Ultrasonics Verbeter Biodiesel Process Efficiency

Hielscher ultrasone mengreactoren verbeteren uw biodieselproductieproces. Ultrasoon mengen levert een hoger omzettingsrendement van de omestering op in minder tijd. Ultrasoon mengen verhoogt de productiecapaciteit en vermindert het gebruik van methanol en katalysatoren.

Efficiënte Biodieselverwerking

Tegenwoordig gaat het er bij het maken van biodiesel niet alleen om een hernieuwbare brandstof te maken. Biodieselproducenten moeten een biodiesel van hoge kwaliteit produceren met consistente kenmerken, ongeacht variaties in de kwaliteit van de grondstof. “In het huidige klimaat, alleen de laagste kosten de producenten in staat zijn om brandstof te produceren op positieve marge.” (Bill Babler van eerste Capitol Risk Management).
Hielscher ultrasone mengingstechnologie biedt u de beste biodieselverwerkingsefficiency bij de bouw van een nieuwe biodieselinstallatie of bij de modernisering van bestaande installaties. Hielscher ultrasone apparaten zijn getest en bewezen in wereldwijde installaties om de biodieselopbrengst te verhogen en de operationele kosten te verlagen. Dit geldt zowel voor kleine ondernemers van 1 miljoen gallon per jaar als voor industriële biodieselinstallaties van 45 miljoen gallon per jaar.

Informatieaanvraag
Let op onze Privacybeleid.


 

In deze instructievideo laten we je zien hoe ultrasone biodieselreactoren de biodieselproductie aanzienlijk verbeteren. Hielscher ultrasone biodieselreactoren zijn een krachtig hulpmiddel om het biodieselproductieproces te verbeteren en in deze instructievideo duiken we in het achterliggende werkingsprincipe en laten we verschillende ultrasone opstellingen zien voor elke productieschaal. Verhoog de efficiëntie en kosteneffectiviteit van uw biodieselproductie en produceer hogere opbrengsten biodiesel van hoge kwaliteit binnen een snelle conversie. Tegelijkertijd maken ultrasone biodieselreactoren het gebruik van arme oliën zoals afgewerkte plantaardige oliën of afgewerkt bakvet mogelijk en helpen ze methanol en katalysator te besparen, wat bijdraagt aan een milieuvriendelijke en duurzame biodieselproductie.

Biodieselproductie met Hielscher Sonoreactoren voor meer opbrengst, hogere kwaliteit & capaciteit

Video miniatuur

 

Betere reactiekinetiek voor biodiesel verhoogt uw winst

Schema van het biodieselproces dat het productieproces van biodiesel toont.Het maken van biodiesel uit olie, methanol (of ethanol) en een katalysator is een eenvoudig chemisch proces dat transesterificatie wordt genoemd. De reactiekinetiek van dit proces is echter problematisch. De conventionele omestering van de triglyceriden tot vetmethylesters (FAME) en glycerine verloopt traag en is niet volledig. Tijdens het omzettingsproces worden niet alle vetzuurketens omgezet in alkylesters (biodiesel). Dit vermindert de opbrengst en kwaliteit van uw biodiesel aanzienlijk!

Ultrasone biodieselreactortechnologie maakt gebruik van ultrasone cavitatie voor superieure mengresultaten. Dit resulteert in een hogere biodieselconversie, hogere opbrengsten, minder methanol- en minder katalysatorverbruik, alsmede lagere energie- en bedrijfskosten.

Twee sonicators van het model UIP1000hdT (1000 watt) voor de inline omestering van olie naar biodiesel

Informatieaanvraag
Let op onze Privacybeleid.


Betere menging leidt tot hogere biodieselopbrengst

Vergelijkingstabel tussen conventionele biodieselmenging en ultrasone emulgering voor biodieselproductie.Het gebruik van conventionele mechanische roersystemen resulteert in een lange omzettingstijd en in een inferieure biodieselopbrengst.
Olie en methanol zijn niet mengbaar. Om de chemische biodieselreactie te laten plaatsvinden, moet een methanol-in-olie-emulsie worden gevormd. Hiervoor is ultrasone emulgeerapparatuur nodig in plaats van conventionele mechanische mengers of roerders. Ultrasoon mengen met behulp van cavitatie is de meest geavanceerde manier om emulsies van fijne grootte te vormen bij grote stroomsnelheden. Kleinere methanoldruppeltjes maken betere biodiesel, verhogen de reactiesnelheid en vereisen minder overtollige methanol.

Er is een direct verband tussen de druppelgrootte van methanol en de opbrengst van biodiesel alsmede de omzettingssnelheid. Dit maakt de Hielscher ultrasone reactoren tot de meest productieve technologie in de biodieselindustrie. Ultrasone mengreactoren produceren sneller meer biodiesel van hoge kwaliteit.
Onderstaand diagram toont het volumepercentage van de afgescheiden glycerine. Na twee seconden sonicatie in een Hielscher ultrasone reactor krijg je sneller meer glycerine. Voor elke glycerinemolecule die u produceert, maakt u drie biodieselmolecules. Dit verbetert uw procescapaciteit en het rendement van uw biodieselproductie.

