Peptidna sinteza je učinila efikasnim korišćenje sonication

Solid Phase Peptide Synthesis (SPPS) je uobičajena metoda za sintezu peptida. Ultrazvučnost je pouzdan alat za intenziviranje čvrste faze sinteze peptida što rezultira većim prinosima, poboljšanom čistoćom, bez rase i značajno ubrzanom brzinom reakcije. Hielscher Ultrasonics nudi razna ultrazvučna rešenja za sintezu peptida, dekolte i rastvaranje.

Ultrazvučna peptidna sinteza

Ultrazvuka se već široko primenjuje kao intenziviranje metoda u organskoj sintezi i dobro je poznata po svojim prednostima kao što su drastično smanjena vremena reakcije, veći prinosi, manje nusproiza, pokretanje staza, koje nisu mogle da se ostvare na druge načine, i/ili bolja selektornost. Velike prednosti se takođe mogu dobiti, kada je sonication u paru sa reakcijama peptidne sinteze. Rezultati istraživanja su pokazali da ultrasonično potpomognuta sinteza peptida postiže optimizovani prinos peptida sa visokom čistoćom, bez rase u kratkom vremenu reakcije.

Prednosti ultrazvučne peptidne sinteze

 • Visoki prinosi peptida
 • Znatno brža sinteza
 • Veća čistoća peptida
 • Nema trkačke izacije
 • Paralelna sinteza raznih peptida
 • Linearna skalabilna na bilo koji volumen

Захтев за информације
Obratite pažnju na naše Правила о приватности.


Ultrazvučni cuphorn za ujednačenu soniciju nekoliko reaktorskih posuda, npr. za poboljšanu sintezu peptida.

Ultrazvučni cuphorn za ujednačenu soniciju nekoliko reaktorskih posuda za poboljšanu sintezu peptida.

Šematsko predstavljanje Sinteze peptidne faze Merifilda, koja se može intenzivirati sonikacijom.

Grafika koja demonstrira Merrifield čvrstu fazu peptidne sinteze. Ultrazvuka se koristi za promovisanje i poboljšanje reakcije sinteze kao i za dekolte sintetisanih peptida iz smole.
Grafika: ©Conejos-Sanchez et al., 2014)

Solidna faza Peptide sinteze poboljšana ultrazvukom

Solid Phase Peptide Synthesis (SPPS) je hemijska reakcija koja omogućava montažu peptidnog lanca kroz uzastopne reakcije derivata aminokiseline na nerešivu poroznu podršku. Međutim, tradicionalna sinteza peptida u čvrstoj fazi je relativno neefikasan i spor proces. Stoga je ultrazvučno intezifikacija sinteze peptida veoma cenjeno sredstvo za efikasniju i brziju sintezu peptida.
Silva et al. (2021) compared "classical" fluorenylmethoxycarbonyl (Fmoc)-solid phase peptide synthesis (SPPS) with ultrasound (US)-assisted SPPS based on the preparation of three peptides, naime, fibroblast faktor rasta receptor 3(FGFR3)specifični peptid Pep1 (VSPPLTLGQLLS-NH2) i roman peptidi Pep2 (RQMATADEA-NH2) i Pep3 (AAVALLPAVLLAPRQMATADEA-NH2).
SPPS uz pomoć SAD doveo je do 14 puta (Pep1) i 4 puta smanjenja vremena (Pep2) u peptidnom saboru u poređenju sa "klasičnim" metodom. Zanimljivo je da je SPPS uz pomoć ultrazvuka doneo Pep1 u većoj čistoći (82 odsto) od "klasičnog" SPPS-a (73 odsto). Značajno smanjenje vremena u kombinaciji sa visokom sirovom peptidnom čistoćom dovelo je do toga da istraživački tim primeni SPPS uz pomoć SAD na veliki peptid Pep3, koji prikazuje veliki broj hidrofobnih aminokiselina i homooligo-sekvenci. Izvanredno, sinteza ovog peptida od 25 mer je dostigla u roku od manje od 6 sati (347 min) u umerenoj čistoći (oko 49%).

Ultrazvučna sinteza čvrste faze peptida (US-SPPS) je efikasnost tehnike sinteze peptida koja sprečava trkačku sintezu.

