หัวข้อ utrasonic: "การสังเคราะห์ทางเคมีสามารถปรับปรุงได้อย่างมีนัยสําคัญโดย sonication"

การสังเคราะห์สารเคมีเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่มีจุดมุ่งหมายของการแปลงหนึ่งหรือมากขึ้นในผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือหลาย
คลื่นอัลตราซาวนด์ที่รุนแรงสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงปฏิกิริยาทางเคมี (เช่นการสังเคราะห์และการเร่งปฏิกิริยา) – เขตข้อมูลที่เรียกว่า sonochemistry ผลกระทบของการอัลตราซาวนด์ในปฏิกิริยาทางเคมีจะขึ้นอยู่กับการสร้างของ cavitation อะคูสติกในของเหลว Sonication แนะนำพลังงานในส่วนผสมทางเคมีผลิตเงื่อนไขที่รุนแรงในท้องถิ่นเนื่องจากการเกิดโพรงอากาศและส่งเสริมการถ่ายโอนมวล ดังนั้น, มันสามารถเพิ่มปฏิกิริยาทางเคมีเช่นการสังเคราะห์ (sono สังเคราะห์) และการโต้ตอบ (sono). พลังงานอัลตราโซนิกสามารถก่อให้เกิดและเร่งปฏิกิริยาเพิ่มอัตราการแปลงเช่นเดียวกับการสร้างเส้นทางสังเคราะห์อื่นๆ เป็นผลมาจากการที่อัลตราซาวนด์สามารถทำปฏิกิริยาการสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเร็วขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปฏิกิริยาสังเคราะห์ช่วย Ultrasonically เช่น sono-สังเคราะห์ของไฮดรอกซี, เงินอนุภาคนาโน, Mn3O4อนุภาคนาโนและมีความหลากหลายมากของอนุภาคแกนเปลือกได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางและประสบความสำเร็จในการผลิตขนาดอุตสาหกรรม

UIP4000hdT - โปรเซสเซอร์อัลตราโซนิกที่มีประสิทธิภาพ 4000 วัตต์สําหรับการแยกแคโทดและการชะล้างโลหะในระหว่างการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Li-ion ที่ใช้แล้ว

มีการแสดง12หน้าเกี่ยวกับหัวข้อนี้:

เครื่องอัลตราโซนิก UP200St ในเครื่องปฏิกรณ์โซโนเคมี

ปฏิกิริยาเพิ่มไมเคิลส่งเสริมอัลตราโซนิก

ปฏิกิริยาไมเคิลไม่สมมาตรเป็นปฏิกิริยาออร์กาโนคาตาไลติกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจาก sonication ปฏิกิริยาของไมเคิลหรือการเพิ่มไมเคิลใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับการสังเคราะห์ทางเคมีซึ่งพันธะคาร์บอนคาร์บอนเกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่ไม่รุนแรง Ultrasonication และผลกระทบ sonochemical ของมัน…

https://www.hielscher.com/ultrasonically-promoted-michael-addition-reaction.htm
Ultrasonicators เช่น UP400St ใช้กันอย่างแพร่หลายในการปรับและเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ (เช่นปฏิกิริยา Diels-Alder) ผ่านผลกระทบโซโนเคมี

ปฏิกิริยาดิลส์-ออลเดอร์ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างไม่เป็นระบบเคมี

ปฏิกิริยา Diels-Alder ใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับการสังเคราะห์ทางเคมีซึ่งจะต้องสร้างพันธะคาร์บอนคาร์บอนอะตอม Ultrasonication และผลกระทบ sonochemical ของมันมีประสิทธิภาพสูงในการขับขี่และส่งเสริมปฏิกิริยา Diels-Alder ส่งผลให้ผลผลิตสูงขึ้นลดเวลาปฏิกิริยาอย่างมีนัยสําคัญและที่…

https://www.hielscher.com/sonochemically-improved-diels-alder-reactions.htm
Ultrasonication และผลกระทบ sonochemical ส่งเสริมปฏิกิริยา Mannich หนึ่งหม้อโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรดซัลฟามิก

ปฏิกิริยาแมนนิชที่ดีขึ้นอย่างสันนิษฐี

ปฏิกิริยาแมนนิชเป็นปฏิกิริยาการขึ้นรูปพันธะคาร์บอนคาร์บอนที่สําคัญซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเช่นการผลิตยาและการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ในขณะที่ส่วนใหญ่ของปฏิกิริยา Mannich หนึ่งหม้อช้ามากผลบวกของ ultrasonication บน…

https://www.hielscher.com/sonochemically-improved-mannich-reactions.htm
เครื่องปฏิกรณ์แบบอัลตราโซนิกสําหรับการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมเช่นการทําให้เป็นเนื้อเดียวกันการสกัดหรือการพาสเจอร์ไรซ์

เครื่องปฏิกรณ์ Sonochemistry และ Sonochemical

Sonochemistry เป็นสาขาเคมีที่ใช้อัลตราซาวนด์ความเข้มสูงเพื่อกระตุ้นเร่งและปรับเปลี่ยนปฏิกิริยาทางเคมี (การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายการพอลิเมอไรเซชันการย่อยสลายการย่อยสลายการพอลิเมอไรเซชันการย่อยสลาย การย่อยสลาย ฯลฯ ) โพรงอากาศที่สร้างขึ้นด้วย Ultrasonically เป็นลักษณะเฉพาะของสภาพพลังงานหนาแน่นซึ่งส่งเสริมและทวีความรุนแรงปฏิกิริยาทางเคมี เร็ว…

https://www.hielscher.com/sonochemistry-and-sonochemical-reactors.htm
เครื่องปฏิกรณ์เซลล์ไหลอัลตราโซนิก

เซลล์ไหลและเครื่องปฏิกรณ์แบบอินไลน์สําหรับ Ultrasonicators ห้องปฏิบัติการ

เครื่องทําให้เป็นเนื้อเดียวกันในห้องปฏิบัติการอัลตราโซนิกสามารถใช้สําหรับการประมวลผลแบบแบทช์และอินไลน์ของของเหลวและสารละลาย การใช้งานทั่วไปรวมถึงการทําให้เป็นเนื้อเดียวกันการกระจายตัวอิมัลชันการละลายและปฏิกิริยา sonochemical สําหรับ sonication แบบอินไลน์อย่างต่อเนื่องเซลล์ไหลและเครื่องปฏิกรณ์ในสายการผลิตในขนาดต่างๆ…

https://www.hielscher.com/flow-cells-and-inline-reactors-for-lab-ultrasonicators.htm
Ultrasonicator สําหรับ deagglomeration อนุภาคนาโนและการกระจายที่เชื่อถือได้และสม่ําเสมอของวัสดุนาโนลงในซีเมนต์และคอนกรีต

กระบวนการผลิตที่ช้าและไม่เพียงพอ

Ultrasonication เป็นเทคนิคการทวีความรุนแรงของกระบวนการที่มีชื่อเสียงซึ่งใช้ในการใช้งานของเหลวหลายชนิดเช่นการทําให้เป็นเนื้อเดียวกันการผสมการกระจายตัวการกัดเปียกอิมัลชันรวมถึงการปรับปรุงปฏิกิริยาทางเคมีที่แตกต่างกัน หากกระบวนการผลิตของคุณมีประสิทธิภาพต่ํากว่าเกณฑ์และไม่บรรลุผล…

https://www.hielscher.com/ramp-up-slow-and-insufficient-manufacturing-processes.htm
ระบบ Sonoelectrochemical กับโพรบอัลตราโซนิกแยกไฟฟ้าเป็นอิเล็กโทรดสําหรับการสังเคราะห์อนุภาคนาโน

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโซโน-อิเล็กโทรไลท์

การสังเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าของอนุภาคนาโนที่ได้รับการส่งเสริมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นเส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่าในการผลิตอนุภาคนาโนคุณภาพสูงในขนาดใหญ่ การสังเคราะห์ sono-electrochemical หรือที่เรียกว่า sonoelectrodeposition ช่วยให้สามารถเตรียมโครงสร้างนาโนของวัสดุและรูปร่างต่างๆ การสังเคราะห์ Sonoelectrochemical และ…

https://www.hielscher.com/sono-electrochemical-synthesis-of-nanoparticles.htm
UP400St สําหรับการกระจายตัวของอนุภาคนาโนเป็นนาโนฟลูอิด