Biodieselopbrengst grafiek

Kostenbesparingen door installatie en aanpassing

De installatie van Hielscher ultrasoonreactoren in uw biodieselproceslijn verlaagt ook uw operationele kosten. U kunt Hielscher ultrasoonreactoren installeren in kleine biodiesel batchsystemen en in grote continue biodieselinstallaties. Wij helpen u graag met de beste installatieopstelling of met het achteraf inbouwen van ultrasoonreactoren in uw bestaande biodieselproces.

Minder overtollige methanol in biodieselproces

Overtollige methanol reageert niet tijdens het omzettingsproces van biodiesel. Een overmaat methanol wordt toegevoegd om de chemische reactiekinetiek te stimuleren. De overmaat methanol moet na het biodieselreactieproces worden teruggewonnen. Methanolterugwinning is zeer duur, omdat daarvoor veel warmte en vacuüm nodig zijn. Daarom verhoogt een teveel aan methanol uw verwerkingskosten. In veel biodieselfabrieken is het systeem voor de terugwinning van overtollige methanol de duurste processtap.

Het gebruik van Hielscher ultrasone reactoren vermindert de vereiste overmaat methanol met maximaal 50%. Een stoichiometrische verhouding van 1:4 of 1:4,5 (olie : methanol) is voldoende voor de meeste grondstoffen, wanneer Hielscher ultrasoon mengt.

Goede biodiesel maken van grondstoffen van slechte kwaliteit

Veel kleine en middelgrote biodieselproducenten drukken hun kosten door over te schakelen op grondstoffen van mindere kwaliteit, zoals dierlijke vetten, afgewerkte bak- en braadoliën of afgewerkte plantaardige oliën. De intensivering van het ultrasone proces verbetert de omzettingsresultaten voor elke grondstof. Dit maakt het gemakkelijker om biodiesel te produceren die voldoet aan ASTM 6751 of EN 14212, uit olie met een hoog FFA-gehalte of vet of vet met een hoge viscositeit.

Gebruik minder katalysator bij het maken van biodiesel

De kosten van katalysatormateriaal vertegenwoordigen slechts een marginaal deel van de productiekosten van biodiesel. Evenals bij de overtollige methanol zijn de werkelijke kosten het gevolg van de terugwinning en de inferieure kwaliteit van de glycerine. Ultrasoon mengen in het biodieselproductieproces verbetert de methanol-in-olie-emulsificatie en genereert meer en kleinere methanoldruppels. Dit leidt tot een betere verdeling van de druppelgrootte en tot een efficiënter gebruik van de katalysator. Bovendien verbetert de ultrasone cavitatie de chemische massa-overdracht. Bijgevolg kunt u tot 50% katalysator besparen in vergelijking met shear-mengers of roerders.

Logo EECOFuels Biodiesel "Ik ben verbaasd over de manier waarop Hielscher onze manier van biodiesel produceren heeft veranderd. Niet alleen is het proces continuer, maar we besparen ook duizenden euro's aan katalysator en tijd. Ik raad deze unit ten zeerste aan aan iedereen die een meer continue productiemethode overweegt." Marcel Steinberg, EECOfuels

Produceer hogere glycerine kwaliteit

Glycerine is een bijproduct van de biodieselproductie. Een hogere omzettingssnelheid en een lager overschot aan methanol leiden tot een veel snellere chemische omzetting en tot een scherpere en snellere afscheiding van de glycerine. Om de hierboven beschreven redenen bevat de glycerine minder katalysator en minder mono-glyceriden. Hierdoor dalen de raffinagekosten voor glycerine.

Gebruik minder elektrische energie en minder verwarming

Biodiesel is een groene brandstof. Om groen te zijn, moet de energie die nodig is voor het verbouwen, oogsten en verwerken van biodiesel lager zijn dan de energie die in de biodiesel zit. De installatie van Hielscher ultrasone menging verlaagt de totale energie die nodig is voor de productie van biodiesel. Hielscher ultrasone apparaten hebben een uitstekende energie-efficiëntie bij de omzetting van elektriciteit in ultrasone menging in de vloeistof. Om 1000 gallon biodiesel te produceren, verbruiken de Hielscher ultrasone apparaten slechts ongeveer 7 kWh elektriciteit. Dit is veel minder dan het energieverbruik van shear-mengers of hydrodynamische mengers. Dit verlaagt de jaarlijkse elektriciteitsrekening van uw biodieselinstallatie.

In het algemeen kan de omestering van biodiesel met behulp van ultrasone trillingen bij lagere procestemperaturen plaatsvinden. Dit vermindert de vereiste verwarmingsenergie.

Hielscher Ultrasonic Devices - Energie-efficiëntie in vergelijking Andere Technologieën

Vraag meer informatie!

Vul dit formulier in om meer informatie aan te vragen over ultrasone mengreactoren voor de verwerking van biodiesel!

Let op onze Privacybeleid.


Deze website draait op groene duurzame energieopwekking.

We zullen graag uw proces bespreken.

Laten we contact opnemen.