Εκχύλιση τσουκνίδας – Ισχυρά βάμματα με υπερήχους

Η τσουκνίδα (Urtica dioica) είναι ένα φυτό πλούσιο σε βιοδραστικές ενώσεις όπως πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικά, καροτένια και τερπενοειδή, τα οποία χρησιμοποιούνται ως φαρμακευτικές, θεραπευτικές και θρεπτικές ουσίες. Ο υπερηχητικός απαγωγέας είναι ένα υψηλής απόδοσης βιομηχανικό εργαλείο για την παραγωγή εκχυλισμάτων τσουκνίδας ανώτερης ποιότητας.

Τα οφέλη των εκχυλισμάτων τσουκνίδας υπερήχων

Τα φύλλα τσουκνίδας, τα λουλούδια και οι μίσχοι περιέχουν μια μεγάλη ποικιλία βιοδραστικών ενώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα φαρμακευτικά και θεραπευτικά τους αποτελέσματα. Δεδομένου ότι συχνά θα απαιτούσε την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων του φυτού τσουκνίδας για να πάρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, τα εκχυλίσματα τσουκνίδας είναι μια πιο βιώσιμη και φιλική προς τον καταναλωτή μέθοδος χορήγησης. Τα εκχυλίσματα τσουκνίδας, π.χ. σε μορφή συμπυκνωμάτων ή βάμματα, είναι μια αποτελεσματική επιλογή για την κατάποση του πλήρους φάσματος των φυτοχημικών σε εξαιρετικά ισχυρή μορφή.
Υπερήχων εκχύλιση είναι μια ήπια, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική τεχνική για την παραγωγή εκχυλίσματα τσουκνίδας, π.χ. με τη μορφή ενός αλκοολικού ή με βάση το νερό εκχύλισμα. Αυτά τα εκχυλίσματα που παράγονται με υπερήχους προσφέρουν ένα σημαντικά ισχυρότερο και πιο συμπυκνωμένο αποτέλεσμα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές παρασκευές όπως οι απλές εκχυλισμένες ενώσεις, εμποτισμένα εκχυλίσματα ή τσάγια.

Αίτηση για πληροφορίες
Σημειώστε τις Πολιτική Απορρήτου.


Υπερήχων UIP2000hdT (2000 watt, 20kHz) για την αποτελεσματική εκχύλιση με κρύο νερό πολυφαινολών και φυτοχημικών από φρέσκια τσουκνίδα

Υπερηχητικός καθετήρας 2000hdT: Κατεργασία με υπερήχους είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική, αλλά ήπια μέθοδος για την εξαγωγή φυτοχημικών από φρέσκο τσίμπημα τσουκνίδα σε κρύο νερό

Διαλύτες για εκχύλιση τσουκνίδας υπερήχων

Υπερήχων καθετήρα σε μια παρτίδα 30L τσουκνίδα και νερό για μια ταχεία υπερήχων ψυχρή εκχύλιση των πολυφαινολών από φύλλα τσουκνίδας. Για την αποτελεσματική εκχύλιση βιοδραστικών ενώσεων από φρέσκα ή αποξηραμένα φύλλα τσουκνίδας, χρησιμοποιούνται συχνότερα ήπιοι μη τοξικοί διαλύτες όπως νερό, υδατική αιθανόλη ή αιθανόλη. Ανάλογα με την κατάντη επεξεργασία (π.χ. συγκέντρωση εκχυλίσματος με εξάτμιση ή απόσταξη ρότορα), η αιθανόλη ή η υδατική αιθανόλη με υψηλότερη αναλογία αιθανόλης μπορεί να είναι ευνοϊκή λόγω της χαμηλότερης ενθαλπίας εξάτμισης της αλκοόλης.

