Ultrasooninstallaties voor ASTM D5621 Sonische afschuifstabiliteit van hydraulische vloeistoffen

De standaardtestmethode ASTM D5621 beschrijft het testen van de sonische afschuifstabiliteit van hydraulische vloeistoffen en hun viscositeit bij respectievelijk 40°C en 100°C. Om de viscositeitstabiliteit van hydraulische vloeistoffen onder afschuiving te testen en te bepalen, is een betrouwbare testmethode vereist. ASTM D5621 is een gestandaardiseerd protocol voor de evaluatie van de afschuifstabiliteit van hydraulische vloeistoffen met gebruikmaking van ultrasone afschuifkrachten.

Ultrasone afschuifstabiliteitstests van hydraulische vloeistoffen met ASTM D5621

ASTM D5621 is een gestandaardiseerd protocol om het viscositeitsverlies van hydraulische vloeistoffen onder sonische afschuiving te bepalen. Daarom worden ultrasone afschuifkrachten uitgeoefend op monsters van hydraulische vloeistoffen om de afschuifstabiliteit te evalueren. Ideaal voor polymeerhoudende hydraulische oliën en motoroliën.
Ultra-Sonic shear-apparaat UP400St (24 kHz, 400 W) voor het testen van viscositeitsverlies en viscositeitsstabiliteit volgens ASTM D5621.Doel: Hydraulische vloeistoffen (specifieke smeermiddelen), motoroliën, transmissievloeistoffen voor auto's, vloeistoffen voor tractoren en andere vloeistoffen voor krachtoverbrenging worden tijdens de normale werking blootgesteld aan afschuifkrachten van uiteenlopende graad, hetgeen kan leiden tot veranderingen in viscositeit en een daaruit voortvloeiende afname van de efficiëntie. Om de viscositeitsindex van hydraulische vloeistoffen te verbeteren, worden polymeren (bv. kampolymeren) aan dergelijke hydraulische vloeistoffen toegevoegd. De ASTM D5621-test onderzoekt de viscositeitsveranderingen in polymeerbevattende vloeistoffen die worden blootgesteld aan door ultrageluid opgewekte afschuifkrachten, de zogenaamde sonische afschuifvibraties.
Toepassing: Het doel van het ASTM D5621 standaardprotocol is de viscositeit van het monster onder afschuifspanning te bepalen. Deze test is relevant voor hydraulische vloeistoffen, aangezien hydraulische vloeistoffen als vloeistoffen voor krachtoverbrenging aan afschuiving worden blootgesteld. Hun gedrag onder bepaalde afschuifomstandigheden moet worden bepaald om de geschikte kwaliteit hydraulische vloeistof te kiezen voor gebruik in specifieke machines en motoren.
Procedure: De initiële viscositeit van de hydraulische vloeistof wordt bepaald. Het monster wordt dan in het testbekerglas gedaan, op de testtemperatuur gebracht en gedurende de aangegeven testtijd met een ultrasone vibrator (d.w.z. een sonisch afschuifapparaat) behandeld. Daarna wordt de viscositeit van het gesoniculeerde monster gemeten. Het rapport vermeldt de beginviscositeit, de eindviscositeit en het percentage viscositeitsverandering in centistokes.

Informatieaanvraag
Let op onze Privacybeleid.


Ultrasoon afschuifapparaat voor ASTM D5621 Sonische afschuifstabiliteit van hydraulische vloeistoffen

Ultra-Sonisch Scheersysteem UP400St (24kHz, 400W) voor ASTM D5621 Sonische afschuifstabiliteit van hydraulische vloeistoffen

Apparatuur voor ASTM D5621 Standaardtestmethode voor sonische afschuifstabiliteit van hydraulische vloeistoffen

Om de in het ASTM D5621-protocol beschreven en gestandaardiseerde procedure uit te voeren, is specifieke apparatuur vereist.

 • Ultra-Sonicator: een ultra-sonisch afschuivingsapparaat van het sondetype met een vaste frequentie en een ultra-sonische hoorn (ook bekend als sonde of sonotrode). Een typisch ultrasoon toestel dat voor ASTM D2603-tests wordt gebruikt, is de UP400St (24kHz, 400W) met ultrasone sonde (hoorn / sonotrode) S24d22.
 • Om een uniforme werking en reproduceerbare resultaten te bevorderen, wordt de volgende hulpapparatuur aanbevolen:

 • Water / ijsbad: Koelwaterbad of ijsbad dat een manteltemperatuur van 0°C kan handhaven.
 • temperatuursensor zoals PT100 (inbegrepen bij de ultrasone apparaten UP400ST)
 • Griffin 50 ml bekerglasgemaakt van borosilicaatglas.
 • Geluidshuisvesting (optioneel): Een geluidsbeschermingsbox (bv. geluidsbeschermingsbox SPB-L voor UP400St) om de ultrasone hoorn te omsluiten om het door het sonische afschuifapparaat geproduceerde geluidsniveau te verminderen.
 • Viscometer: Een viscositeitsmeter en een viscometerbad die voldoen aan de eisen van testmethode D445 zijn voldoende.

