Poboljšana-Tropsna Katalikacija sa Sonsikom

Poboljšana sinteza-Tropsch Katalovista sa ultrazvukom: ultrasonični tretman čestica za katalizator se koristi u nekoliko namena. Ultrasonični sintezu pomaže da se stvori modifikovani ili funkcionalizovani Nano-čestice, koji imaju visoku katalittsku aktivnost. Potrošena i otrovana katalitina se lako i brzo spasavaju sa ultrasonični tretman koji uklanja neaktiviranje od katalizator. Konačno, ultrasonični deagglomeration i Disperzija rezultira Uniformnim, monopolnom raspodelom i čestica katalizator da bi se obezbedila visoka aktivna površina čestica i masovni transfer za optimalnu katalittnu konverziju.

Ultrasonični efekti na katalizator

Visokoultrazvuk električne energije je dobro poznat po svom pozitivnom uticaju na hemijske reakcije. Kada se stvara intenzivan Ultrazvučni talasi se uvode u tečnoj toplotnoj kavitaciji. Ultrasonični Kavitacija proizvodi lokalno ekstremne uslove sa veoma visokim temperaturama do 5000 m, pritisaka od oko 2.000 bankomata, kao i tečni mlazni avioni do 280 miliona/s brzine. Fenomen akustične kavitacije i njegovih efekata na hemijske procese je poznat pod pojam sonohemija.
Uobičajena primena ultrasonika je priprema heterogenih repa: ultrazvučnih Kavitacija aktivira se površinska površina, jer kavitaciona eroziona stvara neprolazne, visoko reaktivne površine. Osim toga, masovni transfer značajno se poboljšao zbog turbulentne tečnog protoka. U velikom sudaru prouzrokovano akustična Kavitacija se uklanjaju površinske oksidne čestice u prahu, što dovodi do ponovnog aktiviranja površine katalizator.

Ultrazvučna priprema za i-Tropsch Katalukove

Proces Fišer-Tropsch sadrži nekoliko hemijskih reakcija koje pretvaraju mešavinu ugljen-monoksida i hidrogena na tečni hidrokaronika. Za sintezu Fišer-Tropsch može se koristiti mnoštvo katalisovih, ali se najčešće koriste u tranzicionim metalima Cobalt, gvožđa i rusenijum. Sinteza za visoke temperature Fišer-Tropsch je sarađivao sa željeznim katalizator.
S obzirom da su Fišer-Tropsch katalitika podložni bunsu za katalizator trovanja, koje sadrže jedinjenja, ultrasonično ponovno aktiviranje je od velikog značaja da se održi potpuna kataleska aktivnost i neobuzda.

Prednosti Ultrasonove sinteze

  • Padavine ili kristalizacije
  • (Nano-) Čestice sa dobro kontrolisanom veličinom i oblikom
  • Izmenjena i funkcionalizovana svojstva površine
  • Sinteza od drogirali ili jezgra-školjke
  • Mezopornički struktuiranje

Ultrazvučna sinteza za Core-Shell Katalijoke

Core – Shell nanokonstrukcije su nanopclanovi Encapsulated i zaštićeni od strane spoljašnje školjke koja izoluje nanopčlanke i sprečava njihovo preseljenje i uključivanje u katalitičke reakcije

Pirola et Al. (2010) pripremio je za siliciju Fišerku sa sedištem u Iron-Tropsch sa visokim utovarom aktivnog metala. U njihovoj studiji je pokazano da ultrasonično potpomognuta zemlja podrice i poboljšava metalni iskaz i povećava aktivnost katalizator. Rezultati sinteze Fišer-Tropsch su nagovestili da su katalonici pripremljeni sa ultrasonijom najefikasnijom, posebno kada se ultrazvučna atmosfera izvodi ultrasonični.

UIP2000hdT-2kW ultrasonicator za tečne-čvrste procese.

УИП2000хдТ – 2kW je imao ultrasonicator da tretira Nano-čestice.

Захтев за информације
Obratite pažnju na naše Правила о приватности.


Ponovno aktiviranje ultrasonovog katalizator

Ultrasonični tretman čestica je brz i fasadni metod za regeneriranje i ponovno aktiviranje istrošenih i otrovnih kataletnih podloga. Regenerabilnost ovog katalizator omogućuje ponovno aktiviranje i ponovnu upotrebu i samim tim je ekonomski i povoljan proces u procesu zaštite životne sredine.
Ultrasonični način lečenja uklanja neaktiviranje i nečistoće od čestica katalizator, što blokira sajtove za katalitične reakcije. Ultrasonični tretman daje katalizator čestica površinskog mlazne perionice, čime se uklanjaju depozicije sa katalitično aktivnog sajta. Nakon ultrazvučnosti, aktivnost katalizator se vraća na istu učinkovitost kao i novi katalizator. Osim toga, soniranost agglomerates i pruža homogenu, jednoobraznu raspodelu čestica od mono, koja povećava površinu čestica i na taj način aktivna katalitička lokacija. Dakle, ultrasonični katalizator prinosa oporavka u regenerativnim katalekima sa visoko aktivnim površinama za poboljšanje masovnih transfera.
Ultrasonični katalizator regeneracije za mineralnu i metalno čestice, (Comment-) porozne čestice i nanokompoziti.

