ულტრაბგერითი წახალისება მაიკლ დამატების რეაქცია

მიხეილის ასიმეტრიული რეაქციები არის ორგანოკატალიტიკური რეაქციების ტიპი, რომელსაც შეუძლია დიდი სარგებელი მოიტანოს სონიკაციით. მაიკლის რეაქცია ან მაიკლის დამატება ფართოდ გამოიყენება ქიმიური სინთეზებისთვის, სადაც ნახშირბად-ნახშირბადის ობლიგაციები იქმნება რბილ პირობებში. ულტრაბგერითი და მისი სონოქიმიური ეფექტები ძალზე ეფექტურია მაიკლის რეაქციების მართვისა და ხელშეწყობისას, რაც იწვევს უფრო მაღალ მოსავალს, მნიშვნელოვნად ამცირებს რეაქციის დროს და ამავდროულად ხელს უწყობს გარემოსდაცვით მწვანე ქიმიას.

ინფორმაციის მოთხოვნა
გაითვალისწინეთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.


ულტრაბგერითი UP200St სონოქიმიურ რეაქტორში

გამუდმებით ურევდა რეაქტორს ულტრაბგერითი UP200St გაუმჯობესებული ქიმიური რეაქციებისათვის, მაგალითად, მაიკლის დამატება

სონოქიმია და მაიკლ დამატება

Acoustic cavitation as shown here at the Hielscher ultrasonicator UIP1500hdT is used to initiate and promote chemical reactions. Ultrasonic cavitation at Hielscher's UIP1500hdT (1500W) ultrasonicator for sonochemical reactions.სონოქიმია კარგად არის დადგენილი ქიმიური რეაქციებზე მისი სასარგებლო თვისებების გამო – ხშირად იწვევს უფრო მაღალ მოსავალს, რეაქციის დაჩქარებულ სიჩქარეს, უფრო რბილ, ეკოლოგიურად სუფთა პირობებს, ასევე ეკონომიურ და მარტივ მუშაობას. ეს ნიშნავს, რომ სონოქიმია არის ეფექტური და უვნებელი მეთოდი სინთეზური და კატალიზური ქიმიური რეაქციების გააქტიურების, ხელშეწყობისა და მართვისათვის. ულტრაბგერითი დამუშავებისა და სონოქიმიის მექანიზმი ემყარება აკუსტიკური კავიტაციის ფენომენს, რომელიც იწვევს ძალიან მაღალი წნევისა და ტემპერატურის უნიკალურ პირობებს თხევად გარემოში ბუშტების ძალადობრივი დაშლის გზით. ულტრაბგერითი ან აკუსტიკური კავიტაციის ეფექტი იწვევს რეაქციებს მაღალი ენერგიის დანერგვით, აუმჯობესებს მასის გადაცემას, რითაც ხელს უწყობს ქიმიურ გარდაქმნებს.
მაიკლის რეაქცია ან მაიკლის დამატება არის კარბანიონის ან სხვა ნუკლეოფილის ნუკლეოფილური დამატება α, β- გაჯერებული კარბონილის ნაერთზე, რომელიც შეიცავს ელექტრონების მოხსნის ჯგუფს. მაიკლის რეაქცია დაჯგუფებულია კონიუგირებული დამატებების უფრო დიდ კლასში. როგორც ნახშირბად -ნახშირბადის ობლიგაციების რბილი ფორმირების ერთ -ერთი ყველაზე სასარგებლო მეთოდი, მაიკლის დამატება ფართოდ გამოიყენება მრავალმხრივი ნივთიერებების ორგანული სინთეზისთვის. მიხეილის დამატების მრავალი ასიმეტრიული ვარიანტი არსებობს, რომლებიც წარმოადგენს ორგანოკატალიზურ რეაქციებს.

