Hỗ trợ – Kiểm tra nâng cấp phần mềm

Hỗ trợ – Kiểm tra cập nhật phần mềm

Kính gửi quý khách hàng,
Thiết bị siêu âm của bạn có thể đủ điều kiện để nâng cấp phần mềm miễn phí. Nếu có, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cơ hội này để giữ cho đơn vị của bạn được up-to-date và sử dụng bất kỳ cải tiến và tính năng bổ sung. Nếu Hielscher Ultrasonics hoặc nhà phân phối của chúng tôi liên lạc với bạn, vui lòng điền vào mẫu dưới đây để kiểm tra, nếu thiết bị của bạn đủ điều kiện.
Có nhiều phương pháp khác nhau, cách nâng cấp phần mềm này có thể được thực hiện. Dựa trên thông tin của bạn, chúng tôi sẽ lấy lại cho bạn với hướng dẫn chi tiết. Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn chi tiết về việc nâng cấp phần mềm.
Cảm ơn bạn!Color touch display of ultrasonic device UP400St - Digital ultrasonic devices might be eligible for a software update. Please contact the Hielscher Ultrasonics support team!