Υπερήχους για ASTM D5621 ηχητική διατμητική σταθερότητα των υδραυλικών υγρών

Η πρότυπη μέθοδος δοκιμής ASTM D5621 περιγράφει τον ηχητικό έλεγχο σταθερότητας διάτμησης των υδραυλικών υγρών και των ιξοστοιχείων τους στους 40°C και 100°C, αντίστοιχα. Προκειμένου να δοκιμαστεί και να προσδιοριστεί η σταθερότητα του ιξώδους των υδραυλικών υγρών υπό κουρά, απαιτείται αξιόπιστη μέθοδος δοκιμής. Το ASTM D5621 είναι ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο για την αξιολόγηση της σταθερότητας διατμήσεων των υδραυλικών ρευστών χρησιμοποιώντας τις υπερηχητικές δυνάμεις κουράς.

Υπερηχητική δοκιμή σταθερότητας κουράς των υδραυλικών ρευστών που χρησιμοποιούν ASTM D5621

Το ASTM D5621 είναι ένα αυτόνομο πρωτόκολλο για τον προσδιορισμό της απώλειας ιξώδους των υδραυλικών υγρών κάτω από ηχητική ψαλίδι. Ως εκ τούτου, οι υπερηχητικές δυνάμεις κουράς εφαρμόζονται σε δείγματα υδραυλικού υγρού για την αξιολόγηση της σταθερότητας της κουράς. Ιδανικό για πολυμερή που περιέχει υδραυλικά έλαια και λιπαντικό κινητήρα.
Εξαιρετικά ηχητική συσκευή διάτμησης UP400St (24kHz, 400W) για απώλεια ιξώδους και δοκιμή σταθερότητας ιξώδους σύμφωνα με το ASTM D5621.Σκοπό: Τα υδραυλικά υγρά (ειδικά λιπαντικά), τα λιπαντικά κινητήρων, τα υγρά μετάδοσης για αυτοκίνητα, τα υγρά τρακτέρ και άλλα υγρά μετάδοσης ισχύος εκτίθενται σε δυνάμεις διατμητικής μηχανής διαφόρων βαθμών κατά τη συνήθη λειτουργία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στο ιξώδες και επακόλουθη μείωση της απόδοσης. Προκειμένου να βελτιωθεί ο δείκτης ιξώδους των υδραυλικών υγρών, προστίθενται πολυμερή (π.χ. πολυμερή χτένας) σε τέτοια υδραυλικά υγρά. Η δοκιμή ASTM D5621 εξετάζει τις αλλαγές ιξώδους στα υγρά που περιέχουν πολυμερή που εκτίθενται σε υπερηχογραφικές δυνάμεις κουράς, τις λεγόμενες ηχητικές δονήσεις κουράς.
Εφαρμογή: Στόχος του τυποποιημένου πρωτοκόλλου ASTM D5621 είναι να προσδιοριστεί το ιξώδες του δείγματος υπό πίεση κλίσης. Αυτή η δοκιμή είναι σχετική με τα υδραυλικά ρευστά δεδομένου ότι τα υδραυλικά ρευστά ως ρευστά μετάδοσης δύναμης εκτίθενται στη κουρά. Η συμπεριφορά τους υπό ορισμένες συνθήκες διάτουρης πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε να επιλέγεται η κατάλληλη ποιότητα υδραυλικού υγρού για τη χρήση σε συγκεκριμένα μηχανήματα και κινητήρες.
Διαδικασία: Προσδιορίζεται το αρχικό ιξώδες του υδραυλικού υγρού. Στη συνέχεια, το δείγμα τοποθετείται στο ποτήρι ζέσεως δοκιμής, μετριάζεται στη θερμοκρασία δοκιμής και υποβάλλεται σε επεξεργασία με υπερηχητικό δονητή (π.χ. ηχητική διάταξη κουρέας) για τον καθορισμένο χρόνο δοκιμής. Στη συνέχεια, μετράται το ιξώδες του δείγματος με υπερήχους. Η έκθεση απαριθμεί το αρχικό ιξώδες, το τελικό ιξώδες και το ποσοστό αλλαγής του ιξώδους στα κεντρί.

Αίτηση για πληροφορίες
Σημειώστε τις Πολιτική Απορρήτου.


Υπερηχητική συσκευή διάτμησης για ASTM D5621 ηχητική σταθερότητα διάτμησης υδραυλικών υγρών

Υπερηχητικό σύστημα κουράς UP400St (24kHz, 400W) για ASTM D5621 ηχητική σταθερότητα κουράς των υδραυλικών ρευστών

Εξοπλισμός για την τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής ASTM D5621 για τη sonic σταθερότητα κουράς των υδραυλικών ρευστών

Για την εκτέλεση της διαδικασίας που περιγράφεται και τυποποιείται στο πρωτόκολλο ASTM D5621, απαιτείται καθορισμένος εξοπλισμός.

