RNA Sequencing with UIP400MTP High Throughput Sonicator

W badaniach genomicznych sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) oferuje niezrównany wgląd w informacje genetyczne. Sukces NGS zależy od jakości próbek RNA. W tym miejscu niezbędny jest sonikator wielopłytkowy Hielscher UIP400MTP. Ta zaawansowana technologia ultradźwiękowa sonikatora UIP400MTP usprawnia sekwencjonowanie RNA z wysoką wydajnością i niezawodnością, szczególnie w przypadku analizy próbek klinicznych.

Zwiększanie mocy eksperymentów NGS

Jedną z istotnych zalet korzystania z Hielscher UIP400MTP w eksperymentach NGS jest opłacalna możliwość zwiększenia liczby powtórzeń, a tym samym zwiększenia mocy statystycznej. Większa liczba powtórzeń skutkuje bardziej wiarygodnymi i znaczącymi wynikami. Liczba obserwowanych genów o różnej ekspresji wzrasta proporcjonalnie do liczby odczytów na replikę. Ten wzrost liczby punktów danych prowadzi do dokładniejszych i bardziej znaczących spostrzeżeń biologicznych.
Korzystanie z sonikatora UIP400MTP, zwiększając liczbę powtórzeń, nie zawyża kosztów związanych z NGS.

Sekwencjonowanie RNA przy użyciu sonikatora Hielscher UIP400MTP

Sekwencjonowanie RNA przy użyciu sonikatora Hielscher UIP400MTP

Utrzymując stałą liczbę odczytów na warunek, koszty sekwencjonowania są utrzymywane pod kontrolą. Strategia ta zapewnia możliwość przeprowadzania bardziej rozległych eksperymentów bez proporcjonalnego wzrostu kosztów. Zasadniczo oznacza to, że w miarę testowania większej liczby próbek lub warunków, ogólny koszt sekwencjonowania nie gwałtownie rośnie. Takie podejście pozwala badaczom zmaksymalizować ilość danych wyjściowych i zakres eksperymentów przy jednoczesnym przestrzeganiu ograniczeń budżetowych.
Koszty pracy w eksperymentach NGS pozostają stałe niezależnie od wielkości przetwarzanej partii. Niezależnie od tego, czy przetwarzane są małe czy duże partie próbek, nakład pracy pozostaje względnie stały. Ta spójność ma kluczowe znaczenie dla laboratoriów o wysokiej wydajności, które dążą do maksymalizacji wydajności. Optymalizując przepływy pracy i wykorzystując automatyzację, laboratoria te mogą przetwarzać większe ilości próbek bez ponoszenia dodatkowych kosztów pracy, zwiększając w ten sposób wydajność i produktywność.
Przy zwiększonej liczbie powtórzeń wpływ nieudanej próbki jest znacznie zminimalizowany. W tradycyjnych konfiguracjach nieudana próbka może mieć znaczący wpływ na ogólne wyniki, potencjalnie wymagając dodatkowych przebiegów i zwiększonych kosztów. Jednak dzięki większej liczbie powtórzeń wadliwe próbki można wykluczyć z analizy bez znaczącego wpływu na ogólny wynik. Ta nadmiarowość zmniejsza potencjalne straty i związane z nimi koszty, czyniąc proces badawczy bardziej opłacalnym i niezawodnym.

Zapytanie o informacje

Wykorzystanie automatyzacji i miniaturyzacji do obniżenia kosztów przygotowania bibliotek

Hielscher UIP400MTP płynnie integruje się z systemami automatyzacji, znacznie obniżając koszty przygotowania biblioteki. Zautomatyzowane roboty do obsługi cieczy są zdolne do precyzyjnego pipetowania małych objętości, co oferuje kilka korzyści. Precyzyjne pipetowanie minimalizuje ilość wymaganych odczynników. Jest to szczególnie korzystne w przypadku drogich lub ograniczonych zasobów, umożliwiając badaczom przeprowadzenie większej liczby eksperymentów w ramach tego samego budżetu. Automatyzacja zapewnia spójną obsługę próbek, zwiększając powtarzalność wyników. Spójne pipetowanie zmniejsza zmienność, co ma kluczowe znaczenie dla sekwencjonowania o wysokiej przepustowości, gdzie nawet niewielkie rozbieżności mogą prowadzić do znaczących błędów. Automatyzacja przyspiesza proces przygotowania biblioteki, pozwalając badaczom skupić się na analizie i interpretacji danych, a nie na ręcznym pipetowaniu. Ta zwiększona wydajność nie tylko oszczędza czas, ale także pozwala na większą przepustowość i szybszą realizację wyników.

Sonikacja Hielscher UIP400MTP: Zaawansowana ultrasonizacja do fragmentacji RNA

Sercem skuteczności UIP400MTP jest wykorzystanie intensywnej, kontrolowanej kawitacji ultradźwiękowej do fragmentacji RNA. Metoda ta wyróżnia się wydajnością i niezawodnością w porównaniu z tradycyjnymi technikami fragmentacji.

Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie RNA w płytkach wielodołkowych

Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie RNA w płytkach wielodołkowych

Korzyści z kawitacji ultradźwiękowej

W przeciwieństwie do metod fragmentacji enzymatycznej lub termicznej, które często wymagają szerokiej optymalizacji, kawitacja ultradźwiękowa z UIP400MTP daje spójne i powtarzalne wyniki dla różnych próbek i warunków. Ta niezawodność ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości i integralności próbek RNA.
Kawitacja ultradźwiękowa zapewnia równomierną fragmentację RNA, co jest niezbędne do przygotowania wysokiej jakości biblioteki. Jednolita fragmentacja prowadzi do dokładniejszych danych sekwencjonowania, umożliwiając lepsze wykrywanie genów o różnej ekspresji i innych cech genomu.
UIP400MTP został zaprojektowany do jednoczesnej obsługi wielu próbek na płytkach wielodołkowych, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań o wysokiej wydajności. Ta skalowalność pozwala laboratoriom na wydajne przetwarzanie dużej liczby próbek, oszczędzając zarówno czas, jak i zasoby.

Zaawansowana konstrukcja UIP400MTP zapewnia, że drgania ultradźwiękowe są przenoszone do każdej studzienki na płytce z najwyższą możliwą jednorodnością, co skutkuje identycznymi wynikami sonikacji we wszystkich studzienkach.

Sonikator Multi-Well-Plate do wysokowydajnego przygotowywania próbek - UIP400MTP firmy Hielscher

Miniatura wideo

 

Zastosowanie w warunkach klinicznych i badawczych

Integracja Hielscher UIP400MTP w przepływach pracy NGS ma znaczący wpływ zarówno na warunki kliniczne, jak i badawcze. W genomice klinicznej UIP400MTP zapewnia, że sekwencjonowanie RNA jest wykonywane z zachowaniem najwyższych standardów precyzji i niezawodności. Prowadzi to do lepszych wyników diagnostycznych i bardziej spersonalizowanych planów leczenia dla pacjentów.

W środowiskach badawczych zdolność UIP400MTP do obsługi sekwencjonowania o wysokiej przepustowości pozwala na bardziej rozległe i szczegółowe badania. Naukowcy mogą badać złożone pytania biologiczne z większą pewnością, wiedząc, że ich próbki RNA są przetwarzane przy użyciu najnowocześniejszej technologii ultradźwiękowej.

Zapytanie o informacje

Ułatwienie analizy RNA-Seq dzięki sonikatorowi UIP400MTP do płytek wielodołkowych

Sonikator wielodołkowy Hielscher UIP400MTP jest niezbędnym narzędziem w dziedzinie sekwencjonowania RNA. Zwiększając moc eksperymentów NGS poprzez większą liczbę powtórzeń i wykorzystując automatyzację w celu obniżenia kosztów, UIP400MTP rozwiązuje niektóre z kluczowych wyzwań w sekwencjonowaniu o wysokiej przepustowości. Jego zaawansowana technologia ultradźwiękowa zapewnia solidną, powtarzalną i jednolitą fragmentację RNA, co czyni go niezbędnym zasobem zarówno w zastosowaniach klinicznych, jak i badawczych.

Inwestycja w Hielscher UIP400MTP oznacza inwestycję w przyszłość genomiki, w której wysokiej jakości, niezawodne i wydajne sekwencjonowanie RNA ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia biologii i poprawy wyników opieki zdrowotnej.

Firma Hielscher z przyjemnością podejmie współpracę w zakresie procesu sekwencjonowania RNA. Prosimy o kontakt w celu zorganizowania demonstracji i omówienia wymagań dotyczących sonikacji próbek.

