Υπερήχων Αποακετυλοίαση του Χιζάνη στην τσοσάν

Η χιτοζάνη είναι ένα βιοπολυμερές που προέρχεται από Χιέρα και έχει πολλές εφαρμογές σε φαρμακευτική, τροφή, γεωργία και βιομηχανία. Η υπερήχων αποακετυλίωση του χιζάνη στην Χιζάν εντείνει τη θεραπεία σημαντικά – που οδηγεί σε μια αποτελεσματική και γρήγορη διαδικασία με υψηλή απόδοση χιζοσάνη ανώτερης ποιότητας.

Υπερήχων παραγωγή Τσιζοσάνη

Η χιτοζάνη λαμβάνεται από την ν-αποακετυλοίαση του χιιν. Στη συμβατική αποακετυλοίαση, η χιίδα εμποτιστεί σε υδατικούς διαλύτες αλκαλίων (συνήθως 40 έως 50% (w/w) NaOH). Η διαδικασία διαβροχής απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες 100 έως 120 º C είναι πολύ χρονοβόρα, ενώ η απόδοση της χιοζάνης που λαμβάνεται ανά διαβροχή είναι χαμηλή. Η εφαρμογή των υπερήχων υψηλής ισχύος εντείνει τη διαδικασία αποακετυλίωσης του Χιίου σημαντικά και έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή απόδοση της χιοζάνης χαμηλού μοριακού βάρους σε ταχεία θεραπεία σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Υπερήχων αποακετυλοίαση αποτελέσματα στην ανώτερη-ποιότητα χιζετάνη που χρησιμοποιείται ως τρόφιμα και φαρμακευτική συστατικό, ως λίπασμα και σε πολλές άλλες βιομηχανικές εφαρμογές.
Υπερήχων θεραπεία αποτελέσματα σε ένα εξαιρετικό βαθμό ακετυλιοποίηση (DA) του χιλισμού μείωση του βαθμού της ακετυλίωσης χιαία από DA ≥ 90 να χιζοσάνη με DA ≤ 10.
Πολλές ερευνητικές μελέτες επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του υπερήχων χισε αποακετυλίωση σε χιτοζάνη. Γουάις J. et al. (2008) διαπίστωσε ότι η κατεργασία με υπερήχους βελτιώνει τη μετατροπή του χιζάνη σε Χιζάν δραστικά. Η υπερήχων θεραπεία του χιαία έρχεται με σημαντική εξοικονόμηση χρόνου μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο διεργασίας από 12-24 ώρες σε λίγες ώρες. Επιπλέον, απαιτείται λιγότερος διαλύτης για την επίτευξη πλήρους μετατροπής, η οποία μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης και διάθεσης του αναλωμένου ή μη αντιδρώσα διαλύτη, δηλαδή του συμπυκνωμένου NaOH.

Υπερήχων Αποακετυλοίαση του Χιζάνη στην τσοσάν

Η αποακετυλίωση του χιζάνη σε Χιζάν προωθείται με κατεργασία με υπερήχους

Υψηλής απόδοσης υπερήχων UIP4000hdT για βιομηχανικές εφαρμογές

UIP4000hdT – 4kW σύστημα υπερήχων ισχύος

Αίτηση για πληροφορίες
Σημειώστε τις Πολιτική Απορρήτου.