სონოქიმიური მაიკლ დამატების უპირატესობები

 • სწრაფი რეაქციის სიჩქარე
 • უმაღლესი შემოსავალი
 • გარემოსდაცვითი, მწვანე ქიმია
 • დაზოგეთ და მარტივი დამუშავება

სონოკატალიზი და ძირითადი თიხა კატალიზებდა მაიკლ იმიდაზოლის დამატება

მარტინ-არანდა და სხვები. (2002) გამოიყენა ულტრაბგერითი და მისი სონოქიმიური ეფექტები, რათა განევითარებინა N- ჩანაცვლებული იმიდაზოლის წარმოებულების ახალი სინთეზის მარშრუტი 21 მიქაელის მიერ იმიდაზოლის დამატებით ეთილკრილიატში, კატალიზირებული ძირითადი თიხებით, კერძოდ Li+ და Cs+ მონტმორილონიტებით. ულტრაბგერითი გააქტიურების გამოყენებით, იმიდაზოლი შედედებულია ეთილის აკრილატით ორი ძირითადი თიხის გამოყენებით – Li+ და Cs+ მონტმორილონიტები. ტუტე თიხები, როგორიცაა Li+ და Cs+ მონტმორილონიტები აქტიური და ძალიან შერჩევითი კატალიზატორები არიან ხახუნის ქვეშ, რითაც აჩვენებენ დადებით გავლენას მიქაელის იმიდაზოლის დამატებაზე ეთილის აკრილატზე. სონოქიმიურად დაწინაურებული კატალიზი ხელს უწყობს და აუმჯობესებს N- შემცვლელი იმიდაზოლის წარმოებულების წარმოქმნას სხვა ჩვეულებრივი თერმული გათბობის რეაქციებთან შედარებით. გარდაქმნა იზრდება თიხების ძირითადობასთან და ულტრაბგერითი დროით. სარგებელი უფრო მაღალი იყო, როდესაც Cs+ მონტმორილონიტები გამოიყენებოდა Li +– სთან შედარებით, რაც შეიძლება აიხსნას უფრო მაღალი ბაზისურობის გამო. (იხილეთ რეაქციის სქემა ქვემოთ)

ულტრაბგერითი და მისი სონოქიმიური ეფექტები ხელს უწყობს ასიმეტრიულ ორგანოკატალიტიკურ რეაქციას, როგორიცაა მაიკლის იმიდაზოლის დამატება ეთილის აკრილატში.

სონოკატალიზური რეაქცია: იმიდაზოლის მაიკლ დამატება ეთილის აკრილატში
(სქემა ადაპტირებულია Mohapatra et al, 2018.)

კიდევ ერთი ულტრაბგერითი დახმარებით მაიკლ დამატება არის სილიციუმის გოგირდის მჟავა ხელი შეუწყო კატალიზის indole. ლი და სხვები (2006) რეაგირება მოახდინა სილიციუმის გოგირდის მჟავამ და α, β- უჯერი კეტონები ულტრაბგერითი სკანირების ქვეშ, რათა მიიღონ β- ინდოლილკეტონები 50–85% –იანი სარგებელი ოთახის ტემპერატურაზე.

ნანო-სილიციუმის ულტრაბგერითი დისპერსია: Hielscher ულტრაბგერითი ჰომოგენიზატორი UP400St ანაწილებს სილიციუმის ნანონაწილაკებს სწრაფად და ეფექტურად ერთგვაროვან ნანოდისპერსიაში.

ნანო-სილიციუმის ულტრაბგერითი დისპერსია ულტრაბგერითი UP400St გამოყენებით

ვიდეოს მინიატურა

ინფორმაციის მოთხოვნა
გაითვალისწინეთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.


გამხსნელებისგან თავისუფალი და კატალიზატორებისგან თავისუფალი აზა-მაიკლის რეაქციები

ამინების კონიუგირებული დამატება კონიუგირებულ ალკენებთან – ცნობილია როგორც აზა-მაიკლის რეაქცია – არის ქიმიური საკვანძო ნაბიჯი სხვადასხვა კომპლექსური ბუნებრივი პროდუქტების, ანტიბიოტიკების, ა-ამინო სპირტებისა და ქირალური დამხმარე ნივთიერებების სინთეზისათვის. ულტრაბგერითი ნაჩვენებია, რომ შეუძლია ხელი შეუწყოს აზა-მაიკლის დამატებით რეაქციას გამხსნელებისა და კატალიზატორების გარეშე.

ულტრაბგერითი დაწინაურებული აზა-მაიკლის რეაქცია წყალხსნარში იძლევა ძალიან მაღალ მოსავალს და არის ეკოლოგიურად სუფთა.

ულტრაბგერით გამოწვეული აზა-მიქაელის რეაქცია წყალში შემოწმებულია რამდენიმე ამინით და უჯერი კეტონებით, გაჯერებული ნიტრილით და უჯერი ესტერით. სონოქიმიურად დაწინაურებული რეაქცია იძლევა მაღალ მოსავალს სწრაფ და მარტივ პროცედურაში.
შესწავლა და ცხრილი: © Bandyopadhyay et al., 2012

ალიფატური ამინებით ფეროცენილენონების ადვილი დამატება შესაძლებელია სონოქიმიურად გააქტიურებულ რეაქციაში ოთახის ტემპერატურაზე გამხსნელების და კატალიზატორების გამოყენების გარეშე. ეს სონოქიმიური მიქაელის დამატებას შეუძლია მიიღოს 1-ფეროცენილ-3-ამინო კარბონილის ნაერთები aa სწრაფ პროცესში, რაც იძლევა მაღალ მოსავალს, რაც ასევე ეფექტურია სხვა α, β- გაჯერებული კარბონილის ნაერთების აზა-მაიკლ რეაქციაში, როგორიცაა ქალკონი, კარბოქსილის ესტერი და ა. ეს სონოქიმიური რეაქცია არა მხოლოდ ძალიან მარტივი და ადვილია, არამედ სწრაფი, ეკოლოგიურად სუფთა და იაფი პროცესია, რაც მწვანე ქიმიის ატრიბუტებია. (იანგი და სხვები, 2005)
ბანიკის მკვლევართა ჯგუფმა შეიმუშავა კიდევ ერთი მარტივი, პირდაპირი, სწრაფი, წყლის შუამავლობით კატალიზატორებისგან თავისუფალი ოქმი აზა-მაიკლის დამატებით რეაქციისთვის α, β-უჯერი კარბონილის ნაერთებზე ულტრაბგერითი გამოყენებით. სონოქიმიურად გამოწვეული რამდენიმე ამინის დამატება α, β- უჯერი კეტონებში, ეთერებსა და ნიტრილებში განხორციელდა ძალიან ეფექტურად წყალში, ასევე გამხსნელების გარეშე. ამ მეთოდით კატალიზატორები და მყარი საყრდენები არ არის გამოყენებული. ულტრაბგერითი მეთოდით წყალში დაფიქსირდა რეაქციის სიჩქარის შესამჩნევი გაზრდა. ეს ეკოლოგიურად კეთილგანწყობილი პროცედურა უზრუნველყოფს პროდუქტების სუფთა ფორმირებას გაძლიერებული სელექტიურობით. (ბანდიოპადაია და სხვები, 2012)

გაჟღენთვას და სხვადასხვა გამხსნელებს აქვთ სასარგებლო ეფექტი პიპერიდინისა და მეთილის აკრილატის აზა-მიქაელის რეაქციაზე სონოქიმიურ მკურნალობაზე.

გამხსნელების და სონოქიმიური დამუშავების ეფექტები პიზერიდინის (1 მლ) და მეთილ აკრილატის (1 მლ) 1 მლ გამხსნელში აზა-მიქაელის რეაქციაზე.
შესწავლა და ცხრილი: © Bandyopadhyay et al., 2012

ამ ვიდეო კლიპში ნაჩვენებია Hielscher ულტრაბგერითი ჰომოგენიზატორი UP100H, ულტრაბგერითი აპარატი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ლაბორატორიებში ნიმუშის მოსამზადებლად.

ულტრაბგერითი ჰომოგენიზატორი UP100H

ვიდეოს მინიატურა

ულტრაბგერითი ზონდები და რეაქტორები სონოქიმიური რეაქციებისთვის

Hielscher-ის ულტრაბგერითი მოწყობილობების მართვა შესაძლებელია დისტანციურად ბრაუზერის მართვის საშუალებით. Sonication პარამეტრების მონიტორინგი და მორგება ზუსტად პროცესის მოთხოვნებს.Hielscher ულტრაბგერითი აღჭურვილობის დახვეწილი აპარატურა და ჭკვიანი პროგრამული უზრუნველყოფა შექმნილია იმისთვის, რომ უზრუნველყოს საიმედო სონოქიმიური დამუშავება, მაგ.
Hielscher ულტრაბგერითი სისტემები მთელ მსოფლიოში გამოიყენება სონოქიმიური პროცესებისთვის, მათ შორის ორგანული სინთეზური რეაქციების ჩათვლით, როგორიცაა მაიკლის დამატებები, მანიჩის რეაქცია, დიელს-ოლდერის რეაქცია და მრავალი სხვა დაწყვილების რეაქცია. დადასტურებულია, რომ საიმედოა მაღალი ხარისხის ქიმიური პროდუქტების მაღალი მოსავლის სინთეზისათვის, Hielscher ულტრაბგერითი საშუალებები გამოიყენება არა მხოლოდ ლაბორატორიულ პარამეტრებში, არამედ სამრეწველო წარმოებაშიც. მათი გამძლეობისა და დაბალი მოვლის გამო, ჩვენი ულტრაბგერითი მოწყობილობები ჩვეულებრივ დამონტაჟებულია მძიმე სამუშაოებისთვის და რთულ გარემოში.
Hielscher ულტრაბგერითი პროცესორები სონოქიმიური სინთეზის, კატალიზების, კრისტალიზაციისა და სხვა რეაქციებისათვის უკვე დამონტაჟებულია მსოფლიოში კომერციულ მასშტაბზე. დაგვიკავშირდით ახლა, რათა განიხილოთ თქვენი სონოქიმიური წარმოების პროცესი! ჩვენი კარგად გამოცდილი პერსონალი მოხარული იქნება გაგიზიაროთ მეტი ინფორმაცია სონოქიმიური სინთეზის გზაზე, ულტრაბგერითი სისტემებისა და ფასების შესახებ!

რატომ Hielscher Ultrasonics?

 • მაღალი ეფექტურობის
 • უახლესი ტექნოლოგია
 • საიმედოობა & სიმტკიცე
 • Batch & ხაზში
 • ნებისმიერი ტომისთვის
 • ინტელექტუალური პროგრამა
 • ჭკვიანი თვისებები (მაგ., მონაცემთა პროტოკოლირება)
 • CIP (სუფთა ადგილი)

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი გაძლევთ ჩვენს ულტრასონისტების სავარაუდო დამუშავების შესაძლებლობებს:

Batch მოცულობა დინების სიჩქარე რეკომენდირებული მოწყობილობები
1-დან 500 მლ-მდე 10 დან 200 მლ / წთ UP100H
10 დან 2000 მლ 20 დან 400 მლ / წთ Uf200 ः t, UP400St
01-დან 20 ლ-მდე 02-დან 4 ლ / წთ UIP2000hdT
10-დან 100 ლ 2-დან 10 ლ / წთ UIP4000hdT
na 10-დან 100 ლ / წთ UIP16000
na უფრო დიდი კასეტური UIP16000

დაგვიკავშირდით! / გვკითხე ჩვენ!

სთხოვეთ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

გთხოვთ, გამოიყენოთ ქვემოთ მოცემული ფორმა, რომ მოითხოვოთ დამატებითი ინფორმაცია ულტრაბგერითი პროცესორების, აპლიკაციების და ფასის შესახებ. მოხარული ვიქნებით, რომ ჩვენთან ერთად ვიმსჯელოთ თქვენს პროცესზე და შემოგთავაზოთ ულტრაბგერითი სისტემა, რომელიც აკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს!

გთხოვთ გაითვალისწინოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.
ლიტერატურა / ცნობები

ულტრაბგერითი მაღალი ათვლის ჰომოგენიზატორები გამოიყენება ლაბორატორიაში, სკამზე, პილოტში და სამრეწველო დამუშავებაში.

Hielscher Ultrasonics აწარმოებს მაღალი ხარისხის ულტრაბგერით ჰომოგენიზატორებს ლაბორატორიული, საპილოტე და სამრეწველო მასშტაბის პროგრამების, დისპერსიის, ემულგირებისა და მოპოვების შერევისთვის.


მაღალი ხარისხის ულტრაბგერითი! Hielscher-ის პროდუქციის ასორტიმენტი მოიცავს სრულ სპექტრს კომპაქტური ლაბორატორიული ულტრაბგერითი აპარატიდან დაწყებული სკამების ზედა ერთეულებამდე სრულ ინდუსტრიულ ულტრაბგერით სისტემებამდე.

Hielscher Ultrasonics აწარმოებს მაღალი ხარისხის ულტრაბგერითი ჰომოგენიზატორებისგან ლაბორატორია to სამრეწველო ზომა.


მოხარული ვიქნებით განვიხილოთ თქვენი პროცესი.

მოდით დავუკავშირდეთ.