Công nghệ siêu âm Hielscher

Siêu âm khai thác thuốc lá

Khai thác thuốc lá thông thường là một quá trình tốn thời gian chậm, bao gồm việc sử dụng các dung môi độc hại ở nhiệt độ cao, làm cho quá trình nguy hiểm.
Chiết xuất ultrasonically hỗ trợ của ancaloit từ thuốc lá có thể được chạy bằng cách sử dụng nước hoặc dung môi nhẹ trong một quá trình nhanh chóng của một vài phút. Ultrasonically chiết xuất ancaloit như nicotin từ thuốc lá được phát hành trong một thủ tục nhanh chóng và hiệu quả cao, trong đó cung cấp cho sản lượng cao của một giải nén phổ đầy đủ (có chứa nicotin, nornicotine, chlorogenic acid (5-caffeoylquinic axit), axit caffeic và scopoletin, solanesol vv).

Siêu âm khai thác thuốc lá

Khai thác hỗ trợ siêu âm (UAE) là một phương pháp chiết xuất nhanh, hiệu quả, và thuận tiện, dựa trên việc áp dụng điện-siêu âm. Sóng siêu âm cường độ cao tạo ra chuyển động vi nhanh và cavitation âm thanh trong các hệ thống rắn-lỏng (ví dụ vật liệu ăn chay trong dung môi, ví dụ như lá thuốc lá trong ethanol), dẫn đến tăng khối lượng cũng như một quá trình khai thác tăng tốc. So với các kỹ thuật khai thác tiên tiến khác như khai thác chất lỏng siêu tới hạn và chiết xuất ion-cặp, khai thác ultrasonically hỗ trợ là đáng kể nhiều kinh tế, môi trường thân thiện, an toàn hơn và dễ sử dụng hơn. Do đó, siêu âm khai thác là kỹ thuật khai thác ưa thích để giải phóng các hợp chất hoạt tính sinh học từ thực vật.
Kết quả khai thác bằng siêu âm trong một chiết xuất phổ rộng, có chứa nicotin, đó là alkaloid chính của thuốc lá với 94 – 98% tổng hàm lượng alkaloid, cũng như các ancaloit nornicotin, anabasine, anatabine, cotinine và myosmine.

Khai thác bằng siêu âm được sử dụng rộng rãi để sản xuất các chất chiết ra từ thực vật như CBD từ cần sa và cây gai dầu. Ultrasonication là hiệu quả cao và nhanh chóng.

Siêu âm khai thác của Botanicals như CBD từ Cannabis

Hielscher Ultrasonics ' SonoStation là một thiết lập siêu âm dễ sử dụng cho quy mô sản xuất. (Click vào để phóng to!)

Trạm SonoStation – một hệ thống siêu âm với 2x ultrasonicators 2kW, Khuấy bể và bơm – là một hệ thống thân thiện với người dùng để khai thác.

Yêu cầu thông tin
Lưu ý của chúng tôi Chính sách bảo mật.


Chất chiết xuất từ thuốc lá Full Spectrum với Sonication

Alkaloids như nicotin và nornicotin, axit chlorogenic, phenolics, solanesol và các hợp chất hoạt tính sinh học khác có thể được nhanh chóng, hiệu quả và an toàn cô lập bằng cách sử dụng siêu âm khai thác. Việc khai thác thuốc lá thông thường liên quan đến việc sử dụng các dung môi độc hại như heptan ở nhiệt độ cao, biến quá trình chiết xuất thành một thủ thuật nguy hiểm. Toàn bộ quá trình khai thác thông thường mất khoảng 24h và do đó rất tốn thời gian.
Khai thác siêu âm có thể được thực hiện như khai thác nước lạnh hoặc sử dụng dung môi nhẹ như ethanol hoặc hỗn hợp nước ethanol ở nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ hơi cao. Các sonication mất một vài phút, mà biến chiết xuất thành một thủ tục nhanh chóng. Hơn nữa, sử dụng nước hoặc dung môi nhẹ, quá trình này hoàn toàn an toàn và thuận tiện.
Các lá thuốc lá cạn kiệt ultrasonically được tách ra từ các hợp chất chiết xuất trong dung môi. Các chất chiết xuất siêu âm tạo ra đầy đủ chứa các alkaloid nicotin chính cũng như các alkaloid thứ cấp hoặc nhỏ như anabasine hoặc 3-(2-piperidinyl) pyridine, anatabine hoặc 3-(2-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridyl) pyridine, cotinine hoặc 1- methyl-5-(3-pyridyl) -2-pyrrolidinone), 2, 3 '-dipyridyl hoặc isonicoteine, N-formylnornicotin hoặc 2-(3-pyridyl) pyrrolidinecarbaldehyde, myosmine hoặc 3-(1-pyrrolin-2-YL) pyridine, nornicotin hoặc 3-(pyrrolidin-2-YL) pyridine, và beta-nicotyrine or 3-(1-methylpyrrol-2-yl)pyridine. The content of these alkaloids varies depending on tobacco species and tobacco products. While nicotine is the primary alkaloid with 94–98% of the total alkaloid content, nornicotine and anatabine are the two most abundant secondary alkaloids, each accounting for approx. 2% to 6% of the total alkaloid content of tobacco.