Αρχή εργασίας υπερήχων Τσοσοσάνη θεραπεία

Υψηλής ισχύος, χαμηλής συχνότητας υπερήχων (』20-26kHz) δημιουργεί ακουστική σπηλαίωση σε υγρά και πολτούς. Ο υπερηχογράφημα υψηλής ισχύος προωθεί τη μετατροπή της χιτίνης σε χιτοζάνη καθώς ο διαλύτης (π.χ., NaOH) κατακερματίζεται και διαπερνά τα στερεά σωματίδια χιτίνης, διευρύνοντας έτσι την επιφάνεια και βελτιώνοντας τη μεταφορά μάζας μεταξύ στερεάς και υγρής φάσης. Επιπλέον, οι υψηλές δυνάμεις διάτμησης της υπερηχητικής σπηλαίωσης δημιουργούν ελεύθερες ρίζες που αυξάνουν την αντιδραστικότητα του αντιδραστηρίου (π.χ. NaOH) κατά τη διάρκεια της υδρόλύξεως. Ως μη θερμική τεχνική επεξεργασίας, υπερήχηση εμποδίζει τη θερμική αποικοδόμηση που παράγουν υψηλής ποιότητας χιτοζάνη. Υπερήχων συντομεύσει τους χρόνους επεξεργασίας που απαιτούνται για την εξαγωγή χιτίνηαπό καρκινοειδή, καθώς και την απόδοση χιτίνη (και έτσι στη συνέχεια χιτοζάνη) υψηλότερης καθαρότητας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές συνθήκες επεξεργασίας. Για την παραγωγή χιτίτης και χιτοζάνης, οι υπέρηχοι έχουν έτσι τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος παραγωγής, να μειώσουν το χρόνο επεξεργασίας, να επιτρέψουν τον καλύτερο έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποβλήτων της διεργασίας.

Πλεονεκτήματα της υπερήχων Τσιτοζάνη παραγωγή

 • Υψηλότερη απόδοση Χιοσάνη
 • Ανώτερη ποιότητα
 • Μειωμένος χρόνος
 • Χαμηλότερη θερμοκρασία διεργασίας
 • Αυξημένη αποδοτικότητα
 • Εύκολος & Ασφαλής λειτουργία
 • φιλικό προς το περιβάλλον

Υπερήχων Τσιζάνης – Πρωτόκολλο

1) Προετοιμάστε τον χιτώνα:
Χρησιμοποιώντας κελύφη καβουριών ως υλικό πηγής, τα κελύφη καβουριών πρέπει να πλένονται σχολαστικά προκειμένου να αρθούν τυχόν διαλυτά οργανικά και προσκολλημένοι προσμείξεις συμπεριλαμβανομένου του χώματος και της πρωτεΐνης. Στη συνέχεια, το υλικό του κελύφους πρέπει να ξηραίνεται πλήρως (π.χ. στους 60 º C για 24h σε φούρνο). Τα αποξηραμένα κελύφη βρίσκονται στη συνέχεια στο έδαφος (π.χ. χρήση Σφυρόμυλος), αποπρωτεϊνώνονται σε αλκαλικό μέσο (π.χ. NaOH σε σκόνη από 0,125 έως 5,0 M), και απομεταλλωμένο σε οξύ (π.χ. αραιό υδροχλωρικό οξύ).
2) υπερήχων Αποακετυλοίαση
Για να τρέξει μια τυπική υπερήχων αποακετυλοίαση αντίδραση, σωματίδια βήτα-χιβίδα (0,125 mm < ρε < 0.250 mm) αιωρούνται σε υδατικό naoh 40% (w/w) σε αναλογία εύαικτου διαλύματος βήτα-χιτίνης/NaOH 1/10 (g mL-1), το εναιώρημα μεταφέρεται σε γυάλινο δοχείο διπλού τοιχώματος και είναι και υποβάλλεται σε υπερήχους με τη χρήση ενός Hielscher UP400St υπερηχητικός ομογενοποιητής. Οι ακόλουθες παράμετροι (πρβλ. Fiamingo et al. 2016) διατηρούνται σταθερά κατά την εκτέλεση μιας υπερήχων χιτορική αντίδραση αποακετυλισμού: (i) υπερήχων καθετήρα (sonοομίδη Hielscher S24d22D, διάμετρος άκρου = 22 mm); (ii) λειτουργία παλμού υπερήχων (IP = 0,5 sec); (iii) ένταση επιφάνειας υπερήχων
(I = 52,6 W cm-2), (IV) θερμοκρασία αντίδρασης (60 º C ± 1 º C), (v) χρόνος αντίδρασης (50 min), (VI) λόγος βήτα-χιβώδες βάρος/όγκος 40% (w/w) υδατικό υδροξείδιο του νατρίου (BCHt/NaOH = 1/10 g mL-1); VII) όγκος του εναιωρήματος βήτα-χιμίδα (50mL).
Η πρώτη αντίδραση προχωρά για 50min υπό συνεχή μαγνητική ανάδευση και στη συνέχεια διακόπτεται με γρήγορη ψύξη του εναιωρήματος σε 0 º C. Στη συνέχεια προστίθεται αραιό υδροχλωρικό οξύ για την επίτευξη του pH 8,5 και το δείγμα CHs1 απομονώνεται με διήθηση, πλένεται εκτενώς με αποιονισμένο νερό και ξηραίνεται σε συνθήκες περιβάλλοντος. Όταν η ίδια υπερήχων αποακετυλίωση επαναλαμβάνεται ως ένα δεύτερο βήμα στο CHs1, παράγει δείγμα CHs2.

