Nasza odpowiedzialność społeczna

Hielscher Ultrasonics i rodzina Hielscher są mocno zaangażowani w społeczną odpowiedzialność biznesu i życia osobistego. Dla nas społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oznacza prowadzenie działalności w sposób etyczny i wrażliwy na kwestie społeczne, kulturowe, ekonomiczne i środowiskowe.
W ramach tego etycznego postępowania w życiu zawodowym i prywatnym Hielscher wspiera organizacje humanitarne pozarządowe w swojej pracy.
Z dumą wspieramy następujące organizacje:


Human Rights Watch
HRW