BIOMAN – Υπέρηχοι για τη βιομάζα πέψη

  • Η ενέργεια που παράγεται από βιοαέριο είναι μια από τις πιο σημαντικές ανανεώσιμες πηγές και εξαρτάται από την παροχή των υποστρωμάτων και τα απόβλητα υλικά συμβατά με την υπεύθυνη χρήση των καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ασφαλή παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών.
  • BIOMAN είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από ΕΕ για τη διερεύνηση των διαφόρων στρατηγικών φυσική και ενζυματική προ-επεξεργασία και η τεχνολογία για μονάδες βιοαερίου.
  • Ισχύς υπερήχων είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος για τη βελτίωση της πέψης της βιομάζας και ως εκ τούτου να αυξήσουν τα βιοαέριο απόδοση σημαντικά.
Κατεργασία με υπερήχους είναι μια δοκιμασμένη προεπεξεργασία για τη βελτίωση της πέψης της βιομάζας

Η παραγωγή βιοαερίου με επανέγχυση βρόχο

BIOMAN

Τα βιολογικά απόβλητα, όπως η κοπριά και τα αγροτικά υπολείμματα, προσφέρουν άφθονο πόρο για την παραγωγή, στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο. Ωστόσο, καθώς αυτά τα υποστρώματα περιέχουν υψηλή ποσότητα ινών (5-80% της περιεκτικότητας σε ξηρά ύλη) με χαμηλό δυναμικό μεθανίου, τα οικονομικά οφέλη για τη λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής βιοαερίου είναι συχνά πολύ χαμηλά για να είναι οικονομικά κερδοφόρα λόγω της χαμηλής απόδοσης βιοαερίου ανά τόνο. Για να βελτιωθεί η απόδοση του βιοαερίου, οι προθεραπείες (π.χ. μηχανικές, θερμικές, χημικές και βιολογικές) έχουν αποδειχθεί ευεργετικές (η Αγγελική & Ahring, 2000? Uellendahl et al., 2007). Στο έργο Bioman, μια έννοια θεραπεία για την επανέγχυση Loop διερευνάται με στόχο να αυξηθεί η απόδοση βιοαερίου ανά τόνο βιομάζας αποβλήτων, με προϋπόθεση ότι τα οφέλη της θεραπείας υπερβαίνουν τις λειτουργικές δαπάνες για να εξασφαλίσει οικονομική βιωσιμότητα.
BIOMAN βούληση για μια σειρά από ΜΜΕ να αναπτύξουν τη σωματική και ενζυματική στρατηγικές προ-επεξεργασίας και της τεχνολογίας για μονάδες βιοαερίου. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της κοινοπραξίας των ΜΜΕ να φέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στην αγορά και να μπορέσει η γεωργία να τρέξει μονάδες παραγωγής βιοαερίου άμεσα σε βοοειδή κοπριά και άχυρο.

Η επανέγχυση Loop

«Το Re-Injection Loop» είναι για την παραγωγή βιοαερίου από ανθεκτικούς χαμηλής ενέργειας υποστρωμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιγνοκυπαρίνης συνδυάζοντας μια σειρά από μηχανικές και ενζυματικές επεξεργασίες, βλέπε Σχήμα 1. Η μείωση του μεγέθους, ultra ήχο και ενζυματικές επεξεργασίες είναι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στο Loop Re-Injection και θα εφαρμοστεί σε προ-πέψη και αφυδατώνεται βιομάζες προ της επανακυκλοφορίας στον αντιδραστήρα βιοαερίου και της βασικό σημείο εστίασης είναι η συνολική οικονομική βιωσιμότητα (Uellendahl et al. 2013).

Αναγνώριση

BIOMAN χρηματοδοτείται από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζεται ΡΕΑ – Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας: (FP7 / 2007-2013) στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης n0 FP7-SME-2012, 315664, “BIOMAN”.

Επικοινωνήστε μαζί μας! / Ρωτήστε μας!

Μπητ παραλία Τα δεδομένα.


Επικοινωνήστε μαζί μας / Ζητήστε Περισσότερες Πληροφορίες

Μιλήστε μας για τις απαιτήσεις επεξεργασίας σας. Εμείς θα προτείνουμε τις πιο κατάλληλες εγκατάσταση και επεξεργασία των παραμέτρων για το έργο σας.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Πολιτική Απορρήτου.Λογοτεχνία / Αναφορές

  • Uellendahl, H., ο Njoku, S.I., Kragelund, C., OTTOSEN, L., Ruiz, Β (2013). Τόνωση της οικονομίας των μονάδων βιοαερίου κοπριά βάση. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου αναερόβιας χώνευσης σε BiogasWorld 2013, Απρίλιος 23- 25, στο Βερολίνο.
  • Αγγελιδάκη, I. και Ahring, Β Κ (2000): Οι μέθοδοι για την αύξηση του δυναμικού του βιοαερίου από την απείθαρχη οργανική ύλη που περιέχεται στην κοπριά. Η επιστήμη του νερού & Technology, 41 (3): 189-194.
  • Uellendahl, H., Μλαντενόβσκα, Ζ και Ahring, Β.Κ. (2007): Υγρή οξείδωση του ακάθαρτου κοπριάς και κόπρου ίνες: Υπόστρωμα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αποδοτικότητα προεπεξεργασίας για την αύξηση της απόδοσης βιοαέριο της κοπριάς. Πρακτικά 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την αναερόβια χώνευση, 23 - 27 Σεπ 2007, Brisbane, Αυστραλία.

Γεγονότα που αξίζει να γνωρίζουμε

Το βιοαέριο αποτελείται από ένα μείγμα διαφορετικών αερίων που παράγονται από τη διάσπαση της οργανικής ύλης απουσία οξυγόνου. Τα κύρια συστατικά του βιοαερίου είναι το μεθάνιο (CH4) Και διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Το βιοαέριο μπορεί να παραχθεί από πρώτες ύλες όπως τα γεωργικά απόβλητα, κοπριά, τα αστικά απόβλητα, φυτικό υλικό, λυμάτων, τα πράσινα απορρίμματα ή απόβλητα τροφίμων. Είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και σε πολλές περιπτώσεις ασκεί ένα πολύ μικρό αποτύπωμα άνθρακα.
Δεδομένου ότι το μεθάνιο, το υδρογόνο και το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) μπορούν να καίγονται ή να οξειδώνονται με οξυγόνο, το βιοαέριο χρησιμοποιείται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αυτή η ενέργεια χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσιμο και για σκοπούς θέρμανσης ή μετατρέπεται μέσω κινητήρα αερίου σε ηλεκτρισμό και θερμότητα.