Soxhletextractie – Wat is het? Hoe werkt het?

Hier zullen we de principes, componenten en toepassingen van het Soxhlet extractieproces verkennen, een waardevolle methode die gebruikt wordt op verschillende gebieden van geavanceerde chemie en analyse.

Invoering

De Soxhlet extractor is een fundamenteel hulpmiddel voor het extraheren van specifieke verbindingen uit vaste monsters met behulp van een continu oplosmiddelextractieproces. Op deze pagina geven we een gedetailleerd overzicht van de Soxhlet extractieopstelling, de werking en typische toepassingen. Als voorbeeld gebruiken we de extractie van nicotine uit tabak.

Soxhlet afzuigkap onderdelen

De Soxhlet-extractor bestaat uit verschillende belangrijke onderdelen:

 • Soxhletapparaat: Het extractorapparaat is verkrijgbaar in verschillende maten en materialen, houdt het monster vast en maakt continue extractie mogelijk.
 • Hevelmechanisme: Kenmerkend is dat de hevel de continue circulatie van het oplosmiddel vergemakkelijkt, wat essentieel is voor het extractieproces.
 • Monsterhouder: Meestal wordt het vaste monster voor extractie vastgehouden in een vingerhoed van cellulose. In sommige gevallen wordt een herbruikbare, transparante glazen monsterhouder gebruikt.
 • Condensator: De Allihn condensor, gecombineerd met een gekoeld water recirculator, helpt het oplosmiddel te condenseren en leidt het terug naar het monster.
 • Verwarmingsmantel: De verwarmingsmantel verhit de ethanol in een rondbodemkolf. De resulterende ethanoldamp stijgt op naar de Allihn condensor.
Soxhletapparaat-onderdelen: Soxhletapparaat, Allihn-condenseerapparaat, monsterhouder, rondbodemkolf, verwarmingsmantel

Onderdelen soxhletapparaat: Soxhletapparaat, Allihn-condensor, monsterhouder, rondbodemkolf, verwarmingsmantel

Operationele Soxhlet-opstelling met monsterhouder, monster en oplosmiddel

Soxhletopstelling met monsterhouder, monster en oplosmiddel

Klik voor een gedetailleerde Soxhlet extractiegids (Engels): Soxhlet extractiegids voor academische en professionele domeinen – Hielscher Ultrasonics (Duitsland)

De Soxhlet Extractor instellen

Om het Soxhlet extractieproces op te zetten, worden verschillende stappen gevolgd:

 1. Voorbereiding oplosmiddel en monster: Een bekende hoeveelheid oplosmiddel (bijvoorbeeld ethanol) en het vaste monster (bijvoorbeeld tabak) worden bereid. Het monster wordt in de monsterhouder geplaatst.
 2. Montage: Vervolgens wordt het Soxhletapparaat op een rondbodemkolf gemonteerd en wordt de condensor aan het apparaat bevestigd. Een kritische vereiste is dat de monsterhouder hoger uitsteekt dan de oplosmiddeluitlaatbuis.
 3. Verwarming en koeling: Ten slotte wordt het oplosmiddel verwarmd tot het kookpunt, terwijl de condensor koel wordt gehouden met een waterrecirculator.

Informatieaanvraag
Let op onze Privacybeleid.


Het Soxhlet-extractieproces

Het soxhlet extractieproces omvat de volgende stappen:

 1. Verdamping van oplosmiddelen: De verwarmingsmantel brengt het oplosmiddel (bijvoorbeeld ethanol) in de rondbodemkolf op het kookpunt.
 2. Dampcondensatie: De ethanoldamp stijgt op en omzeilt de Soxhlet-put en de monsterhouder. Vervolgens condenseert de damp in de Allihn-condensor en druppelt op het monster, waardoor de doelverbinding (bijvoorbeeld nicotine) oplost.
 3. Continue circulatie: Vervolgens passeert het met de doelverbinding gevulde oplosmiddel het glasfrittenfilter van de monsterhouder. Naarmate er meer oplosmiddelcondensaat binnenkomt, vult de Soxhlet-put zich geleidelijk, waardoor een hevelmechanisme in werking treedt om het oplosmiddel samen met de opgeloste verbinding weer in de rondbodemkolf te legen.
 4. Herhalende cycli: Dit proces verloopt in cycli, waardoor een efficiënte extractie mogelijk is zonder voortdurend toezicht.
 5. Afronding en verdamping: Na de extractie kan het oplosmiddel verdampt worden, waardoor het pure extract overblijft.
De video geeft een inzichtelijke demonstratie van de werking van een Soxhlet extractor, met de nadruk op de belangrijkste onderdelen en de operationele dynamiek. Het belang van het hevelmechanisme bij het faciliteren van continue oplosmiddelextractie wordt onderstreept, samen met het belang van het gebruik van een geschikte monsterhouder om het proces te optimaliseren.

