Ultraljudsassisterad extraktion

Ultraljudsassisterad extraktion är en mycket effektiv och lättanvänd metod för extraktion av bioaktiva föreningar från växter. Denna extraktionsteknik är känd för sin effektivitet och förmågan att bevara integriteten hos bioaktiva föreningar under extraktion. Ultraljudsassisterad extraktion utnyttjar den mekaniska energin hos ultraljudsvågor för att underlätta extraktionen av värdefulla komponenter från växtmatriser, en process som inte bara är snabb utan också ger bättre avkastning jämfört med traditionella extraktionsmetoder.

Kärnan i ultraljudsassisterad extraktion

Ultraljudsassisterad extraktion är en icke-termisk extraktionsmetod som bevarar värmekänsliga föreningar. Den använder den mekaniska energin hos ultraljudsvågor för att generera kavitationsbubblor i en uppslamning eller pasta av botaniskt material. Implosionerna av dessa mikrobubblor genererar intensivt lokalt högt tryck och starka skjuvkrafter, vilket stör cellväggarna och förbättrar massöverföringen av lösta ämnen till lösningsmedlet. Denna mekanism möjliggör effektiv extraktion av bioaktiva föreningar, inklusive antioxidanter, eteriska oljor, fenolföreningar och flavonoider, under mildare förhållanden och på betydligt kortare tid än konventionella metoder.

Hielscher ultraljudsenheter: Förbättra extraktionseffektiviteten

Hielscher Ultrasonics specialiserar sig på utveckling och tillverkning av högpresterande ultraljudssystem för många applikationer, inklusive ultraljudsassisterad extraktion. Hielscher Ultrasonics är ledande inom utvecklingen av högpresterande, högeffektiva ultraljudssystem. Hielscher sonikatorer är avgörande för att säkerställa konsistensen och kvaliteten på de extraherade föreningarna, vilket gör Hielscher till ett pålitligt val för både forskning och kommersiella ändamål. Hielscher ultraljudsenheter är utformade för att ge exakt kontroll över ultraljudsparametrarna, vilket möjliggör optimering av extraktionsprocesser för maximalt utbyte och kvalitet. Användningen av Hielscher ultraljudsprocessorer och flödesceller i ultraljudsassisterad extraktion kännetecknas av dess mångsidighet, skalning från laboratorie- till industriella extraktionsapplikationer med lätthet.

Jämförelse av utsugseffektivitet

Jämförelse av utsugseffektivitet

Hielscher sonik för ultraljudsassisterad extraktion av bioaktiva föreningar

Ultraljudsassisterad extraktion (omrörd sats)

Botanisk extraktion: En primär tillämpning av ultraljudsassisterad extraktion

En av de främsta fördelarna med ultraljudsassisterad extraktion är dess mångsidighet. Tillämpningen av Hielscher sonikatorer har varit särskilt fördelaktig inom botanisk extraktion, där den används för att extrahera eteriska oljor, flavonoider, fenolföreningar och andra bioaktiva ämnen från växtmaterial. Effektiviteten hos Hielscher ultraljudsprocessorer säkerställer ett högre utbyte av extrakt med förbättrad kvalitet, jämfört med konventionella extraktionsmetoder. Ultraljudsassisterad extraktion kräver lägre temperaturer och kortare extraktionstider, vilket inte bara minskar energiförbrukningen utan också minimerar lösningsmedelsavfallet som genereras under processen. Dessutom understryker denna extraktionsmetods förmåga att fungera effektivt med en mängd olika lösningsmedel, inklusive vatten och etanol, som är säkrare för både mänsklig konsumtion och miljön, dess position som en miljövänlig extraktionsteknik.

I denna presentation introducerar vi dig till tillverkning av botaniska extrakt. Vi förklarar utmaningarna med att producera högkvalitativa botaniska extrakt och hur en ultraljudsbehandling kan hjälpa dig att övervinna dessa utmaningar. Denna presentation visar hur ultraljud utvinning fungerar. Du kommer att lära dig, vilka fördelar du kan förvänta dig med hjälp av en ultraljudsbehandling för extraktion och hur du kan genomföra en ultraljud extractor i din extrakt produktion.

Ultraljud botanisk utvinning - Hur man använder sonicators för att extrahera botaniska föreningar

Video miniatyr

Informationsförfrågan
Notera vår Integritetspolicy.


Typiska botaniska ämnen extraherade genom ultraljudsassisterad extraktion

Nedan hittar du en lista över vanliga växter som extraheras med hjälp av Hielscher sonikatorer. Klicka på länkarna för mer detaljerad information!