Brža sinteza peptida putem čvrste faze sinteze peptida pomoću ultrazvučne agitacije.
(Studija i analiza: Wołczaski et al., 2019)

Merlino et al. (2019) je takođe sproveo sveobuhvatnu studiju ultrazvučnih efekata na sintezu čvrste faze peptida na Fmoc-u, koja je omogućila sintezu različitih biološki aktivnih peptida (do 44-mer), uz zavidnu uštedu materijala i vremena reakcije. Oni su pokazali da ultrazvučnost nije pogoršala reakcije glavne strane i poboljšala sintezu peptida obdarenih “teške sekvence”, svrstava ultrasonično promovisanu sintezu peptida (US-SPPS) među trenutne visokoefikasne peptidne sintetičke strategije.

Dostupnost sistema visokih performansi za ultrazvučnu (soničnu) sintezu peptida omogućava značajno poboljšanu stopu sinteze i povećanje čistoće sirovih proizvoda. (cf. Wołczaski et al., 2019)

Ultrazvučna sinteza peptida daje visoke prinose peptida sa visokom čistoćom, dok se trka sprečava.

Istraga rase. Poređenje značajne 1H NMR spektra modela peptida sintetisalo se ručno koristeći klasičan pristup na sobnoj temperaturi vs ultrazvučnom metodu na povišenoj temperaturi. Hemijski pomaci His and Cys α-protons i metilen grupe Acm (levi paneli), ɣ-metil protoni Val (desni paneli) pokazuju da sonicija na 70°C ne izaziva trkačku promenu.
(Studija i analiza: Wołczaski et al., 2019)

Ultrazvučni dekolte peptida

Posle čvrste faze sinteze peptida (SPPS), sintetisani peptidi moraju da se odagnaju od polimernih smola. Ovaj korak je poznat i kao deprotekcija. Kada se uporedi uobičajeno drhtanje i ultrazvuka za peptidni dekolte iz smole, metoda tresanja zahteva aproks. 1 sat, dok ultrazvučni dekolte može da se postigne za 15 do 20 min. Ultrazvučni peptidni dekolte možete naneti na dekolte zaštićenih aminokiselina i peptida povezanih sa polistiranskim smolama preko benzylic ester veza.

Ultrazvučni dekolte je brza i pouzdana tehnika za razdvajanje sintetisanih peptida od polistrenske smole.

Ultrazvučni dekolte peptida od polistirenske smole daje visoke prinose peptida u visokoj čistoći, bez rase, u okviru brzog postupka.
(study and graphic: ©Anuradha and Ravindranath, 1995)

Ultrasonično agitovan reaktor za poboljšanu sintezu peptida.

Ultrasonično agitovan reaktor za poboljšanu i ubrzanu sintezu peptida. Na slici se vidi ultrazvučni UP200St u promešanom staklenom reaktoru.

Захтев за информације
Obratite pažnju na naše Правила о приватности.


Ultrazvučnici visokih performansi za Peptidnu sintezu
Hielscher Ultrasonics nudi razna ultrazvučna rešenja za direktnu i indirektnu soniaciju. Moćni i precizno kontrolišući ultrazvučni procesori snabdevaju tačno pravu količinu ultrazvučne energije posudi za reakciju. Bilo da koristite špriceve, cevi, višestruke ploče ili staklene reaktore kao posudu za sintezu, Hielscher Ultrasonics nudi najpogodniji ultrazvučni za vašu primenu peptida.

Hielscher ultrazvučni sistemi su idealni za sintezu

 • prilagođeni peptidi
 • proizvodnja peptida velikih razmera
 • peptidne biblioteke

