Utrasonic ämne: "Vad är sonochemistry?"

Sonochemistry är tillämpningen av ultraljud till kemiska reaktioner och processer. Ultraljudsbehandling används för att intensifiera kemiska reaktioner såsom syntes och katalys. När intensiva ultraljudsvågor är par i vätskor, uppstår fenomenet akustisk kavitation. Ultraljud kavitation förbättrar Mass överföring mellan reaktanter, snabbar upp reaktionen och/eller gör det möjligt att ändra de kemikalier vägen.
Läs mer om Hielscher ultraljud laboratorium och industriella enheter och hur de används i många sonochemical processer!

Ultraljud är en mycket effektiv teknik för att främja sol-gel rutter.

12 sidor om det här ämnet visas:

Industriell ultraljud homogenisator med flödescellreaktor

Ultraljud flöde reaktorer – Design, applikationer och fördelar

Ultraljudsreaktorer möjliggör en kontinuerlig inline-behandling av vätskor och uppslamningar som applicerar kraftfulla ultraljudsvågor. Ultraljud reaktorer används för homogenisering, blandning, emulgering, spridning, extraktion, cell sönderdelning, pastörisering, avgasning, upplösning och intensifiering av kemiska reaktioner såsom syntes…

https://www.hielscher.com/ultrasonic-flow-reactors-design-applications-and-advantages.htm
Högintensiv ultraljud införs i kemiska reaktorer för att öka avkastningen, förbättra omvandlingshastigheten och påverka kemiska system fördelaktigt.

Optimerad kemisk reaktoreffektivitet genom ultraljud med hög effekt

Ultraljud är välkänt för att intensifiera och/eller initiera kemiska reaktioner. Därför anses integrationen av högpresterande ultraljud som ett tillförlitligt verktyg för att främja kemiska reaktorer för förbättrade reaktionsresultat. Hielscher Ultrasonics erbjuder olika reaktorlösningar för att finjustera din kemiska process.…

https://www.hielscher.com/optimized-chemical-reactor-efficiency-by-high-power-ultrasonication.htm

Begäran om mer information

Om du inte hittade det du letade efter, vänligen kontakta oss!

Observera att våra Integritetspolicy.

Vi diskuterar gärna din process.

Låt oss komma i kontakt.