Utrasonska tema: "Ultrasonični procesor Nanomaterijala"

Visokokvalitetna sonicacija je dobro ustanovljena tehnika za smanjenje veličine čestica u nano-veličini raspršenjima i mulzijama. Pored distribucije čestica, ultrazvučni procesori se koriste za sintetizirati materijalne materijale poput nanodiamonds ili do padavina nanopsa (npr). magnetit (Fe3O4)).
Ultrazvučni procesori hielschera su dostupni od laboratorije do industrijske veličine i mogu se koristiti za seriju i kontinuirani sonicaciju. Naučite kako sonicacija može poboljšati vašu nano-materijalnu obradu!

Ultrazvučni Homogenizatori omogućiti efikasnu rasipanjem, sprečavanju grupisanja malih čestica i mfunctionalization nano materijala.Ultrazvučni Homogenizatori omogućiti efikasnu rasipanjem, sprečavanju grupisanja malih čestica i mfunctionalization nano materijala.

12 stranica o ovoj temi se prikazuje:

Zahtjev za više informacija

Ako niste našli ono što ste tražili, molimo vas da nas kontaktirate!

Molim vas, obratite se našem Politika privatnosti.