Mnoge sinteze peptida se izvode u špricevama (npr. prženim špricevima). Hielscherov ultrazvučni agitator špriceva sonicira rastvor peptida koji probija ultrazvučne talase kroz zid špriceva u tečnost. Ultrazvučni agitator špriceva je jedno od najpopularnijih ultrazvučnih rešenja za ultrasonično potpomognute sinteze peptida.
Ultrazvučni cuphorn je pogodno sredstvo za soniciju do 5 reaktorskih posuda, dok VialTweeter može da drži do deset cevi za reakciju plus dodatnih pet većih posuda putem pribora za stege.
Za druge tipove reaktora kao što su Merrifield ili Kamysz solid-phase reaktor i drugi polipropilen ili borosilicate posude / reaktori, Hielscher nudi prilagođene stege ultrazvučnih sistema za indirektnu sonikuaciju.
Za čvrstu fazu sinteze peptida u multiwell / mikrotiter pločama, UIP400MTP je idealan uređaj. Ultrazvučna kavitacija je indirektno ravnomerno povezana sa brojnim uzorcima bunara za superiorni masovni prenos i sintezu reakcije. Pogledajte video ispod da biste videli UIP400MTP u akciji!
Naravno, veći razdeljeni stakleni reaktori, npr. za sintezu u fazi rastvora, mogu se lako opremiti ultrazvučnim sondama (a.k.a. sonotrodima ili ultrazvučnim rogovima) bilo koje veličine.

Prednosti Hielscher ultrazvuka za Peptide Sintezu

 • razni tipovi ultrazvuka
 • direktna i indirektna sonicija
 • kontrola preciznog intenziteta
 • precizno upravljanje temperaturnim
 • kontinuirani ili pulsirajući ultrazvuk
 • pametne funkcije, programski uređaji
 • Dostupno za bilo koji volumen
 • Линеарна скалабилност
UIP400MTP ultrazvučni homogenizer može da sonicira više bunarske ploče i mikro-titrajuće ploče za ćelijsku lizu, fragmentaciju DNK, raspršivanje ili homogenizaciju.

UIP400MTP za višestepenu sonikuaciju

Video sličica

Контактирајте нас! / Питајте нас!

Traži više informacija

Koristite donji obrazac da biste zatražili dodatne informacije o Ultrason, procesorima, aplikacijama i ceni. Biće nam drago da razgovaramo o vašem procesu sa vama i da vam ponudimo ultrasonični sistem koji ispunjava vaše zahteve!

Molimo vas da zabeležite naše Правила о приватности.


Ultrazvučni homogenizatori visokog šera koriste se u laboratoriji, na klupi, pilotu i industrijskoj preradi.

Hielscher Ultrasonics proizvodi ultrazvučne homogenizatore visokih performansi za mešanje aplikacija, raspršivanje, emulzifikaciju i vađenje na laboratorijskoj, pilotskoj i industrijskoj skali.Literatura/reference

Чињенице вреди знати

Peptidi

Peptidi su jedinjenja gde je više aminokiselina povezano preko obveznica, takozvanih peptidnih obveznica. Kada ste povezani složenim strukturama – obično se sastoji od 50 ili više aminokiselina, ove velike peptidne strukture se terminišu proteinima. Peptidi su suštinski građevinski blok života i ispunjavaju brojne funkcije u organizmu.

Peptidna sinteza

U organskoj hemiji, molekularnoj biologiji i životnoj nauci, sinteza peptida je proces proizvodnje peptida. Peptidi se hemijski sintetišu putem kondenzacione reakcije karboksil grupe jedne aminokiseline na amino grupu druge aminokiseline. Strategije zaštite grupa (takođe zaštitnih grupa) obično se koriste kako bi se izbegle neželjene sporedne reakcije sa različitim bočnim lancima aminokiseline.
Hemijska (in-vitro) sinteza peptida najčešće počinje spajanjem karboksil grupe dolazeće aminokiseline (C-terminus) do N-terminusa rastućeg peptidnog lanca. Nasuprot ovoj sintezi C-to-N, prirodna proteinska biosinteza dugih peptida u živim organizmima javlja se u suprotnom smeru. To znači da je u biosintezi N-terminus dolazne aminokiseline povezan sa C-terminusom lanca proteina (N-to-C).
Većina istraživačkih i razvojnih protokola za sintezu peptida zasnovana je na metodama čvrste faze, dok se metode sinteze u fazi rešavanja mogu naći u velikoj industrijskoj proizvodnji peptida.


Ultrazvuk visokih performansi! Hielscher-jev proizvodni asortiman pokriva pun spektar od kompaktnog laboratorijskog ultrazvuka preko klupa-vrhunskih jedinica do full-industrijskih ultrazvučnih sistema.

Hielscher Ultrasonics proizvodi ultrazvučne homogenizatore visokih performansi od Лаб до industrijske veličine.


Biće nam drago da razgovaramo o vašem procesu.

Hajde da stupimo u kontakt.