Подобрена Fischer-Tropsch катализатори с ултразвук

Подобрен синтез на Fischer-Tropsch катализатори с ултразвук: Ултразвукова обработка на катализатор нисеизползва за няколко цели. Ултразвуковият синтез помага да се създадат модифицирани или функционализирани нано-частици, които имат висока каталитична активност. Отработените и отровени катализатори могат лесно и бързо да бъдат възстановени чрез ултразвукова повърхностна обработка, която премахва неактивния замърсяване от катализатора. Накрая, ултразвукова деагломерация и дисперсия води до равномерно, монодисперсно разпределение на катализаторните частици, за да се гарантира висока активна повърхност на частиците и масов пренос за оптимална каталитична конверсия.

Ултразвукови ефекти върху катализатора

Ултразвукът с висока мощност е добре известен със своето положително влияние върху химичните реакции. Когато интензивните ултразвукови вълни се въвеждат в течна среда акустична кавитация. Ултразвукова кавитация произвежда локално екстремни условия с много високи температури до 5000K, налягане от около 2000ат и течни струи до 280 m / s скорост. Феноменът на акустичната кавитация и неговото въздействие върху химичните процеси е известен под термина сонохимия.
Общо приложение на ултразвук е подготовката на хетерогенни катализатори: силите на ултразвукова кавитация активират повърхността на катализатора като кавитационна ерозия генерира непроходими, високо реактивни повърхности. Освен това, трансферът на маса се подобрява значително чрез турбулентно течно стрийминг. Високият сблъсък на частиците, причинен от акустична кавитация, премахва повърхностния оксид на праховите частици, което води до повторно активиране на повърхността на катализатора.

Ултразвукова подготовка на катализатори на Фишер-Трош

Процесът на Fischer-Tropsch съдържа няколко химични реакции, които превръщат смес от въглероден окис и водород в течни въглеводороди. За синтеза на Fischer-Tropsch може да се използва голямо разнообразие от катализатори, но най-често се използват преходите метали кобалт, желязо и рутений. Синтезът на Fischer-Tropsch се осъществява с железен катализатор.
Тъй като катализаторите на Fischer-Tropsch са податливи на катализаторно отравяне от съдържащи сяра съединения, ултразвуковото повторно активиране е от голямо значение за поддържане на пълна каталитична активност и селективност.

Предимства на ултразвуковия синтез на катализатор

  • Утаяване или кристализация
  • - Не, не, не, не, не, не, не Частици с добре контролиран размер и форма
  • Модифицирани и функционални повърхностни свойства
  • Синтез на доглани или частици от сърцевина
  • Мезопорисно структуриране

Ултразвуков синтез на катализатори на ядрото

Наноструктурите на ядрото-черупки са наночастици, капсулирани и защитени от външна обвивка, която изолира наночастиците и предотвратява тяхната миграция и коалигенция по време на каталитичните реакции

Pirola et al. (2010) са подготвили железен fischer-Tropsch катализатори с високо натоварване на активен метал. В тяхното изследване е показано, че ултразвуковото подпомагане на импрегнирането на подкрепата на силициев диоксид подобрява отлагането на метал и увеличава дейността на катализатора. Резултатите от синтеза на Fischer-Tropsch показват катализаторите, приготвени от ултразвук като най-ефективни, особено когато ултразвукова импрегниране се извършва в аргонна атмосфера.

UIP2000hdT - 2kW ultrasonicator за течно-твърди процеси.

UIP2000hdT – 2kW мощен ултразвуков за лечение на наночастици.

Искане на информация
Забележете нашите Правила за поверителност,


Ултразвукова катализатор на реактивация

Ултразвукова повърхностна обработка на частиците е бърз и бърз метод за регенериране и повторно активиране на отработени и отровени катализатори. Регенерацията на катализатора позволява неговото повторно активиране и повторна употреба и по този начин е икономически и екологичен процес.
Ултразвукова обработка на частици премахва инактивиращо замърсяване и примеси от частицата катализатор, които блокират местата за каталитична реакция. Ултразвуковата обработка дава на катализатора частица повърхностен измиване на струята, като по този начин премахва отлаганията от каталитично активната площадка. След ultrasonication, катализаторна активност се възстановява до същата ефективност като пресния катализатор. Освен това, sonication прекъсва агломерати и осигурява хомогенна, равномерно разпределение на монодисперсни частици, което увеличава повърхността на частиците площ и по този начин на активната каталитична сайт. Следователно, ултразвукови добиви на възстановяване на катализатора при регенерирани катализатори с висока активна повърхност на повърхността за подобрен трансфер на маса.
Ултразвукова регенерация на катализатор за минерални и метални частици, (мезо-) порести частици и нанокомпозити.