Soxletextractie - Een tutorial over onderdelen, instellingen, functie & toepassingen

Video miniatuur

Extractieduur met een Soxhlet

De duur van een Soxhlet-extractie varieert op basis van factoren zoals de aard van het monster, de doelverbinding en het oplosmiddel. Hier zijn enkele algemene richtlijnen:

 • Voor kleine, zeer goed oplosbare organische verbindingen: 6 tot 8 uur.
 • Polaire verbindingen met lagere oplosbaarheid: 12 tot 24 uur.
 • Complexe verbindingen: Enkele dagen.
 • Halfvluchtige verbindingen: 2 tot 4 uur.
Volledige Soxhlet-opstelling met monsterhouder, monster, oplosmiddel, Allihn-condensor en verwarmingsmantel

Complete Soxhlet-extractieopstelling met monsterhouder, monster, oplosmiddel, Allihn-condensor en verwarmingsmantel

Toepassingen van Soxhlet-extractie

Soxhlet extractie heeft diverse toepassingen, waaronder:

 • Isolatie van natuurlijke producten: Nuttig in de fytochemie, het extraheert bioactieve verbindingen uit planten, zaden en kruiden voor farmaceutisch gebruik of gebruik in de smaakindustrie.
 • Milieuanalyse: Haalt efficiënt verontreinigende stoffen uit milieumonsters, zoals pesticiden en persistente organische verontreinigende stoffen.
 • Analyse van voedingsmiddelen en dranken: Bepaalt het vetgehalte in voedselmonsters, wat helpt bij voedingswaarde-etikettering en kwaliteitsbeoordeling.
 • Polymeeranalyse: Assisteert bij het karakteriseren van polymeren door additieven en verbindingen te extraheren.

Beperkingen en verbeteringen van Soxhlet

Hoewel effectief, heeft Soxhlet extractie beperkingen, zoals het feit dat het langzaam en mogelijk onvolledig is. Vooral kleinere deeltjes kunnen tot agglomeratieproblemen leiden. De methode wordt verbeterd door middel van ultrasoon, waardoor de extractie efficiënter verloopt. Klik hier om meer te lezen over ultrasone soxhletextractie!

Conclusie

Soxhlet extractie is een krachtige en veelzijdige techniek die gebruikt wordt in geavanceerde chemie en analyse. Inzicht in de principes en toepassingen kan waardevol zijn voor verschillende wetenschappelijke inspanningen. Als je verdere verbeteringen wilt onderzoeken, is ultrasone extractie een veelbelovende manier om te overwegen.Soxhletapparaat met monsterhouder, monster, oplosmiddel, Allihn-condensor en verwarmingsmantel

Soxhletapparaat met monsterhouder, monster, oplosmiddel, Allihn-condensor en verwarmingsmantel

Vraag voor meer informatie

Gebruik het onderstaande formulier als u aanvullende informatie wilt over ultrasone homogenisatie. We zullen u graag een ultrasoon systeem aanbieden dat aan uw eisen voldoet.

Let op onze Privacybeleid.


Soxhlet extractie FAQ

Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen over conventionele Soxhlet extractie en ultrasoon ondersteunde Soxhlet extractie (Sono-Soxhlet).

Wat is Soxhlet extractie?

Soxhlet extractie is een laboratoriumtechniek die wordt gebruikt voor de extractie van verbindingen uit vaste materialen. Hierbij wordt het monster continu gewassen met een oplosmiddel, via een cyclus van koken en condensatie, waardoor de gewenste verbindingen efficiënt in het oplosmiddel kunnen worden geëxtraheerd.

Hoe werkt Soxhlet extractie?