Υπερήχων αποακετυλίωση της σιτίου να χιζετάνη

Σάρωση ηλεκτρονικών μικροσκοπίας (SEM) εικόνων σε μεγέθυνση 100 × ενός) γλάδοχου, β) με υπερήχους που αντιμετωπίζεται με υπερηχογράφημα, c) β-χιλομίνη, d) υπερήχων β-χιμίνη, και ε) χιτοζάνη (Πηγή: Πρέτο et al. 2017)

Fiamingo et al. διαπίστωσε ότι η υπερηχητική αποακετυλιοποίηση του βήτα-χιώδη παράγει αποτελεσματικά υψηλού μοριακού βάρους χιτοζάνη με χαμηλό βαθμό ακετυλιοποίηση ούτε χρησιμοποιώντας πρόσθετα ή αδρανής ατμόσφαιρα ή μακρά χρόνους αντίδρασης. Ακόμα και αν η υπερηχητική αντίδραση αποακετυλίωσης διεξάγεται υπό ηπιότερες συνθήκες – Δηλαδή χαμηλή θερμοκρασία αντίδρασης σε σύγκριση με τις πιο θερμοχημικές αποακετυλοίες. Η υπερηχητική αποακετυλιοποίηση της βήτα-χιβίδας επιτρέπει την Παρασκευή της τυχαίας αποακετυλιωμένης χιζετάνη που διαθέτει μεταβλητό βαθμό ακετυρισμού (4% ≤ DA ≤ 37%), υψηλό μέσο μοριακό βάρος (900.000 g mol-1 ≤ MW ≤ 1.200.000 g mol-1 ) και χαμηλή διασπορά (1,3 ≤ Ð ≤ 1,4) με τη διεξαγωγή τριών διαδοχικών αντιδράσεων (50 min/Step) στους 60 º C.

Hielscher υπέρηχοι κατασκευάζει υψηλής απόδοσης υπερήχων για sonochemical εφαρμογές.

Υψηλής ισχύος υπερήχων επεξεργαστές από το εργαστήριο σε πιλοτική και βιομηχανική κλίμακα.

