отпечатък & Авторско право

отпечатък

Hielscher Ultrasonics GmbH (дружество с ограничена отговорност)
Oderstr. 53
D-14513 Teltow, Германия
Тел.: +49 3328 437 420
факс: +49 3328 437 444
електронна поща: info@hielscher.com
Изпълнителен директор: Томас Hielscher
Търговския регистър Потсдам: HRB 19012
V.A.T.-No. (§27a UStG): DE 814563028

Правна информация

Hielscher Ultrasonics GmbH предоставя информацията, оповестена на този сайт се основава на следната правни съобщения

Свържете се с нас за повече информация за нашите ултразвукови продукти.

© Copyright 2008 – 2021 Hielscher Ultrasonics GmbH. Всички права запазени. Всички текстове, снимки, графики, звукови записи, данни за видео и анимация, както и тяхната композиция или оформление са защитени от авторски права и други защитни закони. Съдържанието им не може да бъде копирано за търговски или други цели, нито може да бъде показвано, дори в модифицирана версия, на други уебсайтове. Поставянето на хипервръзки към сайта на Hielscher Ultrasonics е разрешено само с предварително писмено съгласие от Hielscher Ultrasonics GmbH. Бихме искали да отбележим, че някои снимки, показани на уебсайтовете на Hielscher Ultrasonics, са авторски права на трети страни.

Търговска марка

Ако не е посочено друго, всички търговски марки, показани на интернет сайта на Hielscher ултразвук са защитени с авторско право.

Права за ползване

Интелектуалната собственост, предоставена на интернет страниците на Hielscher ултразвук, като например патенти, търговски марки, е защитена. Няма разрешение или лиценз за използване на интелектуална собственост се предоставя чрез интернет страницата на Hielscher Ultrasonics.

Опровержение

Уебсайтовете на Hielscher Ultrasonics са публикувани с изключително усърдие. Съдържанието, предоставено на тези уебсайтове, единствено служи за целите на предоставянето на информация и правно не е обвързващо. Моля, проверете информацията, преди да я използвате по какъвто и да е начин. Обвързващите изявления могат да се правят само по предварителна заявка. 
Hielscher Ultrasonics GmbH носи отговорност за преднамерени щети и груба небрежност съгласно Закона за отговорността на продукта и само за изрични гаранции, изрично издадени от Hielscher Ultrasonics GmbH. В случаи на незначителна небрежност Hielscher Ultrasonics GmbH носи отговорност само в случай на нарушение на митото, с което размерът на претенцията за обезщетение е ограничен до предвидими щети. Когато се отнася до интернет уебсайтове или съдържание на трети лица (връзки), Hielscher Ultrasonics не поема отговорност за съдържанието на страниците, свързани. Чрез достъп до тези връзки напускате информационната област на Hielscher Ultrasonics GmbH. За информация, предоставена от трети страни, може да има различни политики, допустими, особено по отношение на защитата на данните.

Промяна на обслужване и условия за ползване

Hielscher Ultrasonics GmbH си запазва правото да се разширява, за да ограничи или да се промени на услугата или части от него по всяко време. Естеството на интернет изисква от нас да се коригира нашите условия за ползване от време на време. Поради тази причина, моля, спазвайте настоящите версии на условията за ползване.
Приложим закон:
За използването на услуги и Общи условия за ползване, с изключение на стълкновение на закони германския закон се прилага изключително.

Ефективна дата: 10 Октомври 2013

Ангажимент Hielscher Ultrasonics неприкосновеност на личния живот

Моля, прочетете пълната ни актуализирана политика за поверителност тук!

Ще се радваме да обсъдим вашия процес.

Да се свържем.