Utrašonska tema: "Šta je Sonohemija?"

Sonohemija je primena ultrazvuka na hemijske reakcije i procese. Soniranost se koristi za intenziviranje hemijskih reakcija kao što su sinteza i katalikzis. Kada su intenzivni Ultrazvučni talasi parovi u tečnosti, dolazi do pojave akustične kavitacije. Ultrasonični Kavitacija poboljšava masovni transfer izmedju retanata, ubrzava reakciju i/ili dozvoljava promenu na putu.
Saznajte više o Hielscher ultrasonovoj laboratoriji i industrijskim uređajima i načinu na koji se koriste u industriji sonohemijski procesi!

Ultrasoniranost je veoma efikasna tehnika za promovisanje ruta Sol-gel.

12 stranica o ovoj temi se prikazuje:

Zahtjev za više informacija

Ako niste pronašli ono što ste tražili, kontaktirajte nas!

Molimo vas da zabeležite naše Правила о приватности.