Benefits of Ultrasonic Tobacco Extraction:

 • Higher Yield
 • High Quality
 • Rapid Extraction
 • Mild, Non-thermal Process
 • Water or Solvent
 • Simple & Safe Operation
Ultrasonic tobacco extraction with the ultrasonicator UP400St (400W) and the probe S24d20L2 for higher nicotine yields in shorter processing time. Ultrasonic tobacco extraction can be run with mild solvents and is thereby an green, environmental-friendly method.

Ultrasonic extractor UP400ST for the extraction of nicotine from tobacco leaves

Choose from a Broad Selection of Solvents

Using ultrasonic extraction, you can select from various solvents, including water, alcohol, ethanol, methanol, ethanol-water mixtures or strong solvents such as heptane or hexane. All of the former named solvents have been already successfully tested and shown to be effective for the isolation of bioactive compounds such as alkaloids, terpenoids, phenolics and solanesol from tobacco plant materials. Sonication can be used in solvent-free cold-water extraction (e.g. to prepare organic extracts) or can be combined with a solvent of your choice.
Learn more about solvents for the ultrasonic extraction from botanicals!

Hielscher ultrasonicator UP400St with sonotrode S24d22L2 for extraction of nicotine and harmala from tobacco leaves.

Ultrasonic processor UP400St (400 watts) for the extraction of alkaloids such as nicotine and harmala from tobacco leaves.

High-Performance Ultrasound Extractors

UIP4000hdT (4kW) ultrasonic processor for the extraction of pectins in an industrial inline process.Hielscher’s ultrasonic equipment is a commonly extraction tool for the isolation of bioactive compounds from botanicals. Supplying ultrasonic extractors for all process scales, Hielscher is able to recommend you the most suitable ultrasonic system for your needs. Starting with compact, yet powerful lab systems for analysis and feasibility testing, Hielscher offers the full range from lab and pilot plant ultrasonicators up to fully industrial ultrasound reactors. Offering the full band width of ultrasonic processors, Hielscher has the ideal setup for your extraction process. Depending on your process volume and goal, ultrasonic extraction can be performed in batch or continuous flow mode. Manifold accessories such as sonotrodes, booster horns, flow cells and reactors allow to equip the ultrasonic processor to fulfil the process targets ideally.
Hielscher’s ultrasonic processors can be precisely controlled and process data are automatically recorded on the integrated SD-card of our digital ultrasonic systems. The reliable control over the process parameters ensure a consistently high product quality. The automatic data recording of the process parameters allow for an easy process standardization and the fulfilment of Good Manufacturing Practices (GMP).
The robustness of Hielscher’s ultrasonic equipment allows for 24/7 operation at heavy duty and in demanding environments. Easy and safe operation as well as low maintenance make Hielscher’s ultrasonic systems the reliable work horse in your production.

The table below gives you an indication of the approximate processing capacity of our ultrasonicators:

Batch Volume Flow Rate Recommended Devices
0.5 to 1.5mL n.a. VialTweeter
1 to 500mL 10 to 200mL/min UP100H
10 to 2000mL 20 to 400mL/min UP200Ht, UP400St
0.1 to 20L 0.2 to 4L/min UIP2000hdT
10 to 100L 2 to 10L/min UIP4000
n.a. 10 to 100L/min UIP16000
n.a. larger cluster of UIP16000

Contact us now for further information! Our well-trained staff will be glad to discuss your extraction process with you!

Contact Us! / Ask Us!

Ask for more information

Please use the form below, if you wish to request additional information about ultrasonic homogenization. We will be glad to offer you an ultrasonic system meeting your requirements.

Please note our privacy policy.


Hielscher Ultrasonics manufactures high-performance ultrasonicators for sonochemical applications.

High-power ultrasonic processors from lab to pilot and industrial scale.

The industrial ultrasonicator UIP2000hdT at a special stand

UIP2000hdT, a 2kW powerful high-performance ultrasonicatorFacts Worth Knowing

Why is Ultrasonic Extraction so Effective?