Μελέτες περιπτώσεων: Υπερήχων εκχύλιση τσουκνίδας επιστημονικά αποδεδειγμένη

Šic Žlabur et al. (2022) διερεύνησε τις επιδράσεις της εκχύλισης με υπερήχους ως τεχνολογία πράσινης εκχύλισης. Δεδομένου ότι η εκχύλιση με υπερήχους χαρακτηρίζεται από υψηλή αποτελεσματικότητα της φυτοχημικής εκχύλισης, μικρότερο χρόνο επεξεργασίας και πολύ χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι μια κατάλληλη και βιώσιμη λύση. Προκειμένου να προσδιοριστεί η επίδραση της μεθόδου εκχύλισης, συγκρίθηκαν συμβατικά και υπερηχογράφημα (με τη μεταβολή δύο συστημάτων εξοπλισμού υπερήχων), ο χρόνος και η συγκέντρωση αιθανόλης όσον αφορά την εκχύλιση εξειδικευμένων μεταβολιτών από σκόνη φύλλων τσουκνίδας. Υπερήχων εκχύλιση χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ανιχνευτή, λεγόμενο υπερήχων τύπου καθετήρα ή υπερήχων ομογενοποιητή εμβάπτισης, συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση της απόδοσης ασκορβικού οξέος, πολυφαινολικές ενώσεις, και αντιοξειδωτική ικανότητα των εκχυλισμάτων τσουκνίδας σε σύγκριση με τη συμβατική εκχύλιση. Επιπλέον, με υπερήχων σύστημα ανιχνευτή απαιτείται σημαντικά λιγότερο χρόνο για την απομόνωση των μεμονωμένων εξειδικευμένων μεταβολιτών σε σύγκριση με υπερήχων εκχύλιση στο λουτρό υπερήχων. Ως εκ τούτου, η ερευνητική μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εκχύλιση με τον υπερηχητικό καθετήρα είναι πολύ πιο αποτελεσματική στην απόκτηση υψηλότερων αποδόσεων εξειδικευμένων μεταβολιτών από σκόνη τσουκνίδας σε μικρότερο χρονικό διάστημα (μέση διάρκεια διαδικασίας 5-10 λεπτά) τόσο σε σύγκριση με ένα λουτρό υπερήχων όσο και με την παραδοσιακή εκχύλιση στερεού-υγρού διαλύτη.
 
Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πλεονεκτήματα των υπερήχων τύπου καθετήρα έναντι των λουτρών υπερήχων (δεξαμενές καθαρισμού)!
 

Αυτό το γράφημα αφαίρεσης μιας μέτρησης UV-Vis δείχνει την ανωτερότητα της εκχύλισης τσουκνίδας υπερήχων έναντι της συμβατικής ανάδευσης. Το εκχύλισμα που παράγει υπερήχους περιέχει περισσότερες πολυφαινόλες.

Συγκρίνοντας τις καμπύλες αφαίρεσης των εκχυλίσεων υπερήχων και αναδευόμενης τσουκνίδας, αυτή η μέτρηση δείχνει την αποτελεσματικότητα της εκχύλισης με υπερήχους από φρέσκα φύλλα τσουκνίδας.

 

Σε αυτό το σύντομο βίντεο κλιπ, σας παρουσιάζουμε την ταχεία υπερηχητική εκχύλιση πολυφαινολών από φρέσκα φύλλα τσουκνίδας χρησιμοποιώντας τον υπερήχων UP400St. Η εκχύλιση με υπερήχους δημιουργεί ισχυρά βάμματα τσουκνίδας πλούσια σε φυτοχημικά.

Εξερευνήστε την εκχύλιση τσουκνίδας που εντείνεται με υπερήχους με τον υπερηχητικό καθετήρα UP400St

