Η κοινωνική μας ευθύνη

Η Hielscher Ultrasonics και η οικογένεια Hielscher δεσμεύονται έντονα για την κοινωνική ευθύνη στην επιχειρηματική και προσωπική ζωή. Για εμάς, η εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) σημαίνει να ασκεί η επιχείρηση ηθικά και με ευαισθησία σε κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.
Στο πλαίσιο αυτής της δεοντολογικής συμπεριφοράς στην επιχειρηματική και ιδιωτική ζωή, η Hielscher υποστηρίζει τις οργανώσεις των ανθρωπιστικών ΜΚΟ στο έργο τους.
Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε τους ακόλουθους οργανισμούς: