Безразрушителен Crack Откриване от Блокада термография

  • Ултразвуково развълнувана термография (известна още като вибротермография) е превъзходен метод за откриване на пукнатини в дървесни плоскости, панели и повърхности.
  • Ултразвуковият термография дава много точни, прецизни и бързи за откриване без разрушавайки проверяваното материал.
  • Като метод за неразрушително откриване, ултразвуковата вибротермография надмива он-лайн термографията в точност.

Crack и Дефектоскопия с Ултразвуков термография

Предимства на ултразвукова откриване термография:

  • Висока точност и прецизност
  • Бърза проверка (в няколко секунди или по-малко)
  • Deep инспекция гама
  • Безразрушителен контрол

Термографски методи се основават на инфрачервена технология и могат да предоставят данни за под- повърхностната структура на даден материал, като наблюдават разликите в топлинните емисии от повърхността, като използват инфрачервени камери за записване на данните. Емисията зависи от топлопроводимостта в материала. В зависимост от начина на генериране на преноса на топлина, термографски методи са разделени на пасивни и активни. При активната термография преносът на топлина може да бъде иницииран чрез външно енергийно възбуждане с помощта на електромагнитно лъчение или ултразвук (a.k.a. ултразвукови вибрации) и е зависим от физическите свойства на материала като топлопроводимост и дифузност, плътност, съдържание на влага и др. Ако дефект под повърхността има по-добри изолационни свойства от останалата част от материала, дефектът действа като бариера за преноса на топлина, така че емисионността от повърхността над дефекта да е по-висока (Meinlschmidt, 2005).

UIP1000 Ултразвуковият апарат се използва за откриване на пропуски и пукнатини в дървени конструкции. [Попович Г. (2015): Crack за откриване и класифициране на Oak Ламелите Използването Online и ултразвукова Развълнуван термография. Дипломна работа 2015 ]

Блокада развълнуван термография експеримент – Изследвания от D. Popovic 2015

Блокада развълнуван термография (ЕУТ) е вариант на вибро-термография (Maldague 2001 г.). За разлика от повечето методи термография, ултразвук-развълнуван термография е метод за контакт. Ултразвуковият е приведена в физически контакт с изпитване на образци, за да се възбуди на обекта с механична вълна. Загрява се генерира на място в пукнатини и / или други disbonds от триене, когато възникне пряко преобразуване на механично в топлинна енергия (Maldague 2001). започната на пренос на топлина води до топлинно излъчване от повърхността на обекта. Местен повишаване на температурата се достига в рамките на милисекунди и е заснета от инфрачервена камера като ярко IR източник на тъмен фон. (Cho и др. 2007 г.).

ултразвукови UIP1000hd на устройството се използва за ултразвук-развълнуван термография.

Ултразвуков апарат UIP1000hdT (1 kW, 20kHz)

Искане на информация
Забележете нашите Правила за поверителност,


Блокада излезе термография за безразрушителен откриване на пукнатини и disbonds в дървени конструкции. [Справка: Попович D .; Meinlschmidt P .; Plinke В .; Dobic J .; Хагман О. (2015): Crack за откриване и класифициране на Oak Ламелите Използването Online и ултразвукова Развълнуван термография. Pro лигноцелулозни, 11 (4): 464-470.]

Сравнение на точност и прецизност с допустимата граница на грешките за двата метода, он-лайн и ултразвукови термография. Изследвания от Popovic и сътр. 2015.

Свържете се с нас! / Попитай ни!

Моля, използвайте формата по-долу, ако желаете да изиска допълнителна информация за ултразвукова хомогенизиране. Ние ще се радваме да Ви предложим ултразвукова система, отговарящи на вашите изисквания.

Моля, обърнете внимание, че нашите Правила за поверителност,


Позоваването литература /