Utrašonska tema: "Ultrazvučna Nanomaterial obrada"

Sonacija visokih performansi je dobro ustanovljena tehnika smanjenja veličine čestica u pogledu širenja i emulzija veličine Nano-a. Pored fine raspodele čestica, ultrasonični procesori se koriste za sintetizaciju Nano strukturiranih materijala kao što su nankrvavamonds ili za izobilje nanopčlanaka (npr. magnetite (Fe3O4)).
Hielscherov Ultrazvučni procesori su dostupni od laboratorije do industrijske veličine i mogu se koristiti za grupno i kontinuirano umetnute sonsikaciju. Naučite kako soniranost može da poboljša vaš Nano-materijalni proces!

Ultrasonični homogeneri omogućavaju efikasno raspršivanje, deagglomeration i mfunkcionalacionalizacije Nano materijala.Ultrasonični homogeneri omogućavaju efikasno raspršivanje, deagglomeration i mfunkcionalacionalizacije Nano materijala.

12 stranica o ovoj temi se prikazuje:

Zahtjev za više informacija

Ako niste pronašli ono što ste tražili, kontaktirajte nas!

Molimo vas da zabeležite naše Правила о приватности.