Високоефективни ултразвукови системи за Sonochemistry

Ултразвуков процесор UIP4000hdT, мощен ултразвуков реактор 4kWHielscher Ultrasonics’ промишлени ултразвукови процесори могат да доставят много високи усилди. Усилите на до 200 μm могат лесно да се движат непрекъснато в 24/7 операция. За дори по-високи усилки, персонализирани ултразвукови синсинсинди са на разположение. Здравината на ултразвуковата екипировка Hielscher позволява 24/7 операция при тежкотоварни и в взискателни среди.
Нашите клиенти са доволни от изключителната здравина и надеждност на ултразвукови системи Hielscher. Инсталацията в области на тежки приложения, взискателни среди и 24/7 операция осигуряват ефикасна и икономична обработка. Ултразвуков процес интензифициране намалява времето за обработка и постига по-добри резултати, т. е. по-високо качество, по-високи добиви, иновативни продукти.
Таблицата по-долу дава индикация за приблизителната капацитет за преработка на нашите ultrasonicators:

Партида том Дебит Препоръчителни Devices
00,5 до 1,5 ml п.а. VialTweeter
1 до 500mL 10 до 200 ml / мин UP100H
10 до 2000mL 20 до 400 ml / мин Uf200 ः т, UP400St
00,1 до 20L 00,2 до 4 л / мин UIP2000hdT
10 до 100L 2 до 10 л / мин UIP4000hdT
п.а. 10 до 100 L / мин UIP16000
п.а. по-голям струпване на UIP16000

Свържете се с нас! / Попитай ни!

Поискайте повече информация

Моля, използвайте формата по-долу, за да поискате допълнителна информация за ултразвуковия синтез и възстановяване на катализатори. Ще се радваме да обсъдим процеса с вас и да ви предложим ултразвукова система, която отговаря на вашите изисквания!

Моля, обърнете внимание, че нашите Правила за поверителност,


Позоваването литература /

  • Hajdu Viktória; Prekob Ádám; Muránszky Gábor; Kocserha István; Kónya Zoltán; Fiser Béla; Viskolcz Béla; Vanyorek László (2020): Catalytic activity of maghemite supported palladium catalyst in nitrobenzene hydrogenation. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 2020.
  • Pirola, C.; Bianchi, C.L.; Di Michele, A.; Diodati, P.; Boffito, D.; Ragaini, V. (2010): Ultrasound and microwave assisted synthesis of high loading Fe-supported Fischer–Tropsch catalysts. Ultrasonics Sonochemistry, Vol.17/3, 2010, 610-616.
  • Suslick, K. S.; Skrabalak, S. E. (2008): Sonocatalysis. In: Handbook of Heterogeneous Catalysis. 8, 2008, 2007–2017.
  • Suslick, K.S. (1998): Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology; 4th Ed. J. Wiley & Sons: New York, Vol. 26, 1998, 517-541.
  • Suslick, K.S.; Hyeon, T.; Fang, M.; Cichowlas, A. A. (1995): Sonochemical synthesis of nanostructured catalysts. Materials Science and Engineering A204, 1995, 186-192.Факти заслужава да се знае

Приложения на катализатори фишер-Троч

Синтезът на Fischer-Tropsch е категория каталитични процеси, които се прилагат при производството на горива и химикали от синтеза на газ (смес от CO и H2), които могат да бъдат
получени от природен газ, въглища или биомаса , процес На Фишер-Тропш, за производството на въглеводороди от много основни изходни материали се използва преходен метален катализатор за производство на въглеводороди от много основни изходни материали водород и въглероден оксид, които могат да бъдат извлечени от въглерод, като въглища, природен газ, биомаса и дори отпадъци.