Νανοαιμοπετάλια γραφενίου που συντίθενται και διασκορπίζονται μέσω καθετήρα-υπερήχων

Τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου (GNPs) μπορούν να συντεθούν και να διασκορπιστούν με υψηλή απόδοση και αξιοπιστία χρησιμοποιώντας υπερήχους. Υψηλής έντασης υπερήχους χρησιμοποιείται για την απολέπιση γραφίτη και να αποκτήσουν γραφένιο λίγων στρωμάτων, συχνά αναφέρεται ως νανοαιμοπετάλια γραφενίου. Κατεργασία με υπερήχους υπερέχει επίσης στην επίτευξη εξαιρετικής κατανομής νανοαιμοπεταλίων γραφενίου τόσο σε χαμηλά όσο και σε εξαιρετικά ιξώδη εναιωρήματα.

Επεξεργασία νανοαιμοπεταλίων γραφενίου – Ανώτερα αποτελέσματα με υπερήχους

Για την επεξεργασία νανοαιμοπεταλίων γραφενίου, οι υπερήχων τύπου ανιχνευτή είναι το πιο αποτελεσματικό, αξιόπιστο και εύχρηστο εργαλείο. Δεδομένου ότι υπερήχους μπορεί να εφαρμοστεί για σύνθεση, διασπορά και λειτουργικότητα των νανοαιμοπεταλίων γραφενίου, υπερήχων χρησιμοποιούνται για πολλές εφαρμογές που σχετίζονται με το γραφένιο:

 • Απολέπιση και σύνθεση Οι υπερήχων τύπου ανιχνευτή χρησιμοποιούνται για την απολέπιση γραφίτη σε νανοαιμοπετάλια γραφενίου ή γραφενίου μικρής στιβάδας. Η υπερήχους υψηλής έντασης διαταράσσει τις δυνάμεις μεταξύ των στρωμάτων και διασπά τον γραφίτη σε μικρότερα, μεμονωμένα φύλλα γραφενίου.
 • Διασπορά: Η επίτευξη ομοιόμορφης διασποράς νανοαιμοπεταλίων γραφενίου σε υγρό μέσο είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις εφαρμογές που σχετίζονται με το γραφένιο. Οι υπερήχων τύπου ανιχνευτή μπορούν να διασκορπίσουν τα νανοαιμοπετάλια ομοιόμορφα σε όλο το υγρό, αποτρέποντας τη συσσωμάτωση και εξασφαλίζοντας ένα σταθερό εναιώρημα.
 • Λειτουργικότητα: Κατεργασία με υπερήχους διευκολύνει τη λειτουργικότητα των νανοαιμοπεταλίων γραφενίου προωθώντας την προσκόλληση λειτουργικών ομάδων ή μορίων στις επιφάνειές τους. Αυτή η λειτουργικότητα ενισχύει τη συμβατότητά τους με συγκεκριμένα πολυμερή ή υλικά.

Αίτηση για πληροφορίες
Σημειώστε τις Πολιτική Απορρήτου.


Υπερηχητικός διασκορπιστής MultiSonoReactor με ικανότητα διασποράς 16.000 watt για ανάμιξη νανο-αιμοπεταλίων γραφενίου σε ρητίνες έκθεσης ή τσιμέντο.

Σύστημα διασποράς υπερήχων για τη βιομηχανική ενσωματωμένη διασπορά νανοαιμοπεταλίων γραφενίου

Σύνθεση νανοαιμοπεταλίων γραφενίου μέσω υπερήχων

Τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου μπορούν να συντεθούν με απολέπιση γραφίτη με υπερήχους. Ως εκ τούτου, ένα εναιώρημα γραφίτη υπερήχων χρησιμοποιώντας έναν υπερηχητικό ομογενοποιητή τύπου καθετήρα. Αυτή η διαδικασία έχει δοκιμαστεί με πολύ χαμηλές (π.χ. 4wt% ή χαμηλότερες) έως υψηλές στερεές (π.χ. 10wt% ή υψηλότερες) συγκεντρώσεις.
 
Ghanem and Rehim (2018) report the ultrasonic exfoliation of graphite in water with the aid of sodium dodecyl benzene sulfonate (SDS) in order to prepare dispersed graphene nanoplatelets using a the probe-type sonicator UP 100H allowed for the successful preparation of defect-free few-layer graphene (>5). The following precursor was used: reduced graphene nanosheets were prepared via Hummer method and treated with two additional steps, oxidation of graphite followed by reduction of graphene oxide. Thereby, dispersed graphene nanoplatelets were obtained in water via solvent dispersion method (see scheme below). Graphite layers were exfoliated with sonication using the probe-type sonicator UP100H (100 W). 0.25 g SDS was dissolved in 150 mL deionized water and then 0.5 g of graphite was added. The graphite solution was sonicated for 12h in an ice bath and then the suspension solution was centrifuged at 686× g for 30 min to remove the large particles. The precipitate was discarded and supernatant was re-centrifuged for 90 min at 12,600× g. The obtained dispersed graphene nanoplatelets were washed well several times to get rid of the surfactant. Finally, the product was dried at 60ºC under vacuum.

Τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου με στοίβα λίγων στρωμάτων χωρίς ελαττώματα παράγονται μέσω υπερήχων

Εικόνες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου μετάδοσης υψηλής ανάλυσης νανοφύλλων γραφενίου που λαμβάνονται
μέσω υπερήχων υποβοηθούμενης υδατικής φάσης διασποράς και μεθόδου Hummer.
(Μελέτη και γράφημα: Ghanem and Rehim, 2018)

 

Υπερήχων συντίθενται νανοφλουίδια είναι αποτελεσματικά ψυκτικά και υγρά εναλλάκτη θερμότητας. Τα θερμοαγώγιμα νανοϋλικά, όπως τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου, αυξάνουν σημαντικά τη μεταφορά θερμότητας και την ικανότητα απαγωγής θερμότητας. Κατεργασία με υπερήχους είναι καλά εδραιωμένη στη σύνθεση και τη λειτουργικότητα των θερμοαγώγιμων νανοσωματιδίων όπως τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου.

Διασπορά CNTs σε πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) - Hielscher Υπέρηχοι

Μικρογραφία βίντεο

 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ φύλλων γραφενίου και νανοαιμοπεταλίων;

Τα φύλλα γραφενίου και τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου είναι και τα δύο νανοϋλικά που αποτελούνται από γραφένιο, το οποίο είναι ένα μόνο στρώμα ατόμων άνθρακα διατεταγμένων σε ένα εξαγωνικό πλέγμα. Μερικές φορές, τα φύλλα γραφενίου και τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου χρησιμοποιούνται ως εναλλάξιμοι όροι. Αλλά επιστημονικά, υπάρχουν μερικές διαφορές μεταξύ αυτών των νανοϋλικών γραφενίου: Η κύρια διαφορά μεταξύ φύλλων γραφενίου και νανοαιμοπεταλίων γραφενίου έγκειται στη δομή και το πάχος τους. Τα φύλλα γραφενίου αποτελούνται από ένα μόνο στρώμα ατόμων άνθρακα και είναι εξαιρετικά λεπτά, ενώ τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου είναι παχύτερα και αποτελούνται από πολλαπλά στοιβαγμένα στρώματα γραφενίου. Αυτές οι δομικές διαφορές μπορούν να επηρεάσουν τις ιδιότητές τους και την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένες εφαρμογές. Η χρήση υπερήχων τύπου ανιχνευτή είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική και αποδοτική τεχνική για τη σύνθεση, τη διασπορά και τη λειτουργικότητα φύλλων γραφενίου μονής στρώσης γραφενίου καθώς και νανοαιμοπεταλίων γραφενίου στοιβαγμένων λίγων στρωμάτων.

Η απολέπιση γραφίτη χρησιμοποιώντας τον υπερηχητή τύπου καθετήρα UP100H έδωσε παρθένα νανοαιμοπετάλια γραφενίου

Γραφική απεικόνιση της υπερηχητικής σύνθεσης νανοαιμοπεταλίων γραφενίου χρησιμοποιώντας τον υπερήχων UP100H
(Μελέτη και γράφημα: Ghanem and Rehim, 2018)

Ανιχνευτής τύπου υπερήχων UP400St για διασπορά νανοσωματιδίων όπως νανοαιμοπετάλια γραφενίου σε σταθερό υδατικό εναιώρημα.

Υπερήχων τύπου καθετήρα UP400St για την παρασκευή διασπορών νανοαιμοπεταλίων γραφενίου

Διασπορά νανοαιμοπεταλίων γραφενίου χρησιμοποιώντας κατεργασία με υπερήχους

Η ομοιόμορφη διασπορά των νανοαιμοπεταλίων γραφενίου (GNPs) είναι ζωτικής σημασίας σε διάφορες εφαρμογές, επειδή επηρεάζει άμεσα τις ιδιότητες και την απόδοση των υλικών ή προϊόντων που προκύπτουν. Ως εκ τούτου, οι υπερήχων εγκαθίστανται για διασπορές νανοαιμοπεταλίων γραφενίου σε διάφορες βιομηχανίες. Οι ακόλουθες βιομηχανίες είναι εξέχοντα παραδείγματα για τη χρήση υπερήχων ισχύος:
 

 • Νανοσύνθετα υλικά: Τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου μπορούν να ενσωματωθούν σε διάφορα νανοσύνθετα υλικά, όπως πολυμερή, για να ενισχύσουν τις μηχανικές, ηλεκτρικές και θερμικές τους ιδιότητες. Οι υπερήχων τύπου ανιχνευτή βοηθούν στην ομοιόμορφη διασπορά των νανοαιμοπεταλίων μέσα στη μήτρα πολυμερούς, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης του υλικού.
 • Ηλεκτρόδια και μπαταρίες: Τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη ηλεκτροδίων υψηλής απόδοσης για μπαταρίες και υπερπυκνωτές. Κατεργασία με υπερήχους βοηθά στη δημιουργία καλά διασκορπισμένων υλικών ηλεκτροδίων με βάση το γραφένιο με αυξημένη επιφάνεια, γεγονός που βελτιώνει τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας.
 • Κατάλυση: Κατεργασία με υπερήχους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή καταλυτικών υλικών με βάση νανοαιμοπετάλια γραφενίου. Η ομοιόμορφη διασπορά καταλυτικών νανοσωματιδίων στην επιφάνεια του γραφενίου μπορεί να ενισχύσει την καταλυτική δραστηριότητα σε διάφορες αντιδράσεις.
 • Αισθητήρες: Τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή αισθητήρων για διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης αερίων, της βιοανίχνευσης και της περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Κατεργασία με υπερήχους εξασφαλίζει ομοιογενή κατανομή των νανοαιμοπεταλίων σε υλικά αισθητήρων, οδηγώντας σε βελτιωμένη ευαισθησία και απόδοση.
 • Επιχρίσματα και μεμβράνες: Οι υπερήχων τύπου ανιχνευτή χρησιμοποιούνται για την παρασκευή επικαλύψεων και μεμβρανών με βάση νανοαιμοπετάλια γραφενίου για εφαρμογές στην ηλεκτρονική, την αεροδιαστημική και τις προστατευτικές επικαλύψεις. Η ομοιόμορφη διασπορά και η σωστή πρόσφυση στα υποστρώματα είναι ζωτικής σημασίας για αυτές τις εφαρμογές.
 • Βιοϊατρικές εφαρμογές: Σε βιοϊατρικές εφαρμογές, τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράδοση φαρμάκων, την απεικόνιση και τη μηχανική ιστών. Κατεργασία με υπερήχους βοηθά στην παρασκευή νανοσωματιδίων με βάση το γραφένιο και σύνθετων υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις εφαρμογές.
Τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου μπορούν να συντεθούν και να διασκορπιστούν επιτυχώς μέσω υπερηχητικής επεξεργασίας.

Εικόνες SEM νανοαιμοπεταλίων γραφενίου στα β) X3000 και γ) X8000
(Μελέτη και εικόνες: ©Alizadeh et al., 2018)

Τα υπερηχητικά συντιθέμενα νανοφλουίδια είναι αποτελεσματικά ψυκτικά μέσα και υγρά εναλλάκτη θερμότητας. Τα θερμοαγώγιμα νανοϋλικά αυξάνουν σημαντικά τη μεταφορά θερμότητας και την ικανότητα απαγωγής θερμότητας. Κατεργασία με υπερήχους είναι καλά εδραιωμένη στη σύνθεση και τη λειτουργικότητα των θερμοαγώγιμων νανοσωματιδίων, καθώς και την παραγωγή σταθερών νανοφλουιδίων υψηλής απόδοσης για εφαρμογές ψύξης.

