ความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

Hielscher Ultrasonics และครอบครัว Hielscher มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจและชีวิตส่วนตัว ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หมายถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความอ่อนไหวต่อประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมทางจริยธรรมนี้ในธุรกิจและชีวิตส่วนตัว Hielscher สนับสนุนองค์กรเอกชนด้านมนุษยธรรมในการทำงานของพวกเขา
เราภูมิใจที่จะสนับสนุนองค์กรต่อไปนี้: