Ρυθμιστικά διαλύματα που παρασκευάζονται με υπερήχους

Τα ρυθμιστικά διαλύματα λύσης μπορούν να προετοιμαστούν αποτελεσματικά και γρήγορα χρησιμοποιώντας ομογενοποιητές ιστών υπερήχων. Δεδομένου ότι οι υπερήχων είναι ένα εργαλείο ονείρου για την ανάμειξη, τη διάλυση και τη διασπορά, επιτρέπουν μια αξιόπιστη και φιλική προς το χρήστη προετοιμασία των ρυθμιστικών διαλύματος λύσης.

Υπερήχων προετοιμασία των ρυθμιστικών διαλυμάτων λύσης

Οι ομογενοποιητές ιστών υπερήχων είναι ένα κοινό εργαλείο για τη διαταραχή των κυττάρων, τη λύση και την εκχύλιση, επομένως διατίθεται στα περισσότερα εργαστήρια. Μια δευτερεύουσα εφαρμογή για υπερήχους τύπου καθετήρα είναι η παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων λύσης.

Η κυτταρική διαταραχή, η εκχύλιση πρωτεϊνών και η προετοιμασία ρυθμιστικού διαλύματος λύσης με υπερήχους είναι μια αποτελεσματική μέθοδος προετοιμασίας δειγμάτων σε εργαστήρια.Το ρυθμιστικό διάλυμα λύσης είναι ένα διάλυμα που χρησιμοποιείται για να σπάσει τα ανοικτά κύτταρα (λύση) και να απελευθερώσει το περιεχόμενό τους για ανάλυση κατάντη. Η ειδική σύνθεση του ρυθμιστικού διαλύματος λύσης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο των κυττάρων που λύονται και την κατάντη εφαρμογή. Ωστόσο, ένα τυπικό ρυθμιστικό διάλυμα λύσης περιέχει συστατικά όπως απορρυπαντικά, άλατα και αναστολείς πρωτεάσης. Ρυθμιστικά άλατα (π.χ. Tris-HCl) και ιοντικά άλατα (π.χ. NaCl) χρησιμοποιούνται συνήθως για τη ρύθμιση του pH και της ωσμωτικότητας του προϊόντος λύσης.
Για να δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό διάλυμα λύσης, τα συστατικά αναμειγνύονται μαζί στις κατάλληλες συγκεντρώσεις και pH. Το μείγμα συνήθως αναδεύεται ή ανακινείται μέχρι να διαλυθούν τα συστατικά και το διάλυμα να είναι ομοιογενές.
Η ομογενοποίηση με υπερήχους είναι μια μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στη δημιουργία ενός καλού ρυθμιστικού διαλύματος λύσης βελτιώνοντας την ανάμιξη και τη διάλυση των συστατικών. Σε αυτή τη μέθοδο, τα κύματα υπερήχων – κανονικά στην περιοχή από 20 έως 30 kHz – εφαρμόζονται στο μείγμα, το οποίο δημιουργεί φυσαλίδες σπηλαίωσης που καταρρέουν και παράγουν έντονη τοπική ενέργεια, οδηγώντας σε μηχανική διάτμηση και ανάμιξη των συστατικών.
Η διαδικασία ομογενοποίησης υπερήχων μπορεί να βοηθήσει να σπάσει τυχόν συστάδες ή συσσωματώματα των συστατικών, και να εξασφαλίσει ότι το διάλυμα αναμειγνύεται ομοιόμορφα. Κατά συνέπεια, ένα τέτοιο βελτιωμένο ρυθμιστικό διάλυμα λύσης μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη κυτταρική διαταραχή και υψηλότερες αποδόσεις εκχυλισμένου υλικού. Επιπλέον, η ομογενοποίηση υπερήχων μπορεί να μειώσει το χρόνο που απαιτείται για να γίνει ένα ρυθμιστικό διάλυμα λύσης σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους ανάδευσης ή ανακίνησης.
Συνολικά, η ομογενοποίηση με υπερήχους είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της προετοιμασίας ρυθμιστικού διαλύματος λύσης.

Αίτηση για πληροφορίες
Σημειώστε τις Πολιτική Απορρήτου.


UP200Ht υπερήχων ομογενοποιητής τοποθετημένος σε μια βάση χρησιμοποιείται πολλές εφαρμογές στην έρευνα, τη βιομηχανία και την παραγωγή.

Ο υπερηχητικός ομογενοποιητής εργαστηρίου UP200Ht είναι δημοφιλές στα ερευνητικά εργαστήρια για προετοιμασία δειγμάτων, λύση, εξαγωγή, κατακερματισμό DNA και διάλυση.