Διασπορά CNTs σε πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG)

Μικρογραφία βίντεο

Αίτηση για πληροφορίες
Σημειώστε τις Πολιτική Απορρήτου.


Επιστημονικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα για υπερηχητικές διασπορές νανοαιμοπεταλίων γραφενίου

Οι επιστήμονες έχουν χρησιμοποιήσει Hielscher υπερήχους για τη σύνθεση και τη διασπορά των νανοαιμοπεταλίων γραφενίου σε πολυάριθμες μελέτες και δοκιμαστεί έντονα τα αποτελέσματα της υπερήχους. Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα για την επιτυχή ανάμειξη νανοαιμοπεταλίων γραφενίου σε διαφορετικά μείγματα όπως υδατικοί πολτοί, ρητίνες έκθεσης ή κονίαμα.
 
Μια κοινή διαδικασία για την αξιόπιστη, γρήγορη και ομοιόμορφη διασπορά νανοαιμοπεταλίων γραφενίου είναι η ακόλουθη διαδικασία:
Για διασπορά, τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου υπερήχων μέσα σε καθαρή ακετόνη χρησιμοποιώντας τον υπερηχητικό μίκτη Hielscher UP400S για σχεδόν μία ώρα, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση φύλλων γραφενίου. Η ακετόνη απομακρύνθηκε εντελώς με εξάτμιση. Στη συνέχεια, τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου προστέθηκαν στο 1 wt % του εποξειδικού συστήματος και υποβλήθηκαν σε υπερήχους στην εποξειδική ρητίνη στα 90W για 15 λεπτά.
(βλ. Cakir et al., 2016)
 
Μια άλλη μελέτη διερευνά την ενίσχυση των ιοντικών νανοφλουιδίων υγρής βάσης (ιονανορευστά) με την προσθήκη νανοαιμοπεταλίων γραφενίου. Για ανώτερη διασπορά, το μείγμα νανοαιμοπεταλίων γραφενίου, ιοντικού υγρού και δωδεκυλοβενζολοσουλφονικού νατρίου ομογενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τον υπερηχητή τύπου ανιχνευτή Hielscher UP200S για περίπου 90 λεπτά.
(πρβλ. Alizadeh et al., 2018)

 
Οι Tragazikis et al. (2019) αναφέρουν την αποτελεσματική ενσωμάτωση νανοαιμοπεταλίων γραφενίου σε κονίαμα. Ως εκ τούτου, υδατικά εναιωρήματα γραφενίου παρήχθησαν με την προσθήκη νανοαιμοπεταλίων – σε βάρη που εγγράφονται από τις επιθυμητές περιεκτικότητες-στόχους στα προκύπτοντα υλικά – σε μείγματα κανονικού νερού βρύσης και πλαστικοποιητή και επακόλουθη μαγνητική ανάδευση για 2 λεπτά. Τα εναιωρήματα ομογενοποιήθηκαν με υπερήχους για 90 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, χρησιμοποιώντας μια συσκευή Hielscher UP400S (Hielscher Ultrasonics GmbH) εξοπλισμένη με ένα 22mm-sonotrode παρέχοντας απόδοση ισχύος 4500 J / min σε συχνότητα 24 kHz. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός του ενεργειακού ρυθμού και της διάρκειας υπερήχων καθιερώθηκε ως βέλτιστος μετά από μια σχολαστική έρευνα της επίδρασης των παραμέτρων υπερήχων της ποιότητας του εναιωρήματος.
(βλ. Τραγαζίκης κ.ά., 2019)
 
Οι Zainal et al. (2018) δηλώνουν στην έρευνά τους ότι μια σωστή τεχνική διασποράς όπως η υπερήχηση εξασφαλίζει ότι τα νανοϋλικά όπως τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου μπορούν να ενισχύσουν τις ιδιότητες των υλικών πλήρωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διασπορά είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την παραγωγή νανοσύνθετων υλικών υψηλής ποιότητας, όπως το εποξειδικό ενέματα.

Τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου ενισχύουν τα θερμικά χαρακτηριστικά των ιοντικών νανοφλουιδίων. Για καλύτερα αποτελέσματα διασποράς, τα νανοαιμοπετάλια διασκορπίστηκαν υπερηχητικά στο νανοφλουίδιο χρησιμοποιώντας τον υπερηχητικό τύπο Hielscher UP400S

Δείγμα καθαρού BMIM-PF6 (αριστερά) και υπερηχητικά παρασκευασμένου ιονανορευστού σε 2% κ.β. (δεξιά).
(Μελέτη και εικόνες: ©Alizadeh et al., 2018)

Αίτηση για πληροφορίες
Σημειώστε τις Πολιτική Απορρήτου.


Υπερήχων υψηλής απόδοσης για επεξεργασία νανοαιμοπεταλίων γραφενίου

Hielscher Υπέρηχοι είναι ο ηγέτης της αγοράς όταν πρόκειται για υπερήχους υψηλής απόδοσης για επεξεργασία νανοϋλικών. Hielscher ανιχνευτής-τύπου υπερήχων χρησιμοποιούνται παγκοσμίως σε εργαστήρια και βιομηχανικά περιβάλλοντα για διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των νανοαιμοπεταλίων γραφενίου.
Η τεχνολογία αιχμής, η γερμανική δεξιοτεχνία και μηχανική, καθώς και η μακροχρόνια τεχνική εμπειρία καθιστούν Hielscher Υπέρηχοι προτιμώμενος συνεργάτης σας για επιτυχή εφαρμογή υπερήχων.

Γιατί Hielscher Υπέρηχοι;

 • υψηλής απόδοσης
 • Τεχνολογία αιχμής
 • αξιοπιστία & ευρωστία
 • Ρυθμιζόμενος, ακριβής έλεγχος της διαδικασίας
 • σύνολο παραγωγής & στη γραμμή
 • για οποιονδήποτε τόμο
 • έξυπνο λογισμικό
 • έξυπνες λειτουργίες (π.χ. προγραμματιζόμενες, πρωτόκολλο δεδομένων, τηλεχειριστήριο)
 • Εύκολος και ασφαλής να λειτουργήσει
 • χαμηλή Συντήρηση
 • CIP (καθαρός-στη θέση)

Σχεδιασμός, Κατασκευή και Συμβουλευτική – Ποιότητα κατασκευής στη Γερμανία

Hielscher υπερήχων είναι γνωστοί για τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και σχεδιασμού τους. Η ευρωστία και η εύκολη λειτουργία επιτρέπουν την ομαλή ενσωμάτωση των υπερήχων μας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι δύσκολες συνθήκες και τα απαιτητικά περιβάλλοντα αντιμετωπίζονται εύκολα από υπερήχους Hielscher.

Η Hielscher Ultrasonics είναι μια εταιρεία πιστοποιημένη με ISO και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε υπερήχους υψηλής απόδοσης που διαθέτουν τεχνολογία αιχμής και φιλικότητα προς το χρήστη. Φυσικά, οι υπερηχητικοί Hielscher είναι συμβατοί με το CE και πληρούν τις απαιτήσεις των UL, CSA και RoHs.

Ο παρακάτω πίνακας σας δίνει μια ένδειξη για την κατά προσέγγιση ικανότητα επεξεργασίας των υπερήχων μας:

Μαζική ΌγκοςΡυθμός ροήςΠροτεινόμενες συσκευές
0.5 έως 1.5mLμ.δ.VialTweeter
1 έως 500mL10 έως 200 ml / λεπτόUP100H
10 έως 2000mL20 έως 400mL / λεπτόUf200 ः t, UP400St
0.1 έως 20 λίτρα0.2 έως 4 λίτρα / λεπτόUIP2000hdT
10 έως 100L2 έως 10 λίτρα / λεπτόUIP4000hdT
15 έως 150 λίτρα3 έως 15L/λεπτόUIP6000hdT
μ.δ.10 έως 100 λίτρα / λεπτόUIP16000
μ.δ.μεγαλύτεροςσύμπλεγμα UIP16000

Επικοινωνήστε μαζί μας! / Ρωτήστε μας!

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους επεξεργαστές υπερήχων, τις εφαρμογές και την τιμή. Θα χαρούμε να συζητήσουμε τη διαδικασία σας μαζί σας και να σας προσφέρουμε ένα σύστημα υπερήχων που ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας!

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Πολιτική Απορρήτου.


Υπερήχων ομογενοποιητές υψηλής διάτμησης χρησιμοποιούνται σε εργαστήριο, πάγκο-κορυφή, πιλοτική και βιομηχανική επεξεργασία.

