Hielscher ултразвукова технология

Ултразвукова екстракция тютюн

Конвенционалният добив на тютюн е бавен, отнемащ време процес, който включва използването на токсични разтворители при високи температури, което прави процеса опасен.
Ултразвуково-асистирана екстракция на алкалоиди от тютюн може да се работи с помощта на вода или меки разтворители в бърз процес на няколко минути. Ултразвуково извлечени алкалоиди като никотин от тютюн се освобождават в бърза и високоефикасна процедура, която дава високи добиви на пълен спектър екстракт (съдържащ никотин, норникотин, хлорогенна киселина (5-кофеинова киселина), rutin, кофеин, соланизол и др.).

Ултразвукова екстракция на тютюн

Ултразвукова-подпомагана екстракция (ОАЕ) е бърз, ефективен, и удобен метод за екстракция, който се основава на прилагането на мощност-ултразвук. Интензивни ултразвукови вълни генерират бързо микро-движение и акустична кавитация в твърди-течни системи (например растителен материал в разтворител, например тютюневи листа в етанол), което води до увеличаване на масовия трансфер, както и ускорен процес на екстракция. В сравнение с други усъвършенствани техники за екстракция като свръхкритична течност екстракция и йонна двойка екстракция, ултразвуково подпомагане екстракция е значително по-икономически, екологичен по-приятелски, по-безопасно и по-лесно за използване. Ето защо, ултразвукова екстракция е предпочитана техника екстракция за освобождаване на биоактивни съединения от растителен.
Резултатите от ултразвукова екстракция в широкоспектърен екстракт, съдържащ никотин, който е първичен алкалоид на тютюна с 94 – 98% от общото съдържание на алкалоид, както и алкалоидите норникотин, анасазин, анаторабин, котинин и myosmine.

Ултразвукова екстракция се използва широко за производството на растителни екстракти като CBD от канабис и коноп. Ultrasonication е високоефективен и бърз.

Ултразвукова екстракция на растителни продукти като CBD от канабис

Ултразвукова станция Hielscher ултразвук е лесен за използване ултразвукови настройка за производство мащаб. (Кликнете, за да увеличите!)

Ехостанция – Ултразвукова система с 2x 2kW ultrasonicators, Разбърква се в резервоар и помпа – е удобна за потребителя система за екстракция.

Искане на информация
Забележете нашите Правила за поверителност,


Пълен спектър тютюневи екстракти с ултразвук

Алкалоиди като никотин и норникотин, хлорогенна киселина, феноли, солианол и други биоактивни съединения могат да бъдат бързо, ефективно и безопасно изолирани използване ултразвукова екстракция. Конвенционалната екстракция на тютюн включва използването на токсични разтворители като хептан при високи температури, което превръща процеса на екстракция в опасна процедура. Целият конвенционален процес на екстракция отнема приблизително 24h и по този начин отнема много време.
Ултразвукова екстракция може да се извършва като екстракция студена вода или с помощта на леки разтворители като етанол или етанол-вода смес при стайна температура или леко повишени температури. Соникацията отнема няколко минути, което превръща извличането в бърза процедура. Освен това, използването на вода или меки разтворители процесът е напълно безопасен и удобен.
Ултразвука деплеатед тютюневи листа са отделени от извлечените съединения в разтворителя. Ултразвука произвежда пълен спектър екстракти съдържат първичния алкалоид никотин, както и вторичните или незначителни алкалоиди като Анабел или 3-(2-пипериинил) пиридин, анатотин или 3-(2-1, 2, 3, 6-тетрахидропиридил) пиридин, котинине или 1- метил-5-(3-пипиридил) -2-pyrrolidinone), 2, 3 '-дипипиридил или изооникозин, N-формацилнорникотин или 2-(3-пипиридил) пирролидинекарбалдехиде, myosmine или 3-(1-пиррозин-2-ил) пиридин, норникотин или 3-(пиролидин-2-ил) пиридин и beta-nicotyrine or 3-(1-methylpyrrol-2-yl)pyridine. The content of these alkaloids varies depending on tobacco species and tobacco products. While nicotine is the primary alkaloid with 94–98% of the total alkaloid content, nornicotine and anatabine are the two most abundant secondary alkaloids, each accounting for approx. 2% to 6% of the total alkaloid content of tobacco.