Operationell excellens med Hielscher-teknik

Hielscher ultraljudssystem utmärker sig för sin robusthet, skalbarhet och användarvänlighet, vilket gör dem till oumbärliga verktyg i både forsknings- och industriella miljöer. Hielscher flödescellsreaktorer, i synnerhet, är konstruerade för att underlätta kontinuerlig bearbetning, vilket förbättrar genomströmningen och effektiviteten av ultraljudsassisterade extraktionsprocesser.

Vi vill gärna diskutera dina extraktionsbehov

Ultraljudsassisterad extraktion representerar ett betydande framsteg inom extraktionstekniken. Dess förmåga att effektivt extrahera bioaktiva föreningar, i kombination med anpassningsförmågan till olika växter och skalbarhet för industriella tillämpningar, positionerar Hielscher ultraljud extraktorer som en nyckelspelare i naturliga produkter extraktion.
Använd formuläret nedan för att kontakta oss och för att beskriva dina extraktionsbehov.

Be om mer information

Använd formuläret nedan om du vill begära ytterligare information om ultraljud homogenisering. Vi ska vara glada att kunna erbjuda dig ett ultraljud system som uppfyller dina krav.

Observera att våra Integritetspolicy.


Kombination: Ultraljudsassisterad och enzymatisk extraktion

Kombinationen av ultraljudsassisterad extraktion med enzymatiska tekniker kan utnyttja styrkorna hos båda metoderna. Det är särskilt fördelaktigt för att extrahera värdefulla föreningar från komplexa växtmatriser. Denna synergi härrör från förmågan att störa cellväggar via kavitation, vilket förbättrar substrattillgängligheten för enzymer, vilket i sin tur underlättar nedbrytningen av komplexa molekyler som cellulosa och pektin.
Ett integrerat tillvägagångssätt kan avsevärt förbättra extraktionseffektiviteten och avkastningen avsevärt, eftersom ultraljudsförbehandlingen markant förbättrar penetrationen av enzymer och därmed påskyndar extraktionsprocessen. En sådan kombination är skonsam och bevarar de bioaktiva föreningarna på grund av de milda förhållanden som gynnas av enzymatiska reaktioner, som undviker nedbrytning av termiskt känsliga molekyler.
Dessutom är denna synergistiska metod ekonomiskt fördelaktig. Den ökade extraktionseffektiviteten och utbytet som uppnås genom att kombinera ultraljudsassisterad extraktion med enzymatisk extraktion kan leda till betydande minskningar av produktionskostnaderna.Vanliga frågor om ultraljudsassisterad extraktion

Hur lång tid tar ultraljudsassisterad extraktion?

Vanligtvis kan ultraljudsassisterad extraktion avsevärt minska extraktionstiden, ofta slutföra processer på några sekunder till flera minuter, en skarp kontrast till traditionella metoder som kan ta flera timmar till dagar.

Vad är en ultraljudsextraktionsmaskin?

En ultraljudsextraktionsmaskin är en anordning som använder ultraljudsenergi för att underlätta extraktion av föreningar från olika matriser. Den fungerar genom att avge högfrekventa ljudvågor som genererar kavitation i extraktionslösningsmedlet.

Hur påverkar ultraljud extraktionen?

Ultraljud förbättrar extraktionen genom att generera kavitation, vilket leder till cellväggsstörningar, förbättrad massöverföring och ökad lösningsmedelspenetration i växtmatrisen.

Vilka är fördelarna med ultraljudsassisterad extraktion?

Fördelarna inkluderar ökad extraktionseffektivitet, minskad användning av lösningsmedel, lägre energiförbrukning och kortare extraktionstider, i linje med principerna för grön kemi.

Vilka är för- och nackdelarna med ultraljud?

Fördelarna inkluderar dess icke-termiska natur, skalbarhet och mångsidighet i olika applikationer. Även om potentiella nackdelar med att använda ultraljudsassisterad extraktionsteknik kan inkludera den initiala investeringen i utrustning, uppvägs dessa initiala kostnader snabbt av de betydande fördelarna. Noterbart är att den förbättrade avkastningen och den ökade bearbetningskapaciteten direkt bidrar till högre intäktsströmmar. Dessutom bidrar de driftskostnadsbesparingar som uppnås genom effektivare processer och minskad användning av lösningsmedel i hög grad till att kompensera för de initiala kostnaderna, vilket utgör ett övertygande ekonomiskt argument för införandet av denna teknik.


Vidare läsning

Vi diskuterar gärna din process.

Låt oss komma i kontakt.