Hielscher ultrazvuková technologie

Právní podmínky, Ochrana osobních dat, Copyright, Imprint

otisk

Hielscher Ultrasonics GmbH (společnost s ručením omezeným)
Oderstr. 53
D-14513 Teltow, Německo
Tel .: +49 3328 437 3
fax: +49 3328 437 444
email: info@hielscher.com
Jednatel: Thomas Hielscher
Obchodní rejstřík Potsdam: HRB 19012
V.A.T.-No. (§27a UStG): DE 814563028

Zákonné oznámení

Hielscher Ultrasonics GmbH poskytuje informace zveřejněné na této webové stránce na základě následujících právních upozornění

Kontaktujte nás pro více informací o našich ultrazvukových produktů.

© Copyright 2008 – 2015 Hielscher Ultrasonics GmbH. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafika, zvukové záznamy, video a animace dat, jakož i jejich složení a rozložení jsou chráněny autorskými právy a dalšími ochrannými zákony. Jejich obsah nesmí být kopírován pro komerční či jiné účely, ani nesmí být zobrazeny, a to i v upravené verzi, na jiných webových stránkách. Umístěním hypertextových odkazů na webové stránky Hielscher Ultrazvuk je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu Hielscher Ultrasonics GmbH. Rádi bychom poukázat na to, že některé obrázky zobrazené na webových stránkách Hielscher ultrazvukem jsou chráněny autorskými právy třetích stran.

Ochranná známka

Není-li uvedeno jinak, všechny ochranné známky zobrazené na internetových stránkách Hielscher ultrazvukem jsou chráněny autorskými právy.

Práva na užívání

Duševní vlastnictví k dispozici na webových stránkách Hielscher ultrazvuku, jako jsou patenty, ochranné známky a autorská práva, je chráněn. Žádné povolení nebo licence na používání duševního vlastnictví uděluje stránkách Hielscher Ultrazvuk.

dementi

Webové stránky Hielscher Ultrasonics byly zveřejněny s maximální péčí. Obsah poskytovaný na těchto webových stránkách slouží výhradně k poskytování informací a není právně závazný. Ověřte si prosím informace před použitím. Prohlášení o závazcích lze provést pouze na základě předchozí žádosti. Společnost Hielscher Ultrasonics GmbH odpovídá za záměrné škody a hrubé nedbalosti podle zákona o odpovědnosti za výrobek a pouze za výslovné záruky výslovně vydané firmou Hielscher Ultrasonics GmbH. V případech drobné nedbalosti je společnost Hielscher Ultrasonics GmbH odpovědná pouze v případě porušení povinnosti, kterou se nárok na náhradu škody omezí na předvídatelné škody. Pokud odkazujete na internetové stránky nebo obsah třetích stran (odkazy), společnost Hielscher Ultrasonics nenese odpovědnost za obsah odkazovaných stránek. Přístup k těmto odkazům ponecháte informační oblast společnosti Hielscher Ultrasonics GmbH. Pro informace poskytnuté třetími stranami mohou být přípustné různé politiky, zejména pokud jde o ochranu údajů.

Změna služby a podmínky použití

Hielscher Ultrasonics GmbH si vyhrazuje právo rozšířit, omezit nebo změnit službu nebo její části kdykoliv. Povaha internetu vyžaduje přizpůsobit naše podmínky použití čas od času. Z tohoto důvodu dodržujte aktuální verze podmínek používání.
Aplikované právo:
Pro využívání služeb a Všeobecných podmínek použití, s výjimkou kolizních norem Německý zákon je výhradně použitelné.

Datum účinnosti: 10.10.2013

Hielscher Ultrazvuk je závazek k soukromí

Přečtěte si prosím naše úplné aktualizované zásady ochrany osobních údajů zde!