Sonische afschuiftest overeenkomstig ASTM D6080

“Het classificatiesysteem voor de viscositeit van hydraulische vloeistoffen is vastgelegd in ASTM D6080. Het D6080-classificatiesysteem gebruikt de ASTM D5621 Standard Test Method for Sonic Shear Stability of Hydraulic Fluid, hierna de sonische afschuiftest genoemd, als basis voor de bepaling van de viscositeitsgraad van multigrade hydraulische vloeistoffen (ASTM D5621). In de D5621-procedure wordt de polymeer-bevattende olie gedurende 40 minuten met een sonische oscillator bestraald. De afbraak van het polymeer bij de sonische methode is het resultaat van energetische vorming van holten en ineenstorting binnen de vloeistof, zoals die zich kunnen voordoen bij vloeistofcavitatie. Deze methode voor het bepalen van permanent viscositeitsverlies blijkt viscositeitsveranderingen op te leveren die vergelijkbaar zijn met die welke worden waargenomen in schoepen-, tandwiel- en zuigerpomptoepassingen. Correlaties met pompvolumetrisch rendement zijn ook gerapporteerd. Vloeistoffen met een hoge viscositeit die minder permanent viscositeitsverlies vertoonden in de sonische afschuiftest, leverden een hoger pompvolumetrisch rendement op.” (Michael et al., 2018).
Michael et al. (2018) vonden ook dat voor dit specifieke onderzoek sonische afschuiftests via de ASTM D5621-methode het beste correleerden met metingen van de viscositeit aan het einde van de test.

Waarom Hielscher Ultra-Sonicators voor afschuifstabiliteitstests volgens ASTM D5621?

Digitale weergave van het ultrasone afschuifapparaat UP400St (vaste frequentie van 24kHz) voor een betrouwbare werkingHielscher Ultrasonics levert hoogwaardige ultrasone afschuivingsapparaten voor afschuifstabiliteitstests in overeenstemming met ASTM D5621 en ASTM D2603. Met een vaste frequentie, betrouwbaar ultrasoon afschuifvermogen, zijn Hielscher ultrasone afschuivingsapparaten ideaal voor afschuifstabiliteitsbeoordeling van hydraulische vloeistoffen. Hielscher ultrasoonapparaten zijn uitgerust met slimme software en instellingen, waarmee geavanceerde tests volgens ASTM-normen kunnen worden uitgevoerd. Het menu is gemakkelijk toegankelijk via een digitaal aanraakscherm of een browserafstandsbediening. Terwijl de frequentie vast is, wat belangrijk is voor betrouwbare sonicatieresultaten en ASTM-normen, kan de amplitude nauwkeurig worden ingesteld op een gewenste slagimpact.
De kalibratie van Hielscher ultrasoonapparatuur is eenvoudig en kan snel en gemakkelijk worden uitgevoerd via het geavanceerde menu. Alle digitale ultrasoonapparaten zijn uitgerust met een insteekbare temperatuursensor, die continu de monstertemperatuur registreert en deze terugzendt naar de ultrasone generator, waar alle belangrijke sonicatiegegevens, zoals amplitude, sonicatietijd en -duur, temperatuur en druk (wanneer een druksensor is gemonteerd) automatisch worden geregistreerd op een ingebouwde SD-kaart. Deze slimme functies maken betrouwbare en reproduceerbare ultrasone afschuifproeven mogelijk en maken de bediening gebruiksvriendelijk en veilig.
Hielscher Ultrasonics apparaten voor afschuifstabiliteitstests voldoen aan zowel de ASTM D-5621 als de ASTM D-2603 normen.

Hielscher ultrasoonapparaten voor de ASTM D5621 viscositeitsafschuiftest:

 • vaste amplitude
 • slimme software
 • digitaal, gekleurd touch-screen
 • slimme instellingen
 • intuïtief menu
 • automatische gegevensopslag op SD-kaart
 • geïntegreerde temperatuursensor
 • nauwkeurige controle
 • gemakkelijk te kalibreren
 • reproduceerbare resultaten

De UP400St heeft een vaste frequentie van 24kHz en is daarmee in overeenstemming met ASTM D5621. Een typische opstelling voor ASTM D5621 test is het ultrasone afschuifsysteem UP400ST met probe (hoorn / sonotrode) S24d22.

Neem contact met ons op! / Vraag ons!