Μικρογραφία βίντεο

Υπερήχων UP200Ht για εκχύλιση κρύου νερού, π.χ. εκχύλιση πολυφαινολών από πικραλίδα φύλλων τσουκνίδαςFlorez et al. (2022) διερεύνησε τον αντίκτυπο της υπερήχων στην εκχύλιση τσουκνίδας και συνέκρινε τα αποτελέσματα με εναλλακτικές τεχνικές εκχύλισης. Στην περίπτωση τιμών απομάκρυνσης ελεύθερων ριζών ολικής φαινολικής περιεκτικότητας (TPC) και ABTS•+ (2,2-αζινο- δις(3-ετιλβενζοτιαζολίνης)-6-σουλφονικού οξέος), η εκχύλιση με υπερήχους ήταν η πιο αποτελεσματική μέθοδος. Οι καλύτερες αποδόσεις εκχύλισης ελήφθησαν χρησιμοποιώντας επεξεργασία υπερήχων με νερό ως διαλύτη, λαμβάνοντας τιμές 21,9 mg eq γαλλικού οξέος / g αποξηραμένης τσουκνίδας για TPC, 71,8% για �TS•+ και 86,6% για %DPPH• DPPH• (1,1-διφαινυλο-2-πικρυλυδραζύλιο). Αυτή η εργασία αποδεικνύει ότι το υδατικό εκχύλισμα φύλλων τσουκνίδας μέσω της τεχνικής υπερήχων είναι μια σημαντική πηγή φυσικών αντιοξειδωτικών και μπορεί να θεωρηθεί μια πιθανή εναλλακτική λύση στα συνθετικά αντιοξειδωτικά.
Florez et al. (2022) περιγράφουν τα πλεονεκτήματα της εκχύλισης με υπερήχους έναντι εναλλακτικών μεθόδων εκχύλισης ως εξής: “Οι παραδοσιακές διαδικασίες, όπως η εκχύλιση Soxhlet, η παλινδρόμηση και η εκχύλιση διαβροχής διαρκούν πολύ, καταναλώνουν πολύ διαλύτη και μπορεί να προκαλέσουν υποβάθμιση θερμοευαίσθητων χημικών ουσιών λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών που χρησιμοποιούνται. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται και άλλες τεχνικές, όπως η υπερηχογραφικά υποβοηθούμενη εξαγωγή. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει μεγαλύτερη διείσδυση του διαλύτη στα υλικά που πρόκειται να εξαχθούν, βελτιώνοντας τη μεταφορά μάζας χάρη στα αποτελέσματα της μικρο-ροής. Επομένως, αυτή η τεχνική θεωρείται μια αποτελεσματική διαδικασία εκχύλισης που έχει οφέλη, όπως μειωμένο χρόνο, αυξημένες αποδόσεις ή χαμηλή θερμοκρασία. Συχνά βελτιώνει την ποιότητα του εκχυλίσματος.”

Βρείτε τον καλύτερο υπερήχων για τη διαδικασία εκχύλισης

Πώς επιλέγετε τον ιδανικό υπερήχων για τη διαδικασία βοτανικής εκχύλισης, π.χ. παράγοντας ισχυρά εκχυλίσματα από φύλλα τσουκνίδας; Η εξαγωγή φυτοχημικών από βότανα όπως η τσουκνίδα απαιτεί ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Η επιλογή του σωστού υπερήχων τύπου ανιχνευτή είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη βέλτιστων αποδόσεων εκχύλισης, είτε σε μικρή εργαστηριακή κλίμακα είτε σε βιομηχανικές διεργασίες μεγάλης κλίμακας.
Το καλά εκπαιδευμένο και μακροχρόνιο έμπειρο προσωπικό μας κατάλληλος υπερηχητής τύπου καθετήρα θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον καταλληλότερο υπερήχων επιτρέποντάς σας για αποτελεσματική και αναπαραγώγιμη εκχύλιση φυτοχημικών από βότανα όπως τσουκνίδα. Χαρακτηριστικά όπως ο έλεγχος πλάτους, η παρακολούθηση της διαδικασίας, η εύκολη λειτουργία και η ασφάλεια καθιστούν τους υπερήχους Hielscher τον προτιμώμενο εξοπλισμό εξόρυξης ερευνητών και επαγγελματιών του κλάδου. Hielscher sonciators σας επιτρέπει να αποκτήσετε βελτιστοποιημένα αποτελέσματα εκχύλισης με εξαιρετική απόδοση και ποιότητα. Ξεκλειδώστε το πλήρες δυναμικό των βοτανικών πόρων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη λειτουργική αξιοπιστία και την ποιότητα των προϊόντων χρησιμοποιώντας τη δύναμη των υπερήχων!

Γιατί Hielscher Υπέρηχοι;

 • υψηλής απόδοσης
 • Τεχνολογία αιχμής
 • αξιοπιστία & ευρωστία
 • Ρυθμιζόμενος, ακριβής έλεγχος της διαδικασίας
 • σύνολο παραγωγής & στη γραμμή
 • για οποιονδήποτε τόμο
 • έξυπνο λογισμικό
 • έξυπνες λειτουργίες (π.χ. προγραμματιζόμενες, πρωτόκολλο δεδομένων, τηλεχειριστήριο)
 • Εύκολος και ασφαλής να λειτουργήσει
 • χαμηλή Συντήρηση
 • CIP (καθαρός-στη θέση)
Εκχύλιση τσουκνίδας χρησιμοποιώντας κρύο νερό και το UP400ST υπερήχων. Υπερήχων εκχύλιση κρύου νερού είναι μια πολύ ήπια, αλλά αποτελεσματική τεχνική για την παραγωγή υψηλής ποιότητας βοτανικά εκχυλίσματα.