 • Υπερ-κατεργασία με υπερήχους: συσκευή υπερηχογραφικής κουράς τύπου καθετήρα με σταθερή συχνότητα και υπερηχητική κόρνα (γνωστή και ως καθετήρας ή sonotrode). Μια τυπική συσκευή υπερήχων που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή ASTM D2603 είναι η UP400St (24kHz, 400W) με υπερηχητικό καθετήρα (κέρατο / sonotrode) S24d22.
 • Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ομοιόμορφες επιδόσεις και τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, συνιστάται ο ακόλουθος βοηθητικός εξοπλισμός:

 • Νερό / λουτρό πάγου: Υδατόλουτρο ψύξης ή λουτρό πάγου ικανό να διατηρεί θερμοκρασία σακακιού 0°C.
 • αισθητήρας θερμοκρασίας όπως PT100 (περιλαμβάνονται με τις συσκευές υπερήχων UP400ST)
 • Ποτήρι ζέσεως Γκρίφιν 50mL, κατασκευασμένο από βοροσιλικό γυαλί.
 • Περίβλημα ήχου (προαιρετικό): Ένα κουτί προστασίας ήχου (π.χ. κουτί προστασίας ήχου SPB-L για UP400St) για να περικλείει το υπερηχητικό κέρατο για να μειώσει τη στάθμη θορύβου που παράγεται από τη συσκευή ηχητικής κουρέας.
 • Βισκόμετρο: Κάθε βισκόμετρο και λουτρό που πληροί τις απαιτήσεις της μεθόδου δοκιμής D445 είναι επαρκή.

Ηχητική δοκιμή κουράς σύμφωνα με το ASTM D6080

“Το σύστημα ταξινόμησης ιξώδους για υδραυλικά υγρά ορίζεται στο ASTM D6080. Το σύστημα ταξινόμησης D6080 χρησιμοποιεί την πρότυπη μέθοδο δοκιμής ASTM D5621 για τη σταθερότητα διατμητικής κοπής Sonic του υδραυλικού ρευστού, που αναφέρεται στη συνέχεια ως ηχητική δοκιμή κουράς, ως βάση για τον καθορισμό του βαθμού ιξώδους των πολυσχιδών υδραυλικών ρευστών (ASTM D5621). Στη διαδικασία D5621, το λάδι που περιέχει πολυμερές ακτινοβολείται με ηχητικό ταλαντωτή για 40 λεπτά. Η αποικοδόμηση του πολυμερούς με την ηχητική μέθοδο είναι το αποτέλεσμα του ενεργειακού σχηματισμού κενών και της κατάρρευσης μέσα στο υγρό, όπως μπορεί να συμβεί υπό συνθήκες σπηλαίωσης υγρών. Αυτή η μέθοδος για τον προσδιορισμό της μόνιμης απώλειας ιξώδους έχει βρεθεί ότι προκαλεί αλλαγές ιξώδους παρόμοιες με αυτές που παρατηρούνται στις εφαρμογές αντλίας πτερυγίου, εργαλείων και εμβόλων. Έχουν επίσης αναφερθεί συσχετισμοί με ογκομετρική απόδοση της αντλίας. Τα υγρά υψηλής περιεκτικότητας σε VI που παρουσίασαν λιγότερο μόνιμη απώλεια ιξώδους στη δοκιμή ηχητικής ιξώδους παρείχαν βελτιωμένη ογκομετρική απόδοση της αντλίας.” (Μιχαήλ κ.ά., 2018).
Ο Michael et al. (2018) διαπίστωσε επίσης ότι για τη συγκεκριμένη έρευνα, οι δοκιμές ηχητικής ιξώδους μέσω της μεθόδου ASTM D5621 συσχετίστηκαν καλύτερα με τις μετρήσεις ιξώδους στο τέλος της δοκιμής.

Γιατί Hielscher Ultra-Sonicators για δοκιμές ευστάθειας κουράς σύμφωνα με το ASTM D5621;

Ψηφιακή οθόνη της υπερηχητικής συσκευής κουράς UP400St (σταθερή συχνότητα 24kHz) για αξιόπιστη λειτουργίαHielscher υπέρηχοι παρέχει υψηλής απόδοσης υπερήχων διατμητική συσκευή για δοκιμές σταθερότητας διατμήσεων σύμφωνα με ASTM D5621 και ASTM D2603. Με μια σταθερή συχνότητα, αξιόπιστη υπερηχητική δύναμη κουράς, hielscher οι υπερηχητικές συσκευές κουράς είναι ιδανικές για την αξιολόγηση σταθερότητας κουράς των υδραυλικών ρευστών. Hielscher ultrasonicators είναι εξοπλισμένα με έξυπνο λογισμικό και ρυθμίσεις, οι οποίες επιτρέπουν εξελιγμένες δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM. Το μενού είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω ψηφιακής οθόνης αφής ή τηλεχειριστηρίου προγράμματος περιήγησης. Ενώ η συχνότητα είναι σταθερή, η οποία είναι σημαντική για αξιόπιστα αποτελέσματα κατεργασίας με υπερήχους και πρότυπα ASTM, το πλάτος μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια σε μια επιθυμητή πρόσκρουση εγκεφαλικού επεισοδίου.
Η βαθμονόμηση των υπερήχων Hielscher είναι απλή και μπορεί να γίνει γρήγορα και εύκολα μέσω του εξελιγμένου μενού. Όλοι οι ψηφιακοί υπερήχοι είναι εξοπλισμένοι με pluggable αισθητήρα θερμοκρασίας, ο οποίος καταγράφει συνεχώς τη θερμοκρασία του δείγματος και το μεταδίδει πίσω στη γεννήτρια υπερήχων, όπου όλα τα σημαντικά δεδομένα κατεργασίας με υπερήχους, όπως το πλάτος, ο χρόνος κατεργασίας με υπερήχους και η διάρκεια, η θερμοκρασία και η πίεση (όταν τοποθετείται αισθητήρας πίεσης) καταγράφονται αυτόματα σε μια ενσωματωμένη κάρτα SD. Αυτά τα έξυπνα χαρακτηριστικά επιτρέπουν αξιόπιστες και αναπαραγώγιμες υπερηχητικές δοκιμές διατμητικής κουρέας και καθιστούν τη λειτουργία φιλική προς το χρήστη και ασφαλή.
Hielscher συσκευές υπερήχων για δοκιμές σταθερότητας διάτμησης συμμορφώνονται τόσο με τα πρότυπα ASTM D-5621 και ASTM D-2603.

Hielscher Υπέρηχοι για ASTM D5621 Χαρακτηριστικό δοκιμής ιξώδους ιξώδους:

 • σταθερό πλάτος
 • έξυπνο λογισμικό
 • ψηφιακή, έγχρωμη οθόνη αφής
 • Έξυπνες ρυθμίσεις
 • διαισθητικό μενού
 • αυτόματη καταγραφή δεδομένων στην κάρτα SD
 • ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας
 • ακριβής έλεγχος
 • εύκολος να βαθμονομήσει
 • επαναλήψιμα αποτελέσματα

Το UP400St έχει σταθερή συχνότητα 24kHz και έτσι συμμορφώνεται με το ASTM D5621. Μια τυπική ρύθμιση για τη δοκιμή ASTM D5621 είναι το υπερηχητικό σύστημα κουρέματος UP400ST με καθετήρα (κέρατο / sonotrode) S24d22.

Επικοινωνήστε μαζί μας! / Ρωτήστε μας!

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα υπερηχητικά συστήματα διατμητικής κουρέωσης, τις εφαρμογές και τις τιμές του ASTM D5621. Θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας τις απαιτήσεις δοκιμών ASTM και να σας προσφέρουμε μια υπερσύγχρονη συσκευή κουρέας που πληροί τις απαιτήσεις σας!

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Πολιτική Απορρήτου.


 

Εφαρμογές του ASTM D5621

 • Βιομηχανία Πέτρου
 • Επιστήμη υλικών
 • Ποιοτικός έλεγχος
 • Ερευνα & Ανάπτυξη

Διάφορα μεγέθη ανιχνευτών ή κέρατων για το υπερηχητικό σύστημα διάτμησης UP400St, το οποίο συμμορφώνεται με την τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής ASTM D5621 για τη sonic σταθερότητα κουράς των υδραυλικών ρευστών

Διάφοροι τύποι sonotrodes (ανιχνευτές/κέρατα) για τη ηχητική συσκευή κουράς UP400St, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής ASTM D5621 για την ηχητική σταθερότητα κουράς των υδραυλικών ρευστών

Λογοτεχνία / ΑναφορέςΓεγονότα που αξίζει να γνωρίζουμε

Ιδιότητες ιξώδους των υδραυλικών υγρών και λιπαντικών

Τα υλικά χαρακτηριστικά των υγρών και συνεκτικών λιπαντικών περιγράφονται από δεδομένα, τα οποία προσδιορίζονται κυρίως μέσω τυποποιημένων πρωτοκόλλων δοκιμής.
Υπάρχουν δύο κύριες παράμετροι ελέγχου για λιπαντικά:

