BIOMAN – Ultralyd for Biomasse fordøjelse

  • Energi produceret fra biogas er en af ​​de vigtigste vedvarende ressourcer og er betinget af en levering af substrater og affaldsmaterialer kompatible med ansvarlig brug af agerjord, og sikre fødevarer og foderproduktion.
  • BIOMAN er et EU-finansieret projekt til undersøgelse af flere fysiske og enzymatiske strategier forbehandling og teknologi til biogasanlæg.
  • Power ultralyd er en gennemprøvet metode til at forbedre den nedbrydning af biomasse og dermed øge biogassen udbytte betydeligt.
Lydbehandling er en gennemprøvet forbehandling for at forbedre nedbrydning af biomasse

Biogasproduktion med reinjektion løkke

BIOMAN

Biologiske affaldsmaterialer såsom husdyrgødning og restprodukter fra landbruget giver en rigelig ressource til produktionen i Europa og på verdensplan. Da disse substrater imidlertid indeholder en stor mængde fibre (5-80% tørstofindhold) med et lavt methanpotentiale, er de økonomiske fordele ved driften af et biogasanlæg ofte for lave til at være økonomisk rentable på grund af det lave biogas udbytte pr. ton. For at forbedre udbyttet af biogas har forbehandlinger (f. eks. mekanisk, termisk, kemisk og biologisk) vist sig at være gavnlige (Angelidaki & Ahring, 2000; Uellendahl et al., 2007). I bioman projekt, en behandling koncept for reinjektion Loop undersøges med det formål at øge udbyttet biogas pr ton affald biomasse, med en forudsætning, at fordelene ved behandlingen overstiger de operationelle omkostninger for at sikre økonomisk bæredygtighed.
BIOMAN vil for en række små og mellemstore virksomheder udvikler fysiske og enzymatiske forbehandling strategier og teknologi til biogasanlæg. Dette vil gøre det muligt konsortiets medlemmer af SMV at bringe komplette løsninger til markedet og gøre det muligt for landbrugssektoren at køre biogasanlæg direkte på kvæg gødning og halm.

Reinjektionen Loop

”The Re-Injection Loop” er til fremstilling af biogas af genstridige lavenergi-substrater med et højt indhold af lignocellulose ved at kombinere en række mekaniske og enzymatiske behandlinger, se Figur 1. Downsizing, ultralyd og enzymatiske behandlinger er teknologier, der skal anvendes i Re-Injection Loop og vil blive anvendt på forud fordøjet og afvandet biomasser før recirkulering til biogasreaktoren og hovedfokus den samlede økonomiske bæredygtighed (Uellendahl et al. 2013).

Anerkendelse

BIOMAN er finansieret af Den Europæiske Unions syvende rammeprogram forvaltes af Rea – Forvaltningsorganet for Forskning: (FP7 / 2007-2013) under tilskudsaftale n0 FP7-SME-2012, 315.664, “BIOMAN”.

Kontakt os! / Spørg Os!

Bitte beachten Sie Unsere Datenschutzerklärung.


Kontakt os / bede om flere oplysninger

Tal med os om dine forarbejdning krav. Vi vil anbefale de bedst egnede setup og procesparametre til dit projekt.

Bemærk venligst, at vores Fortrolighedspolitik.Litteratur / Referencer

  • Uellendahl, H., Njoku, S.I., Kragelund, C., Ottosen, L., Ruiz, B. (2013). Øget økonomien i gødning baseret biogasanlæg. Afvikling af internationale anaerob udrådning symposium på BiogasWorld 2013, April 23- 25, Berlin.
  • Angelidaki, I. og Ahring, B. K. (2000): Fremgangsmåder til forøgelse af biogas potentiale fra den genstridige organisk stof indeholdt i gylle. Vand Videnskab & Teknologi, 41 (3): 189-194.
  • Uellendahl, H., Mladenovska, Z. og Ahring, B.K. (2007): Wet oxidation af rå gylle og gyllefibre: Substrat egenskaber påvirker forbehandling effektivitet til forøgelse af biogas udbyttet af gødning. Proceedings 11th verdenskongres om anaerob udrådning, 23-27 september 2007, Brisbane, Australien.

Fakta Værd at vide

Biogas består af en blanding af forskellige gasser, der produceres ved nedbrydning af organisk stof i fravær af oxygen. Hovedbestanddelene af biogas er metan (CH4) Og carbondioxid (CO2). Biogas kan fremstilles af råmaterialer, såsom landbrugsaffald, gødning, kommunalt affald, plantemateriale, spildevand, grønt affald eller madaffald. Det er en vedvarende energikilde, og i mange tilfælde udøver en meget lille carbon footprint.
Da methan, hydrogen og carbonmonoxid (CO) kan forbrændes eller oxideres med oxygen, anvendes biogas som en vedvarende energikilde. Denne energi bruges hovedsagelig som brændstof og til opvarmning, eller den omdannes via gasmotor til el og varme.