Υψηλής απόδοσης υπερήχων συστήματα για την παραγωγή τσοσάν

UIP4000hdT-4 κιλοβάτ ισχυρό σύστημα υπερήχων για την εκχύλιση και malaxxation του έξτρα παρθένο ελαιόλαδοΟ κατακερματισμός του χιλοϊσμού και της πλάνωσης του χιϊζάνη απαιτεί ισχυρό και αξιόπιστο εξοπλισμό υπερήχων που μπορεί να παραδώσει υψηλή πλάτη, προσφέρει ακριβή δυνατότητα ελέγχου πάνω από τις παραμέτρους της διαδικασίας και μπορεί να λειτουργήσει 24/7 υπό βαρύ φόρτο και σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Hielscher υπερήχων γκάμα προϊόντων σας πάρει και τις απαιτήσεις της διαδικασίας σας καλύπτονται. Hielscher υπερήχων είναι συστήματα υψηλής απόδοσης που μπορούν να εξοπλιστούν με αξεσουάρ, όπως sonότροδες, ενισχυτές, αντιδραστήρες ή κυψέλες ροής, ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες της διαδικασίας σας με τον βέλτιστο τρόπο.
Με την ψηφιακή οθόνη χρώματος, η επιλογή για την προκαθορισμένη κατεργασία με υπερήχους τρέχει, αυτόματη εγγραφή δεδομένων σε μια ενσωματωμένη κάρτα SD, απομακρυσμένο έλεγχο του προγράμματος περιήγησης και πολλά άλλα χαρακτηριστικά, υψηλότερο έλεγχο της διαδικασίας και φιλικότητα προς το χρήστη διασφαλίζονται. Σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα και βαρύ φορτίο-φέρον ικανότητα, Hielscher συστήματα υπερήχων είναι αξιόπιστο άλογο εργασίας σας στην παραγωγή.
Ο κατακερματισμός και η αποακετυλίωση του chitin απαιτούν ισχυρό υπερηχογράφημα για την επίτευξη της στοχευμένης μετατροπής και ενός τελικού προϊόντος χιζοσάνη υψηλής ποιότητας. Ειδικά για τον κατακερματισμό των φλέδων, τα υψηλά πλάτη και οι αυξημένες πιέσεις είναι ζωτικής σημασίας. Hielscher υπέρηχοι’ Βιομηχανικοί υπερήχων επεξεργαστές παρέχουν εύκολα πολύ υψηλή πλάτη. Πλάτη έως 200 μm μπορεί να εκτελεστεί συνεχώς σε λειτουργία 24/7. Για ακόμη υψηλότερα πλάτη, προσαρμοσμένα υπερήχων sonοτροδών είναι διαθέσιμα. Η ικανότητα ισχύος των Hielscher υπερήχων συστήματα επιτρέπουν την αποτελεσματική και γρήγορη αποακετυλοίαση σε μια ασφαλή και φιλική προς το χρήστη διαδικασία.

Ο παρακάτω πίνακας σας δίνει μια ένδειξη για την κατά προσέγγιση ικανότητα επεξεργασίας των υπερήχων μας:

Μαζική ΌγκοςΡυθμός ροήςΠροτεινόμενες συσκευές
1 έως 500mL10 έως 200 ml / λεπτόUP100H
10 έως 2000mL20 έως 400mL / λεπτόUf200 ः t, UP400St
0.1 έως 20 λίτρα0.2 έως 4 λίτρα / λεπτόUIP2000hdT
10 έως 100L2 έως 10 λίτρα / λεπτόUIP4000hdT
μ.δ.10 έως 100 λίτρα / λεπτόUIP16000
μ.δ.μεγαλύτεροςσύμπλεγμα UIP16000

Επικοινωνήστε μαζί μας! / Ρωτήστε μας!

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα, εάν επιθυμείτε να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ομοιογενοποίηση με υπερήχους. Θα χαρούμε να σας προσφέρουμε ένα υπερηχητικό σύστημα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Πολιτική Απορρήτου.


