UltraSonicators voor ASTM D2603-scheurstabiliteitstests

De ASTM D2603-norm beschrijft het testen van de sonische afschuifstabiliteit van hydraulische vloeistoffen onder ultra-sonisch geïnduceerde afschuifspanning. Hielscher ultra-sonicators worden gebruikt als betrouwbare afschuifapparaten voor het testen van de afschuifstabiliteit van hydraulische vloeistoffen in overeenstemming met ASTM D2603 Standard Test Method for Sonic Shear Stability of Polymer-Containing Oils.

ASTM D2603 - Ultra-Sonic Shear Stability of Polymer-Containing Oils

Doel: Hydraulische vloeistoffen, motoroliën, transmissievloeistoffen voor auto's, vloeistoffen voor tractoren en andere vloeistoffen voor krachtoverbrenging worden tijdens de normale werking blootgesteld aan afschuifkrachten van uiteenlopende graad, hetgeen kan leiden tot veranderingen in de viscositeit en een daaruit voortvloeiende vermindering van de efficiëntie. Om de viscositeitsindex van hydraulische vloeistoffen te verbeteren, worden polymeren aan deze vloeistoffen toegevoegd. De ASTM D2603-test onderzoekt de viscositeitsveranderingen in polymeer-bevattende vloeistoffen die worden blootgesteld aan door ultrasone trillingen veroorzaakte afschuifkrachten, de zogenaamde sonische afschuifvibraties.
Toepassing: Het doel van het ASTM D2603-protocol is de viscositeit van het monster te bepalen. Daarom wordt het monster in het testbekerglas geplaatst, op de gespecificeerde testtemperatuur gebracht en met een ultrasone sonde gedurende de in het testprotocol ASTM D2603 gespecificeerde tijd gesoniseerd. Vervolgens wordt de resulterende viscositeit van de vloeistof gemeten en wordt de exacte verandering in viscositeit gerapporteerd in procenten.

Toepassingen voor ultrasone afschuivingstesten
Hydraulische vloeistoffen
Petro-industrie
Materiaalkunde
Kwaliteitscontrole
Onderzoek & Ontwikkeling

De in het ASTM D2603-protocol gespecificeerde testmethode maakt het mogelijk de afschuifstabiliteit te beoordelen met minimale interferentie van thermische en oxidatieve factoren die in sommige toepassingen aanwezig kunnen zijn. De methode is van toepassing gebleken op hydraulische vloeistoffen die zowel gemakkelijk afschuifbare als afschuifbestendige polymeren bevatten. De correlatie met de prestaties in het geval van hydraulische toepassingen is vastgesteld.

Informatieaanvraag
Let op onze Privacybeleid.


Ultrasoon afschuifapparaat voor ASTM D2603 Ultra-Sonic Shear Stability-tests

Ultra-Sonisch Scheersysteem UP400St (24kHz, 400W) voor ASTM D2603 sonische afschuifstabiliteitstesten

Wat heb ik nodig voor ASTM D2603 Ultra-Sonic Shear Stability testen?

 • ultrasonicator: een ultra-sonisch apparaat van het sondetype met een oscillator met vaste frequentie en een ultra-sonische hoorn (ook bekend als sonde of sonotrode). Een typisch ultrasoon toestel dat voor ASTM D2603-tests wordt gebruikt, is de UP400ST (24kHz, 400W) met ultrasone sonde (hoorn / sonotrode) S24d22.
 • Water / ijsbad: Koelwaterbad of ijsbad om een gewenste temperatuur zoals 0°C te handhaven.
 • Temperatuursensor zoals PT100 (meegeleverd met de ultrasone apparaten UP400ST)
 • Griffin bekerglas van 50 ml, gemaakt van borosilicaatglas.
 • Geluidshuisvesting (optioneel): Een geluidsbeschermingsbox om de ultrasone hoorn te omsluiten om het geluidsniveau dat door het sonische scheerapparaat wordt geproduceerd te verminderen.
 • ViscometerElke viscositeitsmeter en elk viscometerbad die voldoen aan de eisen van testmethode D445 zijn voldoende.
 • Referentie vloeistoffen: De primaire referentievloeistof is ASTM Referentievloeistof A, een aardolie die een polymeer bevat dat door turbulentie kan worden afgebroken bij hoge afschuifsnelheden. Deze olie heeft de volgende typische eigenschappen: Deze olie heeft een viscositeit van ongeveer 10,8 mm2/s (cSt) bij 100°C en een viscositeit van ongeveer 58 mm2/s (cSt) bij 40°C.
  Een tweede referentievloeistof is ASTM Referentievloeistof B, een aardolie die een polymeer bevat dat door turbulentie kan worden afgebroken bij hoge afschuifsnelheden. Deze olie heeft een viscositeit van ongeveer 13,6 mm2/s (cSt) bij 40°C.

Waarom Hielscher Ultra-Sonicators voor ASTM D2603 Tests?

