otisk & autorská práva

otisk

Hielscher Ultrasonics GmbH (společnost s ručením omezeným)
Oderstr. 53
D-14513 Teltow, Německo
Tel.: +49 3328 437 420
fax: +49 3328 437 444
email: info@hielscher.com
Jednatel: Thomas Hielscher
Obchodní rejstřík Potsdam: HRB 19012
V.A.T.-No. (§27a UStG): DE 814563028

Zákonné oznámení

Hielscher Ultrasonics GmbH poskytuje informace zveřejněné na této webové stránce na základě následujících právních upozornění

Kontaktujte nás pro více informací o našich ultrazvukových produktů.

© Copyright 2008 – 2021 Hielscher Ultrasonics GmbH. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafika, zvukové stopy, video a animační data, stejně jako jejich složení nebo rozvržení jsou chráněny autorskými právy a dalšími ochrannými zákony. Jejich obsah nesmí být kopírován pro komerční nebo jiné účely, ani nesmí být zobrazen, a to ani v upravené verzi, na jiných webových stránkách. Umístění hypertextových odkazů na webové stránky Hielscher Ultrasonics je povoleno pouze na základě předchozího písemného souhlasu společnosti Hielscher Ultrasonics GmbH. Chtěli bychom poukázat na to, že některé obrázky zobrazené na webových stránkách Hielscher Ultrasonics jsou autorskými právy třetích stran.

Ochranná známka

Není-li uvedeno jinak, všechny ochranné známky zobrazené na internetových stránkách Hielscher ultrazvukem jsou chráněny autorskými právy.

Práva na užívání

Duševní vlastnictví k dispozici na webových stránkách Hielscher ultrazvuku, jako jsou patenty, ochranné známky a autorská práva, je chráněn. Žádné povolení nebo licence na používání duševního vlastnictví uděluje stránkách Hielscher Ultrazvuk.

dementi

Webové stránky Hielscher Ultrasonics byly zveřejněny s maximální pečlivostí. Obsah poskytovaný na těchto webových stránkách slouží výhradně k poskytování informací a není právně závazný. Před jakýmkoli použitím ověřte informace. Závazná prohlášení lze vyhotovit pouze na základě předchozí žádosti. 
Společnost Hielscher Ultrasonics GmbH odpovídá za úmyslné škody a hrubou nedbalost podle zákona o odpovědnosti za výrobek a pouze za výslovné záruky výslovně vydané společností Hielscher Ultrasonics GmbH. V případech menší nedbalosti je společnost Hielscher Ultrasonics GmbH odpovědná pouze v případě porušení povinnosti, kdy je výše nároku na náhradu škody omezena na předvídatelné škody. Při odkazování na internetové stránky nebo obsah třetích stran (odkazy) nepřebírá Hielscher Ultrasonics odpovědnost za obsah odkazovaných stránek. Přístupem k těmto odkazům opustíte informační oblast společnosti Hielscher Ultrasonics GmbH. Pro informace poskytnuté třetími stranami mohou být přípustné různé zásady, zejména pokud jde o ochranu údajů.

Změna služby a podmínky použití

Hielscher Ultrasonics GmbH si vyhrazuje právo rozšířit, omezit nebo změnit službu nebo její části kdykoliv. Povaha internetu vyžaduje přizpůsobit naše podmínky použití čas od času. Z tohoto důvodu dodržujte aktuální verze podmínek používání.
Aplikované právo:
Pro využívání služeb a Všeobecných podmínek použití, s výjimkou kolizních norem Německý zákon je výhradně použitelné.

Datum účinnosti: 10.10.2013

Hielscher Ultrazvuk je závazek k soukromí

Přečtěte si prosím naše úplné aktualizované zásady ochrany osobních údajů zde!

Rádi probereme váš proces.

Pojďme se spojit.