Λογοτεχνία / Αναφορές

 • Μπουνού ε., Στολέρου ε., Μπρούμπου Μάστερ, Ντάριε-Νίτα Α.Ν., Μπάργκαν α., ΒΑΣΙΛ γ. (2019): Βιονανοσύνθετες ταινίες με βάση την Τσιοσάνη που παρασκευάζονται με γαλάκτωμα τεχνική για τη διατήρηση των τροφίμων. Υλικά 2019, 12 (3), 373.
 • Φιαμάγκο α., ντε Μόουρα Νταντίζικ J.A., Τρόμποτο Αγίου Δαβίδ λ., καμπάνα-Φιλχο S.P. (2016): Εκτενώς αποακετυλιωμένο υψηλό μοριακό βάρος χιζοσάνη από το πολυβήμα υπερήχων-υποβοηθούμενη αποακετυλίωση του βήτα-χιαία. Υπέρηχοι sonochemistry 32, 2016. 79 – 85.
 • Κkartannson, G., Wu, T., Ζιβανάνοβιτς, σ., Γουάις, J. (2008): μεταχημικώς υποβοηθούμενη μετατροπή του τσιζάν στη Χιοζάνη, συνεδρίαση της εθνικής ερευνητικής πρωτοβουλίας της USDA, Νέα Ορλεάνη, LA, 28 Ιουνίου.
 • Κkartannien, G., Kristbergsson, κ. Ζιβανάνοβιτς, σ., Γουάις, J. (2008): επίδραση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της αποακετυλίωσης του χιϊζίου σε χιοζάνη με υπερήχους υψηλής έντασης ως προκατεργασία, ετήσια συνάντηση του Ινστιτούτου τροφίμων τεχνολόγων, Νέα Ορλεάνη, Λος Άντζελες, 30 Ιουνίου, 95-18.
 • Κkartannys, G., Kristbergsson, K., Ζιβανάνοβιτς, σ., Γουάις, J. (2008): επίδραση του υπερήχων υψηλής έντασης για να επιταχύνει τη μετατροπή του χιϊάν σε χιζοσάνη, ετήσια συνάντηση του Ινστιτούτου τροφίμων τεχνολόγων, Νέα Ορλεάνη, LA, 30 Ιουνίου, 95-17.
 • Πρέτο M.F., καμπάνα-Φίλχο S.P., Φιαμίνγκο α., Κοσεντίνο I.C., τεσσάρι-Ζαμπέρι Ε.Κ., Abessa D.M.S., Ρομέρο A.F., Μπορίνους I.C. (2017): Γλάλακας και τα παράγωγά του ως δυνητικά βιοροφητικά για θαλάσσιο πετρέλαιο ντίζελ. Έρευνα για την περιβαλλοντική επιστήμη και τη ρύπανση (2017) 24:22932 – 22939.
 • Wijesena Α.Ν., Tissera N., Κανανγκάρα Y.Y., Lin Y., Amaratunga G.A.J., De Silva K.M.N. (2015): Μια μέθοδος για την κορυφή προς τα κάτω προετοιμασία των νανοσωματιδίων χιοσάνη και νανοινών. Πολυμερής 117 υδατανθράκων, 2015. 731 – 738.
 • Wu, T., Ζιβανάνοβιτς, σ., Χέιζ, D.G., Γουάις, J. (2008). Αποτελεσματική μείωση του μοριακού βάρους της χιτοζάνης με υπερήχους υψηλής έντασης: υποκείμενος μηχανισμός και αποτέλεσμα των παραμέτρων επεξεργασίας. Περιοδικό Γεωργίας και χημείας τροφίμων 56 (13): 5112-5119.
 • Γιαντάβ μ.; Goswami P.; Παρίκικος κ.; Κουμάρ μ.; Παρεέκ ν.; Vivekanand V. (2019): Απορρίμματα θαλασσινών: πηγή για την Παρασκευή υλικών με εμπορική απασχολησιμότητα/χιοσάνη. Ανταρκτικής και βιοεπεξεργασία 6/8, 2019.