Benefits of Ultrasonic Tobacco Extraction:

 • Higher Yield
 • High Quality
 • Rapid Extraction
 • Mild, Non-thermal Process
 • Water or Solvent
 • Simple & Safe Operation
Ultrasonic tobacco extraction with the ultrasonicator UP400St (400W) and the probe S24d20L2 for higher nicotine yields in shorter processing time. Ultrasonic tobacco extraction can be run with mild solvents and is thereby an green, environmental-friendly method.

Ultrasonic extractor UP400ST for the extraction of nicotine from tobacco leaves

Choose from a Broad Selection of Solvents

Using ultrasonic extraction, you can select from various solvents, including water, alcohol, ethanol, methanol, ethanol-water mixtures or strong solvents such as heptane or hexane. All of the former named solvents have been already successfully tested and shown to be effective for the isolation of bioactive compounds such as alkaloids, terpenoids, phenolics and solanesol from tobacco plant materials. Sonication can be used in solvent-free cold-water extraction (e.g. to prepare organic extracts) or can be combined with a solvent of your choice.
Learn more about solvents for the ultrasonic extraction from botanicals!

Hielscher ultrasonicator UP400St with sonotrode S24d22L2 for extraction of nicotine and harmala from tobacco leaves.

Ultrasonic processor UP400St (400 watts) for the extraction of alkaloids such as nicotine and harmala from tobacco leaves.

High-Performance Ultrasound Extractors

UIP4000hdT (4kW) ultrasonic processor for the extraction of pectins in an industrial inline process.Hielscher’s ultrasonic equipment is a commonly extraction tool for the isolation of bioactive compounds from botanicals. Supplying ultrasonic extractors for all process scales, Hielscher is able to recommend you the most suitable ultrasonic system for your needs. Starting with compact, yet powerful lab systems for analysis and feasibility testing, Hielscher offers the full range from lab and pilot plant ultrasonicators up to fully industrial ultrasound reactors. Offering the full band width of ultrasonic processors, Hielscher has the ideal setup for your extraction process. Depending on your process volume and goal, ultrasonic extraction can be performed in batch or continuous flow mode. Manifold accessories such as sonotrodes, booster horns, flow cells and reactors allow to equip the ultrasonic processor to fulfil the process targets ideally.
Hielscher’s ultrasonic processors can be precisely controlled and process data are automatically recorded on the integrated SD-card of our digital ultrasonic systems. The reliable control over the process parameters ensure a consistently high product quality. The automatic data recording of the process parameters allow for an easy process standardization and the fulfilment of Good Manufacturing Practices (GMP).
The robustness of Hielscher’s ultrasonic equipment allows for 24/7 operation at heavy duty and in demanding environments. Easy and safe operation as well as low maintenance make Hielscher’s ultrasonic systems the reliable work horse in your production.

The table below gives you an indication of the approximate processing capacity of our ultrasonicators:

Batch Volume Flow Rate Recommended Devices
0.5 to 1.5mL n.a. VialTweeter
1 to 500mL 10 to 200mL/min UP100H
10 to 2000mL 20 to 400mL/min UP200Ht, UP400St
0.1 to 20L 0.2 to 4L/min UIP2000hdT
10 to 100L 2 to 10L/min UIP4000
n.a. 10 to 100L/min UIP16000
n.a. larger cluster of UIP16000

Contact us now for further information! Our well-trained staff will be glad to discuss your extraction process with you!

Contact Us! / Ask Us!

Ask for more information

Please use the form below, if you wish to request additional information about ultrasonic homogenization. We will be glad to offer you an ultrasonic system meeting your requirements.

Please note our privacy policy.


Hielscher Ultrasonics manufactures high-performance ultrasonicators for sonochemical applications.

High-power ultrasonic processors from lab to pilot and industrial scale.

The industrial ultrasonicator UIP2000hdT at a special stand

UIP2000hdT, a 2kW powerful high-performance ultrasonicatorFacts Worth Knowing

Why is Ultrasonic Extraction so Effective?

Ultrasonically-assisted extraction (UAE) is based on coupling highly intense ultrasound waves (acoustic waves) into a liquid or slurry. The acoustic waves create alternating high pressure / low pressure cycles, which result in the phenomenon of acoustic cavitation. The phenomenon of ultrasonic or acoustic cavitation is characterized by extreme, locally confined conditions of very high pressures, temperatures and shear forces. In proximity of the imploding cavitation bubbles, temperatures of up to 5000K, pressures of 1000 atmosphere, heating-cooling rate above 1010 K/s and liquids jets with up to 280m/s velocity, which appear as very high shear force and turbulences in the cavitational zone, can be measured. The combination of these factors (pressure, heat, shear and turbulence) disrupt cells (lysis) and intensify mass transfer during the extraction process. Thereby, the liquid-solid extraction of phytoconstituents from plant cells is promoted. The ultrasonic extraction technique is widely applied for the successful and efficient extraction of flavonoids, polysaccharides, alkaloids, phytosterols, polyphenols, and pigments from plants.

