Фрагментація альфа-синуклеїну за допомогою ультразвукового пристрою VialTweeter

α-синуклеїнові фібрили і стрічки фрагментуються в наукових дослідженнях для створення менших фрагментів фібрил або навіть окремих білкових молекул, які можна легше проаналізувати за допомогою різних експериментальних методів. VialTweeter Sonicator є одним з найбільш часто використовуваних ультразвукових апаратів для ефективної та надійної фрагментації альфа-синуклеїну.

α-Синуклеїн в дослідженнях

VialTweeter для одночасного використання декількох зразків для фрагментації альфа-синуклеїнових фібрил при абсолютно однакових умовах.Альфа-синуклеїнові фібрили - це білкові агрегати, які тісно пов'язані з нейродегенеративними розладами, такими як хвороба Паркінсона та певні форми деменції, включаючи деменцію з тілами Леві. Дослідження, зосереджені на альфа-синуклеїнових фібрилах, спрямовані на розуміння їх ролі в прогресуванні захворювання та розробку потенційних терапевтичних втручань. Розщеплюючи альфа-синуклеїнові фібрили на більш дрібні фрагменти, дослідники можуть досліджувати їх специфічні особливості будови. Наприклад, фрагментація альфа-синуклеїнових фібрил дозволяє дослідникам досліджувати їх взаємодію з іншими молекулами, такими як білки, ліпіди або невеликі молекули. Виробляючи менші фрагменти, місця зв'язування та спорідненість цих взаємодіючих партнерів можуть бути досліджені більш ефективно. Менші α-Syn фрібрили та стрічки також можуть демонструвати змінену токсичність та біохімічні ефекти. Тому надійна та ефективна техніка фрагментації, яка дає відтворювані результати при швидкій та простій обробці зразків, має вирішальне значення.
Ультразвукова альфа-синхронна фрагментація: Ультразвуковий пристрій VialTweeter - це встановлена ультразвукова система підготовки зразків, яка обробляє до 10 флаконів одночасно в абсолютно однакових умовах. Програмовані налаштування дозволяють проводити просте і швидке повторне виконання одних і тих же експериментів, що дає високонадійні і відтворювані результати при фрагментації фібрил альфа-синуклеїну.

Запит інформації
Зверніть увагу на наші Політика конфіденційності.


VialTweeter Sonicator є одним з найбільш часто використовуваних ультразвукових апаратів для ефективної та надійної фрагментації альфа-синуклеїну.

Ультразвуковий пристрій VialTweeter для одночасної ультразвукової фрагментації декількох зразків альфа-синуклеїну.

 

VialTweeter є унікальною ультразвуковою системою для одночасного сокації до 10 флаконів під точно такими ж умовами без перехресного забруднення.

UP200St з Віальтвч для Сонкації закритих флаконів

Мініатюра відео

α-Synuclein Sample Preparation за допомогою звукогенератора

Один підхід до вивчення альфа-синуклеїнових фібрил передбачає їх вилучення та фрагментацію за допомогою таких методів, як ультразвукова обробка. Ультразвукова обробка - це процес, який використовує високоінтенсивні, низькочастотні ультразвукові хвилі для порушення та розщеплення білкових агрегатів, що призводить до вивільнення менших фібрил або окремих білкових молекул. Sonicator VialTweeter є широко використовуваним пристроєм у дослідженнях, пов'язаних з α-синуклеїном, для цієї мети.

Численні дослідження описують точні протоколи підготовки зразків ультразвукової обробки альфа-синуклеїнових фібрил, які використовують Hielscher VialTweeter для ефективної та надійної фрагментації α-синуклеїнових фібрил. Фрагментуючи фібрили ультразвуково, дослідники можуть проаналізувати отримані продукти та вивчити їх структуру, токсичність та взаємодію з іншими молекулами. Це дослідження дає важливе уявлення про механізми, що лежать в основі нейродегенерації, і потенційно визначає нові терапевтичні цілі. Добре зарекомендували себе протоколи ультразвукової обробки α-синуклеїнів, що використовують ультразвуковий пристрій VialTweeter, дозволяють отримати надійні та відтворювані результати.

Верхні зображення: нефрагментовані альфа-синуклеїнові фібрили
Нижчі зображення: Ультразвуково фрагментовані альфа-синуклеїнові фібрили за допомогою ультразвукового пристрою VialTweeter
(дослідження та зображення: ©Dieriks et al., 2022)

Ультразвукова фрагментація α-синуклеїнових фібрил – Протоколи

Оскільки численні дослідники використовують ультразвуковий апарат VialTweeter як бажану техніку фрагментації для отримання однорідних фрагментів α-синуклеїнових фібрил, встановлені протоколи легко доступні. Нижче ви можете знайти кілька зразкових протоколів фрагментації.
 

 
Підготовка насіння ClearTau: Фібрили ClearTau були розведені до 10 мкМ в dH2O і ультразвуковою обробкою з амплітудою 70% протягом 50 с з циклом 1 s ON 1 s OFF в трубці за допомогою ультразвукового апарату UP200St з VialTweeter. Для насіння була характерна електронна мікроскопія.
Вимірювання флуоресценції ThS: Фібрили ClearTau були розведені до 2,5 мкМ в dH2O і ультразвуковою обробкою з амплітудою 70% протягом 50 с з циклом 1 с ON 1 s OFF в трубці за допомогою UP200St з VialTweeter. В якості контролю використовувався повнорозмірний мономер тау 4R2N 2, 5 мкМ. До реакції 100 мкл було додано 100 мкл ThS (10 мкМ), отримавши кінцеву концентрацію білка 1,25 мкМ. Одноразова точкова флуоресценція ThS була виміряна за допомогою 96 добре прозорих нижніх пластин, встановлених в мікропланшетному зчитувачі FLUOstar Omega з порушенням при 445 нм і випромінюванням при 485 нм.
(пор. Лиморенко та ін., 2023)
 
Рівномірна довжина α-синуклеїну за допомогою ультразвукової обробки: Неоднорідність довжини α-син фібрил і стрічок була зменшена ультразвуком протягом 20 хв на льоду в 2-мл трубках Еппендорфа в VialTweeter, встановленому при 75% амплітуді, 0,5 с імпульсів.
(пор. Буссе та ін., 2013)
 
Проведено контроль якості людських рекомбінантних мономерних WT або S129A a-Syn та фібрилярних поліморф, які вони генерують, а також a-Syn 1–110. Згодом фібрилярні поліморфи були фрагментовані ультразвуком протягом 20 хв у трубках Eppendorf 2-мл у ультразвуковому апараті VialTweeter для генерації фібрилярних частинок із середнім розміром 42-52 нм, які підходять для ендоцитозу.
(пор. Шрівастава та ін., 2020)
 

Ультарсонічна фрагментація є дуже надійним та ефективним методом рівномірної фрагментації альфа-синуклеїнових фібрил та стрічок. VialTweeter є одним з найбільш часто використовуваних ультразвукових пристроїв для фрагментації α-syn.

Характеристика п'яти фібрилярних α-син поліморфів. (A) Показані трансмісійні електронні мікрофотографії негативно забарвлених фібрилярних поліморфів α-Syn фібрил, стрічок, фібрил-91, фібрил-65 та фібрил-110 до (верхня смуга) та після фрагментації за допомогою VialTweeter (нижня смуга). (B) Показано розподіл довжин фрагментованих фібрилярних поліморфів. Вказано кількість (n) фібрилярних збірок, з яких були отримані гістограми.
(дослідження та зображення: Шрівастава та ін., 2020)

 
Фібрили α-Syn були фрагментовані ультразвуком протягом 20 хв у 2 мл трубках Eppendorf у VialTweeter для генерації фібрилярних частинок із середнім розміром 42-52 нм за оцінкою аналізу TEM.
(пор. Негріні та ін., 2022)
 
Ресуспендовані фібрили91 (в PBS) були фрагментовані перед додаванням до клітинних культур ультразвуком протягом 20 хв у трубках Eppendorf 2 мл за допомогою ультразвукового пристрою Vial Tweeter, аліцитованого, спалаху, замороженого в рідкому азоті і зберігається до використання при -80 ̊C.
(пор. Vajhøj et al., 2021)
 

Sonicator UIP400MTP для фрагментації альфа-синуклеїнових фібрил у багатосвердловинних пластинах.

Sonicator UIP400MTP для фрагментації альфа-синуклеїнових фібрил у багатосвердловинних пластинах.

Sonicator UIP400MTP для фрагментації альфа-синуклеїнових фібрил у багатосвердловинних пластинах.

VialTweeter і лабораторні ультразвукові апарати для фрагментації α-Syn

VialTweeter з трубками Eppendorf об'ємом 2,0 мл для надійної фрагментації фібрили альфа-синуклеїнуHielscher Ultrasonics є всесвітньо визнаним провідним виробником передових ультразвукових апаратів. Наші ультразвукові апарати, яким довіряють і зарекомендували себе у великих дослідницьких лабораторіях по всьому світу, пропонують неперевершену якість і продуктивність для ваших критичних експериментів.
З Hielscher VialTweeter та будь-яким іншим звуковим апаратом Hielscher ви відчуєте неперевершений комфорт користувача, оскільки вони продумано розроблені для відтворюваних результатів, простоти використання та безперебійної роботи. Завдяки функціям автоматичного запису даних ви можете зосередитися на своїх дослідженнях, тоді як наші ультразвукові апарати ретельно записують важливі дані для відтворюваності та точності.
Досягайте послідовних і відтворюваних результатів з упевненістю!
Наші ультразвукові апарати розроблені та виготовлені в Німеччині. Німецька точність та найвища інженерна якість забезпечують надійну та точну підготовку зразків, таку фрагментацію альфа-синуклеїнових фібрил кожного разу. Більше не турбуйтеся про суперечливі результати - наша ультразвукова технологія гарантує, що ваші дослідження залишаються на передньому краї наукового прогресу.
Але і це ще не все! Наше прагнення до досконалості виходить за рамки нашої продукції. Ми пишаємося нашим винятковим обслуговуванням клієнтів, надаючи експертну підтримку для вирішення будь-яких запитів або проблем, які у вас можуть виникнути. Наша спеціальна команда тут, щоб допомогти вам на кожному кроці вашої дослідницької подорожі, гарантуючи, що ви отримаєте максимальну віддачу від наших ультразвукових апаратів.
Виберіть інновації, надійність та винятковий досвід користувача - виберіть наші лабораторні ультразвукові апарати, такі як VialTweeter для фрагментації альфа-синуклеїнових фібрил. Скористайтеся вже встановленими протоколами та поповніть ряди провідних дослідників, які довіряють нашій технології для своїх критичних досліджень. Підніміть свої дослідження та досліджуйте нові рубежі в дослідженнях деменції та нейродегенеративних захворювань за допомогою наших найсучасніших ультразвукових апаратів.