Hielscher Υπερήχων κατασκευάζει υψηλής απόδοσης υπερήχων ομογενοποιητές για την ανάμειξη εφαρμογών, διασποράς, γαλακτωματοποίηση και εκχύλιση σε εργαστήριο, πιλοτική και βιομηχανική κλίμακα.Λογοτεχνία / Αναφορές

Γεγονότα που αξίζει να γνωρίζουμε

Φύλλα γραφενίου vs νανοαιμοπετάλια γραφενίου

Τόσο τα φύλλα γραφενίου όσο και τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου είναι νανοδομές που προέρχονται από γραφίτη. Ο παρακάτω πίνακας επισημαίνει τις πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ φύλλων γραφενίου και νανοαιμοπεταλίων γραφενίου.
 

Διαφοροποίησηφύλλα γραφενίουΝανοαιμοπετάλια γραφενίου
ΔομήΤα φύλλα γραφενίου είναι συνήθως μονά στρώματα γραφενίου με δισδιάστατη δομή. Μπορούν να είναι πολύ μεγάλες και συνεχείς, που εκτείνονται σε μακροσκοπικές περιοχές.Τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου είναι μικρότερα και παχύτερα σε σύγκριση με μεμονωμένα φύλλα γραφενίου. Αποτελούνται από πολλαπλά στρώματα γραφενίου στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, σχηματίζοντας δομές που μοιάζουν με αιμοπετάλια. Ο αριθμός των στρωμάτων σε ένα νανοαιμοπετάλιο μπορεί να ποικίλει, αλλά συνήθως κυμαίνεται από μερικές έως αρκετές δεκάδες στρώματα
ΠάχοςΑυτές είναι δομές γραφενίου μονής στρώσης, επομένως είναι εξαιρετικά λεπτές, συνήθως πάχους μόνο ενός ατόμου.Αυτά είναι παχύτερα από τα φύλλα γραφενίου μονής στρώσης επειδή αποτελούνται από πολλαπλά στρώματα γραφενίου στοιβαγμένα μαζί. Το πάχος των νανοαιμοπεταλίων γραφενίου εξαρτάται από τον αριθμό των στρωμάτων που περιέχουν.
ΚαταλύματαΤα φύλλα γραφενίου μονής στρώσης έχουν εξαιρετικές ιδιότητες, όπως υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, θερμική αγωγιμότητα και μηχανική αντοχή. Παρουσιάζουν επίσης μοναδικές ηλεκτρονικές ιδιότητες, όπως κβαντικά φαινόμενα περιορισμού.Τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου διατηρούν μερικές από τις εξαιρετικές ιδιότητες του γραφενίου, όπως η υψηλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, αλλά μπορεί να μην είναι τόσο εξαιρετικές όσο το γραφένιο μονής στρώσης σε αυτές τις πτυχές λόγω της παρουσίας πολλαπλών στρωμάτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών υλικών άνθρακα.
εφαρμογώνΤα φύλλα γραφενίου μονής στρώσης έχουν ένα ευρύ φάσμα πιθανών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, των νανοσύνθετων υλικών, των αισθητήρων και άλλων. Χρησιμοποιούνται συχνά για τις εξαιρετικές ηλεκτρονικές τους ιδιότητες.Τα νανοαιμοπετάλια γραφενίου χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, όπως ενισχυτικά υλικά σε σύνθετα υλικά, λιπαντικά, συσκευές αποθήκευσης ενέργειας και ως πρόσθετα για τη βελτίωση των ιδιοτήτων άλλων υλικών. Η παχύτερη δομή τους καθιστά ευκολότερη τη διασπορά τους σε ορισμένες μήτρες σε σύγκριση με το γραφένιο μονής στρώσης.

Υψηλής απόδοσης υπερήχους! Η σειρά προϊόντων Hielscher καλύπτει όλο το φάσμα από το συμπαγές εργαστήριο υπερήχων πάνω από πάγκο-κορυφαίες μονάδες σε πλήρως βιομηχανικά συστήματα υπερήχων.

Hielscher υπέρηχοι κατασκευάζει υψηλής απόδοσης υπερήχων ομογενοποιητές από Εργαστήριο προς την βιομηχανικό μέγεθος.


Θα χαρούμε να συζητήσουμε τη διαδικασία σας.

Ας έρθουμε σε επαφή.