Hielscheri ultraheli tehnoloogia

Õigusalane teave, privaatsus, autoriõigus, avaldamine

jälg

Hielscher Ultrasonics GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Oderstr. 53
D-14513 Teltow, Saksamaa
Tel .: +49 3328 437 3
faks: +49 3328 437 444
email: info@hielscher.com
Tegevjuht: Thomas Hielscher
Äriregistri Potsdam: HRB 19012
Mida ei. (UStG § 27a): DE 814 563 028

Õigusalane teave

Hielscher Ultrasonics GmbH pakub veebisaidil avaldatud teavet järgmiste õiguslike teadaannete põhjal

Lisateavet meie ultraheli toodete kohta võtke meiega ühendust.

© Copyright 2008 – 2015 Hielscher Ultrasonics GmbH. Kõik õigused kaitstud. Kõik tekstid, pildid, graafika, heliribad, video- ja animatsioonandmed, samuti nende koosseis või paigutus on kaitstud autoriõiguse ja muude kaitsemeetmetega. Nende sisu ei tohi kopeerida kommertseesmärkidel ega muudel eesmärkidel ega kuvada seda isegi muudes versioonides teistel veebisaitidel. Hielscher Ultrasonicsi veebisaidil olevate hüperlinkide paigaldamine on lubatud ainult Hielscher Ultrasonics GmbH eelneva kirjaliku nõusolekuga. Tahaksime märkida, et mõned Hielscher Ultrasonicsi veebisaitidel kuvatud fotod on autoriõigus kolmandatele isikutele.

Kaubamärk

Kui pole teisiti öeldud, on kõik Hielscher Ultrasonicsi veebisaitidel kuvatud kaubamärgid autoriõigusega kaitstud.

Kasutusõigused

Hielscher Ultrasonicsi veebisaitidel pakutav intellektuaalomand, näiteks patendid, kaubamärgid ja autoriõigused, on kaitstud. Hielscher Ultrasonicsi veebisaidil ei anta intellektuaalse omandi kasutamise luba ega litsentsi.

Vastutusest loobumine

Hielscheri ultraheliuuringute veebisaidid on saadetud väga hoolikalt. Nendel veebisaitidel esitatud sisu on mõeldud üksnes teabe edastamiseks ja ei ole õiguslikult siduvad. Palun kontrollige teavet, enne kui kasutate seda mingil viisil. Kinnitavad avaldused saab teha ainult eelneva taotluse korral. Hielscher Ultrasonics GmbH vastutab tahtliku kahju ja raske hooletuse eest vastavalt tootevastutuse seadusele ja ainult selgesõnalistele garantiidele, mille expressly issued by Hielscher Ultrasonics GmbH. Väga hooletuse korral on Hielscher Ultrasonics GmbH vastutav ainult tööülesannete rikkumise korral, mille korral hüvitise saamise nõue piirdub ettenähtavate kahjudega. Kui viidates veebisaitidele või kolmandate osapoolte (linkide) sisule, ei võta Hielscher Ultrasonics vastutust seotud lehtede sisu eest. Nende linkide abil saate jätta Hielscher Ultrasonics GmbH infopäringu. Kolmandate osapoolte esitatud teabe korral võib olla erinev poliitika, eriti andmekaitse osas.

Teenuse vahetamine ja kasutustingimused

Hielscher Ultrasonics GmbH jätab endale õiguse laiendada, piirata või muuta teenust või selle osi igal ajal. Interneti olemus nõuab, et meie kasutustingimused oleksid aeg-ajalt kohandatud. Sel põhjusel järgige kasutustingimuste praeguseid versioone.
Kohaldatav õigus:
Teenuste ja üldiste kasutustingimuste kasutamiseks, välja arvatud seaduste konfliktid, kohaldatakse üksnes Saksa õigust.

Jõustumiskuupäev: 10. oktoober 2013

Hielscher Ultrasonicsi pühendumine privaatsusele

Loe meie täieliku uuendatud privaatsuseeskirja siin!