Zapytanie o informacje


Więcej informacji


FAQ: Sekwencjonowanie RNA

 • Do czego służy sekwencjonowanie RNA?
  Sekwencjonowanie RNA (RNA-Seq) to potężna technika wykorzystywana do analizy transkryptomu, czyli pełnego zestawu transkryptów RNA wytwarzanych przez genom w określonych okolicznościach lub w określonych typach komórek. Pomaga w zrozumieniu wzorców ekspresji genów, identyfikacji nowych transkryptów, wykrywaniu fuzji genów i charakteryzowaniu alternatywnych zdarzeń splicingowych. Dodatkowo, RNA-Seq ma kluczowe znaczenie w identyfikacji genów o różnej ekspresji w różnych warunkach, co jest niezbędne w badaniach nad chorobami, biologii rozwojowej i genomice funkcjonalnej. Sonikator do płytek wielodołkowych Hielscher UIP400MTP jest często używany do usprawnienia etapu fragmentacji RNA, zapewniając spójne i niezawodne przygotowanie próbek do sekwencjonowania o wysokiej przepustowości.
 • Jakie są etapy sekwencjonowania RNA?
  Proces sekwencjonowania RNA obejmuje kilka kluczowych etapów: Izolacja RNA, fragmentacja RNA (często osiągana przy użyciu sonikatora wielodołkowego Hielscher UIP400MTP w celu wydajnej i jednolitej fragmentacji), odwrotna transkrypcja w celu utworzenia komplementarnego DNA (cDNA), przygotowanie biblioteki, w tym dodanie adapterów, amplifikacja i sekwencjonowanie. Wygenerowane dane są następnie przetwarzane i analizowane przy użyciu narzędzi bioinformatycznych w celu dopasowania odczytów do genomu referencyjnego lub transkryptomu, ilościowego określenia poziomów ekspresji oraz identyfikacji genów o różnej ekspresji i nowych transkryptów.
 • Czy RNA-Seq jest tym samym, co sekwencjonowanie DNA?
  Nie, RNA-Seq to nie to samo, co sekwencjonowanie DNA. RNA-Seq koncentruje się na sekwencjonowaniu cząsteczek RNA, zapewniając wgląd w ekspresję genów i dynamikę transkryptomu. Z kolei sekwencjonowanie DNA określa dokładną sekwencję nukleotydów w DNA, ujawniając genetyczny plan i wariacje w obrębie genomu.
 • Czy RNA-Seq jest techniką NGS?
  Tak, sekwencjonowanie RNA (RNA-Seq) jest rodzajem sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Wykorzystuje technologie sekwencjonowania o wysokiej przepustowości, aby zapewnić kompleksowy wgląd w transkryptom, umożliwiając szczegółową analizę ekspresji genów, alternatywnego splicingu i zmienności transkryptów.
 • Czy PCR to to samo co sekwencjonowanie RNA?
  Nie, PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) i sekwencjonowanie RNA to różne techniki. PCR służy do amplifikacji określonych sekwencji DNA lub RNA, ułatwiając ich szczegółowe badanie. Z drugiej strony, RNA-Seq sekwencjonuje cały transkryptom, zapewniając szerszy i bardziej szczegółowy obraz ekspresji i regulacji genów.
 • Dlaczego RNA-Seq jest lepszy od mikromacierzy?
  RNA-Seq oferuje kilka zalet w porównaniu z technologią mikromacierzy. Zapewnia wyższą czułość i specyficzność, wykrywając szerszy zakres poziomów ekspresji i identyfikując nowe transkrypty, które mogą zostać pominięte przez mikromacierze. RNA-Seq nie jest również ograniczony przez wstępnie zaprojektowane sondy, co pozwala na odkrycie nieznanych wcześniej sekwencji. Sonikator Hielscher UIP400MTP wzmacnia RNA-Seq poprzez zapewnienie wysokiej jakości, spójnej fragmentacji RNA, co ma kluczowe znaczenie dla dokładnych wyników sekwencjonowania.
 • Jakie są wady metody RNA-Seq?
  Pomimo swoich zalet, RNA-Seq ma pewne ograniczenia. Może być droższa i wymagać bardziej złożonej analizy danych w porównaniu z innymi metodami. Dodatkowo, RNA-Seq może być wrażliwy na jakość próbki i metody przygotowania. Jednak korzystanie z zaawansowanych narzędzi, takich jak sonikator płytek wielodołkowych Hielscher UIP400MTP, może złagodzić niektóre z tych problemów, zapewniając spójną i niezawodną fragmentację RNA, poprawiając ogólną jakość danych.
 • Czy sekwencjonowanie RNA jest badaniem genetycznym?
  Sekwencjonowanie RNA nie jest zwykle uważane za badanie genetyczne, które zwykle odnosi się do analizy DNA w celu identyfikacji wariantów genetycznych związanych z chorobami. Jednak RNA-Seq może uzupełniać testy genetyczne, zapewniając wgląd w to, jak warianty genetyczne wpływają na ekspresję i funkcję genów, oferując bardziej kompleksowe zrozumienie podstawowej biologii.
 • Czy RNA-Seq jest lepszy niż qPCR?
  RNA-Seq i ilościowa PCR (qPCR) służą różnym celom i mają różne zalety. RNA-Seq zapewnia kompleksowy obraz transkryptomu, identyfikując i określając ilościowo wszystkie obecne gatunki RNA. qPCR, z drugiej strony, jest wysoce czuły i specyficzny do ilościowego określania znanych sekwencji docelowych. Podczas gdy RNA-Seq oferuje szerszy wgląd, qPCR jest często używany do walidacji wyników RNA-Seq. Sonikator Hielscher UIP400MTP usprawnia RNA-Seq, zapewniając jednolitą i niezawodną fragmentację RNA, co ma kluczowe znaczenie dla dokładnych i powtarzalnych wyników sekwencjonowania.

Z przyjemnością omówimy Twój proces.

Let's get in contact.