Visokoperformans ultrasonični sistemi za Sonohemiju

Ultrazvučni procesor UIP4000hdT, 4kW snažan ultrasonski reaktorХиелсцхер Ултрасонична терапија’ industrijski ultrasonski procesori mogu isporučiti veoma visoke amplitudes. Amplitudes od do 200 μm se može lako neprestano pokrenuti u 24/7 operaciji. Za još veće amplitudes, na raspolaganju su vam prilagođeni Ultrazvučni sonotrodes. Robusnosti u Hielscher-ovoj ultrasonovoj opremi omogućava 24/7 operacija na teškim dužima i u zahtevnim sredinama.
Naši klijenti su zadovoljni otvorenim robusnosti i pouzdanošću sistema Hielscher Ultrasonova. Instalacija u oblasti teške primene, zahtevnih okruženja i 24/7 operacija osiguravaju efikasnu i ekonomsku obradu. Ultrasonični intenzivizacija procesa smanjuje vreme obrade i ostvaruje bolje rezultate, odnosno viši kvalitet, veći prinosi, inovativne proizvode.
Табела испод показује приближни капацитет обраде наших ултразвучних уређаја:

батцх tom Проток Препоручени уређаји
0.5 до 1.5мЛ Н.А. ВиалТвеетер
1 до 500 мл 10 до 200мЛ / мин УП100Х
10 до 2000мЛ 20 до 400мЛ / мин УП200Хт, УП400Ст
0.1 до 20Л 0.2 до 4Л / мин УИП2000хдТ
10 до 100Л 2 до 10Л / мин UIP4000hdT
Н.А. 10 до 100Л / мин УИП16000
Н.А. веће кластер УИП16000

Контактирајте нас! / Питајте нас!

Traži više informacija

Molimo vas da koristite donji obrazac da biste zatražili dodatne informacije o ultrasonovoj sintezi i oporavku kataločova. Biće nam drago da razgovaramo o vašem procesu sa vama i da vam ponudimo ultrasonični sistem koji ispunjava vaše zahteve!

Molimo vas da zabeležite naše Правила о приватности.


Литература / Референце

  • Hajdu Viktória; Prekob Ádám; Muránszky Gábor; Kocserha István; Kónya Zoltán; Fiser Béla; Viskolcz Béla; Vanyorek László (2020): Catalytic activity of maghemite supported palladium catalyst in nitrobenzene hydrogenation. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 2020.
  • Pirola, C.; Bianchi, C.L.; Di Michele, A.; Diodati, P.; Boffito, D.; Ragaini, V. (2010): Ultrasound and microwave assisted synthesis of high loading Fe-supported Fischer–Tropsch catalysts. Ultrasonics Sonochemistry, Vol.17/3, 2010, 610-616.
  • Suslick, K. S.; Skrabalak, S. E. (2008): Sonocatalysis. In: Handbook of Heterogeneous Catalysis. 8, 2008, 2007–2017.
  • Suslick, K.S. (1998): Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology; 4th Ed. J. Wiley & Sons: New York, Vol. 26, 1998, 517-541.
  • Suslick, K.S.; Hyeon, T.; Fang, M.; Cichowlas, A. A. (1995): Sonochemical synthesis of nanostructured catalysts. Materials Science and Engineering A204, 1995, 186-192.Чињенице вреди знати

Prijave-Katalukovi

Kobila-Tropsch sinteza je kategorija katalitičkog procesa koji se primjenjuje u proizvodnji goriva i hemikalija u odnosu na sintezu (mešavina CO i H)2), koji može da se
izveden od prirodnog gasa, uglja ili biomasa proces Fišer-Tropsch, prelazni katalizator koji sadrzi metal, koriste se za proizvodnju ugljovodonika od samog osnovnog materijala hidrogen i ugljen-monoksida, koji može da se izvodi iz različitih resursi koji sadrže resurse kao što su ugalj, prirodni gas, biomase, pa čak i otpad.

Biće nam drago da razgovaramo o vašem procesu.

Hajde da stupimo u kontakt.