Ultrasonically-assisted extraction (UAE) is based on coupling highly intense ultrasound waves (acoustic waves) into a liquid or slurry. The acoustic waves create alternating high pressure / low pressure cycles, which result in the phenomenon of acoustic cavitation. The phenomenon of ultrasonic or acoustic cavitation is characterized by extreme, locally confined conditions of very high pressures, temperatures and shear forces. In proximity of the imploding cavitation bubbles, temperatures of up to 5000K, pressures of 1000 atmosphere, heating-cooling rate above 1010 K/s and liquids jets with up to 280m/s velocity, which appear as very high shear force and turbulences in the cavitational zone, can be measured. The combination of these factors (pressure, heat, shear and turbulence) disrupt cells (lysis) and intensify mass transfer during the extraction process. Thereby, the liquid-solid extraction of phytoconstituents from plant cells is promoted. The ultrasonic extraction technique is widely applied for the successful and efficient extraction of flavonoids, polysaccharides, alkaloids, phytosterols, polyphenols, and pigments from plants.

Ultrasonic disruptors are used for extractions from phyto sources (e.g. plants, algae, fungi)

Ultrasonic extraction from plant cells: the microscopic transverse section (TS) shows the mechanism of actions during ultrasonic extraction from cells (magnification 2000x) [resource: Vilkhu et al. 2011]

Tobacco

Various plants in the Nicotiana genus and the Solanaceae (nightshade) family are known as tobacco plants. Besides being the commonly used term for the plant, tobacco describes also the products prepared from the cured leaves of the tobacco plant. Whilst Nicotiana tabacum is the main crop use for tobacco and nicotine production, there are over 70 plant species of tobacco. N. tabacum is the dominant species used for tobacco products, however the more potent variant N. rustica can be found around the world and is used for.
Tobacco contains the stimulant alkaloid nicotine as well as harmala alkaloids. Dried and cured tobacco leaves are mainly used for smoking in cigarettes, cigars, pipes, shishas as well as e-cigarettes, e-cigars, e-pipes and vaporizers. Alternatively, they can be consumed as snuff, chewing tobacco, dipping tobacco and snus.

The tobacco plant family contains various (sub-)species, which exhibit different alkaloid and flavour profiles.
Oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) is a species of tobacco grown mainly in Turkey, Greece, and neighboring areas, which is used for the commercial production of cigarettes, cigars and chewing tobacco. It has a strong characteristic flavor, is relatively low in nicotine and high in reducing sugars, acids, and volatile flavor oil, which gives the tobacco products an intense aroma.

There are 67 natural species of tobacco known. Below the most common species are listed:

 • Nicotiana acuminata (Graham) Hook. – manyflower tobacco
 • Nicotiana africana Merxm.
 • Nicotiana alata Link & Otto – winged tobacco, jasmine tobacco, tanbaku (Persian)
 • Nicotiana attenuata Torrey ex S. Watson – coyote tobacco
 • Nicotiana benthamiana Domin
 • Nicotiana clevelandii A. Gray
 • Nicotiana glauca Graham – tree tobacco, Brazilian tree tobacco, shrub tobacco, mustard tree
 • Nicotiana glutinosa L.
 • Nicotiana langsdorffii Weinm.
 • Nicotiana longiflora Cav.
 • Nicotiana occidentalis H.-M. Wheeler
 • Nicotiana obtusifolia M. Martens & Galeotti – desert tobacco, punche, “tabaquillo”
 • Nicotiana otophora Griseb.
 • Nicotiana plumbaginifolia Viv.
 • Nicotiana quadrivalvis Pursh
 • Nicotiana rustica L. – Aztec tobacco, mapacho
 • Nicotiana suaveolens Lehm. – Australian tobacco
 • Nicotiana sylvestris Speg. & Comes – South American tobacco, woodland tobacco
 • Nicotiana tabacum L. – commercial tobacco grown for the production of cigarettes, cigars, chewing tobacco, etc.
 • Nicotiana tomentosiformis Goodsp.

The three species below are man-made hybrids:

 • Nicotiana × didepta N. debneyi × N. tabacum
 • Nicotiana × digluta N. glutinosa × N. tabacum
 • Nicotiana × sanderae Hort. ex Wats. N. alata × N. forgetiana

Types of Tobacco
The curing and subsequent aging process of tobacco leaves induces a slow oxidation and degradation of the present carotenoids in tobacco leaf. Due to the oxidation, certain compounds in the tobacco leaves are synthesized, which result in sweet hay, tea, rose oil, or fruity aromatic flavors, which contribute to the “smoothness” of the smoke. Starches are converted into sugars, which subsequently glycate proteins, and are oxidized into advanced glycation endproducts (AGEs). This is a caramelization process that also gives the smoke its flavor.
The preparation and curing method of tobacco influences its final aroma characteristics. Curing can be achieved by air-, fire-, flue-, and sun-curing. For example, flue-cured tobacco (e.g. from France) contains only low levels of alkaloids, whilst air-cured Burley tobacco (e.g. sourced from Guatemala) is known for its high content of alkaloids.