Impressum & Auteursrechten

Impressum

Hielscher Ultrasonics GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Oderstr. 53
D-14513 Teltow, Duitsland
Tel: +49 3328 437 420
fax: +49 3328 437 444
E-mail: info@hielscher.com
Algemeen directeur: Thomas Hielscher
Handelsregister Potsdam: HRB 19012
V.A.T.-Nr. (§27a UStG): DE 814 563 028

Wettelijke kennisgeving

Hielscher Ultrasonics GmbH verstrekt de op deze website vermelde informatie op basis van de volgende wettelijke vermeldingen

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze ultrasone producten.

© Auteursrecht 2008 – 2021 Hielscher Ultrasonics GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidssporen, video- en animatiegegevens evenals hun samenstelling of lay-out zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud ervan mag niet voor commerciële of andere doeleinden worden gekopieerd en mag ook niet in gewijzigde vorm op andere websites worden weergegeven. Het plaatsen van hyperlinks naar de Hielscher Ultrasonics website is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hielscher Ultrasonics GmbH. Wij willen u erop wijzen dat bepaalde afbeeldingen die op de Hielscher Ultrasonics websites worden weergegeven, onder het auteursrecht van derden vallen.

Handelsmerk

Indien niet anders vermeld, zijn alle handelsmerken op de Hielscher Ultrasonics websites auteursrechtelijk beschermd.

Gebruiksrechten

Het intellectuele eigendom dat op de Hielscher Ultrasonics websites wordt aangeboden, zoals patenten, handelsmerken en auteursrechten, is beschermd. Er wordt geen toestemming of licentie voor het gebruik van intellectueel eigendom verleend door de Hielscher Ultrasonics website.

Disclaimer

De Hielscher Ultrasonics websites zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geplaatst. De inhoud van deze websites dient uitsluitend ter informatie en is juridisch niet bindend. Controleer de informatie voordat u deze op enigerlei wijze gebruikt. Bindende verklaringen kunnen alleen op voorafgaand verzoek worden afgegeven. Hielscher Ultrasonics GmbH is aansprakelijk voor opzettelijke schade en grove nalatigheid volgens de productaansprakelijkheidswet en alleen voor expliciete garanties die door Hielscher Ultrasonics GmbH zijn afgegeven. In gevallen van lichte nalatigheid is Hielscher Ultrasonics GmbH alleen aansprakelijk in geval van plichtsverzuim, waarbij het bedrag van de schadeclaim beperkt is tot de voorzienbare schade.Bij verwijzingen naar internetpagina's of inhoud van derden (links) aanvaardt Hielscher Ultrasonics geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de pagina's waarnaar wordt verwezen. Door het openen van deze links verlaat u het informatiegedeelte van Hielscher Ultrasonics GmbH. Voor informatie van derden kan een ander beleid gelden, met name op het gebied van gegevensbescherming.

Wijziging van service en gebruiksvoorwaarden

Hielscher Ultrasonics GmbH behoudt zich het recht voor om de service of delen daarvan te allen tijde uit te breiden, te beperken of te wijzigen. De aard van het internet vereist dat wij onze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Houd u daarom aan de actuele versie van de gebruiksvoorwaarden.
Toepasselijk recht:
Voor het gebruik van diensten en Algemene Gebruiksvoorwaarden is, met uitzondering van conflicterende wetten, uitsluitend het Duitse recht van toepassing.

Ingangsdatum: 10 oktober 2013

Hielscher Ultrasonics inzet voor privacy

Lees ons volledige bijgewerkte privacybeleid hier!

We bespreken graag uw proces.

Let's get in contact.