Digitale weergave van het ultrasone afschuifapparaat UP400St (vaste frequentie van 24kHz) voor een betrouwbare werkingHielscher Ultrasonics levert hoogwaardige ultrasone afschuivingsapparaten voor afschuifstabiliteitstests volgens ASTM D2603 en ASTM D5621. Met een vaste frequentie, betrouwbaar ultrasoon afschuifvermogen, zijn Hielscher ultrasone afschuivingsapparaten ideaal voor afschuifstabiliteitsbeoordeling van hydraulische vloeistoffen. Hielscher ultrasoonapparaten zijn uitgerust met slimme software en instellingen, waarmee geavanceerde tests volgens ASTM-normen kunnen worden uitgevoerd. Het menu is gemakkelijk toegankelijk via een digitaal aanraakscherm of een browserafstandsbediening. Terwijl de frequentie vast is, wat belangrijk is voor betrouwbare sonicatieresultaten en ASTM-normen, kan de amplitude nauwkeurig worden ingesteld op een gewenste slagimpact.
De kalibratie van Hielscher ultrasoonapparatuur is eenvoudig en kan snel en gemakkelijk worden uitgevoerd via het geavanceerde menu. Alle digitale ultrasoonapparaten zijn uitgerust met een insteekbare temperatuursensor, die continu de monstertemperatuur registreert en deze terugzendt naar de ultrasone generator, waar alle belangrijke sonicatiegegevens, zoals amplitude, sonicatietijd en -duur, temperatuur en druk (wanneer een druksensor is gemonteerd) automatisch worden geregistreerd op een ingebouwde SD-kaart. Deze slimme functies maken betrouwbare en reproduceerbare ultrasone afschuifproeven mogelijk en maken de bediening gebruiksvriendelijk en veilig.
Hielscher Ultrasonics apparaten voor afschuifstabiliteitstests voldoen aan zowel de ASTM D-2603 als de D-5621 norm.

Hielscher ultrasoonapparaten voor ASTM D2603 viscositeitsafschuiftest:

 • vaste amplitude
 • slimme software met timer voor exacte sonicatieduur
 • digitaal, gekleurd touch-screen
 • slimme instellingen
 • intuïtief menu
 • automatische gegevensopslag op SD-kaart
 • geïntegreerde temperatuursensor
 • monsterverlichting
 • nauwkeurige controle
 • gemakkelijk te kalibreren
 • reproduceerbare resultaten

Neem contact met ons op! / Vraag ons!

Vraag voor meer informatie

Gebruik het onderstaande formulier om meer informatie aan te vragen over ultra-sonic shear systemen, ASTM toepassingen en prijzen. Wij zullen graag uw ASTM testvereisten met u bespreken en u een ultra-sonic shear apparaat aanbieden dat aan uw vereisten voldoet!

Let op onze Privacybeleid.


 

Diverse sonde- of hoornafmetingen voor het ultrasone afschuifsysteem UP400St, dat voldoet aan ASTM D2603 Standard Test Method for Sonic Shear Stability of Polymer-Containing Oils

Verschillende soorten sonotroden (sondes / hoorns) voor het sonische afschuifapparaat UP400Stdie kan worden gebruikt voor ASTM D2603 – Standaardtestmethode voor sonische afschuifstabiliteit van polymeerbevattende oliën

Literatuur / ReferentiesWerkingssfeer van het ASTM D2603-protocol voor ultrasone afschuifstabiliteitstests

 1. Deze testmethode betreft de beoordeling van de afschuifstabiliteit van hydraulische vloeistoffen aan de hand van de uiteindelijke viscositeit die het resultaat is van het bestralen van een monster van de hydraulische vloeistof in een sonische oscillator.
 2. Er is aangetoond dat er een goede correlatie bestaat tussen de afschuiving die het gevolg is van sonische oscillatie en de afschuiving die wordt verkregen bij een testprocedure met vaanpompen.
  Deze testmethode gebruikt millimeter in het kwadraat per seconde (mm2/s), een SI-eenheid, als eenheid van viscositeit. Ter informatie is de equivalente eenheid, cSt, tussen haakjes vermeld.
 3. Het is niet de bedoeling van deze norm om alle eventuele veiligheidsproblemen in verband met het gebruik ervan aan te pakken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om passende veiligheids-, gezondheids- en milieupraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen te bepalen alvorens tot gebruik over te gaan.
 4. Deze internationale norm is ontwikkeld overeenkomstig de internationaal erkende beginselen inzake normalisatie die zijn neergelegd in het besluit over de beginselen voor de ontwikkeling van internationale normen, richtsnoeren en aanbevelingen van de Commissie technische handelsbelemmeringen (TBT) van de Wereldhandelsorganisatie.

Ultrasoon geluid met hoge prestaties! Hielscher's productassortiment bestrijkt het volledige spectrum van de compacte laboratorium ultrasoonmachine over bench-top units tot full-industriële ultrasoon systemen.

Hielscher Ultrasonics vervaardigt hoogwaardige ultrasone homogenisatoren van Laboratorium naar industrieel formaat.


We zullen graag uw proces bespreken.

Laten we contact opnemen.