BIOMAN – Ultraääni biomassan imeyttämiseksi

  • Biokaasusta tuotettu energia on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä, ja se on riippuvainen peltokasvien vastuullisesta käytöstä ja turvallisesta elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta yhteensopivista alustoista ja jätteistä.
  • BIOMAN on EU: n rahoittama hanke useiden fysikaalisten ja entsymaattisten esikäsittelystrategioiden ja -tekniikan tutkimiseksi biokaasulaitoksille.
  • Teho-ultraäänitutkimus on osoittautunut menetelmä biomassan pilkkomisen parantamiseksi ja siten biokaasun tuoton lisäämiseksi merkittävästi.
Sonikaatio on todistettu esikäsittely parantaa biomassan pilkkomista

Biokaasituotanto uudelleensyntymäilmapiirillä

BIOMAN

Biologiset jäte materiaalit, kuten Lanta ja maatalous jäämät, tarjoavat runsaasti voima varoja tuotantoon, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Koska nämä substraatit sisältävät runsaasti kuituja (5-80 prosenttia kuiva-aine pitoisuudesta), joilla on alhainen metaani potentiaali, biokaasun tuotanto laitoksen toiminnalle koituvat taloudelliset hyödyt ovat usein liian alhaiset, jotta ne olisivat taloudellisesti kannattavia johtuen alhaisista biokaasun tuotosta tonnilta. Biokemian tuoton parantamiseksi esikäsittelyjen (esim. mekaaniset, lämpöiset, kemialliset ja biologiset) on osoitettu olevan hyödyllisiä (Angelidaki & Ahring, 2000; Uellendahl et ai., 2007). Bioman-hankkeessa tutkitaan uudelleensytytyssilmukan hoitokonseptia, jonka tavoitteena on kasvattaa biokaasun tuottoa tonnia kohti jätteen biomassaa edellyttäen, että käsittelyn edut ylittävät toimintakustannukset taloudellisen kestävyyden varmistamiseksi.
BIOMAN kehittää pk-yrityksille fysikaalisia ja entsymaattisia esikäsittelystrategioita ja -tekniikkaa biokaasulaitoksille. Näin pk-yritysten konsortion jäsenet voivat tuoda markkinoille täydellisiä ratkaisuja ja antaa maataloudelle mahdollisuuden harjoittaa biokaasulaitoksia suoraan karjanlannasta ja oljesta.

Reinjection loop

"Re-injection-silmukka" on tuottaa biokaasua räikeistä matalaenergiasta substraatista, jolla on suuri lignoselluloosalaji yhdistämällä erilaisia ​​mekaanisia ja entsymaattisia käsittelyjä, ks. Kuva 1. Downsizing, ultraääni ja entsymaattiset käsittelytavat ovat käytettäviä tekniikoita uudelleensytytyssilmukka, ja sitä sovelletaan ennalta hajotettuihin ja vedenpoistuneisiin biomaseihin ennen kierrätystä biokaasureaktoriin ja keskeinen painopiste on yleinen taloudellinen kestävyys (Uellendahl et al., 2013).

tunnustus

BIOMAN rahoittaa Euroopan unionin hallinnoima seitsemäs puiteohjelma Rea – Tutkimuksen toimeenpanovirasto: (7. puiteohjelma 2007-2013) avustussopimuksessa n: o 7, pk-yritykset-2012, 315664, “BIOMAN”.

Ota meihin yhteyttä! / Kysy meiltä!

Bitte beachten sie Unsere Datenschutzerklärung.


Ota yhteyttä / kysy lisätietoja

Kerro meille käsittelyn vaatimuksista. Suosittelemme projektin sopivia asennus- ja käsittelyparametreja.

Huomaathan, että Tietosuojakäytäntö.Kirjallisuus / Viitteet

  • Uellendahl, H., Njoku, SI, Kragelund, C., Ottosen, L., Ruiz, B. (2013). Lannan pohjaisten biokaasulaitosten talouden kasvattaminen. Kansainvälisen anaerobisen digestion symposiumin työ jatkuu BiogasWorld 2013, 23.-25. Huhtikuuta, Berliinissä.
  • Angelidaki, I. ja Ahring, BK (2000): Menetelmät biokaasupotentiaalin lisäämiseksi lannan sisältämästä orastavasta aineesta. Vesitiede & Technology, 41 (3): 189-194.
  • Uellendahl, H., Mladenovska, Z. ja Ahring, BK (2007): Raakarasvan ja lantakuitujen märkä hapettuminen: Alustan ominaispiirteet, jotka vaikuttavat esikäsittelyn tehokkuuteen lannan biokaasun saannon lisäämiseksi. Proceedings 11th World Congress of Anaerobic digestion, 23.-27.9.2007, Brisbane, Australia.

Tosiasiat, jotka kannattaa tietää

Biokaasu koostuu erilaisten kaasujen seoksesta, joita syntyy orgaanisen aineen hajotessa ilman happea. Biokaasun pääkomponentit ovat metaani (CH4) ja hiilidioksidia (CO2). Biokaasu voidaan tuottaa raaka-aineista, kuten maatalousjätteestä, lannasta, yhdyskuntajätteestä, kasvimateriaalista, jätevedestä, vihreästä jätteestä tai elintarvikejätteestä. Se on uusiutuva energialähde ja monissa tapauksissa on erittäin pieni hiilijalanjälki.
Koska metaania, vetyä ja hiilimonoksidia (CO) voidaan polttaa tai hapettaa hapella, biokaasua käytetään uusiutuvana energialähteenä. Tätä energiaa käytetään useimmiten polttoaineena ja lämmityskäyttöön tai muunnetaan kaasumoottorilla sähköksi ja lämmöksi.