Hielscher ултразвукова технология

Правна забележка, Декларация, Copyright, Imprint

отпечатък

Hielscher Ultrasonics GmbH (дружество с ограничена отговорност)
Oderstr. 53
D-14513 Teltow, Германия
Тел .: +49 3328 437 3
факс: +49 3328 437 444
електронна поща: info@hielscher.com
Изпълнителен директор: Томас Hielscher
Търговския регистър Потсдам: HRB 19012
V.A.T.-No. (§27a UStG): DE 814563028

Правна информация

Hielscher Ultrasonics GmbH предоставя информацията, оповестена на този сайт се основава на следната правни съобщения

Свържете се с нас за повече информация за нашите ултразвукови продукти.

© Copyright 2008 – 2015 Hielscher Ultrasonics GmbH. Всички права запазени. Всички текстове, снимки, графики, звукови записи, видео и анимация данни, както и техния състав или оформление са защитени с авторско право и други защитни закони. Тяхното съдържание не може да се копира за търговски или други цели, нито пък може да се появи, дори и в модифицирана версия, на други сайтове. Поставянето на връзки към сайта на Hielscher Ultrasonics е разрешено само с предварително писмено съгласие от страна на Hielscher Ultrasonics GmbH. Бихме искали да подчертаем, че някои снимки се показват в уебсайтове Hielscher ултразвук, са собственост на трети лица.

Търговска марка

Ако не е посочено друго, всички търговски марки, показани на интернет сайта на Hielscher ултразвук са защитени с авторско право.

Права за ползване

Интелектуалната собственост, предоставена на интернет страниците на Hielscher ултразвук, като например патенти, търговски марки, е защитена. Няма разрешение или лиценз за използване на интелектуална собственост се предоставя чрез интернет страницата на Hielscher Ultrasonics.

Опровержение

Уебсайтовете на Hielscher Ultrasonics са публикувани с максимална грижа. Съдържанието, предоставено на тези уеб сайтове, служи единствено за целите на предоставянето на информация и не е правно обвързващо. Моля, проверете информацията, преди да я използвате по какъвто и да е начин. Обвързващите изявления могат да се правят само при предварителна заявка. Hielscher Ultrasonics GmbH носи отговорност за преднамерени щети и груба небрежност съгласно Закона за отговорността за продукта и само за изрични гаранции, изрично издадени от Hielscher Ultrasonics GmbH. В случаи на незначителна небрежност Hielscher Ultrasonics GmbH носи отговорност само в случай на нарушение на задължението, с което размерът на искането за обезщетение се ограничава до предвидими щети. Когато се позовава на интернет страници или съдържание на трети страни (връзки), Hielscher Ultrasonics не поема отговорност за съдържанието на свързаните страници. С достъпа до тези линкове напускате информационната зона на Hielscher Ultrasonics GmbH. За информация, предоставена от трети страни, може да са допустими различни политики, особено по отношение на защитата на данните.

Промяна на обслужване и условия за ползване

Hielscher Ultrasonics GmbH си запазва правото да се разширява, за да ограничи или да се промени на услугата или части от него по всяко време. Естеството на интернет изисква от нас да се коригира нашите условия за ползване от време на време. Поради тази причина, моля, спазвайте настоящите версии на условията за ползване.
Приложим закон:
За използването на услуги и Общи условия за ползване, с изключение на стълкновение на закони германския закон се прилага изключително.

Ефективна дата: 10 Октомври 2013

Ангажимент Hielscher Ultrasonics неприкосновеност на личния живот

Моля, прочетете пълната ни актуализирана политика за поверителност тук!