NGƯỜI BIOMAN – Siêu âm cho tiêu hóa sinh khối

  • Năng lượng được sản xuất từ biogas là một trong những nguồn tài nguyên tái tạo quan trọng nhất và được điều hòa bởi một nguồn cung cấp chất nền và các vật liệu phế thải tương thích với việc sử dụng có trách nhiệm các vùng đất có thể canh tác, và sản xuất thức ăn và thức ăn an toàn.
  • BIOMAN là một dự án do EU tài trợ cho việc điều tra một số chiến lược và công nghệ xử lý tiền thể chất và enzyme cho các nhà máy khí sinh học.
  • Điện siêu âm là một phương pháp đã được chứng minh để cải thiện việc tiêu hóa sinh khối và do đó để tăng năng suất biogas đáng kể.
Sonication là một điều trị trước khi chứng minh để cải thiện việc tiêu hóa sinh khối

Sản xuất biogas với vòng lặp reinjection

NGƯỜI BIOMAN

Vật liệu phế thải sinh học như phân và dư lượng nông nghiệp cung cấp một nguồn tài nguyên dồi dào cho việc sản xuất, ở châu Âu và trên toàn thế giới. Tuy nhiên, như những chất nền có chứa một số lượng cao của các sợi (5-80% nội dung khô) với một tiềm năng mêtan thấp, những lợi ích kinh tế cho các hoạt động của một nhà máy khí sinh học thường quá thấp để được tiết kiệm lợi nhuận do năng suất biogas thấp mỗi tấn. Để cải thiện năng suất sinh học, tiền phương (ví dụ như cơ khí, nhiệt, hóa học và sinh học) đã được hiển thị có lợi (Angelidaki & Ahring, 2000; Uellendahl et al., 2007). Trong dự án Bioman, một khái niệm điều trị cho Re-Injection Loop được điều tra với mục tiêu để tăng năng suất sinh học trên một tấn khối lượng chất thải, với một tiên quyết rằng những lợi ích của việc điều trị vượt quá chi phí hoạt động để đảm bảo kinh tế Bền vững.
BIOMAN sẽ cho một loạt các DNVVN phát triển các chiến lược vật lý và enzyme trước khi điều trị và công nghệ cho các nhà máy khí sinh học. Điều này sẽ cho phép các thành viên Consortium của SME để mang lại giải pháp hoàn chỉnh cho thị trường và cho phép các ngành nông nghiệp để chạy các nhà máy sinh học trực tiếp trên phân gia súc và rơm.

Các vòng lặp Reinjection

"The Re-Injection Loop" ́ là sản xuất khí sinh học từ chất nền năng lượng thiếu thận trọng với nội dung cao lignocellulose bằng cách kết hợp một loạt các phương pháp điều trị cơ học và enzym, xem hình 1. Giảm kích thước, âm thanh cực và phương pháp điều trị enzym là công nghệ để được sử dụng trong Re-Injection Loop và sẽ được áp dụng trên trước khi tiêu hóa và khử khí sinh học trước tuần hoàn vào lò phản ứng biogas và trọng tâm chính là tổng thể kinh tế bền vững ( Uellendahl et al. 2013).

Xác nhận

BIOMAN được tài trợ bởi chương trình khung thứ bảy của liên minh châu Âu được quản lý bởi Rea – Cơ quan nghiên cứu hành: (FP7/2007-2013) theo thỏa thuận cấp N0 FP7-SME-2012, 315664, “NGƯỜI BIOMAN”.

Liên hệ chúng tôi! / Hỏi chúng tôi!

Bitte beachten Sie Unsere Làng datenschutzerklärung.


Liên hệ / Yêu cầu Thêm Thông tin

Nói chuyện với chúng tôi về các yêu cầu xử lý của bạn. Chúng tôi sẽ giới thiệu các thiết lập và xử lý các thông số phù hợp nhất cho dự án của bạn.Văn học / Tài liệu tham khảo

  • ^ Uellendahl, H., Njoku, S.I., Kragelund, C., Ottosen, L., Ruiz, B. (2013). Thúc đẩy nền kinh tế của các nhà máy biogas dựa trên phân bón. Kỷ yếu của hội nghị chuyên đề tiêu hóa kỵ khí quốc tế tại BiogasWorld 2013, tháng 4 23-25, Berlin.
  • Angelidaki, I. và Ahring, B. K. (2000): phương pháp để tăng tiềm năng sinh học từ các vấn đề hữu cơ ngoan đạo chứa trong phân. Khoa học nước & Công nghệ, 41 (3): 189-194.
  • Uellendahl, H., Mladenovska, Z. và Ahring, B.K. (2007): quá trình oxy hóa ướt của phân bón và tinh chất thô: đặc điểm bề mặt ảnh hưởng đến hiệu quả tiền xử lý để tăng năng suất sinh học của phân. Kỷ yếu 11 Đại hội thế giới về tiêu hóa kỵ khí, 23-27 tháng chín, 2007, Brisbane, Úc.

Sự kiện đáng biết

Biogas bao gồm một hỗn hợp của các loại khí khác nhau được sản xuất bởi sự phân hủy của chất hữu cơ trong sự vắng mặt của oxy. Các thành phần chính của khí sinh học là mêtan (CH4) và carbon dioxide (CO2). Biogas có thể được sản xuất từ nguyên liệu như chất thải nông nghiệp, phân bón, chất thải đô thị, vật liệu thực vật, nước thải, chất thải màu xanh lá cây hoặc chất thải thực phẩm. Nó là một nguồn năng lượng tái tạo và trong nhiều trường hợp tác một carbon rất nhỏ dấu chân.
Kể từ khi methane, hydro, và cacbon monoxide (CO) có thể được đốt cháy hoặc ôxi hóa bằng ôxy, biogas được sử dụng như một nguồn năng lượng tái tạo. Năng lượng này chủ yếu được sử dụng làm nhiên liệu và cho mục đích sưởi ấm hoặc nó được chuyển đổi qua động cơ khí thành điện và nhiệt.