Υπερήχων UP400St εκχύλιση πολυφαινολών από τσουκνίδα σε διαδικασία εκχύλισης κρύου νερού.

Σχεδιασμός, Κατασκευή και Συμβουλευτική – Ποιότητα κατασκευής στη Γερμανία

Hielscher υπερήχων είναι γνωστοί για τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και σχεδιασμού τους. Η ευρωστία και η εύκολη λειτουργία επιτρέπουν την ομαλή ενσωμάτωση των υπερήχων μας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι δύσκολες συνθήκες και τα απαιτητικά περιβάλλοντα αντιμετωπίζονται εύκολα από υπερήχους Hielscher.

Η Hielscher Ultrasonics είναι μια εταιρεία πιστοποιημένη με ISO και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε υπερήχους υψηλής απόδοσης που διαθέτουν τεχνολογία αιχμής και φιλικότητα προς το χρήστη. Φυσικά, οι υπερηχητικοί Hielscher είναι συμβατοί με το CE και πληρούν τις απαιτήσεις των UL, CSA και RoHs.

Ο παρακάτω πίνακας σας δίνει μια ένδειξη για την κατά προσέγγιση ικανότητα επεξεργασίας των υπερήχων μας:

Μαζική Όγκος Ρυθμός ροής Προτεινόμενες συσκευές
0.5 έως 1.5mL μ.δ. VialTweeter
1 έως 500mL 10 έως 200 ml / λεπτό UP100H
10 έως 2000mL 20 έως 400mL / λεπτό Uf200 ः t, UP400St
0.1 έως 20 λίτρα 0.2 έως 4 λίτρα / λεπτό UIP2000hdT
10 έως 100L 2 έως 10 λίτρα / λεπτό UIP4000hdT
15 έως 150 λίτρα 3 έως 15L/λεπτό UIP6000hdT
μ.δ. 10 έως 100 λίτρα / λεπτό UIP16000
μ.δ. μεγαλύτερος σύμπλεγμα UIP16000

Επικοινωνήστε μαζί μας! / Ρωτήστε μας!

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους επεξεργαστές υπερήχων, τις εφαρμογές και την τιμή. Θα χαρούμε να συζητήσουμε τη διαδικασία σας μαζί σας και να σας προσφέρουμε ένα σύστημα υπερήχων που ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας!

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Πολιτική Απορρήτου.


 

Σε αυτή την παρουσίαση σας παρουσιάζουμε την παρασκευή βοτανικών εκχυλισμάτων. Εξηγούμε τις προκλήσεις της παραγωγής βοτανικών εκχυλισμάτων υψηλής ποιότητας και πώς ένας υπερήχων μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε αυτές τις προκλήσεις. Αυτή η παρουσίαση θα σας δείξει πώς λειτουργεί η εκχύλιση με υπερήχους. Θα μάθετε, ποια οφέλη μπορείτε να περιμένετε χρησιμοποιώντας έναν υπερήχων για εκχύλιση και πώς μπορείτε να εφαρμόσετε έναν υπερηχητικό απαγωγέα στην παραγωγή εκχυλίσματος σας.

Υπερήχων βοτανική εκχύλιση - Πώς να χρησιμοποιήσετε υπερήχους για να εξαγάγετε βοτανικές ενώσεις

Μικρογραφία βίντεο

 

Υπερήχων ομογενοποιητές υψηλής διάτμησης χρησιμοποιούνται σε εργαστήριο, πάγκο-κορυφή, πιλοτική και βιομηχανική επεξεργασία.

Hielscher Υπερήχων κατασκευάζει υψηλής απόδοσης υπερήχων ομογενοποιητές για την ανάμειξη εφαρμογών, διασποράς, γαλακτωματοποίηση και εκχύλιση σε εργαστήριο, πιλοτική και βιομηχανική κλίμακα.Λογοτεχνία / Αναφορές

Γεγονότα που αξίζει να γνωρίζουμε

Φυτοχημικά στην τσουκνίδα

Οι πολυφαινόλες από φύλλα τσουκνίδας μπορούν να εξαχθούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας εκχύλιση με υπερήχους.Από φαρμακευτική, φαρμακολογική και διατροφική άποψη, τα φύλλα της τσουκνίδας είναι πλούσια σε βιοδραστικές ενώσεις και μεταβολίτες που προάγουν την υγεία. Επιπλέον, τα εκχυλίσματα που προέρχονται από τσουκνίδες βρίσκουν εφαρμογή σε καλλυντικά σκευάσματα που αποδίδονται στις αντιοξειδωτικές, καταπραϋντικές και αντιμικροβιακές τους ιδιότητες.
Τα τσιμπήματα τσουκνίδας περιέχουν πολυάριθμα βιοδραστικά μόρια, κατηγοριοποιημένα σε διάφορες κατηγορίες. Αυτά περιλαμβάνουν τερπενοειδή που υπάρχουν στο αιθέριο έλαιο, τερπενικές διόλες, γλυκοζίτες τερπενικής διόλης, α-τοκοφερόλη (κυρίως καρβακρόλη), καθώς και χρωστικές ενώσεις όπως χλωροφύλλες, καροτενοειδή (συμπεριλαμβανομένου του β-καροτένιου, βιολαξανθίνη, ξανθοφύλλες, ζεαξανθίνη, λουτεοξανθίνη και εποξείδιο της λουτεΐνης), πολυφαινολικές ενώσεις που περιλαμβάνουν κυρίως φλαβονοειδή όπως καμπφερόλη και κουερσετίνη, απαραίτητα αμινοξέα, βιταμίνες που περιλαμβάνουν βιταμίνη C, K, σύμπλεγμα Β, τανίνες και μέταλλα που αποτελούνται κυρίως ασβεστίου, σιδήρου, σεληνίου, ψευδαργύρου, μαγνησίου, φωσφόρου, καλίου και νατρίου. Συγκεκριμένα, Urtica dioica είναι το μοναδικό είδος φυτού που είναι γνωστό ότι φιλοξενεί χολίνη ακετυλοτρανσφεράση, ένα ένζυμο ζωτικής σημασίας για τη σύνθεση της ακετυλοχολίνης.
 

Εκχυλίσματα τσουκνίδας και μέθοδοι εκχύλισης

Παρά τα διατροφικά οφέλη που προσφέρουν τα τσιμπήματα φύλλων τσουκνίδας, η κατανάλωσή τους παρεμποδίζεται από την παρουσία τσούξιμο τριχών που προκαλούν αίσθηση καψίματος. Κατά συνέπεια, η θερμική επεξεργασία είναι συχνά απαραίτητη πριν από την κατανάλωση, αν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πολλών θρεπτικών ιδιοτήτων. Ως εκ τούτου, υπάρχει ζήτηση για εναλλακτικά παρασκευάσματα τσουκνίδας που διατηρούν όλα τα θρεπτικά χαρακτηριστικά. Εδώ λάμπει η τεχνική της εκχύλισης με υπερήχους, επιτρέποντας την ήπια απελευθέρωση του πλήρους φάσματος των βιοδραστικών ουσιών που υπάρχουν στα φύλλα τσουκνίδας. Η εκχύλιση κρύου νερού με υπερήχους προσφέρει εξαιρετική αποτελεσματικότητα ενώ εφαρμόζει απαλή κατάσταση επεξεργασίας. Αυτό καθιστά τους υπερήχων τύπου καθετήρα το ιδανικό εργαλείο για την παρασκευή βάμματα τσουκνίδας καθώς και αλκοολικά εκχυλίσματα. Υπερήχων εκχύλιση έχει αποδειχθεί για την εξαιρετική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά της για τη δημιουργία εκχυλισμάτων από συγκεκριμένα φαρμακευτικά φυτά με υψηλή ισχύ και συγκέντρωση.


Υψηλής απόδοσης υπερήχους! Η σειρά προϊόντων Hielscher καλύπτει όλο το φάσμα από το συμπαγές εργαστήριο υπερήχων πάνω από πάγκο-κορυφαίες μονάδες σε πλήρως βιομηχανικά συστήματα υπερήχων.

Hielscher υπέρηχοι κατασκευάζει υψηλής απόδοσης υπερήχων ομογενοποιητές από Εργαστήριο προς την βιομηχανικό μέγεθος.


Θα χαρούμε να συζητήσουμε τη διαδικασία σας.

Ας έρθουμε σε επαφή.