Πρωτόκολλο για την προετοιμασία ρυθμιστικού διαλύματος λύσης υπερήχων

Αυτό είναι ένα γενικό πρωτόκολλο για την κατασκευή ενός ρυθμιστικού διαλύματος λύσης χρησιμοποιώντας έναν υπερηχητικό τύπο καθετήρα:
 
Υλικά:

 • Απορρυπαντικό(-ά) επιλογής (π.χ. Triton X-100, SDS, CHAPS)
 • Αλάτι(-τα) επιλογής (π.χ. NaCl, KCl)
 • Αναστολείς πρωτεάσης (π.χ. PMSF, απροτινίνη, λευκεπτίνη)
 • Υπερήχων
 • Αναδευτήρα
 • Απιονισμένο νερό
 • Πεχάμετρο ή λωρίδες pH

 
 
Οδηγίες βήμα προς βήμα:

 1. Προσδιορίστε τη σύνθεση του ρυθμιστικού διαλύματος λύσης με βάση τα κύτταρα ή τους ιστούς που θα λύσετε και τις κατάντη εφαρμογές για τις οποίες θα χρησιμοποιήσετε το προϊόν λύσης. Παρασκευάστε τα αρχικά διαλύματα απορρυπαντικών, αλάτων και αναστολέων πρωτεάσης στις επιθυμητές συγκεντρώσεις.
 2. Τα αρχικά διαλύματα απορρυπαντικών, αλάτων και αναστολέων πρωτεάσης προστίθενται σε ποτήρι ζέσεως ή φιάλη.
 3. Προσθέστε απιονισμένο νερό για να αυξήσετε τον όγκο στην επιθυμητή ποσότητα ρυθμιστικού διαλύματος.
 4. Αναμίξτε τα συστατικά χρησιμοποιώντας έναν αναδευτήρα για να πάρετε ένα διάλυμα προμίγματος.
 5. Μετρήστε το pH του ρυθμιστικού διαλύματος χρησιμοποιώντας ένα μετρητή pH ή ταινίες pH και ρυθμίστε το pH όπως απαιτείται με μικρές ποσότητες οξέος ή βάσης.
 6. Χρησιμοποιήστε τον υπερηχητικό τύπο καθετήρα για να ομογενοποιήσετε το διάλυμα προ-μίγματος έτσι ώστε να ληφθεί ένα εξαιρετικά ομοιογενές διάλυμα. Επομένως, υπερήχων το διάλυμα για λίγα δευτερόλεπτα έως ότου το διάλυμα αναμιχθεί επιμελώς και τυχόν συστάδες ή συσσωματώματα διασπώνται. Η διάρκεια και η ισχύς της υπερήχων μπορεί να βελτιστοποιηθεί με βάση το συγκεκριμένο ρυθμιστικό διάλυμα λύσης και υπερήχων που χρησιμοποιείται.
 7. Μετά από υπερήχους, μετρήστε ξανά το pH του ρυθμιστικού διαλύματος και ρυθμίστε ανάλογα με τις ανάγκες.
 8. Φιλτράρετε το ρυθμιστικό διάλυμα μέσω φίλτρου 0,2 micron για να αφαιρέσετε τυχόν συντρίμμια ή συσσωματώματα που μπορεί να έχουν σχηματιστεί κατά τη διάρκεια υπερήχων.
 9. Το ρυθμιστικό διάλυμα λύσης είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

 
Σημείωση: Η ακριβής σύνθεση και το pH του ρυθμιστικού διαλύματος λύσης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα κύτταρα ή τους ιστούς που λύονται και τις κατάντη εφαρμογές. Το παραπάνω πρωτόκολλο είναι μια γενική κατευθυντήρια γραμμή και μπορεί να χρειαστεί να βελτιστοποιηθεί για συγκεκριμένες εφαρμογές.
 
Υπερήχων ομογενοποιητές χρησιμοποιούνται συνήθως για την κυτταρική διαταραχή και την εκχύλιση των ενδοκυτταρικών μορίων. Ως εκ τούτου, πολλές εφαρμογές λύσης χρησιμοποιούν κατεργασία με υπερήχους τύπου καθετήρα όχι μόνο για την προετοιμασία του ρυθμιστικού διαλύματος λύσης, αλλά και για τη μηχανική διάσπαση των κυττάρων και την εκχύλιση.
Αυτό καθιστά τους ομογενοποιητές ιστών υπερήχων ένα ευέλικτο εργαλείο για εργαστήρια και εξηγεί την ευρεία χρήση υπερήχων στη μικροβιολογία, τη βιοτεχνολογία και την επιστήμη της ζωής.

Αυτό το βίντεο κλιπ δείχνει τον ομογενοποιητή υπερήχων Hielscher UP100H, έναν υπερηχητικό που χρησιμοποιείται ευρέως για την προετοιμασία δειγμάτων σε εργαστήρια.

Υπερηχητικός ομογενοποιητής UP100H

Μικρογραφία βίντεο

Αίτηση για πληροφορίες
Σημειώστε τις Πολιτική Απορρήτου.


υπερήχων ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΕΣ εργαστήριο

Εργαστήριο υπερήχων UP200Ht (200W, 26kHz) για την προετοιμασία του δείγματος, ομογενοποίηση, λύση κυττάρων, διαλυτοποίηση των εναιωρημάτων κυττάρων, εκχύλιση πρωτεϊνών, κατακερματισμός DNA, γαλακτωματοποίηση, διασπορά και ανάμειξη εφαρμογών.Hielscher Υπέρηχοι κατασκευάζει και προμηθεύει υπερήχων ομογενοποιητές και ανιχνευτές (sonotrodes) σε διάφορες ονομαστικές τιμές ισχύος και όγκους δειγμάτων. Αυτό μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε τον καταλληλότερο υπερηχητικό διαταράκτη για την προετοιμασία του δείγματός σας. Εστιάζουμε στην υψηλότερη ποιότητα, εξαιρετική άνεση χρήστη και αξιόπιστα αποτελέσματα υπερήχων. Όλοι οι ψηφιακοί υπερήχων διαθέτουν έξυπνο λογισμικό, προγραμματισμό και προ-ρύθμιση πρωτοκόλλων υπερήχων, τηλεχειριστήριο προγράμματος περιήγησης, έλεγχο θερμοκρασίας, φωτισμό δείγματος καθώς και αυτόματη καταγραφή δεδομένων σε ενσωματωμένη κάρτα SD.

Σχεδιασμός, Κατασκευή και Συμβουλευτική – Ποιότητα κατασκευής στη Γερμανία

Hielscher υπερήχων είναι γνωστοί για τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και σχεδιασμού τους. Η ευρωστία και η εύκολη λειτουργία επιτρέπουν την ομαλή ενσωμάτωση των υπερήχων μας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι δύσκολες συνθήκες και τα απαιτητικά περιβάλλοντα αντιμετωπίζονται εύκολα από υπερήχους Hielscher.

Η Hielscher Ultrasonics είναι μια εταιρεία πιστοποιημένη με ISO και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε υπερήχους υψηλής απόδοσης που διαθέτουν τεχνολογία αιχμής και φιλικότητα προς το χρήστη. Φυσικά, οι υπερηχητικοί Hielscher είναι συμβατοί με το CE και πληρούν τις απαιτήσεις των UL, CSA και RoHs.

Ο παρακάτω πίνακας σας δίνει μια επισκόπηση των διαφόρων εργαστηρίων υπερήχων μας:

VialTweeter σε UP200St 200W 26kHz υπερήχους μικρών φιαλιδίων, π.χ. Eppendorf 1,5mL
UP50H 50w 30kHz φορητό ή ανθεκτικό εργαστηριακό ομογενοποιητή
UP100H 100W 30kHz φορητό ή ανθεκτικό εργαστηριακό ομογενοποιητή
Uf200 ः t 200W 26kHz φορητό ή ανθεκτικό εργαστηριακό ομογενοποιητή
UP200St 200W 26kHz ανθεκτικός εργαστηριακός ομογενοποιητής
UP400St 400w 24kHz ανθεκτικός εργαστηριακός ομογενοποιητής
SonoStep 200W 26kHz συνδυασμός εργαστηριακού αντιδραστήρα, υπερήχους, αντλία, αναδευτήρα και δοχείο
GDmini2 200W 26kHz χωρίς κυψέλες ροής χωρίς μόλυνση
Cuphorn 200W 26kHz Έντονο λουτρό υπερήχων για φιαλίδια και ποτήρια ζέσεως
UIP400MTP 400w 24kHz Σύστημα υπερήχων για πλάκες πολλαπλών φρεατίων / πλάκες μικροτιτλοδότησης
Υπερηχητικό cuphorn για την ομοιόμορφη και έντονη υπερήχηση έως και 5 κλειστών σωλήνων και φιαλιδίων για ομοιόμορφη και ταχεία αποστειρωμένη ομογενοποίηση δείγματος.

Υπερήχων cuphorn για την έντονη κατεργασία με υπερήχους κλειστών σωλήνων και φιαλιδίων για στείρα ομογενοποίηση δειγμάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας! / Ρωτήστε μας!

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους ομογενοποιητές εργαστηρίου υπερήχων, τις εφαρμογές, τα πρωτόκολλα και τις τιμές. Θα χαρούμε να συζητήσουμε τη διαδικασία σας μαζί σας και να σας προσφέρουμε ένα σύστημα υπερήχων που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας!

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Πολιτική Απορρήτου.


Υπερήχων ομογενοποιητή τύπου καθετήρα UP400St χρησιμοποιείται για τη διάλυση αλάτων και απορρυπαντικών για να σχηματίσουν ένα ομοιογενές ρυθμιστικό διάλυμα λύσης.

Υπερήχων ομογενοποιητής εργαστηρίων UP400St χρησιμοποιείται συνήθως για την προετοιμασία ρυθμιστικού διαλύματος λύσης και την επακόλουθη διαταραχή των κυττάρων.Λογοτεχνία / Αναφορές


Υψηλής απόδοσης υπερήχους! Η γκάμα προϊόντων hielscher καλύπτει όλο το φάσμα από το συμπαγές εργαστήριο υπερήχων πάνω από πάγκο-κορυφαίες μονάδες σε πλήρως βιομηχανικά συστήματα υπερήχων.

Hielscher υπέρηχοι κατασκευάζει υψηλής απόδοσης υπερήχων ομογενοποιητές από Εργαστήριο προς την βιομηχανικό μέγεθος.


Θα χαρούμε να συζητήσουμε τη διαδικασία σας.

Ας έρθουμε σε επαφή.