Ultrasonic disruptors are used for extractions from phyto sources (e.g. plants, algae, fungi)

Ultrasonic extraction from plant cells: the microscopic transverse section (TS) shows the mechanism of actions during ultrasonic extraction from cells (magnification 2000x) [resource: Vilkhu et al. 2011]

Tobacco

Various plants in the Nicotiana genus and the Solanaceae (nightshade) family are known as tobacco plants. Besides being the commonly used term for the plant, tobacco describes also the products prepared from the cured leaves of the tobacco plant. Whilst Nicotiana tabacum is the main crop use for tobacco and nicotine production, there are over 70 plant species of tobacco. N. tabacum is the dominant species used for tobacco products, however the more potent variant N. rustica can be found around the world and is used for.
Tobacco contains the stimulant alkaloid nicotine as well as harmala alkaloids. Dried and cured tobacco leaves are mainly used for smoking in cigarettes, cigars, pipes, shishas as well as e-cigarettes, e-cigars, e-pipes and vaporizers. Alternatively, they can be consumed as snuff, chewing tobacco, dipping tobacco and snus.

The tobacco plant family contains various (sub-)species, which exhibit different alkaloid and flavour profiles.
Oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) is a species of tobacco grown mainly in Turkey, Greece, and neighboring areas, which is used for the commercial production of cigarettes, cigars and chewing tobacco. It has a strong characteristic flavor, is relatively low in nicotine and high in reducing sugars, acids, and volatile flavor oil, which gives the tobacco products an intense aroma.

There are 67 natural species of tobacco known. Below the most common species are listed:

 • Nicotiana acuminata (Graham) Hook. – manyflower tobacco
 • Nicotiana africana Merxm.
 • Nicotiana alata Link & Otto – winged tobacco, jasmine tobacco, tanbaku (Persian)
 • Nicotiana attenuata Torrey ex S. Watson – coyote tobacco
 • Nicotiana benthamiana Domin
 • Nicotiana clevelandii A. Gray
 • Nicotiana glauca Graham – tree tobacco, Brazilian tree tobacco, shrub tobacco, mustard tree
 • Nicotiana glutinosa L.
 • Nicotiana langsdorffii Weinm.
 • Nicotiana longiflora Cav.
 • Nicotiana occidentalis H.-M. Wheeler
 • Nicotiana obtusifolia M. Martens & Galeotti – desert tobacco, punche, “tabaquillo”
 • Nicotiana otophora Griseb.
 • Nicotiana plumbaginifolia Viv.
 • Nicotiana quadrivalvis Pursh
 • Nicotiana rustica L. – Aztec tobacco, mapacho
 • Nicotiana suaveolens Lehm. – Australian tobacco
 • Nicotiana sylvestris Speg. & Comes – South American tobacco, woodland tobacco
 • Nicotiana tabacum L. – commercial tobacco grown for the production of cigarettes, cigars, chewing tobacco, etc.
 • Nicotiana tomentosiformis Goodsp.

The three species below are man-made hybrids:

 • Nicotiana × didepta N. debneyi × N. tabacum
 • Nicotiana × digluta N. glutinosa × N. tabacum
 • Nicotiana × sanderae Hort. ex Wats. N. alata × N. forgetiana

Types of Tobacco
The curing and subsequent aging process of tobacco leaves induces a slow oxidation and degradation of the present carotenoids in tobacco leaf. Due to the oxidation, certain compounds in the tobacco leaves are synthesized, which result in sweet hay, tea, rose oil, or fruity aromatic flavors, which contribute to the “smoothness” of the smoke. Starches are converted into sugars, which subsequently glycate proteins, and are oxidized into advanced glycation endproducts (AGEs). This is a caramelization process that also gives the smoke its flavor.
The preparation and curing method of tobacco influences its final aroma characteristics. Curing can be achieved by air-, fire-, flue-, and sun-curing. For example, flue-cured tobacco (e.g. from France) contains only low levels of alkaloids, whilst air-cured Burley tobacco (e.g. sourced from Guatemala) is known for its high content of alkaloids.