Het proces begint met het plaatsen van het vaste monster in een vingerhoed in het Soxhlet-apparaat, dat vervolgens bovenop een kolf met het extractieoplosmiddel wordt geplaatst. Bij verhitting verdampt het oplosmiddel, condenseert het in een condensor en druppelt het op het monster. De oplosmiddelkamer vult zich totdat de hevelbuis een oplosmiddeluitwisseling initieert, waardoor het extract terug in de kolf stroomt. Deze cyclus wordt herhaald om een grondige extractie te garanderen.

Wat zijn de voordelen van Soxhlet extractie?

 • Hoge extractie-efficiëntie door continu, herhaaldelijk wassen met oplosmiddelen.
 • Geschikt voor het extraheren van verbindingen uit een kleine hoeveelheid materiaal.
 • Vereist minimale bewaking eenmaal ingesteld.
 • Kan verbindingen met verschillende oplosbaarheden extraheren door het oplosmiddel te veranderen.

Wat zijn de nadelen van Soxhlet extractie?

 • Tijdrovend, vaak duurt het uren om te voltooien.
 • Mogelijke afbraak van hittegevoelige verbindingen door langdurige blootstelling aan hitte.
 • Niet geschikt voor vluchtige verbindingen vanwege het risico op verdamping met het oplosmiddel.

Welke oplosmiddelen kunnen worden gebruikt bij soxhletextractie?

De keuze van het oplosmiddel hangt af van de oplosbaarheid van de betreffende verbinding. Gangbare oplosmiddelen zijn ethanol, hexaan, dichloormethaan en ethylacetaat. Het ideale oplosmiddel moet een goede oplosbaarheid hebben voor de doelverbinding en een kookpunt dat efficiënte cycli in de Soxhlet-apparatuur mogelijk maakt.

Kan Soxhlet-extractie worden gebruikt voor alle soorten monsters?

Soxhlet extractie is het meest effectief voor vaste monsters met verbindingen die niet vluchtig of gevoelig voor warmte zijn. Het is niet geschikt voor vluchtige organische verbindingen of thermisch instabiele stoffen.

Wat is de typische duur van een Soxhlet-extractie?

De duur van een Soxhlet-extractie kan sterk variëren, meestal van een paar uur tot een nacht, afhankelijk van de oplosbaarheid van de verbinding, het gebruikte oplosmiddel en de monstermatrix.

Hoe is Soxhlet extractie te vergelijken met andere extractiemethoden?

Soxhlet extractie is grondiger dan eenvoudige maceratie of percolatie vanwege de continue oplosmiddelcycli. Het is echter minder efficiënt in termen van tijd en oplosmiddelgebruik in vergelijking met moderne technieken zoals ultrasone extractie, die snellere extracties bieden met minder oplosmiddelverbruik.

Welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen tijdens soxhletextractie?

 • Gebruik een zuurkast om inademing van oplosmiddelen te voorkomen.
 • De apparatuur bewaken om oververhitting van oplosmiddelen of brandgevaar te voorkomen.
 • Beschermende uitrusting dragen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril.
 • Zorgen voor goede ventilatie om ophoping van potentieel gevaarlijke dampen te voorkomen.

Wat betekent sonificatie in de context van Soxhlet-extractie?

Bij sonificatie worden ultrasone golven gebruikt om deeltjes in een monster te bewegen. In de context van Soxhlet-extractie verbetert het gebruik van sonicatie, met name door Hielscher sonicators, de efficiëntie van de extractie. Dit proces vergemakkelijkt het vrijkomen van doelverbindingen uit de monstermatrix in het oplosmiddel, waardoor de extractiesnelheid en het rendement verbeteren.

Hoe verbetert Sonicatie de Soxhlet-extractie?

Door gebruik te maken van een Hielscher sonicator genereren ultrasone golven cavitatie in het oplosmiddel, waardoor kleine, hoogenergetische belletjes ontstaan die imploderen in de buurt van het monstermateriaal. Deze mechanische agitatie helpt bij het afbreken van celwanden en het verbeteren van de penetratie van oplosmiddelen in de monstermatrix, waardoor de extractie van verbindingen wordt verbeterd in vergelijking met traditionele Soxhlet-extractie alleen.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van Hielscher Sonicators met Soxhlet-extractie?