Γεγονότα που αξίζει να γνωρίζουμε

Πώς λειτουργεί η υπερήχων Τσιίν Αποοξυλίωση;

Όταν η υψηλής ισχύος, υπερήχων χαμηλής συχνότητας (π.χ., 20-26kHz) συνδυάζεται σε ένα υγρό ή υδαρής κοπριάς, εναλλάσσεται Εναλλασσόμενοι κύκλοι υψηλής πίεσης/χαμηλής πίεσης στο υγρό που δημιουργεί συμπίεση και αραίωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εναλλασσόμενων κύκλων υψηλής πίεσης/χαμηλής πίεσης, δημιουργούνται μικρές φυσαλίδες κενού, οι οποίες αναπτύσσονται σε διάφορους κύκλους πίεσης. Στο σημείο, όταν οι φυσαλίδες κενού δεν μπορούν να απορροφήσουν περισσότερη ενέργεια, παίρνουν βίαια. Κατά την κατάρρευση αυτής της φυσαλίδων, εμφανίζονται πολύ έντονες συνθήκες σε τοπικό επίπεδο: υψηλές θερμοκρασίες έως 5000 k, πιέσεις έως και 2000 ATM, πολύ υψηλά ποσοστά θέρμανσης/ψύξης και διαφορές πίεσης εμφανίζονται. Δεδομένου ότι η δυναμική σύμπτυξη φυσαλίδων είναι ταχύτερη από τη μαζική και τη μεταφορά θερμότητας, η ενέργεια στην κατάρρευση κοιλότητα περιορίζεται σε μια πολύ μικρή ζώνη, που ονομάζεται επίσης "ζεστό σημείο". Η κατάρρευση της φούσκα σπηλαίωσης οδηγεί επίσης σε microturbulences, υγρά πίδακες έως 280 m/s ταχύτητα και προκύπτοντα δυνάμεις διάτμησης. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως υπερήχων ή ακουστική Σπηλαίωση.
Τα σταγονίδια και τα σωματίδια στο υπερήχων υγρό ωθήνονται από αυτές τις καπιταλιστικό δυνάμεις και όταν τα επιταχυνόμενο σωματίδια συγκρούονται μεταξύ τους, θρυμματίζεται από τη σύγκρουση μεταξύ των σωματιδίων. Ακουστική Σπηλαίωση είναι η αρχή εργασίας της υπερήχων άλεσης, διασποράς, γαλακτωματοποίηση και sonochemistry.
Για την αποακετυλίωση, η υψηλή ένταση υπερήχων αυξάνεται στην επιφάνεια ενεργοποιώντας την επιφάνεια και προωθώντας τη μεταφορά μάζας μεταξύ σωματιδίων και αντιδραστηρίου.

Χιτοζάνη

Η χιτοζάνη είναι ένα τροποποιημένο, κατιονικό, μη τοξικό πολυμερές υδατανθράκων με σύνθετη χημική δομή που σχηματίζεται από μονάδες β-(1,4) γλυκοζαμίνης ως το κύριο συστατικό του (>80%) και μονάδες ν-ακετυλο γλυκοζαμίνης (<20%), τυχαία κατανεμημένη κατά μήκος της αλυσίδας. Η χιτοζάνη προέρχεται από χιτίνη μέσω χημικής ή ενζυματικής αποακετυλίωσης. Ο βαθμός deacetylation (DA) καθορίζει το περιεχόμενο των ελεύθερων αμινοομάδων στη δομή και χρησιμοποιείται για να διακρίνει μεταξύ χιτίνης και χιτοζάνης. Η χιτοζάνη παρουσιάζει καλή διαλυτότητα σε μέτριους διαλύτες όπως το αραιωμένο οξικό οξύ και προσφέρει αρκετές ελεύθερες ομάδες αμινών ως ενεργές περιοχές. Αυτό καθιστά χιτοζάνη πλεονεκτικό πάνω χιτίνη σε πολλές χημικές αντιδράσεις.
Η χιτοζάνη εκτιμάται για την εξαιρετική βιοσυμβατότητα και τη βιοδιασπασιμότητα, τη μη τοξικότητα, την καλή αντιμικροβιακή δράση (κατά των βακτηρίων και των μυκήτων), την αδιαπερατότητα οξυγόνου και τις ιδιότητες σχηματισμού φιλμ. Σε αντίθεση με την χιτίνη, η χιτοζάνη έχει το πλεονέκτημα ότι είναι υδατοδιαλυτή και έτσι είναι ευκολότερη στο χειρισμό και τη χρήση σε σκευάσματα.
Ως η δεύτερη πιο άφθονη πολυσακχαρίτη μετά την κυτταρίνη, η τεράστια αφθονία της χιτίνης καθιστά μια φθηνή και βιώσιμη πρώτη ύλη.