สังเคราะห์นาโนเงินด้วยน้ําผึ้งและอัลตราโซนิก

นาโนซิลเวอร์ใช้สําหรับคุณสมบัติต้านแบคทีเรียเพื่อเสริมวัสดุในการแพทย์และวัสดุศาสตร์ Ultrasonication ช่วยให้การสังเคราะห์อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภาคนาโนเงินทรงกลมในน้ํา การสังเคราะห์อนุภาคนาโนอัลตราโซนิกสามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดายจากขนาดเล็ก…

https://www.hielscher.com/synthesizing-nano-silver-with-honey-and-ultrasonics.htm
ไวรัสสามารถสกัดจากวัฒนธรรมของเซลล์และเนื้อเยื่ออวัยวะโดย homogenisation อัลตราโซนิก

โคโรนาไวรัส (COVID-19, SARS-CoV-2) และ Ultrasonics

Ultrasonication เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในชีววิทยาเคมีโมเลกุลและชีวเคมีเช่นเดียวกับในการผลิตยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพใช้ homogenizers ล้ําเพื่อไลส์เซลล์และสารสกัดโปรตีนและวัสดุภายในเซลล์อื่น ๆ อุตสาหกรรมยาที่ใช้ ultrasonics เพื่อ…

https://www.hielscher.com/coronavirus-covid-19-sars-cov-2-and-ultrasonics.htm
ตัวประมวลผลอัลตราโซนิ UIP4000hdT, เครื่องปฏิกรณ์อัลตราโซนิ4kW ที่มีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงการ Tropsch ที่มีการพัฒนาที่มี Sonication

การสังเคราะห์ที่ดีขึ้นของตัวเร่งปฏิกิริยา Fischer-Tropsch ด้วยอัลตราซาวนด์: การรักษาอัลตราโซนิกของอนุภาคตัวเร่งปฏิกิริยาถูกนํามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ การสังเคราะห์อัลตราโซนิกช่วยในการสร้างอนุภาคนาโนที่ปรับเปลี่ยนหรือทํางานซึ่งมีกิจกรรมตัวเร่งปฏิกิริยาสูง ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้วและวางยาพิษสามารถได้อย่างง่ายดายและ…

https://www.hielscher.com/improved-fischer-tropsch-catalysts-with-sonication.htm
UIP2000hdT - เครื่องอัลตราโซนิกประสิทธิภาพสูง 2000W พร้อมเครื่องปฏิกรณ์ชุดเคมีสําหรับการประมวลผลที่รุนแรง

การสังเคราะห์ perovskite โดย Ultrasonication

ปฏิกิริยาที่เหนี่ยวนําให้เกิดอัลตราโซนิกและรุนแรงขึ้นนําเสนอวิธีการสังเคราะห์ที่ง่ายควบคุมได้อย่างแม่นยําและอเนกประสงค์สําหรับการผลิตวัสดุที่เปิดใช้งานด้วยแสงซึ่งมักจะไม่สามารถเตรียมได้ด้วยเทคนิคทั่วไป การตกผลึกล้ําและการตกตะกอนของผลึก perovskite มีประสิทธิภาพสูงและ…

https://www.hielscher.com/perovskite-synthesis-by-ultrasonication.htm
ความรุนแรง Sonication การประมวลผลเปียกและการตกตะกอนในระหว่างการกู้คืนฟอสฟอรัสจากกากตะกอนน้ำเสีย

อัลตราโซนิกการฟื้นฟูสารเรืองแสงจากตะกอนน้ำเสีย

ความต้องการฟอสฟอรัสทั่วโลกเพิ่มขึ้นในขณะที่อุปทานของทรัพยากรฟอสฟอรัสธรรมชาติเริ่มขาดแคลน กากตะกอนน้ําเสียและเถ้ากากตะกอนน้ําเสียอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสและดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นแหล่งในการเรียกคืนฟอสฟอรัส อัลตราโซนิกเปียกสารเคมี…

https://www.hielscher.com/ultrasonic-phosphor-recovery-from-sewage-sludge.htm

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาโปรดติดต่อเรา!

เรายินดีที่จะหารือเกี่ยวกับกระบวนการของคุณ

มาติดต่อกันเถอะ