Vraag voor meer informatie

Gebruik het onderstaande formulier om meer informatie aan te vragen over ultra-sonic shear systemen, ASTM D5621 toepassingen en prijzen. Wij zullen graag uw ASTM testvereisten met u bespreken en u een ultra-sonic shear apparaat aanbieden dat aan uw vereisten voldoet!

Let op onze Privacybeleid.


 

Toepassingen van ASTM D5621

 • Petro-industrie
 • Materiaalkunde
 • Kwaliteitscontrole
 • Onderzoek & Ontwikkeling

Diverse sonde- of hoornafmetingen voor het ultrasone afschuifsysteem UP400St, dat voldoet aan ASTM D5621, de standaardtestmethode voor de sonische afschuifstabiliteit van hydraulische vloeistoffen

Verschillende soorten sonotroden (sondes / hoorns) voor het sonische afschuifapparaat UP400Stdie kan worden gebruikt voor ASTM D5621 Standaardtestmethode voor sonar-scheerstabiliteit van hydraulische vloeistoffen

Literatuur / ReferentiesFeiten die de moeite waard zijn om te weten

Viscositeitseigenschappen van hydraulische vloeistoffen en smeermiddelen

De materiaaleigenschappen van vloeibare en consistente smeermiddelen worden beschreven aan de hand van gegevens, die meestal worden bepaald via gestandaardiseerde testprotocollen.
Er zijn twee belangrijke controleparameters voor smeermiddelen:

 • Controlewaarde: Met het onderzoek van verse smeermiddelen kunnen productie- en leveringsprocessen worden gecontroleerd. Een voortdurende controle van de olievulvolumes tijdens bedrijf (testen van gebruikte oliën) maakt snelle actie mogelijk (olie verversen) voordat de verslechtering van de olie schade toebrengt aan de machine (veroordelingslimieten).
 • Geschiktheidswaarde: Geschiktheidswaarden beoordelen de smeermiddelen op hun gebruik en compatibiliteit met bepaalde machines.

Definitie van smeermiddelen en hydraulische oliën

Smeermiddelen zijn vloeistoffen, die gebruikt kunnen worden – in afhankelijkheid van zijn aard – om warmte en slijtagepuin te elimineren, additieven in het contact te brengen, vermogen over te brengen, te beschermen en/of af te dichten.
Lees meer over hoe ultrasoonbehandeling de productie van hoogwaardige smeeroliën kan verbeteren!
Hydraulische oliën of hydraulische vloeistoffen zijn een belangrijke soort oliën of smeermiddelen (lubes), die in de industrie worden gebruikt als zogenaamde industriële oliën.
Hydraulische olie is een specifiek soort smeermiddel. Dit betekent dat hydraulische olie niet alleen een smeermiddel is, maar ook het medium waarmee vermogen wordt overgebracht in het hydraulische systeem. Dit betekent dat het een smeermiddel is en tegelijkertijd een medium voor krachtoverdracht. Om een doeltreffend en betrouwbaar smeermiddel te zijn, moeten hydraulische oliën verschillende eigenschappen bezitten, die vergelijkbaar of gelijkwaardig zijn met die van andere smeermiddelen. Deze materiaaleigenschappen omvatten: weerstand tegen schuimvorming en ontgassing (luchtafscheiding), stabiliteit tegen thermische, oxidatieve en hydrolytische degradatie, antislijtageprestaties, filtreerbaarheid, het vermogen tot de-emulgeren, roest- en corrosie-inhibitie, en bepaalde viscositeitseigenschappen wat de invloed op de filmdikte betreft.
Hydraulische oliën of hydraulische vloeistoffen worden onderscheiden in:

 • Hydraulische vloeistoffen op basis van minerale olie
 • Synthetische drukvloeistoffen
 • Brandwerende hydraulische vloeistoffen

Definitie van CGS-eenheid Centistokes

Kinematische viscositeit wordt vaak gemeten in de CGS-eenheid centistokes (cSt), wat overeenkomt met 0,01 stokes (St). Stokes (symbool: St) en centiStokes (symbool: cSt) zijn CGS-eenheden. Eén centistokes (cSt) komt overeen met 0,01 stokes (St). Eén centiStoke komt overeen met één vierkante centimeter per seconde (cm2/s-1). Eén stoke is gelijk aan de viscositeit in poise gedeeld door de dichtheid van de vloeistof in gram per kubieke centimeter (g/cm-3).


Ultrasoon geluid met hoge prestaties! Hielscher's productassortiment bestrijkt het volledige spectrum van de compacte laboratorium ultrasoonmachine over bench-top units tot full-industriële ultrasoon systemen.

Hielscher Ultrasonics vervaardigt hoogwaardige ultrasone homogenisatoren van Laboratorium naar industrieel formaat.


We zullen graag uw proces bespreken.

Laten we contact opnemen.