างกันในความแรงเกินไป (เช่นหมวกและลำต้นอาจจะมีความเข้มข้นแตกต่างกันของสารออกฤทธิ์ทางจิต) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเหล่านี้ยุ่ยเป็นเนื้อเดียวกันและการสกัดล้ำอาจช่วยในการลดความเสี่ยงของการไม่คาดคิดที่แข็งแกร่ง (หรืออ่อนแอ) ปริมาณของแอลเอส
ใช้และผลกระทบ: หลังจากการบริหารงานของ psilocybin, ความหลากหลายของผลกระทบอัตนัยได้รับรายงานซึ่งช่วงจากความรู้สึกของการไม่วางแนว, ง่วง, ความรู้สึก, ความสุข, ปีติ, และภาวะซึมเศร้า. ประมาณหนึ่งในสามของผู้ใช้ประสบความรู้สึกวิตกกังวลหรือหวาดระแวง. ปริมาณต่ำของยาเสพติดสามารถก่อให้เกิดผลประสาทหลอน, ภาพหลอนปิดตา, และ/หรือ synesthesia ยาสลบ (ประสบการณ์ของความรู้สึกสัมผัสเมื่อดูสี). ในปริมาณที่สูงขึ้น, แอลเอสดีสามารถก่อให้เกิดการเพิ่มความเข้มของการตอบสนองที่มีการปรับปรุง, ความสามารถพิเศษสำหรับ introspection, ถดถอยเพื่อความคิดแบบดั้งเดิมและน่ารัก, และการเปิดใช้งานของการติดตามหน่วยความจำสดใส. ภาพหลอนแบบเปิดตาเป็นเรื่องธรรมดาและสามารถมีรายละเอียดมากแม้ว่าจะสับสนกับความเป็นจริง
รายงานประวัติเช่นเดียวกับการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้แนะนำว่าการบริหารงานเดียวของแอลเอสดีสามารถเพิ่มการคิดและความเอาใจใส่และดังนั้นจึงอาจจะเป็นการรักษาที่อาจเกิดขึ้นสำหรับองค์ความรู้และสังคม behavour. ผลการศึกษา “การคิดสร้างสรรค์และความเอาใจใส่” (เมสัน et al. ๒๐๑๙) บ่งชี้ว่าความคิดที่เพิ่มขึ้นของแอลเอสดีและการเอาใจใส่ทางอารมณ์ตอนเช้าหลังการใช้งาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดแบบบรรจบกัน, ความเอาใจใส่ทางอารมณ์ที่เฉพาะเจาะจงวาล็องซ์, และมีอยู่ตลอด7วันหลังการใช้. การเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันในการเอาใจใส่ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการบริหารเพียงครั้งเดียวของแอลเอสดีในการตั้งค่าทางสังคมอาจจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นเฉียบพลันของการคิดสร้างสรรค์ความเห็นอกเห็นและอัตนัยความเป็นอยู่ที่ดี