Чому Hielscher Ultrasonics?

 • висока ефективність
 • Нові технології
 • надійність & надійність
 • Відтворюваність
 • Регульоване, точне управління процесом
 • для будь-якого обсягу
 • Інтелектуальне програмне забезпечення
 • інтелектуальні функції (наприклад, програмовані, протокольовані дані, дистанційне керування)
 • Легко і безпечно працювати
 • Низькі витрати
 • CIP (чистий на місці)

 

Цей підручник пояснює, який тип ультразвукового апарату найкраще підходить для ваших завдань підготовки зразків, таких як лізис, порушення клітин, ізоляція білків, фрагментація ДНК та РНК у лабораторіях, аналіз та дослідження. Виберіть ідеальний тип ультразвукового апарату для вашої програми, обсягу зразка, номера зразка та пропускної здатності. Hielscher Ultrasonics має ідеальний ультразвуковий гомогенізатор для вас!

Як знайти ідеальний ультразвуковий пристрій для порушення клітин та вилучення білка в науці та аналізі

Мініатюра відео

 

Дизайн, виробництво та консалтинг – Якість виробництва Німеччини

Hielscher ультраакукатори добре відомі своїми найвищими стандартами якості та дизайну. Надійність і проста експлуатація дозволяють плавно інтегрувати наші ультразвукові апарати в промислові об'єкти. Грубі умови та вимогливе середовище легко обробляються ультразвуковими апаратами Hielscher.

Hielscher Ultrasonics є сертифікованою компанією ISO і приділяє особливу увагу високопродуктивним ультразвуковим апаратам, що відрізняються найсучаснішими технологіями та зручністю у використанні. Звичайно, ультразвукові апарати Hielscher відповідають вимогам CE та відповідають вимогам UL, CSA та RoHs.
 
У таблиці нижче наведено приблизну потужність обробки наших ультразвукових апаратів лабораторного розміру:
 

Рекомендовані пристрої пакетний Обсяг швидкість потоку
(УІП400МТП) мульти-колодязні / мікротитерні пластини застосовується
Ультразвукова чаша CupHorn для флаконів або мензурки застосовується
GDmini2 Ультразвуковий мікропотоковий реактор застосовується
VialTweeter 0.5 до 1.5мл застосовується
UP100H Від 1 до 500мл Від 10 до 200мл / хв
UP200Ht, UP400St Від 10 до 2000мл Від 20 до 400мл / хв

Зв'яжіться з нами! / Запитати нас!

Запитайте більше інформації

Будь ласка, використовуйте форму нижче, щоб отримати додаткову інформацію про VialTweeter та інші ультразвукові пристрої, фрагментацію альфа-синуклеїну, протоколи та ціни. Ми будемо раді обговорити з вами ваш процес і запропонувати вам ультразвуковий пристрій, який відповідає вашим вимогам до підготовки зразків!

Будь ласка, зверніть увагу на наші Політика конфіденційності.


 

На відео показана ультразвукова система підготовки зразків UIP400MTP, яка дозволяє забезпечити надійну підготовку зразків будь-яких стандартних багатопрофільної пластини з використанням ультразвуку високої інтенсивності. Типові застосування UIP400MTP включають клітинний лізик, ДНК, РНК та зсув хроматину, а також екстракцію білка.

Ультраакукатор UIP400MTP для багато свердловинної ультразвукової обробки плит

Мініатюра відео

Запит інформації
Зверніть увагу на наші Політика конфіденційності.


MultiSampleSonicator VialTweeter може вмістити до 10 менших флаконів і до 5 великих пробірок

The VialTweeter зазвичай використовується для фрагментації альфа-синуклеїнової фібрили як етапу преаналітичної підготовки зразкаЛітература/довідники


Високопродуктивний ультразвук! Асортимент продукції Hielscher охоплює весь спектр від компактного лабораторного ультраакулятора над лавками до повнопромислових ультразвукових систем.

Hielscher Ультразвук виробляє високоемоціивні ультразвукові гомогенізатори з Лабораторія до промислових розмірів.


Ми будемо раді обговорити ваш процес.

Давайте зв'яжемося.