 • Verhoogde extractie-efficiëntie, wat leidt tot hogere opbrengsten in een kortere tijd.
 • Verbeterde extractie van moeilijk te extraheren verbindingen door verbeterde penetratie van het oplosmiddel.
 • Vermindering van oplosmiddelverbruik als gevolg van verhoogde extractie-efficiëntie.
 • Potentieel voor lagere bedrijfstemperaturen, waardoor warmtegevoelige verbindingen behouden blijven.

Hoe wordt een Hielscher Sonicator geïntegreerd in een Soxhlet opstelling?

De integratie van een Hielscher sonicator in een Soxhlet opstelling bestaat uit het plaatsen van de sonicatorsonde vanaf de bovenkant in het oplosmiddel of vlakbij het monster in het Soxhlet apparaat. De sonicator wordt dan geactiveerd tijdens het extractieproces, waarbij ultrasone energie direct wordt toegepast op het oplosmiddel-monster mengsel, waardoor het extractieproces wordt verbeterd.

Welke soorten monsters zijn geschikt voor ultrasone Soxhlet-extractie?

Sonisch gestuurde Soxhlet-extractie is vooral gunstig voor monsters met een complexe matrix of monsters die verbindingen bevatten die stevig in het monstermateriaal gebonden zijn. Het is toepasbaar op een breed scala aan monstertypes, waaronder plantmaterialen, bodems en voedingsmiddelen.

Kan Sonicatie de tijd die nodig is voor Soxhlet-extractie verkorten?

Ja, door Hielscher sonicators te gebruiken om ultrasone energie toe te passen, kan het extractieproces aanzienlijk versneld worden. Sonicatie verbetert de penetratie van het oplosmiddel en vergemakkelijkt het vrijkomen van de doelverbindingen, waardoor de totale extractietijd kan worden verkort ten opzichte van conventionele Soxhlet-extractie.

Voorbeeldtoepassingen van Soxhlet-extractie

Soxhlet extractie wordt voor veel materialen gebruikt. Hieronder vind je een lijst met materialen die vaak met een Soxhlet extractor worden geëxtraheerd.

Natuurlijke productenVerschillende bioactieve stoffen uit planten, zaden en kruiden, waaronder alkaloïden, flavonoïden en essentiële oliën.
Vetten en oliënExtractie van lipiden uit voedselmonsters voor voedingswaarde-etikettering en analyse.
bestrijdingsmiddelenVan milieumonsters voor monitoring en regelgevende doeleinden.
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)Milieuverontreinigende stoffen die vaak worden aangetroffen in bodem- en sedimentstalen.
Farmaceutische verbindingenVoor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, inclusief de extractie van actieve farmaceutische ingrediënten.
kruidengeneesmiddelenHet isoleren van actieve bestanddelen die worden gebruikt in de traditionele geneeskunde of kruidengeneeskunde.
Smaken en geurenExtractie van essentiële oliën en aromatische verbindingen die worden gebruikt in de geur- en smaakindustrie.
wassenIsolatie van wassen voor verschillende industriële toepassingen, zoals cosmetica en kaarsen.
polymerenDe materiaaleigenschappen begrijpen door additieven en weekmakers uit polymeermonsters te extraheren.
Kleurstoffen en pigmentenExtractie van kleurstoffen die worden gebruikt in de textiel- en pigmentindustrie.
essentiële oliënVan botanische bronnen voor gebruik in aromatherapie, parfumerie en alternatieve geneeskunde.
harsenExtractie van harsen voor gebruik in kleefstoffen en coatings.
MilieuverontreinigingenZoals persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) die zijn aangetroffen in bodem- en sedimentmonsters.
bioactieve stoffenVan mariene organismen voor farmaceutische en biotechnologische toepassingen.
insecticidenExtractie van verbindingen die worden gebruikt in ongediertebestrijding en landbouw.
FytochemicaliënGebruikt in nutraceuticals en voedingssupplementen, inclusief antioxidanten en polyfenolen.
natuurlijke kleurstoffenIsolatie van natuurlijke kleurstoffen gebruikt in textiel en kunst.
plantenextractenVoor onderzoek in fytochemie en farmacognosie, die de chemische eigenschappen van planten bestuderen.
mineralenZeldzame aardelementen en waardevolle mineralen uit geologische monsters.
Analytische normenBereiding van referentiestandaarden gebruikt in analytische chemie voor kalibratie en kwaliteitscontrole.

We zullen graag uw proces bespreken.

Laten we contact opnemen.