Παραγωγή Τσιτσάνης

Η τσιτοζάνη παράγεται σε μια διαδικασία δύο βημάτων. Στο πρώτο στάδιο, η πρώτη ύλη, όπως τα κελύφη καρκινοειδών (δηλ. γαρίδες, καβούρια, αστακοί), είναι αποπρωτεϊνοποιημένο, απομεταλλωμένο και καθαρισμένο για να αποκτήσει χιινί. Στο δεύτερο στάδιο, ο χινίδα αντιμετωπίζεται με ισχυρή βάση (π.χ. NaOH) για την αφαίρεση των αλύσεων της ακετυλο-πλευρών προκειμένου να αποκτήσει χιτοζάνη. Η διαδικασία της συμβατικής παραγωγής τσοσζάνης είναι γνωστό ότι είναι πολύ χρονοβόρα και υψηλής κόστους.

Χιτίνη

Τσιάν (C8H13ο5NΝ είναι ένα πολυμερές με ευθεία αλυσίδα από β-1, 4-ν-ακετυλογλυκοζαμίνη και ταξινομείται σε α-, β-και γ-χιίνη. Όντας παράγωγα της γλυκόζης, χιίνης είναι ένα κύριο συστατικό των εξωσκελετοί των αρθρόποδα, όπως τα μαλακόστρακα και τα έντομα, οι ραβιές των μαλακίων, κεφαλόποδων ράμφη, και οι κλίμακες των ψαριών και των λυσαβιδών και μπορούν να βρεθούν στα κύτταρα των κυττάρων σε μύκητες, πάρα πολύ. Η δομή του χιίνης είναι συγκρίσιμη με την κυτταρίνη, σχηματίζοντας κρυσταλλική nanofibrils ή μουστάκια. Η κυτταρίνη είναι ο πιο πλούσιος πολυσακχαρίδης του κόσμου, ακολουθούμενο από τον χιίνη ως τον δεύτερο πιο άφθονο πολυσακχαρίτη.

Γλυκοζαμίνη

Γλυκοζαμίνη (C6H13ΟΧΙ5) είναι ένα αμινοξύ και ένας σημαντικός πρόδρομος της βιοχημικής σύνθεσης των γλυκοζυλιωμένες πρωτεΐνες και λιπίδια. Η γλυκοζαμίνη είναι φυσικά μια άφθονη Ένωση που είναι μέρος της δομής των δύο πολυσακχαρίτες, χιτοζάνη, και χιίνη, η οποία καθιστά γλυκοζαμίνη ένα από τα πιο άφθονα μονοσακχαρίτες. Τα περισσότερα από τα εμπορικά διαθέσιμα γλυκοζαμίνη παράγονται με την υδρόλυση εξωσκελών καρκινοειδών, δηλαδή κελύφη καβουριών και αστακών.
Η γλυκοζαμίνη χρησιμοποιείται κυρίως ως διαιτητικό συμπλήρωμα όπου χρησιμοποιείται στις μορφές της γλυκοζαμίνης θειικού, Υδροχλωρική γλυκοζαμίνη ή ν-ακετυλο-γλυκοζαμίνη. Τα συμπληρώματα θειικού γλυκοζαμίνης χορηγούνται από το στόμα για τη θεραπεία μιας επώδυνης κατάστασης που προκαλείται από τη φλεγμονή, την κατάρρευση και την ενδεχόμενη απώλεια του χόνδρου (οστεοαρθρίτιδα).

Θα χαρούμε να συζητήσουμε τη διαδικασία σας.

Ας έρθουμε σε επαφή.