 • Αξία ελέγχου: Με την εξέταση των φρέσκων λιπαντικών, οι διαδικασίες παραγωγής και παράδοσης μπορούν να ελεγχθούν. Μια συνεχής παρακολούθηση των όγκων πλήρωσης λαδιού κατά τη λειτουργία (δοκιμή χρησιμοποιημένων ελαίων) επιτρέπει την άμεση δράση (αλλαγή λαδιού) πριν η φθορά του λαδιού βλάψει το μηχάνημα (καταδικάζοντας τα όρια).
 • Τιμή καταλληλότητας: Οι τιμές καταλληλότητας αξιολογούν τα λιπαντικά για τη χρήση και τη συμβατότητά τους με συγκεκριμένα μηχανήματα.

Ορισμός λιπαντικών και υδραυλικών ελαίων

Τα λιπαντικά είναι υγρά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν – ανεξαρτησία της φύσης του – για να αποβάλει τη θερμότητα και να φορέσει τα συντρίμμια, να παρέχει τα πρόσθετα στην επαφή, να διαβιβάσει τη δύναμη, να προστατεύσει, ή/και να σφραγίσει.
Διαβάστε περισσότερα για το πώς η υπερήχους μπορεί να βελτιώσει την παραγωγή λιπαντικών ελαίων υψηλής απόδοσης!
Τα υδραυλικά έλαια ή τα υδραυλικά υγρά είναι ένας σημαντικός τύπος ελαίων ή λιπαντικών (λιπαντικών), τα οποία χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ως λεγόμενα βιομηχανικά έλαια.
Το υδραυλικό λάδι είναι ένας συγκεκριμένος τύπος λιπαντικού. Αυτό σημαίνει ότι ένα υδραυλικό λάδι δεν είναι μόνο ένα λιπαντικό, ένα υδραυλικό λάδι είναι επίσης το μέσο με το οποίο μεταφέρεται η ισχύς σε όλο το υδραυλικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι είναι λιπαντικό και ταυτόχρονα μέσο μεταφοράς ενέργειας. Για να είναι ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο λιπαντικό, τα υδραυλικά έλαια πρέπει να παρουσιάζουν διάφορες ιδιότητες, οι οποίες είναι συγκρίσιμες ή παρόμοιες με άλλα λιπαντικά. Αυτές οι ιδιότητες υλικών περιλαμβάνουν: αφρίζοντας ιδιότητες αντοχής και απαέρωσης (απελευθέρωση αέρα), σταθερότητα έναντι θερμικής, οξειδωτικής και υδρολυτικής αποικοδόμησης, απόδοση κατά της φθοράς, δυνατότητα φιλτραρίσματος, ικανότητα απο-γαλακτωματοποίησης, αναστολή σκουριάς και διάβρωσης και ορισμένες ιδιότητες ιξώδους όσον αφορά την επίδρασή της στο πάχος του φιλμ.
Τα υδραυλικά έλαια ή τα υδραυλικά υγρά διακρίνονται σε:

 • Υδραυλικά υγρά με βάση το ορυκτέλαιο
 • Συνθετικά υγρά πίεσης
 • Πυρίμαχα υδραυλικά υγρά

Ορισμός της μονάδας CGS Εκατονταετείς

Το κινηματικό ιξώδες μετράται συχνά στα centistokes μονάδων CGS (cSt), το οποίο ισοδυναμεί με 0.01 stokes (ST). Στόουκς (σύμβολο: St) και centiStokes (σύμβολο: cSt) είναι μονάδες CGS. Ένα centistokes (cSt) ισοδυναμεί με 0.01 stokes (ST). Ένα centiStoke ισοδυναμεί με ένα τετραγωνικό εκατοστό ανά δευτερόλεπτο (cm2/s–1). Ένα stokes είναι ίσο με το ιξώδες σε ισορροπία διαιρούμενο με την πυκνότητα του υγρού σε γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό (g/cm–3).


Υψηλής απόδοσης υπερήχους! Η γκάμα προϊόντων hielscher καλύπτει όλο το φάσμα από το συμπαγές εργαστήριο υπερήχων πάνω από πάγκο-κορυφαίες μονάδες σε πλήρως βιομηχανικά συστήματα υπερήχων.

Hielscher υπέρηχοι κατασκευάζει υψηλής απόδοσης υπερήχων ομογενοποιητές από Εργαστήριο προς την βιομηχανικό μέγεθος.


Θα χαρούμε να συζητήσουμε τη διαδικασία σας.

Ας έρθουμε σε επαφή.