Ultraljud accelererar Suzuki koppling reaktion

Suzuki Cross-koppling (även känd som Suzuki-Miyaura koppling) är en organisk reaktion med syftet att syntetisera bifenyl derivat, vinyl aromater (t. ex. styrenes), Poly-olefiner, liksom alkyl bromider. Reaktions basen material är en aryl-eller vinyl-boronic syra med en aryl-eller vinyl-Halid katalyseras av en Palladium (0) komplex, som också kan vara i form av en nanomaterial-baserade katalysator.
För Suzuki koppling reaktion, ultraljud har visat sig påskynda hela reaktionen. Denna artikel ger en översikt över resultaten av olika studier om ultraljud förbättring av Suzuki koppling reaktion.

Studien av Zhang et al. (2008) visade att ultraljud underlättar den heterogena reaktionen av Suzuki koppling av fenylboronic syra med arylhalider i närvaro av TBAB med hjälp av lätt erhållna ligandfria cyklopalladated ferrocenylimines i snyggt Vatten. För koppling av arylklorider har uppnåendet av måttliga till goda avkastningar rapporter ATS. I jämförelse med konventionell uppvärmning, ultraljud-Assisted koppling reaktionen accelererades drastiskt. Ytterligare, denna reaktion förbättra metoden har den stora fördelen med att använda en giftfri, icke brandfarlig lösnings medel som underlättar och säkrar preparatet.
Rajagopal et al. undersöker i sitt arbete att Palladium katalyseras Suzuki Cross-koppling reaktioner av halobenzenes inklusive klorbensener med fenylboronic syra har uppnåtts vid omgivnings temperatur (30 ° c) i avsaknad av en fosfin ligand med hjälp av jonisk vätska 1, 3-di–butylimidazolium tetrafluoroborat [bbim] [BF4] med metanol som co-solvent under ultraljud bestrålning. [Rajagopal et al. 2002, s. 616]

Många kemiska vägar såsom Suzuki koppling reaktion kan dra nytta av ultraljud.

EQU. 1: ultraljud-Assisted Suzuki koppling [Rajagopal et al. 2002, s. 616]

Hielscher Ultrasonics UIP1500hd är en kraftfull ultraljud homohomogeniser som används för batch och inline ultraljudsbehandling.

Hielschers UIP1500hd med flöde cell-en 1.5 kW kraftfull ultraljud processor för kemiska processer i genomflöde läge

Sonogashira Cross-koppling reaktion

Ultraljud har också funnit att främja Sonogashira koppling reaktion mycket effektivt. Den Sonogashira Cross-koppling är Palladium-katalyseras också och används för organisk syntes av kol-kol (C-C) obligationer under milda förhållanden, såsom vid rums temperatur, i vattenhaltiga medier och med hjälp av en mild bas. Det används ofta inom läkemedels-och kemisk industri för att syntetisera komplexa molekyler.
En praktisk ligand-, koppar-och aminfri Palladium-katalyserad en-Pot syntes av bens [B] furaner/Nitro Benzo [B] furaner via Sonogashira koppling-5-endo-dig-cyklisering med ultraljud vid omgivnings temperatur. Reaktionen har påverkats mycket positivt av sonochemical effekter. [jfr Palimkar et al. 2008]

Kontakta oss / Fråga mer

Prata med oss ​​om dina behandlingsbehov. Vi kommer att rekommendera den mest lämpliga inställningar och processparametrar för ditt projekt.

Observera att våra Integritetspolicy.


Litteratur / Referenser

  • Oxley, J. D.; Prozorov, T.; Suslick, K. S. (2003): sonochemistry och Sonoluminescence av rum-temperatur Joniska vätskor. I: föra journal över av Amerikankemiskt samhälle 125/2003. s. 11138-11139.
  • Palimkar, S. S.; Mer, V. S.; Srinivasan, K. V. (2008): ultraljud främjat koppar-, ligand-och Amin-fri syntes av bens [b] furaner/Nitro Benzo [b] furaner via Sonogashira koppling-5-endo-dig-cyklisering. I: Ultrasonics sonochemistry 15/2008. s. 853-862.
  • Rajagopal, R.; Jarikote, D. V.; Srinivasan, K. V. (2002): ultraljud främjas Suzuki Cross-koppling reaktioner i jonisk vätska vid omgivnings förhållanden. I: kemisk kommunikation 6/2002. s. 616-617.
  • Zhang, J.; Yang, F,; Ren, G.; Mak, th. C. W.; Sång, M.; Wu, Y. (2008): ultraljud bestrålning accelererad cyklopalladated ferrocenylimines katalyseras Suzuki reaktion i snyggt vatten. I: Ultrasonics sonochemistry 15/2008. s. 115-118.

Vi diskuterar gärna din process.

Låt oss komma i kontakt.