Téma v trasonickém tématu: "Běžné aplikace ultrazvukových dispergátorů"

Ultrazvukové rozptyry jsou spolehlivým nástrojem k rozptýlení a odaglomeraci mikronů a nanočástic do jednotných suspenzí. Kromě běžné disperzační aplikace se používají ultrazvukové rozptylování (označované také jako Ultrazvuková onizátory) pro jiné procesy v laboratoři a v průmyslu.
Aplikační pole ultrazvukových rozptylních látek zahrnují směsi tuhých látek, napodobování, extrakci, dezintegraci a buněčnou lýzu, sonochemické reakce a mnoho dalších.
Běžnými aplikacemi ultrazvukových rozptyrů jsou výroba stabilních nano-emulzí a-suspenze; Příprava vzorků, např. vzorky půdy k identifikaci přítomnosti polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU); odplyňování a vyvětrání vzorků; jakož i funkcializace, aktivace a čištění částicové plochy (např. katalyzátorů).

Přečtěte si další informace o ultrazvukových disperzovačích a o aplikacích, kde může sonikace usnadnit váš proces!

1,5kW ultrazvukové zařízení pro zpracování částic (Klikněte pro zvětšení!)1,5kW ultrazvukové zařízení pro zpracování částic (Klikněte pro zvětšení!)

Zobrazuje se 12 stránek o tomto tématu:

UP400St for the dispersion of nanoparticles into nanofluids

Jak vyrobit nanofluidy

Nanofluid je umělá kapalina, která se skládá ze základní tekutiny obsahující nanočástice. Pro syntézu nanofluidů je nutná účinná a spolehlivá homogenizační a deaglomerační technika, aby byl zajištěn vysoký stupeň rovnoměrné disperze. Ultrazvukové dispergátory…

https://www.hielscher.com/how-to-make-nanofluids.htm

Žádost o další informace

Pokud jste nenalezli, co jste hledali, kontaktujte nás prosím!

Uvědomte si prosím naši Zásady ochrany osobních údajů,